14 10 2007

7.sınf örnek yazılı

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT TEST   1. Ülkemizin jeopolitik konumuna bakıldığında, I. Eski dünya karalarının (Asya, Avrupa, Afrika) birbirine yaklaştığı yerde bulunduğu,                                                                                                                                       II. Dünyanın önemli su yolları, deniz ve karayolları üzerinde bulunduğu III. Doğu ve batı uygarlıkları arasında köprü görevi oluşturduğu görülür. Buna göre, verilen maddelerden hangiler ekonomimizi etkilemektedir? A) Yalnız       B) Yalnız II C) I ve III       D)I,II ve III   2.  Avrupalı denizciler, önceleri sadece kıyılarda seyahat edebiliyor, okyanusları tanımıyorlardı. Zamanla pusulayı öğrenerek okyanuslara açıldılar ve böylece ............... Bu parçanın, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması yanlış olur?  A) Yeni ada ve kıtaları keşfettiler  B) Farklı medeniyetler ve kültürlerle tanıştılar  C) İpek ve baharat yollarını ele geçirdiler  D) Rönesans ve reform hareketlerinin başlamasında etkili oldular   3. Toprak, çeşitli kayaların fiziksel yönden parçalanması, kimyasal yönden çözülmesi, ayrışması sonucunda oluşmuştur, toprak bitkilere besin maddesi verir, canlılar için yaşam kaynağıdı... Devamı

27 10 2007

7.sınf örnek yazılı

ZAMAN İÇİNDE BİLİM TEST   1. “Teknoloji nasıl doğdu?” sorusuna verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi en kapsamlıdır? A)  insanoğlunun yaşam gereksinimlerini rahat karşılayabilme çabası sonunda B)  insanoğlunun alet yeteneğinin gelişmesi soncuda C) insanoğlunu zihinsel gelişimini tamamlaması sonucunda D)insanoğlunun doğaya hâkim olma arzusu sonucu   2. Mısırlılar — Hiyeroglif yazısın kullanmışlardır — Nil nehrinin taşma zamanları hesaplamışlardır bilim ve teknoloji alanında ileri — Tıp eczacılık alanındır Bu bilgilerden mısırlılar ilgili olarak hangisine ulaşılamaz? A) Bilim ve teknoloji alanında ileri gittiklerine B) Yazıyı ilk kullanan uygarlık olduğuna C) Bilimsel faaliyetlerde etkili oldukların D) İnsanlık tarihin önemli katkılarının olduğuna   3. Tarih boyunca kurulan bütün uygarlıklar birbirlerinin etkileyerek gelişmişlerdir. Yukarıda verilen ifadeyi aşağıdakilerden hangisi desteklemez? A)  Alman jan Gutenberg:  Çinlilerin oluşturduğu baskı tekniğini geliştirerek bugünkü matbaayı oluşturmuştur. B)  Çinli bilim adamı Sheng daha önce matbaa tekniğini geliştirerek tipo baskı tekniğini oluşturmuştur. C) Mısırlıların oluşturduğu Güneş yılına dayalı takvim, daha sonra Avrupalılar ve Türkler tarından da kullanılmıştır. D)Romalıların oluşturduğu Latin alfabesi daha sonra çok sayıda ülkenin alfabesi haline gelmiştir     4. Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden;  Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından;  İslam toplularının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır. Buna göre,  toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? A)        Teknolojik gelişmenin B)       Toplumların yönetim şeklinin C)       Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin D) ... Devamı

