afakay7171
15 Takipçi | 3 Takip
Kategorilerim

6.SINIF DERS NOTLARI

5.SINIF DERS NOTLARI

7.SINIF DERS NOTLARI

8.SINIF DERS NOTLARI

5.SINIF TEST VE SORULAR

6.SINIF TEST VE SORULAR

7.SINIF TEST VE SORULAR

8.SINIF TEST VE SORULAR

Diğer İçeriklerim (2203)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (15)
27 01 2013

2.ÜNİTE

     İLK İNSANLARIN YASANTISI - İlk insanlar mağaralarda veya ağaç kovuklarında yasıyorlardı. - Daha sonra saz veya dallardan örülmüş kulübeler yapmaya başladılar. - Üretim yapmayı bilmediklerinden avcılık yapıyor ya da hazır besinleri (meyve, vb.) toplayarak yiyorlardı. Bu nedenle hazır besin ve hayvan bulunan ormanlarda yasıyorlardı. - Tastan yonttukları aletleri silah olarak kullanıyorlardı. - İklimde meydana gelen değişimler ve av hayvanlarının azalması insanları göce zorladı. - Bu devirde yasayan insanlar yaşantılarını mağara duvarlarına çizmişlerdir. Yerleşik Hayat: - Tarımla uğraşıp hayvanları evcilleştirmeyi öğrenen insanlar yerleşik hayata geçtiler. - Anadolu’da MO 6300-5600 yılları arasında yerleşim yerleri kurulmaya başlandı. - Yerleşik hayata gecen insanlar suyu, toprağı bol, iklimi uygun yerleri seçtiler. - Kerpiçten evler yaptılar. - Kilden çanak- çömlek ve bitki liflerinden dokuma yaptılar. - Günlük hayatta yaptıkları isleri evlerinin duvarlarına çizmeye devam ettiler. Not: Bu devirde Anadolu’da bulunan yerleşmeler şunlardır: 1. Çatalhöyük (Konya) 2. Alacahöyük (Corum) 3. Hacılar (Burdur) 4. Alisar (Yozgat) İnsanlar zamanla ihtiyaçlarından fazla üretmeye başladılar ve bu fazla malları değiş-tokuş yaparak ilk ticaret faaliyetlerini başlattılar. (takas) para icat edildikten sonra ticaret de gelişti. Daha sonra fabrikalar kurulup şehirler  büyüyünce insanlar şehirlere göç ederek orada nüfusun artmasına yol açtılar. Çok katlı binalar yapıldı. Nüfusu milyonları bulan büyük şehirler (metropol) ortaya cıktı. İstanbul, İzmir, Ankara böyle şehirlere örnektir ... Devamı

27 01 2013

Geçmişten günümüze yerleşme

  Geçmişten günümüze yerleşme Anadolu toprakları birçok uygarlığın kesişme noktası olmuştur. Anadolu'nun tarih boyunca önemli bir yer­leşim bölgesi olmasında şu faktörler etkili olmuştur: a.        İkliminin insanların yaşayışına uygun olması b.        Jeopolitik konumu, c.        Tarım, hayvancılık ve ticarete uygunluğu, d.        Zengin madenlere sahip olması, e.        Ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması, f.         Akarsu ve denizlerin çokluğu       g.        Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması   Devamı

27 01 2013

Coğrafi Konum Matematik Konum Özel Konum

  COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu ko­numa coğrafi konum denir. Coğrafi konum, ma­tematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.                                                                                       Matematik konum:Bir yerin Ekvator’a ve Başlangıç Meridyeni’ne (Greenwich) göre konumuna denir. Matematik konumu öğrenebilmek için paralel ve meridyenlerinde bilinmesi gerekir. Özel konum:Bir yerin dünya üzerinde çevresinden dolayı kazandığı özellikleridir. PARALELLER VE ÖZELLİKLERİ   PARALEL(ENLEM):Ekvator’a paralel olarak birer derecelik aralıklarla doğu-batı yönlü çizilen hayali çizgilerdir.   PARALELLERİN ÖZELLİKLERİ:   Ekvator:Dünya’yı tam ortadan iki eşit parçaya bölen çizgiye denir.        Ekvator, başlangıç paralelidir.Derecesi 0’dırEn büyük paralel dairesi ekvatordur         Ekvator’un kuzeyindeki paralellere Kuzey Paralelleri, güneyindeki paralellere Güney Paralelleri denir.        90 tane Kuzey Yarım Küre’de, 90 tane Güney Yarım Küre’de olmak üzere 180 tane paralel dairesi vardır..        Paralel dairelerinin uzunlukları Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır; kutuplarda nokta haline gelir (... Devamı

27 01 2013

ANADOLUDA KURULAN MEDENİYETLER Hititler (M.Ö.2000-M.Ö.1200)

ANADOLUDA KURULAN MEDENİYETLER Hititler (M.Ö.2000-M.Ö.1200     Başkenti Hattuşaş (Hattuşaş/Boğazköy)’dır. Hattuşaş bugün ilimiz olan Çorum sınırları içinde yer alır     İç Anadolu’da Kızılırmak çevresine yerleşmişlerdir (günümüzde Çorum-Boğazköy).     Yönetim şekli merkezi krallıktır. Devletin başında kral bulunurdu. Kral, aynı zamanda başrahip, başkomutan ve baş yargıçtır. Kraldan sonra Tavananna denilen kraliçe söz sahibidir.     Künk adı verilen su taşıma sistemi yapmışlardır.. NOT: Tarihte bilinen ilk meclis Pankuş Meclisidir. Kralın yetkileri Pankuş Meclisi tarafından sınırlanmıştır.     Hitit kanunları çok gelişmişti, aile hukuku, ceza hukuku, borçlar hukuku gibi bölümlere ayrılmıştı. Anal (Yıllık) adı verilen yıllıklar yazarak ilk tarih yazıcılığını başlatmışlardır (çivi yazısıyla yazılmıştır, tanrılarına bilgi verirlerdi)Bu Analları tanrıya hesap vermek için yazıyorlardı. Bu nedenle yalan yazmadıkları için Anallar ilk gerçek tarih yazıcılığı sayılmaktadır.     Çok tanrılı dinleri vardır (Hitit ülkesine Bin Tanrı İli de denirdi).     Heykel, kabartma ve demir işletmeciliği alanlarında ileri gitmişlerdir. İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları günümüze kadar kalmıştır.     İki tür yazı kullandılar. Bunlar çivi yazısı ve hiyeroglif (resimli yazı) yazısıdır.     Mısırlılarla Suriye toprakları için savaşmışlar, savaş sonunda Kadeş Antlaşması imzalandı (M.Ö.1280).                                                     &nbs... Devamı

