25 12 2008

SOSYAL BİLGİLER PERFORMANS GÖREVLERİ

SOSYAL BİLGİLER PERFORMANS GÖREVLERİ

I. Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

1-Karşılaştığı herhangi bir sorunu irdeleyerek, sahip olduğu haklarla çözüm yolları üretmek.

2- “ Atlantisten Gelen Çocuk “ (Dergi ve gazete) resimlerinden bir kesyap hazırlanarak bir kültürün özelliklerini tanımaya yönelik bazı sorulara cevap verilir.

3-Bir köy yaşamının incelenmesi. (Kültürel, Sosyal ve ekonomik açıdan)

4-“Çöl ve kutup arasında” farklı iklim türleri ile ilgili yaratıcı drama çalışmaları.

5-“Ne Yiyor, Ne Giyiyorlar” dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların günlük hayatlarını yansıtan fotoğrafların incelenmesi.

6. Çocuk hakları.

7. Tüketici hakları

II. Ünite: Yeryüzünde Yaşam

1-Hava durumunu bir aylık izleyerek grafik halinde çizilmesi. Günlük sıcaklık farklılıklarının değerlendirilerek bu faklılığın neden ve sonuçlarının belirlenmesi.

2-Türkiye’nin coğrafi konumu ……….da olsaydı, Türkiye’nin doğal, beşeri, ekonomik nüfus, yerleşme, kültürel özellikleri ve siyasi açıdan durumu ne olurdu?

3-Evinizin krokisini, mahallenizin planını ve Eskişehir’in haritasını çiziniz.

4-Boyutları aynı olan 2 kâğıt üzerinde Eskişehir’in ve Türkiye’nin haritalarını çizerek ölçek ve harita özelliklerinin açıklanması

5-Tarih öncesinden günümüze Eskişehir’de yerleşim biçimleri ve bunun nedenleri

6-Anadolu uygarlıklarının ekonomik özelliklerini karşılaştırınız.

7-Kendi aile tarihimizin incelenmesi. Kültür farklılıklarının tespit edilerek kaydedilmesi.

8-Frig vadisine gezi.

9- Gruplandırılmış ülkelerden istediğiniz bir ülkeyi seçerek bu ülke insanlarının yeme, içme, giyinme yerleşim özelliklerini inceleyerek o ülkenin iklim özelliklerini tanıtan bir rapor hazırlayın.

I. Grup: Brezilya, Kongo, Endonezya, Malezya

II. Grup: Kanada, Norveç, İsveç, Finlandiya.

III. Grup: İspanya, Türkiye, İngiltere.

10- M.Ö.3000 ve M.S. 2000 yıllarını kapsayan bir tarih şeridi hazırlayın.

III. Ünite: Ülkemizin Kaynakları

1-Aydın çevresindeki madenlerin örneklerini bularak kullanım alanlarını araştırınız.

2-Tohumdan fidana yolculuk.

3-Doğal kaynakların(toprak, su, altın, gümüş, kömür, petrol, doğalgaz, bor.) tarihsel süreç içinde siyasi ve ekonomik açıdan etkileri.

4-Türkiye’nin kurumakta olan göllerinin tespit edilerek bu göllerin doğal çevreye etkileri araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi.

5-Teknolojik gelişmeler doğal kaynakları nasıl etkilemiştir.

6-Kapari bitkisinin gelecekteki önemi.

7-“Şeker pancarı Şeker oluyor” tarladan mutfağa.

8-Geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe meslekler ve mesleklerin zamana göre nasıl değiştiğinin analizi.

9-İlgi duyduğunuz meslekleri belirleyip ve bu mesleklerden bir tanesini seçerek bu mesleği yapan bir kişi ile röportaj yaparak bu mesleğin, eğitim beceri ve kişilik özeliklerini belirten bir rapor hazırlanması ve sınıfa sunulması.

IV. Ünite: Ülkemiz ve Dünya

1-MEB aracılığı ile Türk Cumhuriyetlerinden mektup arkadaşlığı ve bunların sunumu.

2-Türkiye’nin ithal ve ihraç ürünleri tespit edilerek hangi ülkeler arasında gerçekleştirildiğinin araştırılarak ithalat ve ihracatın ülke ekonomisine katkıları

3-İyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için neler yapılmalı.(bireysel ve devletler açısından incelenmesi)

4-Bakü- Tiflis ve Ceyhan boru hattının geçtiği güzergâhın incelenmesi(doğal beşeri ve ekonomik)

V. Ünite: İpek Yolu’nda Türkler

1-Tarihsel süreç içerisinde ipek yolun hâkim olan devletlerin tespiti (Yüzyıllara göre harita düzenlenmesi)

2- ipek yolu’nun, geçtiği ülkelere etkileri

3- ipek yolu güzergâhını kullanan bir kervan sahibisiniz. Bir yolculuğunuzu ihtiyaçlar, konaklama, satılan ürün, güvenlik tedbirleri, yolculuk boyunca hissedilen duygular, devletin ihtiyaçları açısından incelenmesi

4-ülkeler önemli ticaret yollarına hâkim olabilmek için neler yaptılar?

5-Bozkır yaşamının devletlere siyasi toplumsal ve ekonomik olarak etkileri

6-Orta Asya’dan göçler hakkında drama

7-Orhun ve Yenisey yazıtlarından yararlanarak Orta Asya Türk uygarlığı ile ilgili veriler çıkarma.

8- Uygurların yerleşik yaşama geçmesinin nedenleri ve yerleşik yaşamın siyasal, toplumsal ve ekonomik değişiklikler.

