25 12 2008

SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÜNİTESİ ETKİNLİĞİ

SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÜNİTESİ ETKİNLİĞİ

 

Etkinlik Adı:

Yaşadığınız bölgeniz deki turizm faaliyetlerini belirleme ve bu turizm faaliyetlerin Türkiye ekonomisi içerisindeki payını gösteren bir grafik çizme. Gelen turistlerin bölgenize kazandırmış olduğu ticari, kültürel katkıların ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim, tablo, kamera çekimi vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz. Grafikler karton tabaka üzerine çizilecektir. Renkli boyalarla boyanacaktır.)Araştırması yapılacak bölgenin turizm faaliyetlerinin diğer bölgelerle karşılaştırması yapılmalı,  yapılan karşılaştırmayı Türkiye haritası üzerinde bölge bölge gösterip grafik, diyagram, fotoğraf ve diğer dokümanlarla gösterme.

NOT: Ayrıca bölgenize bulunan tarihi yapıların turizm etkinliklerine katkısını da göz önünde bulundurmayı unutmayınız.

 

Sınıf:

6.sınıf

Öğrenme Alanı:

Bölgemizde Turizm faaliyetleri

Ünite:

Ülkemizin Kaynakları

Temel Beceriler:

Kritik Düşünme, Akılcı Yargılara ulaşabilme, Ortak Düşünce Oluşturabilme, Empati Kurabilme, Araştırma, Harita çizme ve Yorumlama Becerisi, görüşmeler- öğrenci ürün dosyaları-Örnekleme-karşılaştırma-diyalog-grup çalışması-oyunlaştırma-rol alma-küme -çalışması-sunuş- buluş stratejileri

Kazanım:

Türkiye ekonomisine etki eden faktörleri araştırır. Türk ekonomisine katkı sağlayan faaliyetlerden biri olan turizm faaliyetlerinin önemini kavrar. Turistik değerlerin kalkınmamadaki önemini tartışır. Türkiye’de ki coğrafi özellikleri göze alarak turizm ile ilgili yapılan yatırımların önemine vurgu yapar.

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

1 Hafta ( 120 Dakika )

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

U sınıf düzeni, takım çalışması

 

Araç-Gereç:

Ders Kitabı, Kaynak Kitaplar ve dökümanlar, ansiklopediler, Tepegöz ve asetatlar, Bilgisayar ve projeksiyon, panolarda yer alacak küpürler, haritalar, defter, kalem, levhalar, terimler sözlüğü, Çeşitli afişler, tanıtıcı filimler

Hazırlayanlar:

Ali Fuat ARSLAN Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Süreç:

1.        Uygulamamızda her ders farklı üyelere sahip 8 er kişilik takımlar oluşturulacak

2.       Takımların oluşturulmasında U sınıf düzeni tekniği uygulanmakta.

3.       Mevcut takımlar 2 kişilik alt gruplara ayrılacak.

4.       Aşağıda takvimde gösterilen konular her ders şu şekilde işlenecek:

·         İlk derste ilk 10 dakikasında takım isimleri ve sloganı belirlenecek ve öğretmen haftanın konusunu genel olarak sunacak.

·         Dersin geriye kalan 30 dakikasında takımlar tüm üyeleri derslikte bulunacak olan Ders Kitabı, yardımcı kitaplar, ansiklopediler, Tepegöz ve asetatlar, Bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, panolarda yer alacak küpürler, tanıtım filimleri, levhalar ve diğer dokumalardan yararlanarak konuya hazırlanacak.  Aynı zamanda sınıfta bulunan öğrencilerin hazır hale gelmesi için ortaya o an çağrışım gerektirecek bir fikir sürülecek.

·         İkinci derste ilk 10 dakikasında konuyla ilgili çelişkiler ve alternatif fikirler duyurulacak ve alt gruplar seçtikleri çelişkilere hazırlanacak.

·         Dersin ikinci 10 dakikasında alt gruplar hazırlandıkları çelişkiyi (görüşü) karşı çelişkiyi savunan alt gruba karşı savunacak.

·         Dersin son 20 dakikasında her alt grup karşısındaki alt grubun görüşünü ve savunmasını defterine not edecek.

·         Üçüncü derste İlk 20 dakikasında alt gruplar kendi görüşlerini savunmaktan vazgeçip karşısındaki diğer alt grupla anlaşmaya varacak; en iyi kanıları toplayıp bir takım raporu hazırlayacak.( Yani, konuya ilişkin en iyi karar iki alt grup tarafından alınacak)

Son 20 dakikada ise konuyla ilgili çalışma yaprakları uygulanacak. Gelecek derslerde oluşacak programların yol haritası belli olacak.

Değerlendirme: Konularımızın işlenmesi bittikten sonraki ilk hafta ilk saat test uygulanacak. Bu testte işlediğimiz her iki konudan sorular yer alacak.

       

                                                  ALİ FUAT ARSLAN

                                                         Sosyal bilgiler öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ARAŞTIRMAYA YÖNELİK ETKİNLİK

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki Truva atı hangi ilimizin sınırları içerisinde yer alır. Tarihte Truva savaşları olarak geçen savaşta uygulanan hileli taktiği günümüz savaş teknolojilerinde uygulamak mümkün müdür?

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ALİ FUAT ARSLAN

                                                         Sosyal bilgiler öğretmeni

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜŞÜNMEYE YÖNELİK ETKİNLİK

 

 

 

 

                            

 

 

Yukarıdaki resimde Turistik bir yer olan tarihi kapalı çarşı görülmektedir. Ülkemizi Yabancı turistlere güzel bir şekilde tanıtmak isteyen esnaf Hüseyin Bey sizce neler yapmalıdır?

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ALİ FUAT ARSLAN

                                                         Sosyal bilgiler öğretmeni

 

0
0
0
Yorum Yaz