27 01 2013

6. SINIF ÜNİTE 2: YERYÜZÜNDE YAŞAM 3. BÖLÜM ESKİ ÇAĞLARDA ANADOL

  6. SINIF ÜNİTE 2: YERYÜZÜNDE YAŞAM 3. BÖLÜM ESKİ ÇAĞLARDA ANADOLU   Anadolu;  sahip olduğu coğrafi konum açısından son derece önemli bir bölgedir. Bu durum en eski devirler- den başlayarak çeşitli toplumların Anadolu'ya göç etmesine ve yer­leşmesine yol açmıştır. Bu nedenle Anadolu toprakları birçok uygarlığın kesişme noktası olmuştur. Anadolu'nun tarih boyunca önemli bir yer­leşim bölgesi olmasında şu faktörler etkili olmuştur: •  İklim özelliklerinin insan hayatı için uygun olması •  Topraklarının insan yerleşimi ve tarım üre­timi için elverişli olması •  Çok sayıda akarsuya sahip bulunması •  Asya ile Avrupa arasında göç yolları üzerinde yer alması Anadolu'nun sahip olduğu bu özellikler pek çok toplumu bu bölgeye çekmiştir. Anadolu toprakları günümüzün binlerce yıl öncesinden başlayarak Hitit, Lidya, Frig, Urartu, İyon, Pers, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Os­manlı gibi önemli uygarlıklara beşiklik etmiştir.   Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu’da Yerleşim Yerleri: Yontma Taş Devri'ne ait mağaralar:Karain, Beldibi, Belbaşı Öküzini. Cilalı Taş Devri’ne ait ilk yerleşim yerleri:Çatalhöyük. Hacılar. Maden Devri’ne ait yerleşim yerleri:Truva. Alişar. Alacahöyük.   TARİHİN BAŞLANGICI VE DEVİRLERİ İnsanlık tarihi M.Ö. 3200 yılında yazının bulunması esas alınarak iki bölüme ayrılır. 1.Tarih Öncesi Devirler:(Yazının bulunma­sından önceki devirler) 2. Tarih Devirleri(Yazının icadıyla başla­yan devirler)   Tarihin çağlara ayrılması, tarihin incelenmesini ve öğreni... Devamı

27 01 2013

ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM

  ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM     Konu Başlığı MAĞARADAN BÜYÜK ŞEHRE İNSANIN SERÜVENİ ( 1 Ders Saati) Kazanım 1-Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.   Verilen Bilgiler Tarih;geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşamlarını belgelere dayanarak neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır.        Tarihi incelerken geçmişi daha kolay algılayabilmek içindönemlere ayırıyoruz. YÜZYIL  Yüz yıllık zaman dilimine denir. Milattan(Hz İsa'nın doğumu) itibaren 1. yüzyıl, 2. yüzyıl, 3. yüzyıl olarak adlandırıyoruz. Milattan önceki yüzyılları belirtirken M.Ö veya İ.Ö Milattan sonrakileri belirtirken M.S veya İ.S şeklinde belirtiyoruz. Milat (başlangıç) Hz. İsa'nın doğumudur. Takvimde 0 olarakkabul edilir. Bir tarihin hangi yüzyıla ait olduğunu bulmak için; son iki basamağı silinir. ve kalan sayıya 1 (bir) ilave edilir. Örnek: 1998 ylının hangi yüzyıla ait olduğunu bulalım: 1998 = 1998 geriye 19 kalır. 19+1= 20. yüzyıl olarak buluruz. Örnek: 657 yılının hangi yüzyıla ait olduğunu bulalım 657= 657 geriye 6 kalır. 6+1 = 7. yüzyıl   ÇAĞise benzer sosyal ve siyasal olayların yaşandığı^ dönemlere denir. Yazının bulunmasından önceki çağlara tarih öncesi çağlar (devirler), yazının icadından sonraki çağlara ise tarih çağları denir. Tarihi dönemler aşağıdaki gibi ifade edilebilir.   A)Tarih Öncesi Devirler *Taş Devri                      *Maden... Devamı

27 01 2013

ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM

  ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM   Konu Başlığı İKLİMLER VE İNSANLAR ( 3 Ders Saati)   Kazanım Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Verilen Bilgiler   İKLİM:     Belli bir yerde, sıcaklık, nem, yağış, ba­sınç, rüzgâr ve bulutluluk gibi hava olaylarının mevsimlik, yıllık gidişlerinin uzun yıllar boyunca gösterdikleri ortalama duruma  denir. Bu or­talama durum uzun yıllar içinde çok büyük deği­şikliğe uğramaz. Sıcaklık, rüzgâr ve yağış gibi hava olayla­rının bir yerde gösterdiği kısa süreli değişime de hava durumu denir.     İklimin insan ve doğal çevreye etkisi         Dünya Üzerinde Sıcaklık Kuşaklar                             Yeryüzündesıcaklık,nem,yağış,basınç ve rüzgar gibi iklim elemanlarının farklılık göstermesi farklı iklim tiplerinin görülmesine yol açmıştır.Yeryüzündeki iklimleri sıcaklık yönüyle *Sıcak İklimler *Soğuk İklimler *Ilıman İklimler olarak gruplandırabiliriz.Şimdi bunları sırası ile inceleyelim.   1-SICAK İKLİMLER Ekvatoral İklim: *Ekvator çevresinde görülür.Sıcaklık ve yağış ortalaması fazladır. *Güneş ışınlarının sürekli dik ve dike yakın açıyla gelmesinden dolayı mevsimler belirgin olarak görülmez. *Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık değişimi azdır. *Doğal bitki örtüsü geniş yapraklı ve uzun boylu ağaçların oluşturduğu yağmur ... Devamı