9- Türklerin İslamiyeti kabul etmesindeki faktörler.

10- Kaşgarlı Mahmut ile Karahanlı’ya yolculuk.

11- Siyasetnamenin incelenerek, siyasetname tarzında eser yazdırılmasının nedenleri.

12- Nizamülmülk’ün hayatının ve eserlerinin incelenmesi.

13- Yaşadığımız çevrede kültürel kutlamaların tarihçesi.    

14- Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra bilimsel gelişmelere bakışları ve katkıları.

15- Eski Tür geleneklerine kompoze edildiği bir drama çalışması.(Evlenme, doğum, ölüm)

 

VI Bölüm Demokrasinin Serüveni

1-Yönetim şekillerinin tiyatrolaştırılması (Atina’da demokrasisi ile Türkiye demokrasisi arasındaki farkı anlatan bir oyun hazırlanması)

2-Seçimin günlük yaşamda, devlet yönetimindeki önemi.

3-Töre cinayetleri aile içi şiddet ve kadına yönelik adaletsizlikleri basın ve yayın araçlarından takip ederek değerlendirilmesi.

4-Cumhuriyet döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırarak, Türk kadının konumunu gösteren bir afiş hazırlanması.

VII. Elektronik Yüzyıl

1-Günümüzdeki başlıca salgın hastalıkların bulaşma ve korunma yollarının değerlendirilmesi.

2-Demiryollarının ekonomik, sosyal kültürel açıdan değerlendirilmesi.

3-Teknolojik bir buluşu (bilgisayar, telefon, televizyon) ele alarak bu buluşun sosyal bilimlerin gelişmesine nasıl katkı sağlayacağını araştırınız.

SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF PERFORMANS GÖREVLERİ

 1-Önemli gördüğün bir sorun hakkında bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak bilimsel araştırma yapma. Basamaklar
-Neden bu konuyu seçtin yaz.
—Kaynakları topla ve belirle
-Kaynakları incele ve notlar tut.
—Çevrende onunla ilgili kuruluşlar varsa onlardan bilgi al
-Daha sonra bunların hepsini toparlayıp, temize geç
-Bununla ilgili fotoğraf ve resim varsa hepsini bir kartona yapıştır ve sınıfta arkadaşlarına sun.

2- Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgenin tarım ürünlerinin, tarım üretimindeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)

3- Türkiye’de yetiştirilen beş değişik tarım ürünü belirleyip, bu ürünlerin bölgelerimizdeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)

4- Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgede bulunan ve çıkarılan madenlerin dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bölgede bulunan ve çıkarılan bu madenlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve konuyla ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)

5-M.Kemal Atatürk ülkemizde Sosyal Bilgilerin gelişmesi için ne gibi çalışmalar yapmıştır. Bununla ilgili geniş çapta bilgi ve fotoğraf toplama bunu büyük bir kartona düzgünce yapıştırma ve arkadaşlarına sunma.

6-Oturduğunuz evin 1/100 ölçeğinde planı bir kartona yapıp bunu arkadaşlarına sunma

7-Dört farklı iklime ait ülke seçme. Bu ülkelerin tarım ürünlerini belirleme, seçilen tarım ürünlerinin neden orada yetiştiğini araştırma, bu tarım ürünlerinin ve o ülkelerin fotoğraflarını da bulup bir kartona hazırlama ve arkadaşlarına sunma.

8-Büyük bir kartona anlatılanlardan yola çıkarak. Hattuşaş, Zeugma, Truva ve Çatalhöyük’ün ayrıntılı resmini çizme, resmi nasıl çizdiğini anlatma ve bunu arkadaşlarına sunma.

9-Ülkemizin belli başlı çevre sorunlarından 4 tane seçme ve araştırma.,bunu fotoğraflarıyla birlikte bir kartona hazırlama ve arkadaşlarına sunma

10-Kâğıt üretimi

11. Çevrenizde yaygın olan el sanatları

12-Dört mevsimin 3 boyutlu maket üzerinde gösterimi.

13-Dünyanın maketini yaparak üzerinde paralel ve meridyenlerin gösterilmesi.

14-Güneş sisteminin maketi

15-Gece gündüz oluşumunun maketi

16-İç Anadolu bölgesinin bitki örtüsünün maketi

17-Maket sera yapımı

18-Bor madeninin Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelecekteki etkileri.

19-Komşu ülkelerle bağlarımızı güçlendirmek için “dostluk sitesinin” kurulması.

20-Bir ülkenin kaynakları ve ihtiyaçları ile Türkiye’nin kaynakları göz önünde bulundurularak o ülkeye ürün satmak için proje

21-İstanbul’u dünya’ya tanıtmak için film, afiş, broşür hazırlanması

22-Oğuz kağan destanının kahramanlarının günümüzde yaşadıklarını düşünerek bir öykü hazırlama.

23- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerin tespit edilerek, kendilerine özgü yeni bir alfabenin hazırlanması.

24- Bir tarih şeridi hazırlayarak Orta Asya’dan günümüze Türk devletlerini göstererek önemli olayların tespiti.

25- Asya Hun Kök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devletlerinden birini seçerek, seçtiğiniz devletin coğrafi, ekonomik, siyasal ve kültürel özelliklerini içeren bir kitapçık hazırlanması. 

26- İnternetin yaşamımıza olumlu ve olumsuz etkileri.

27- Nanoteknoloji Kurumu hakkında bir kitapçık hazırlanması.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

0
0
0
Yorum Yaz