25 12 2008

SOSYAL BİLGİLER performans ödevleri

SOSYAL BİLGİLER

 7 DERSİ PERFORMANS GÖREVİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

 

ÖDEVİN KONUSU

GÖREV ALAN ÖĞRENCİLER

    

 Osmanlı sosyal yaşamını konu alan bir minyatürün incelenmesi ve bu minyatürün yorumlanarak rapor halinde yazılması performans görevi

 

    Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği konulu basın bültenlerinin incelenmesi ve rapor halinde sunulması performans görevi

 

 

    2000 yılı nüfus sayımına göre İSTANBUL’UN NÜFUS yapısını inceleme ve bunu fon kâğıdında grafiklerle gösterme performans görevi

 

 Günümüzdeki ve geçmişteki iletişim araçlarını karşılaştırarak günümüz kitle iletişim araçlarından televizyonun yeri ve önemini anlatan bir makale yazılması performans görevi

 

 

   Ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumlarının (SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı) kuruluş amaçlarını, toplum hayatı açısından gerekliliğini ve önemini araştırınız.(sunum)

 

 

    

 Marmara Bölgesi’nin nüfus yoğunluğunu gösteren haritayı inceleme ve yorumlama, bu konuda rapor yazılması performans görevi

    

 

 Ülkemizde RTÜK’ün kuruluş amaçlarını, çalışmalarını ve sosyal hayatımıza sağladığı yararları araştırınız.(RTÜK yetkilileri ile görüşme röportaj)

 

 

Türkiye’nin nüfus yapısını tanıtan karton hazırlama

 

 

   Türkiye’de yapılan nüfus sayımlarını araştırınız. Nüfus sayımları ile hangi verilerin elde edildiğini ve bu verilerin nerelerde kullanıldığını açıklayınız.

 

 

 

0
0
0
Yorum Yaz