14 10 2007

7.sınf örnek yazılı

YAŞAYAN DEMOKRASİ TEST    1. Tanzimat fermanı’na göre; — Müslüman, Hıristiyan herkesin can ve mal güvenliği sağlanacaktır. — herkes kanun önünde eşit sayılacaktır, — Askerlik işleri belli kurallara bağlanacaktır. Bu verilerden Tanzimat fermanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Çeşitli yenilikler içerdiğine B) Askeri alanda yenilgilere yol açtığına C) Toplumsal hakları ele aldığına D) Kanunun üstün tutulduğuna   2. Türk devletlerinde yönetme yetkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu inanışa aşağıdaki isimlerden hangisi verilmişti? A) Töre         B) Kur       C) Tigin    D) Balbal   3.”Eski Türk devletlerinden Hunlar döneminde,  “töre”  denilen yazısız hukuk kuralları önemliydi.”diyen bir tarihçi,  bu durum aşağıdakinden hangisiyle ifade ederse daha doğru olur?   A) Göçebe yaşamın etkili olmasıyla B) Kanunlara yeterince önem verilmemesiyle C) Türk kültürünü kalıcı olmamasıyla D) Düzenli bir toplum yapısının görülmesiyle   4. Devlet vatandaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin eşitlik ilkesine göre hizmet verir. Vatandaşların da devlete karşı görevleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın devlete karşı görevleri arasında yer almaz? A) Askerlik yapmak       B) Kanunlara uymak  C) iş yeri açmak              D)Vergi vermek   5. Devletin temel amaç ev görevleri arasında    — Ulusun bağımsızlık ve bütünlüğünü korumak    — Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak ve geliştirmek     — Halkın refah ve huzurunu sağlamak yer almaktadır,           Buna göre,       I.   İnsanların&nb... Devamı

14 10 2007

6.sınıf

1- 21 Mart tarihinde 5° bati meridyenindeki A kentinde günes 6:40 ta dogarsa, 5° dogu meridyenindeki B kentinde kaçta batar?      A) 6 : 00          B) 9 : 40          C) 18 : 40         D) 18 : 00       2- Ekvator üzerinde her meridyen arasinda ne kadar mesafe vardir?                  a) 110 km        b) 666 km        c) 11 km          d) 111 km       3- Iki meridyen arasinda ne kadarlik bir zaman farki vardir?          a) 2 dakika   b) 3 dakika      c) 4 dakika      d) 5 dakika       4- Dünyanin günese en uzak oldugu döneme ne denir?                  a) Günberi        b) Gündönümü c) Imsak          d) Günöte       5- 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde günes isinlari ekvatora dik açiyla gelir ve tüm dünyada gece gündüz süresi birbirine esittir; 12’ser saattir.       Bu döneme asagidakilerden hangisi denir?                  a) Safak vakti     b) Elipsoit      c) Geoit       d) Ekinoks       6- Dünyanin yillik hareketi sirasinda günes çevresinde izledigi       yörünge... Devamı

12 10 2007

6.SINIF YAZILI öncesi çalışma

         ÇALIŞMA  KAĞIDI (PARALEL VE MERİDYEN DAİRELERİ )      Kutup noktalarından ......... uzaklıkta bulunan noktaları birleştiren daireye ............... denir. Ekvatora paralel olan ve birer derece aralıklarla geçen dairelere Paralel daireleri denir. Paralel dairelerini başlangıç yeri olan .................., sıfır numaralı paralel dairesini oluşturur. Ekvator dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit yarıküreye ayırır. Paralellerin Özellikleri : 1-Birer derece aralıklarla geçirilen dairelerdir.2- Kutuplara doğru çevre uzunlukları .................3- Aralarındaki uzaklık birbirine eşit ve ............km dır.4- ............. kuzey, ........... güney olmak üzere ........... ...paralel vardır. 5- Paraleller ............   ........... yönlüdür.6- Paralellerden bir noktanın ................... belirlemede yararlanılır.7- Başlangıçları .....................dur. Bazı paralellere özel adlar verilir. Yengeç, Oğlak dönenceleri gibi.                 Paraleller                                               Meridyenler Birer derece aralıklarla geçen ve .................      ................. birleştiren yarım çembere meridyen denir. Londra’daki ........................ gözlemevinden geçen meridyen, başlangıç olarak benimsenmiştir. Meridyenlerin Özellikleri : 1- Birer derece aralıklarla geçirilmişlerdir.2- Ekvatoru ve paralelleri ......... keserler.3- ........ ..meridyen yayı bulunmaktadır..4- Birbirini izleyen iki meridyen arasındaki uzaklık, yalnız Ekvator üzerindeki 111 km.dır.5- Meridyen yayları ............... uzunluktadır.6- Kutuplara doğru bi... Devamı