27 01 2013

ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM

  ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM     Konu Başlığı MAĞARADAN BÜYÜK ŞEHRE İNSANIN SERÜVENİ ( 1 Ders Saati) Kazanım 1-Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.   Verilen Bilgiler Tarih;geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşamlarını belgelere dayanarak neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır.        Tarihi incelerken geçmişi daha kolay algılayabilmek içindönemlere ayırıyoruz. YÜZYIL  Yüz yıllık zaman dilimine denir. Milattan(Hz İsa'nın doğumu) itibaren 1. yüzyıl, 2. yüzyıl, 3. yüzyıl olarak adlandırıyoruz. Milattan önceki yüzyılları belirtirken M.Ö veya İ.Ö Milattan sonrakileri belirtirken M.S veya İ.S şeklinde belirtiyoruz. Milat (başlangıç) Hz. İsa'nın doğumudur. Takvimde 0 olarakkabul edilir. Bir tarihin hangi yüzyıla ait olduğunu bulmak için; son iki basamağı silinir. ve kalan sayıya 1 (bir) ilave edilir. Örnek: 1998 ylının hangi yüzyıla ait olduğunu bulalım: 1998 = 1998 geriye 19 kalır. 19+1= 20. yüzyıl olarak buluruz. Örnek: 657 yılının hangi yüzyıla ait olduğunu bulalım 657= 657 geriye 6 kalır. 6+1 = 7. yüzyıl   ÇAĞise benzer sosyal ve siyasal olayların yaşandığı^ dönemlere denir. Yazının bulunmasından önceki çağlara tarih öncesi çağlar (devirler), yazının icadından sonraki çağlara ise tarih çağları denir. Tarihi dönemler aşağıdaki gibi ifade edilebilir.   A)Tarih Öncesi Devirler *Taş Devri                      *Maden... Devamı

27 01 2013

ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM

  ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM   Konu Başlığı HARİTALARIN DİLİ (1Ders Saati) Kazanım Ünite ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların,okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar   Verilen Bilgiler   *DÜNYANIN ŞEKLİ Dünya’nın kutuplardan basık Ekvatordan şişkin kendine özgü şekline GEOİD denir.   *PARALELER Ekvatora paralel olarak uzanan ve dünyayı çepeçevre dolanan dairelere paralel denir.   Özellikleri: ♦         90 Tane Güney yarımkürede 90 tane de Kuzey yarımkürede olmak üzere toplam 180 tanedir. ♦         Kuzey yanmküredeki 90 tane paralel dairesine kuzey paralelleri, Güney yanmküredeki 90 tane paralele Güney paralelleri denir. ♦         En uzun paralel dairesi EKVATOR’dur. ♦         Paralellerin uzunlukları Ekvator’dan kutuplara doğru azahr. 90° Kuzey ve 90° Güney paraleli nokta şeklindedir.Paralellerin uzunluklannın azalmasına bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Dünyanın çizgisel hızı azalır. ♦         Paraleller arasındaki uzaklık dünyanın her yerinde eşit olup 111 kilometredir. Aynı paralel dairesi üzerinde; 1-     Güneş ışınlarının geliş açısı 2-     Gölge boyu 3-     Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı 4-     Yerçekimi kuvveti 5-     Gece ve gündüz süresi eşittir. Bazıözel paralel daireleri (enlemler) vardır; &... Devamı

27 01 2013

2.ÜNİTE HARİTA BİLGİSİ

  HARİTA BİLGİSİ:  HARİTA: Yerkürenin tamamının veya bir bölümünün, belli oranlarda küçültülerek, kuşbakışı görünüşü ile düzlem üzerine aktarılmasına harita denir. Bir Çizimin Harita Olabilmesi İçin; Belli bir oranda küçültülmüş olmalı (Ölçek Olmalı) Kuşbakışı görünüşü ile çizilmiş olmalı Bir düzlem üzerine aktarılmış olmalı KROKİ:Sadece kuşbakışı görünüşü ile bir düzlem üzerine aktarılan ölçeksiz kabataslak çizimlerdir. ÖLÇEK:Yerkürenin veya bir parçasının belirli oranda küçültülmesine denir. İkiye ayrılır. Kesir Ölçek ve Çizik Ölçek. Lejand: Haritalarda kullanılan sembol ve işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren tablodur. Haritalar çizilirken karşılaşılan güçlükleri üç bölümde ele almak mümkündür. Dünya’nın şeklinin küresel olmasından dolayı küresel yüzeyi düz zemin üzerine aktarmak zordur. Yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı yüzey şekilleri, tam alanları ve tam şekilleri ile düzlem üzerine aktarılamaz. Yerden yükseldikçe görüş alanının genişleyip şekillerin küçülmesi çizimi zorlaştırır. HARİTA ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKENLER: Haritanın çizim amacına uygun başlık. Haritanın küçültme oranını gösteren ölçek. Haritanın yönünün belirlenmesinde kullanılan yön oku. Harita anahtarı (Lejand) Paralel ve meridyenler. KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE HARİTALAR: 1. FİZİKİ HARİTALAR: Yer şekillerini gösteren haritalard... Devamı

27 01 2013

2.ÜNİTE YEREL SAAT HESAPLAMALAR(ZAMAN_PROBLEMLERİ)

  ZAMAN PROBLEMLERİ   1-YEREL SAAT PROBLEMLERİ                                                                             :                                           Yerel saat hesaplamalarında şu yol takip edilir:     30 10 0 20 40                                                          ... Devamı

