14 05 2008

Yönler

Yönler

        Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun, mahallemizin hangi tarafta olduğunu, bulunduğumuz noktaya gö­re yönünü söyleyerek tarif ederiz. Örneğin, evimizin okulun neresinde oldu­ğu sorulduğunda, "Okulun güneyindedir." diye cevap veririz.

        Ayrıca, ilimizin, bölgemizin, yurdumuzun, komşularımızın bulundukları yerleri belirtirken de yönlerden yararlanırız.

        Demek ki yönler; bir yerin bilinen başka bir yere göre, hangi tarafta olduğunu bilmemize yaramaktadır.

        Yönler, ana yönler ve ara yönler olmak üzere ikiye ayrılır. Aradığımız yer, tam olarak ana yönün gösterdiği yerde olmayabilir. O zaman, iki ana yönün arasındaki açıyı ikiye bölerek, ara yönleri buluruz. Ana ve ara yönler yardımıyla, aradığımız yerin tam yönünü saptarız.

        Dört ana yön vardır. Bunlar kuzey, güney, doğu ve batıdır. Ara yönler ise kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatıdır. Bu yönler sayesin­ de herhangi bir yerin tam olarak nerede olduğunu saptamaktayız
.

84
0
0
Yorum Yaz