25 12 2008

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF PERFORMANS GÖREVLERİ KONULARI

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF PERFORMANS GÖREVLERİ KONULARI
1-Büyük bir kartona Osmanlı Devleti yükselme dönmemi haritasını çizmek, şehirleri ve ülkeleri üzerinde göstermek, hangi padişah neresini almış belirterek, her padişahın aldığı yerleri boyamak. Ve bunu arkadaşlarına sunmak.
2- Büyük bir kartona Marmara Bölgesi’nin haritasını ayrıntıları ve boya kalemleri ile çizmek. Kartonun arkasına da Marmara Bölgesi’nin 5 ayrı şehrini tanıtan fotoğraflar yapıştırıp. Altına da o şehirlerin nüfusu ile ilgili bilgi vermek ve bunu arkadaşlarına sunmak.
3-Büyük bir kartona Ege Bölgesi’nin haritasını ayrıntıları ve boya kalemleri ile çizmek. Kartonun arkasına da Ege Bölgesi’nin 5 ayrı şehrini tanıtan fotoğraflar yapıştırıp. Altına da o şehirlerin nüfusu ile ilgili bilgi vermek ve bunu arkadaşlarına sunmak.
4-Büyük bir kartona Akdeniz Bölgesi’nin haritasını ayrıntıları ve boya kalemleri ile çizmek. Kartonun arkasına da Akdeniz Bölgesi’nin 5 ayrı şehrini tanıtan fotoğraflar yapıştırıp. Altına da o şehirlerin nüfusu ile ilgili bilgi vermek ve bunu arkadaşlarına sunmak.
5-
Sizden bulunduğunuz ilin ya da seçtiğiniz bir ilin 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarını incelemeniz ve grafik olarak hazırlamanız istenmektedir.
6-Büyük bir karton a İstanbul’un Fethi’nin haritasını çizme. Bunu ayrıntılı resimlerle gösterme. Fetih basamaklarını haritanın bir köşesinde belirtme bunu da arkadaşlarına sunma.
7--Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi ile ilgili büyük bir kartona Karadeniz’in haritasını çizme.Fethedilen yerleri hangi padişah nesrini almış tek tek resimlerle çizme..
Haritanın bir köşesine de Karadeniz’in fethi ile ilgili bilgi verme
8-- Akdeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi ile ilgili büyük bir kartona Akdeniz’in haritasını çizme. Fethedilen yerleri hangi padişah nesrini almış tek tek resimlerle çizme. Haritan bir köşesine de Akdeniz’in fethi ile ilgili bilgi verme
9-Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketini kronolojik olarak bir kartona resimlerle hazırlama
10- Avrupa’da Aydınlanma çağı ve Sanayi İnkılâbını kronolojik olarak bir kartona resimlerle hazırlama
11-II. Mahmut ‘un yaptığı yenilikleri bir kartona resimlerle hazırlama. Ve resmin yan tarafına da II. Mahmut hakkında bilgi verme, olaylarla ilgili yorum yapma

12- Türkiye’nin 81 ilinden birini seçmeniz ve seçtiğiniz ili tanıtan bir kitapçık hazırlamanız istenmektedir.

13- Belirlediğiniz bir kişi ile röportaj yapmanız istenmektedir. Röportaj her konuda olabilir. Bir kişinin yaşam öyküsü, askerlik anıları, okul yılları gibi istediğiniz konuyu seçebilirsiniz.

14-Büyük bir kartona Türkiye Haritası çizmeniz, çizdiğiniz harita üzerinde Türkiye’yi illere ayırmanız ve iller üzerindeki nüfus miktarını her 100 000 kişiye bir nokta olmak üzere göstermeniz istenmektedir.

15- Matbaanın Osmanlı Devletinde geç kullanılma nedenleri ve bu durumun olumsuz etkileri

a. Osmanlı Devletinde 19. yy’daki devlet yönetimi ile günümüzdeki devlet yönetimini karşılaştırılması

b. Osmanlı devletindeki maliye, ordu, hukuk, eğitim kurumlarının özellikleri ve Osmanlı Devletinin son döneminde bu alanlarda yapılan hatalar.

      16- Sevgili Öğrenciler,

   Sizden aşağıdaki konulardan birini seçmeniz ve seçtiğiniz konuyu bir rapor halinde hazırlamanız istenmektedir.

a. Matbaanın Osmanlı Devletinde geç kullanılma nedenleri ve bu durumun olumsuz etkileri

b. Osmanlı Devletinde 19. yy’daki devlet yönetimi ile günümüzdeki devlet yönetimini karşılaştırılması

c. Osmanlı devletindeki maliye, ordu, hukuk, eğitim kurumlarının özellikleri ve Osmanlı Devletinin son döneminde bu alanlarda yapılan hatalar.

17- Osmanlı Devleti Tarihini içeren bir tarih şeridi hazırlamanı istenmektedir.

18- Osmanlı Kültür ve Uygarlığını sembolize eden bir afiş hazırlamanız istenmektedir.

      19- Türkiye’deki ortak miras eserlerinden 30 tanesini belirlemeniz ve bunları oyun kartı şeklinde hazırlamanız istenmektedir. Oyun kartının ön yüzünde ortak miras eserin fotoğrafı, resmi veya çizimi; arka yüzünde ise o eser hakkında bilgi yer almalıdır.

20- Sizden Demokrasinin Gelişimi sırasın önemli olayları içeren bir tarih şeridi hazırlamanız istenmektedir.

21- Piri Reis’in dünya haritası konulu bir araştırma ödevi yapmanız istenmektedir.

22- Osmanlı padişahları tuğraları konulu bir poster hazırlamanız beklenmektedir.

23- Sizden Osmanlı imparatorluğu padişahlarından biri ile ilgili bir poster hazırlamanız beklenmektedir.

24-a. İletişimi, olumlu ve olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırmanız,

 b. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark etmeniz,

 c. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışmanız.

 d. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark etmeniz, beklenmektedir.

 

 

SOSYLA BİLGİLER ÖĞRETMENİ

 

0
0
0
Yorum Yaz