27 01 2013

YERYÜZÜNDE YAŞAM COĞRAFİ KONUM

  YERYÜZÜNDE YAŞAM   COĞRAFİ KONUM   Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu ko­numa coğrafi konum denir. Coğrafi konum, ma­tematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.   1- MATEMATİK KONUM   Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç pa­raleline (Ekvator) ve başlangıç meridyenine (Greenvvich) göre olan konumuna matematik konum denir.   Matematik Koordinatlar   Paralel ve Özellikleri   Ekvator'a paralel olarak geçtiği düşünü­len dairelere paralel denir. Başlangıç paraleli (0°) ve en büyük para­lel dairesi Ekvator'dur. Kutup noktalarına eşit uzaklıktaki noktalarınbirleştirilmesiyle elde edilen ve Dünya'yı ortasından çevreleyen en geniş paralel dairesine Ekvator denir. Ekvator'un kuzeyindeki paralellere kuzey paralelleri, güneyindekilere ise güney paralelleri denir. Ekvator yıl boyunca gece ile gündüz eşit­liğinin yaşandığı, çizgisel hızın en fazla, yer çeki­minin en az olduğu paralel dairesidir. Paraleller, Ekvator'dan kutuplara doğru birer derece aralıklarla çizilir. 90 tane Kuzey Yarım Küre'de, 90 tane Güney Yarım Küre'de olmak üzere toplam 180 ta­ne paralel dairesi vardır. Dünya'nın şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kı­salır ve kutuplarda nokta şeklini alır.   Bazı paralel dairelerinin özel isimleri var­dır. 0° paraleli Ekvator 23°27' kuzey paraleli Yengeç Dönencesi 23°27' güney paraleli Oğlak Dönencesi ... Devamı

27 01 2013

6. SINIF YERYÜZÜNDE YAŞAM ÜNİTESİ II (DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İKLİ

  6. SINIF YERYÜZÜNDE YAŞAM ÜNİTESİ II (DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İKLİM)     Belli bir yerde, sıcaklık, nem, yağış, ba­sınç, rüzgâr ve bulutluluk gibi hava olaylarının mevsimlik, yıllık gidişlerinin uzun yıllar boyunca gösterdikleri ortalama duruma iklim denir. Bu or­talama durum uzun yıllar içinde çok büyük deği­şikliğe uğramaz. Sıcaklık, rüzgâr ve yağış gibi hava olayla­rının bir yerde gösterdiği kısa süreli değişime de hava durumu denir.     Tablo: İklimin insan ve doğal çevreye etkisi   Sıcak kuşak ve ılıman kuşak, Kuzey Yarım Küre'de, Güney Yarım Küre'ye göre daha geniş alan kaplar. Bunun sebebi Kuzey Yarım Küre'de karaların oranının daha fazla olmasıdır. Denizler ka­ralara göre az ısınırlar. Oysa karalar çok ısınırlar. Bu durum Kuzey Yarım Küre'de sıcak ve ılıman kuşağın daha geniş alan kaplaması­na neden olmaktadır. Yine bu durumun sonucu olarak Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre'ye göre 2 °C daha sıcak olmaktadır.   Sıcaklık Kuşakları     İklim tiplerini üç bölümde inceleyebiliriz: A) Sıcak iklimler             B) Ilıman iklimler            C) Soğuk iklimler   A) SICAK İKLİMLER: 1- Tropikal İklim (Savan) * İsmini sıcak iklimlerde yetişen çayırlardan almaktadır. * Sıcaklıklar bütün mevsimlere yayılır. * Sıcak bir günde yağış görülebilmektedir. * Sudan platosu, Doğu, Güney ve Merkez Afrika'da sıklıkla görülmektedir.   2- Muson İklim... Devamı

27 01 2013

6. SINIF ÜNİTE 3: İPEK YOLUNDA TÜRKLER

  6. SINIF ÜNİTE 3: İPEK YOLUNDA TÜRKLER İpek Yolu: Çinin  Şian kentinden  Özbekistanın kaşgar şehrine gelir burada ikiye ayrılır: bir kol hazar denizi ve karadenizin kuzeyinden avrupaya gider diğer kol İran üzerinden Anadolu ve İstanbuldan avrupaya gider . Çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir.İpek yanında değerli porselen, kağıt,baharat ve değerli taşlar da satılırdı       Tarihte bu yolu ele geçiren devletler zenginleşmişler kaybedenler fakirleşip zayıflamışlardır     Hunlar ve Göktürkler bu yol için Çinle mücadele ederken, Göktürkler  bizansla işbirliği yaparak Sasanilerin ipekyolu hakimiyetini kırmaya çalışmışlardır Bu yol ile doğu ve batı toplumları siyasal,sosyal ve ekonomik alanda birbirinden etkilenmişler Çinin bulduğu kağıt-matbaa-barut-pusula gibi buluşlar bu yol ile ÖnAsyaya ve Haçlı Seferleri ile de Avrupaya geçmiştir Türk Adının Anlamı Ve Kökeni:  Genel olarak Türk demek, güçlü-kuvvetli  manasında kabul edilir. - İlk Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Fakat zamanla çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Göçlerin Sebepleri: 1- Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı, 2- Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar,kıtlık) 3- Boylar arası mücadeleler  ve diğer kavimlerle olan mücadeleler 4- Salgın hastalıklar 5- Türklerin dünya  hâkimiyeti düşüncesi. ( başka ülkeleri almak) 6- Çin’in baskı ve hileleri   *Türklerin göç etmeleri Türk tarihini Araştırmayı zorlaştırmıştır     ORTA ASYADA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ   İlk Türk devletleri birbirlerin... Devamı

27 01 2013

3.ÜNİTE İPEK YOLUNDA TÜRKLER ÜNİTESİ DERS ÖZETİ

  6. SINIF ÜNİTE 3: İPEK YOLUNDA TÜRKLER İpek Yolu: Çinin  Şian kentinden  başlar yüksek dağların aralarından geçerek İran üzerinden Anadoluya buradan da Avrupa’ya giden ticaret yoludur.    Çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir.İpek yanında değerli porselen, kağıt,baharat ve değerli taşlar da satılırdı       Tarihte bu yolu ele geçiren devletler zenginleşmişler kaybedenler fakirleşip zayıflamışlardır     Hunlar ve Göktürkler gibi orta Asya daki Türk devletleride bu yol için Çin’le mücadele etmişlerdir.Bu yol ile doğu ve batı toplumları siyasal,sosyal ve ekonomik alanda birbirinden etkilenmişler Çinin bulduğu kağıt-matbaa-barut-pusula gibi buluşlar bu yol ile batıya  geçmiştir Türk Adının Anlamı Ve Kökeni:  Genel olarak Türk demek, güçlü-kuvvetli  manasında kabul edilir. - İlk Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Fakat zamanla çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Göçlerin Sebepleri: 1- Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı, 2- Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar,kıtlık) 3- Boylar arası mücadeleler  ve diğer kavimlerle olan mücadeleler 4- Salgın hastalıklar 5- Türklerin dünya  hâkimiyeti düşüncesi. ( başka ülkeleri almak) 6- Çin’in baskı ve hileleri   ORTA ASYADA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ İlk Türk devletleri birbirlerinin yerine kurulmuşlardır. Bu gün de bu devletlerin kurulduğu yerde Kazakistan-Türkmenistan-Kırgızistan-Özbekistan Türk devletleri vardır.  ASYA HUN DEVLETİ (BÜYÜK HUN DEVLETİ)          ... Devamı

