06 01 2014

Yeryüzü Şekilleri

1. 1 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova


2. 5 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova


3. 3 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova


4. 2 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova


5. 7 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez


6. 10 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez


7. 9 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez
A)  B)  C)  D)

8. 8 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez


9. 6 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Göl B) Ada C) Vadi D) Ova


10. 4 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Göl B) Ada C) Vadi D) Ova


11. Yüksekliği 500m’den fazla olan yerlere ne ad verilir? 
A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova


12. Üç tarafı sularla kaplı kara parçasına ne ad verilir? 
A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez


13. Çevresine göre daha alçakta bulunan ve tarıma 
elverişli geniş, düz kara parçasına ne ad verilir? 
A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova


14. Denizlerin karalara doğru olan dar uzantısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez


15. Karaların denizlere doğru olan dar uzantısına ne ad verilir?
 A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez


16. Dağlar haritada hangi renkle gösterilir?
 A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Gri


17. Deniz ve göller haritada hangi renkle gösterilir? 
A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Gri


18. Haritada ovalar hangi renkte gösterilir? 
A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Gri


19. Denizlerle bağlantısı olmayan su birikintilerine 
ne ad verilir? 
A) Mavi B) Göl C) Deniz D) Gri


20. Karadeniz bölgesinde en çok görülen yeryüzü şekli 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ova B) Dağ C) Ada D) Körfez

0
0
0
Yorum Yaz