06 01 2014

SOSYAL BİLGİLER 5 BÖLGELERİMİZİ TANIYALIM TESTİ

SOSYAL BİLGİLER 5
BÖLGELERİMİZİ TANIYALIM TESTİ 1
 
1)   Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir?

A)  barometre      B)  termometre
C)  sismograf      D)  rasathane


2)   Hangisinin oluşumunda akarsu etkilidir?

 A) sıradağlar      B) delta ovası
C) ova         D) yanardağlar

3)   Coğrafya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

        A)İnsan topluluklarının tarihini inceler.
        B) Yaşadığımız çevreyi tanımamıza yardımcı olur.
        C) Nerede ve nasıllarından yararlanır.
        D) Beşeri ve doğal öğeler arasındaki ilişkiyi inceler.

4)   İklimin tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

        A)Bir bölgede yaşayan insanların etkinlikleridir.
        B) Bir yerde görülen yer şekilleridir.
        C) Bir bölgedeki hava olaylarının uzun yıllar ortalamasıdır.
        D) Bir yerde yetiştirilen ürün miktarıdır.

5)   Hangisi bir bölgedeki bitki örtüsünü etkileyen etmenlerden değildir?

 A)  sıcaklık         B)  yağış-nem
 C)  güneş ışığı      D)  yabani hayvanlar

 ‘’Türkiye’de yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar.’’   
6)   Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak değişmez?

A)   yer altı kaynakları
B)   ekonomik etkinlikler
C)   bitki örtüsü
D)   hava sıcaklığı
    
7)   Yurdumuzun en yüksek bölgesi hangisidir?

A)Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B) İç Anadolu Bölgesi
C)Marmara Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi

Karizmatik   Hangi iklim çeşidi ülkemizde görülmez?

A)Karadeniz iklimi      B)Karasal iklim
 C)Tropikal iklim      D)Akdeniz iklimi

9)   Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimi ile iç kesimler arasındaki iklim farkının başlıca nedeni nedir?

A) Yükseltinin doğudan batıya azalması
B) Dağların denize paralel uzanması
C) Bitki örtüsünün farklılık göstermesi
D) Dağların denize dik uzanması

10)   Hangi bina deprem sırasında en az zarar  görür?

A) temelsiz binalar   
B) gökdelenler
C) 12 katlı beton apartmanlar
D) İki katlı betonarme ev

11)   Hangisi Marmara Bölgesi’nde üç iklim tipinin bir arada görülmesinin sonucudur? 

A)Ekonomik etkinliklerdeki zorluk,
B) Tarım ürünlerindeki çeşitlilik,
C) Ulaşımın olumsuz etkilenmesi,
D) Nüfusun olumsuz etkilenmesi

12)   En fazla yağışın sonbaharda en az yağışın ilkbaharda görüldüğü iklim hangisidir?

A) Karasal iklim      B) Çöl iklimi
C) Akdeniz iklimi      D) Karadeniz iklimi

Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yazlar sıcak ve uzun, kışlar kısa ve ılıktır.
13)   Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etkili olmaz?

A) Plaj turizminin gelişmiş olması
B) Yılda 2-3 defa tarımsal ürün alınması
C) Bölgenin kuzeybatısındaki Göller Yöresi’nin bulunması
D) Seracılık etkinliklerinin gelişmiş olması

14)   Hangi akarsu Akdeniz Bölgesi’nde bulunur?

A) Gediz         B) Fırat
C) Seyhan         D) Kızılırmak


15)   Depremde, afetzedelerin barınma ve yiyecek gereksinimlerini karşılayan kurum hangisidir?

A) Kızılay         
B) FAO
C) Yeşilay                      
D) Çocuk Esirgeme Kurumu

16)   Bir bölgenin yerleşim yeri olarak seçilmesinde en az etkisi olan hangisidir?

A)   Ekonomik etkinlikler
B)   Geleneksel yemekleri
C)   Yer şekilleri
D)   İklimi

17)   Keban ve Karakaya gibi önemli barajlarımızın Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmalarının nedeni hangisidir?

A)Bölgenin maden yönünden zengin olması,
B) Bölgenin nüfusu,
C) Bölgenin bitki örtüsü,
D)Bölgedeki akarsu ve yeryüzü, şekillerinin baraj yapımına uygun olması,

 I- Karadeniz İklimi
II- Karasal İklim
III- Akdeniz İklimi
IV- Çöl İklimi
18)   Yukarıdaki iklim tiplerinden hangileri Türkiye’de görülmez?

A) Yalnız IV         B) I ve II
C) I ve III         D) II ve IV

19)   Yıllık yağış miktarının en fazla olduğu bölgemiz hangisidir?

A) Akdeniz Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi                                                                 
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

20)   Çevresine göre yüksekte bulunan, akarsular tarafından derin vadilere yarılmış düzlüklere ne ad verilir?

A) ova            B) plato
C) graben         D) dağ

0
0
0
Yorum Yaz