27 01 2013

3. ÜNİTE İPEKYOLU’NDA TÜRKLER DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ KÖP

  3. ÜNİTE       İPEKYOLU’NDA TÜRKLER DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ KÖPRÜ İpek dokumacılığı 4600 yıl önce Çin’de başladı. Avrupa ipek ve baharat ile tanışınca ipek yolu ortaya çıktı.                     İPEKYOLUàÇin  àÖzbekistan  àKaşgar-Karakurum Dağları àİran  àAnadolu àAvrupa İpek yolu; àÇ in’deki Şian’dan başlayan yol Avrupa’ya ulaşır. àTicaret kervanlarla yapılır. àDoğu kültürünün Avrupa’ya taşınmasını sağlamıştır.kıtalar arası kültür alışverişi yaşanmasını sağlamıştır. àİpek yolunu elde etmek isteyen devletler sürekli çatışmıştır. İpek yolu Üzerinde; Hunlar   Göktürkler  Uygurlar devlet kurmuştur. İLK TÜRK DEVLETİ:    BÜYÜK HUN(ASYA HUN) DEVLETİ (?- MS.220) İlk Hükümdarı: àTeoman                                                                                           àTürk boylarını yönetimine aldı.                    &nb... Devamı

27 01 2013

ÜNİTE 3: İPEK YOLUNDA TÜRKLER

  ÜNİTE 5: İPEK YOLUNDA TÜRKLER - İpek Yolu: Çin’den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden İstanbul’ kadar uzanan yola ipek yolu adını veriyoruz. Çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir. Türk Adının Anlamı Ve Kökeni:  1-Ziya Gökalp'egöre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk: "Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı" demektir.  2- Danimarkalı Bilgin WAMBERY'egöre Türemekten (Türük) gelir.  Buna göre Türk demek TÜREMİŞ, ÇOĞALMIŞ demektir.  3- KaşgarlıMahmut'un "Divan-ı LügatıtTürk" adlı eserinde Türk demek "OLGUNLUK ÇAĞI" demektir.  4- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ, KUVVETLİ manasında kabul edilir. - İlk Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Fakat zamanla çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Göçlerin Sebepleri: 1-Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı,                       2-Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar) 3-Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler   4-Salgın hastalıklar 5-Türklerin Cihan hâkimiyeti düşüncesi.                              6-Çin’in baskı ve hileleri   Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)(Mö. 220-Ms.300) -   Kurulduğu tarih kesin olarak bilinmemektedir. Tarihte bilinen İLK TÜRK DEVLETİ'dir.  -** Bilinen ilk hükümdarı TUMAN (Teoman)'dı... Devamı

27 01 2013

KUTADGU BİLİG DEN SEÇMELER

  -Kitap hakkında yapılan çoğu yorumda olduğu gibi klasik bir başlangıçla başlamam banauygun kaçmaz.Daha önce söylediğim gibi ben sürekli öğüt veren kitapları ya da her sayfasında ayrı bir sosyal esaj İİ5aklandığını bu kitap ile anladım. Kitabın başında rahmetle andığımız Yusuf Has Hacib’in hayatı ve sanatı hakkında geniş olmasa da gerekli olan bilgiler verilmiş ve bilgi,tecrübe bakımından gerçekten devrin üstatları arasında olduğunun altını çizerek başlanmış kitaba “Kut”,uğur,Kutluluk,sevinç,mutluluk,baht,talih..”Bilig”, bilgi,us(akıl) gibi anlamlara gelir.Günümüz Türkçesi’yle “Kutadgu Bilig” tanımlamasının,mutlu olma bilgisi,kutlu olma bilgisi gibi anlamları vardır. Kitap konuşmalar ve çeşitli konular hakkında bilgi alış-veriş ve fikir beyanlarından oluşmakta.Açıkcası söylenecek o kadar çok şey ve devrin yaşam tarzını belirten o kadar çok ayrıntı var ki M.E.B. 100 temel eser içersine almak gerçekten çok haklıymış.Kitabın içeriğinden beğenilen bir kaç cümleyi yazının sonunda yayınlayacağım.(Birazdan yayınlayacağım cümleleri ben seçmedim,hazır buldum.) Kitabı okumak isteyenlere kitap hakkında bilgiler: Yazar: Yusuf Has Hacib || Liste Fiyatı: 2,00 YTL. || Yayın Yılı: 2007 || İthal Kağıt || 11×21 cm || Karton Kapak || ISBN:9759984335KUTADGU BİLİG DEN SEÇMELER • Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir. • Allâh’a sığın, onun emrine itaatsizlik etme! • Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil dili ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü... Devamı

27 01 2013

6.SINIF 3.ÜNİTE İPEK YOLUNDA TÜRKLER (İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETL

