06 01 2014

ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE 
ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 9
 

 
1. Tarihteki en eski borsa binası ve sel baskınlarına karşı ilk baraj duvarının yapıldığı Zeus Tapınağı hangi ilimizdedir?

A) Kütahya            B) Bursa   
C) İzmir                  D) Uşak    

2.  Dünyanın 7 harikasından ikisi Türkiye'deydi. Bunlar aşağıdaki eşleştirmelerden hangisindedir?

A) Finike - Alanya      
B) Tarsus - Göreme
C) Bodrum - Selçuk        
D) Ahlat - Doğubayazıt

3.  Nuh'un gemisi hangi dağda karaya oturmuştur?

A)Erciyes         B) Nemrut   
C) Güllük         D) Ağrı

4.   Nemrut Dağı hangi ilimiz sınırları içindedir?

A) Adıyaman      B) Gaziantep
C) Kahramanmaraş   D) Şanlıurfa

5.   Çin Seddi'nden sonra en iyi korunmuş kale ve surlarımız hangi ilimizdedir?

A) İstanbul         B) Konya   
C) Diyarbakır      D) Karaman
 
6.   Bir buluntuya bakarken hangi sorunun cevabını bulamayız?

A) Yapıldığı teknoloji ve kullanıldığı dönem nedir?
B) Buluntuyu yapan ve kullanan insanların hayatı nasıldır?
C) Buluntu ne amaçla yapılmış olabilir?
D) Buluntuyu yapan kişinin cinsiyeti nedir?

7.   Dünya Miras Listesindeki 9 varlığımızdan biri olan Divriği Ulu Camii hangi ilimizdedir?

A) İstanbul           B) Sivas   
C) Antalya         D) Bursa    

8.   Edirne'de Selimiye Camii'nin mimarı kimdir?

A) Mimar Sinan   B) II. Çelebi Mehmet
C) Orhan Gazi   D) II. Selim

9.   Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınının toplumsal yerini geliştirmeye yönelik bir amaç değildir?

A)   Kadınlara seçme - seçilme hakkı verilmesi
B)   Kadınlara çalışma hakkının verilmesi
C)   Hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması   
D)   Medeni Kanun'un kabul edilmesi


10.   Seçeneklerden hangisi insan haklarına ve eşitlik ilkesine terstir?       

A)   Bir kişi üst üste cumhurbaşkanı seçilemez.
B)   Türk milletini ancak TBMM temsil eder.   v
C)   Seçme ve seçilme hakkı sadece erkeklere aittir.
D) T.C. vatandaşları kanun önünde eşittir.


11.   Cumhuriyetin ilanından sonra;
—   Harf devrimi yapıldı.
—   Ölçülerde değişiklik yapıldı.
—   Hafta sonu tatili cumadan pazara alındı.
Bu yasal değişikliklerdeki amaç nedir?

A)   Batılı devletlere uyum sağlamak
B)   Ekonomiyi iyileştirmek
C)   Yurttaşlar arası eşitliği sağlamak 
D)   Ticari hayatı kolaylaştırmak


12. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk tarafından kurulmuştur?

A) Yeşilay
B) Türk Dil Kurumu
C) Kızılay
D) Çocuk Esirgeme Kurumu

13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet ile birlikte Atatürk'ün önderliğinde tarımın iyileştirilmesi amaçlı kurulan bir kurum değildir?

A) Etibank      B) Toprak Mahsûlleri Ofisi   
C) Ziraat Bankası   D) Tarım Kredi Kooperatifi

14.   Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdan biri değildir?

A.Peri bacaları   B.Çanakkale Şehitliği
C.Kaplıcalar      D.Manyas Kuş cenneti
  
15. Mevlana müzesinin bulunduğu ilimiz hangisidir?

A. Adana       B. Ankara 
C. İzmir      D. Konya

16. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgemizde etli yemeklere, batı bölgelerimizde ise sebzeli yemeğe ağırlık verilmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A. Kültür kaynaşması   B. Kültür birliği
C. Kültürel farklılık      D. Kültürel değerler

17. Aşağıdaki iller ve özellikleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A.   Aspendos - Antalya
B.   Efes Harabeleri - İzmir
C.   Nemrut Dağı - Adıyaman
D.   Karain Mağarası - Isparta

18. Aşağıdakilerden hangisi kültür birliği ile ilgili değildir?

A. Geleneklerimiz       B. Türkülerimiz 
C. Yasalarımız            D. Tarihimiz
 
19. Dünyadaki tabiat, kültürel ve tarihi varlıkları koruma amacıyla kurulan uluslar arası örgüt hangisidir?

A. UNESCO           B.   FAO 
C. UNİCEF              D.   ILO

20.   Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden değildir?

A. Ormanlarımız      B. Giysilerimiz
C. Yemeklerimiz      D. Ağıtlarımız

21. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kültürel farklılıklara neden olan etkenlerdendir?

A. Bireysel farklılık          B. İklim 
C. Ekonomik durum       D. Nüfus

22.   Aşağıdakilerden hangisi tarihi mirasımıza ait değildir?

A.   Dolmabahçe Sarayı
B.   Sergi Sarayı
C.   Topkapı Sarayı
D.   İshak Paşa Sarayı

23.   Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunu çağdaş toplumlar seviyesine çıkarmak için yapılmıştır?

A. Kaleler       B.  Kaplıcalar 
C. Savaşlar       D.   İnkılâplar

24. Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılâplardandır?

A.   Cumhuriyet ilanı
B.   Medeni Kanunun Kabulü
C.   Yeni Türk Harflerinin Kabulü
D.   Soyadı Kanunu
   
25. Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü hangi ilkesini ifade etmektedir?

A.   Devletçilik      B.   Halkçılık
C.   Cumhuriyetçilik   D.   Laiklik

26. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanından önce gerçekleşmiştir?
A.   Saltanatın Kaldırılması
B.   Kadınlara seçme ve seçilme hakkı
C.   Yeni Türk Alfabesinin Kabulü
D.   Hilafetin Kaldırılması

27.   Mirasta kadın erkek eşitliğini sağlayan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
A.   Tevhid-i Tedrisat
B.   Medeni Kanun
C.   Soyadı Kanunu
D.   Kıyafette yapılan değişiklik

28.   Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?
A. Halkçılık          B.  Devletçilik 
C. Milliyetçilik       D.  Çağdaşlık

0
0
0
Yorum Yaz