  6.SINIF İPEK YOLUNDA TÜRKLER (İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ) KONU ÖZETİ – 3   TÜRKLERİN İSLAMİYETE GİRİŞİ 751 TalaşSavaşı, Türklerin İslam Dinini seçmesinde büyük bir rol oynamıştır. Savaşından sonra İslam ordularında ve halife hizmetlerinde Türkler önemli gör getirilmiştir. Türklerin İslam Dinini seçmesindeki bir diğer neden ise Gök tanrıinancıile İslamiyet’in birbirine benzerlik göstermesidir. Bu benzerlikler; 1) Türklerin, İslamiyet gibi tek tanrıinancınıdaha önceden de benimsemişolmaları, 2)  İki inançta da ahiret anlayışının olması, 3) Türklerdeki fetih anlayışıyla, İslamiyet'teki cihat anlayışının birbirine benzemesi 4) Türklerde de kurban adama anlayışının bulunması, 5) Türk örf, gelenek ve ahlaki değerlerinin İslam Dini ile paralellik göstermesidir. Türkler İslam Dinini kabul ettikten sonra; ■ İslam Dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişler, ■ İslamiyet'in yayılmasında etkili olmuşlar, ■ Bilim ve sanatın her dalında önemli eserler yaratarak, Türk İslam Medeniyeti’nin ilermesine katkıda bulunmuşlardır.   KARAHANLILAR (840-1212) ■  Uygur Devleti yıkıldıktan sonra 840-1212 tarihleri arasın­da, Türkistan ve Maveraünnehir'de kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. ■  Karahanlılar; Kartuk, Çiğil, Basmil, Yağma ve diğer Türk boylarından meydana gelmiştir. ■ Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur. ■  Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet hızla yayılmışve İslamiyet resmi din haline gelmiştir. ■ Karahanlılar, halkının tamamıTürk olan bir bölgede kurulduğu için resmi dili, konuş­ma dili ve edebi dili Türkçedir. Bu sayede yeni bir Türk-İslam kültürüve edebiyatıd... Devamı

27 01 2013

3.ÜNİTE İpek Yolunda Türkler Püf Noktaları

1- İslamiyet'inin Hindistan'a yayılmasında etkili olan Türk-İslam devleti Gaznelilerdir.  2- İslamiyet'ten Önceki Türk Devletlerinde, ölen kişinin silahı ve eşyalarıyla birlikte gömülmesi, ölümden sonra da hayat olduğuna inandıklarını göstermektedir.  3- Macaristan'da yapılan kazılarda Avarlar'a ait pek çok tunç, gümüş ve altın ziynet eşyası bulunmuştur. Bu bilgiye bakılarak Avarlar'ın değerli madenleri tanıdıkları söylenebilir.  4- İslamiyet'ten Önce kurulan Türk Devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere Kurultay denir.  5- Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin en önemli nedeni, Kuraklık nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olmalarıdır.  6-  Orta Asya'da Türklerin takvim düzenlemiş olmaları, Gökbilim ile ilgilendiklerini göstermektedir.  7- Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdükleri için, yaptıkları sanat eserleri taşınabilir nitelikteydi. Sanat eserleri arasında halıların yaygın olması buna bir kanıt olarak gösterilebilir.  8- Anadolu Selçuklu paralarını, Osmanlı paralarından ayıran özelik;  paralarının üzerinde Sultanların portreleri ve aslan resimleri bulunmasıdır.  9- Uygurların Budizm ve Maniheizm dinlerini kabul etmeleri, sanat alanında gelişmelerinde etkili olmuştur.  10- Türk Devletlerinde, önceki dönemlerde ekonomik etkinlikler yalnız hayvancılığa dayanıyordu. Daha sonra bu durum değişmiş, tarım önem kazanmıştır. Tarım Uygurlar zamanında önem kazanmaya başlamıştır.  11- Karahanlılar Devletinin Türk tarihindeki önemi; İlk Müslüman Türk devleti olmasıdır.  12- Anadolu Selçuklu döneminde esnaflar, Ahi toplulu... Devamı

27 01 2013

3.ÜNİTE İSLAM TARİHİ

  İSLAMİYETİN DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN GENEL DURUMU * Bizans: Güçlüdür, Ortodokstur. * Sasaniler: İranda. Zerdüşt (Mecusi). * Hindistan: Derebeylik var. Hinduizm, Budizm. * Çin: Sınırlarını genişletmişti. Konfüçyüs, Taoizm, Budizm. * Avrupa: B.Roma yıkıldı ve yerine Vizigot, Ostrogot ve Frank krallıkları kuruldu. Feodalite var. Papa ve Kilise güçlendi. * Afrika: K.Afrika’da Bizans egemenliği vardır.    HZ.MUHAMMED DEVRİ 571 yılında Mekke’de doğdu. 25 yaşında iken Hz.Hatice ile evlendi. 40 yaşında iken 610 yılında ilk vahiy geldi. İlk inananlar; Hatice, Ali, Ebubekir, Zeyd. Habeşistan’a göç 615 yılında oldu. 619 yılında Ebu Talib (amcası) ve Hatice vefat etti. 621 yılında, I.Akabe Biatı’nda 12 Medineli vardı. 622 yılında 75 kişi II.Akabe Biatı’na geldi. 622 yılında Mekke’den Medine’ye Hicret yapıldı.   * Bedir Savaşı: Müslümanlar kazandı. (624) * Uhud Savaşı: Müslümanlar yenildi. (625) * Hendek: Müslümanlar kazandı. (627) * Hudeybiye Barışı: Müsl.-Medineliler arasında 628’de. * Hayber: Yahudiler yenildi. (629) * Mute: Bizans ile ilk savaş. (629) * Mekke’nin Fethi: 630. * Huneyn ve Taif Seferi: 630. * Tebük Seferi: 631. Hz. Muhammed’in son seferi. * Veda Haccı: 632. 2. HZ.ÖMER (634-44): * Ecnadin sav. ile Bizans yenilgiye uğratıldı. (635). Suriye alındı. Ardından Antakya ve Kudüs, Filistin alındı (637). * İran’ın Fethi: 636 Kadisiye, 637 Celula, 642 Nihavent savaşı ile Sasaniler yıkıldı. İran alındı. - Sınırlar Horasan’a kadar ulaştı. ... Devamı

27 01 2013

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

  ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 4.ÜNİTE ( 6.SINIF) Ülke gelirimizde en fazla pay  hizmet sektörü % 64-ikincisi sanayi % 24-Üçüncüsü  tarımdır % 12   TARIM Nüfusumuzun % 47 si tarımla uğraşır.Ürün çeşidimiz çoktur çünkü farklı iklimlere sahibiz. Tarımda kendine yetebilen bir ülkeyiz Tarımı etkileyen faktörler:İklim-(yağış miktarı- yağış rejimi-sıcaklık)-yükselti-denize uzaklık-toprağın cinsi-enlem-sulama-gübreleme-ilaçlama-pazarlama-tohum ıslahı-makineleşme-zirai mücadele-çiftçinin eğitimi Tarımla ilgili kuruluşlar: ziraat bankası-toprak mahsülleri ofisi(TMO)-Devlet su işleri(DSİ)-Tarım kredi kooperatifleri-Tarım işletmeleri genel müdürlüğü-GAP idaresi En çok karadenizde yetiştirilen ürünler: çay,fındık pirinç,keten-kenevir En çok İç Anadoluda yetiştirilen ürünler:buğday, arpa,patates,yeşil mercimek,şekerpancarı,elma,nohut En çok Marmarada yetiştirilen ürünler:Ayçiçeği,koza En çok Eğede yetiştirilen ürünler: zeytin,üzüm,haşhaş,tütün,incir (şifresi ZÜHTİ) En çok Güneydoğu anadoluda yetiştirilen ürünler: pamuk, antepfıstığı,kırmızı mercimek,karpuz En çok Akdenizde yetiştirilen ürünler:Trunçgiller(portakal,mandalina,greyfurt,limon),muz,anason,gül,yeşil fasulye,mısır Yetiştirilme alanı en dar ürün çay ikincisi muzdur. Yetiştirilme alanı en geniş ürün şekerpancarı, meyvelerden ise üzümdür Seracılık: Naylonla kapatılan bir alanda mevsimi dışında sebze meyve yetiştirmedir. Kışları ılık geçtiği için en çok Akdenizde yapılır.Kışları soğuk Doğu Anadoluda ise hiç yapılamaz yetiştirilen ü... Devamı

27 01 2013

ÜNİTE 4:ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

  ÜNİTE 4:ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ                Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan yer altı ve yer üstü zenginliklerimize doğal kaynaklar veya ülkemizin kaynakları denir.Bunlar Maden,Toprak,Su,Orman dır.Doğal kaynaklar ekonomik gelişmenin önemli sebebidir.Bir ülkedeki ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve fazla olması o ülkedeki doğal kaynaklara bağlıdır. Ekonomik Faaliyetler:İnsanların geçimlerini sağlamak için para kazanmak amacıyla yaptıkları faaliyetlere ekonomik faaliyetler denir.Bunlar;A) Sanayi  B) Tarım  C) Hizmet       D)Ticaret         D)Madencilik    E)Turizm   F)Hayvancılık   G)Ormancılık      H)Ulaşım           Bir  ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar  o ülkedeki ekonomik faaliyetleri etkiler.Ayrıca ekonomik faaliyetler bir ülkenin her yerinde aynı değildir.Bazı yerlerde sanayi çok iken bazı yerlerde tarım,madencilik veya hayvancılık çok olabilir.                                                                                           DOĞAL KAYNAK-EKONOMİK FAALİYET İLİŞKİSİ DOĞAL KAYNAKLAR TOPRAK MADEN SU ... Devamı

27 01 2013

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

  4. ÜNİTE      :ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI •         Canlıların yararına kullanılabilecek her şeye kaynak denir •         İnsanların eseri olan ya da doğal çevreden elde edilen, işletildiğinde gelir getiren zenginliklere ekonomik kaynak denir. •         Gelir getiren, ekonomik kaynakları kullanmak adına yapılan çalışmaların tümüne ekonomik faaliyet- ekonomi denir. •         Doğada kendiliğinden var olan insanların  ve diğer canlıların hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olan kaynakların tümüne  DOĞAL KAYNAK denir.                                                          DOĞAL KAYNAKLAR                                                Toprak           Su                         Orman      Maden   Ekonomik Faaliyetler                      DOĞAL KAYNAKLARA BAĞLI EKONOMİK FAALİYETLER   ... Devamı

27 01 2013

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

  6.SINIF YENİ MÜFREDAT ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI (II. BÖLÜM)   SANAYİ VE TİCARET Ülkemizde ve tüm dünyada sanayi faali­yetleri bazı koşullara bağlıdır. Bu koşullardan bazıları şunlardır:  Hammadde • Sermaye • Enerji • İş gücü • Ulaşım -İşletme • Teknoloji • Pazarlama Yer şekillerinin elverişliliği Örneğin; ülkemizin tahıl ambarı olarak bi­linen Konya ve civarında un, makarna ve bisküvi fabrikalarının yaygın olduğu görülmektedir. Ayrı­ca Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da ağır sanayi faa­liyetleri yapılmaktadır. Buradaki sanayi ürünleri İstanbul üzerinden deniz ve hava yolu ile tüm dünya pazarlarına ulaşmaktadır. Hayvancılık faa­liyetlerinin daha çok yapıldığı Erzurum ve Kars gi­bi illerimizde ise süt ve süt ürünlerine ait yatırım­ların yapıldığını görmekteyiz.   Ekonomiye Yön Verenler Bazı kurum ve kuruluşlar ülke ekonomisi­nin gelişmesi için bir araya gelmiştir. Bu kurum ve kuruluşlar oluşturdukları iş sahalarıyla ülkedeki işsizlik oranının düşmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlar ürettikleri ürünleri dış pazarlara satarak ülkemize döviz ka­zandırmakta, böylece ekonomiye katkı sağlamaktadırlar. Bu kuruluşlar sanayi ve ticaret odaları olarak ayrılabilir.   Sanayi Odalarının Sorumlulukları • Sanayinin gelişmesine hizmet etmek, • Sanayiyle ilgili araştırma ve inceleme yapmak, • Başlıca sanayi ham madde ürünlerinin fi­yatlarını yayınlamak, • Organize sanayi siteleri kurulmasını ve idaresini sağlamaktır.   Ticaret Odalarının Sorumlulukları • Meslekî ahlak ve dayanış... Devamı

27 01 2013

6.sınıf 4.ÜNİTE ders notları(madenler ve enerji kaynakları)

  6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( Madenler ve Enerji Kaynaklan)   MADENLER   Maden:Yeraltından çıkarılan ve ekonomik değeri olan maddelere  “maden” denir. Bir madenin işletilebilmesi için gerekli şartlar şunlardır: 1.          Büyük sermaye (para), 2.          Teknik olanaklar (bilgi, araç-gereç), 3.          Cevherdeki maden oranının yüksek olması (madenin kalitesi), madenin değeri, 4.          Madenin, zengin ve uzun süre işletilmeye elverişli olması (rezerv=madenin miktarı), 5.          Madenlerin yeryüzüne yakın olması, bölgenin ulaşıma müsait olması. Cumhuriyet dönemi ile birlikte madencilik alanında yapılan çalışmalar şunlardır: 1.        Bilimsel çalışmalara başlandı. 2.        Etibank, 1935 yılında yapılacak çalışmalar için gerekli olan sermaye için kuruldu. 3.        1935 yılında yer altı maden kaynaklarımızı araştırmak için MTA kuruldu. 4.        Yatakların işletilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için “Maden Kanunu” çıkarıldı  (1950). Madenlerimizin bir kısmı enerji kaynağı, bir kısmı ise çeşitli sanayilerin hammaddesi olarak değerlendirilir.   Kullanıldığı Alan ve İşletmeler Çıkarılan Yerler DEMİR:Demir-çelik sanayisinin temel hammaddesidir. Rezervde: 10 Demir-çelik fabrikaları:Karabük, Ereğli ve İskenderun... Devamı

27 01 2013

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

  TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI       B- ENDÜSTRİBİTKİLERİ   TÜRKİYE’DE TARIM Topraklarımızın kullanılışbiçimi Ekili-dikili alanlar                     %36 Çayır ve otlar                             %26 Ormanlar                                   %26 Ürün vermeyen alanlar  :        %12 Ülkemiz tarımının başlıca sorunları; •  Sulama                •Gübreleme     •Tohum ıslahı •  Toprak bakımı    •Makinalaşma •  Pazarlama Ülkemiz Tarımının Genel Özellikleri •       Ekili-dikili topraklar az olup, parçalıve dağınık­tır. (Yerşekilleri) •       içbölge tarımının en önemli sorunu sulamadır. •       Tarımsal faaliyetler henüz doğal koşulların et­kisinden kurtarılamamıştır. •       iklimdeki kararsızlık nedeniyle köylümüz, aynı anda ekonominin birkaçdalıyla (çiftçilik, hay­vancılık, arıcılık, ... Devamı

27 01 2013

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

  6. SINIF 3. ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI KAYNAKLARIMIZ KAZANCA DÖNÜŞÜYOR   TÜRKİYE’DE TARIM   İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak ama­cıyla toprağıişleyerek ürün elde etmesine denir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde edilmesinin yanısıra hayvancılık ve ormancılık fa­aliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı(% 48,4) geçimini tarımla sağlamaktadır.         Cumhuriyet döneminde ta­rım olanaklarınıartırmak için; ·          Sulama, gübreleme, tohum ıslahına önem verildi. ·          Tarımda makineleşme ile birlikte modern tarım yöntemleri uygulanmaya başlandı. ·          Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. ·          Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Fı­rat ve Dicle nehirleri üzerinde barajlar, hidroelek­trik santralleri ve sulama tesisleri yapıldı.   Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler 1- Toprak ve bakımı: Topraktan en verimli şekilde yararlanmak için teknolojik yeniliklerin uygulanmasıgerekir. Toprağın bakımı; toprağın sürülmesi, çapalanması, yabancıotlardan ayıklanması, erozyonla mü­cadele ile sağlanır.   2- Sulama:Su, bitkiler için en önemli besin maddesidir. Toprağın uygun zamanlarda ve yete­rince sulanmasıgerekir. Ülkemizde özellikleİç Anadolu, Güneydoğu Anadoluve Doğu Anadolu bölgelerinde sulama sıkıntısının fazla olma­sısebebiyle tarım alanlarınadasa bırakılmakta­dır. Nadas, yarı kurak bölgelerde tarlanın sür... Devamı

27 01 2013

5.ÜNİTE KONULARI

  Konular 1àKıtaların Buluşma Noktası Türkiye 2àNerede,Niçin Yaşıyoruz? Nerede Niçin Üretiyoruz? 3àÜlkemizin Sattıkları,Aldıkları 4àTuna’dan Altaylara Bir Büyük Millet 5àDaha Güzel Bir Dünya İçin Elele 6àDünyanın Ortak Dili 7àAğlatan Mektup 8àÜnitemizi Değerlendirelim Devamı

27 01 2013

6. SINIF 5.ÜNİTE ÜLKEMİZ VE DÜNYA DÜNYA'NIN NERESİNDEYİZ

  6. SINIF ÜLKEMİZ VE DÜNYA                            DÜNYA'NIN NERESİNDEYİZ    Sınırları belirli bir alan içinde yaşayan in­san sayısına nüfus denir. Bu alan Dünyanın ta­mamı olabileceği gibi kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy veya daha dar bir alan da olabilmektedir.     İnsanların eseri olan ya da doğal çevre­den elde edilen, işletildiğinde gelir getiren zengin­likler ekonomik kaynak olarak adlandırılır. Ekono­mik kaynakların işleniş şekillen, mal ve hizmet et­kinlikleri ile bu etkinliklerden doğan ilişkilerin bü­tününe de ekonomik faaliyetler denir.     Nüfus ve ekonomik faaliyetler yeryüzüne eşit ve dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Bunun nedeni yeryüzündeki her alanın aynı özellikleri taşımamasıdır.     Dünya üzerinde nüfusun ve ekonomik fa­aliyetlerin dağılışının düzensiz olmasında çeşitli faktörler etkilidir. Bunlar; Fiziki Faktörler 1. Yeryüzü şekilleri 2.İklim özellikleri 3.Bitki örtüsü 4. Toprak verimliliği 5. Su kaynakları 6. Kara ve denizlerin dağılışı 7- Coğrafi konum 8.  Yer altı kaynakları 9.  Bakı Beşerî ve Ekonomik Faktörler 1.Ulaşım 2.Sanayileşme 3.Ticaret 4.Tarım 5.Yer altı zenginlikleri 6.Turizm 7 Tarihî faktörler 8.Göçler   Ø       Arazinin engebeli olduğu yerlerde ulaşım, iş olanakları ve tarım alanları kısıtlı olur. Bu ne­denle dağlık ve engebeli alanlar nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Dünya nüfusunun yaklaşık onda dokuzu ova ve... Devamı