12 10 2007

7.sınf örnek yazılı

2007-2008 ÖĞRETİM YILI 7-C SINIFI 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI SOYADI NO                    A)DOĞRU OLANLARINA(D) HARFİNİ YANLIİ OLANLARINA (Y)HARFİNİ KOYUNUZ  (4’ER PUAN)   (…) 1- Kitle iletişim araçları insanlar arasında bilgi alışverişini sağladıkları için etkileşimi hızlandırırlar.(…) 2- Bir konu hakkındaki  toplumun genel düşüncesine  Kamuoyu denir (…) 3- Kurtuluş Savaşı yıllarında kullanılan en yaygın iletişim aracı telefondur (…) 4- Türkiye‘de halkı eğlendirmek ,neşeli zaman geçirtmek bilgilendirmek ,gündemi takip etmek         amacıyla  kurulan kurum RTÜK’tür. (…) 5- 5.          Milli mücadele yıllarında insanlar ülkemizdeki gelişmeleri radyodan takip ediyordu             B)BOŞLUKLARA UYGUN OLANLARI YERLEŞTİNİZ (4’ER PUAN)   1-Yüzölçümünün insan sayısına bölünmesiyle ……………………………… bulunur 2-Karadeniz bölgesinde nüfus artış hızının düşmesinin nedeni…………………………………………… 3- Sen de her şeyi ciddiye alıyorsun, espri anlayışından şüpheliyim cümlesi……………………………iletişime örnektir. 4- Konuşmacı bir grubun seçilmiş bir konuyu dinleyiciler önünde tartışmak amacıyla düzenledikleri toplantıya ……………… denir. 5- ............................. ülkemizde TV ve radyo yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurumdur. (TRT-RTÜK-DOĞAL NÜFUS ARTIŞI-NÜFUS YOĞUNLUĞU-PANEL-SEMİNER-OLUMLU-OLUMSUZ-İÇ GÖÇ-İKLİM)           C)AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ (4&... Devamı

07 10 2007

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA   1. ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE •     Çalışma odası mümkün olduğu kadar fazla sıcak veya soğuk olmamalı, iyi havalandırılmalı ve sessiz olmalıdır. •     Çalışma masası ve yüksekliği kişinin boyuna göre ayarlanmalıdır. •     Ders çalışırken müzik dinlemek dikkati dağıtır. •     Ders çalışma ortamındaki poster, afiş ve resimler de dikkatin dağılma­sına, öğrencinin hayal dünyasına kaymasına yardımcı olur. •     Çalışma köşesi en az yazı yazılacak bir masa ve çalışma için el altında bulunması gerekenleri koyabilecek ilave bir üniteden oluşur. •     Çalışma masasını, çalışma faaliyeti dışında işler için kullanmamak; ha­yal kurmak, mektup yazmak, yemek  yemek gibi her türlü faaliyeti ait ol­dukları yerde yapmak gerekir. •     Yemek masası çalışma masası olarak kullanılıyorsa, hiç olmazsa örtü­sünü değiştirerek, üzerine bir lamba ekleyerek yeni amacına hazır et­mek yerinde olur. •     Belirli bir çalışma alanı ile çalışma davranışı arasında şartlı refleks tü­ründen ilişki kurabilmek büyük önem taşır. Böylece çalışma masasına oturmak, çalışmaya başlamak için “uyarıcı” rolü oynar ve çalışmayı başlatır. •     Çalışmaya başlamadan önce çalışma sırasında gerekli olacak bütün malzemenin el altında bulunması, dikkatte kopmalara yol açacak kesin­tileri önlemek açısından yararlıdır.           2.ÇALIŞMAYA BAŞLAMA •      Zihnin dağılması herkesin karşılaştığı bir durumdur ve buna yol açan sebepler içten ve dıştan kaynaklanır. •      Zihnin dağılmasına yol açan iç sebepler hayal kurmak ve endişelere kapılmaktır. •      Hayal kurmaya başlad... Devamı

07 10 2007

KİTAP OKUMADA NEREDEYİZ? VE DÜNYADAKİ YERİMİZ

  KİTAP OKUMADA NEREDEYİZ?  VE DÜNYADAKİ YERİMİZ               Kim demiş bizim milletimiz az okuyor, diye? Otobüste bir kitap yada gazete açtığınız zaman, yanınızdaki kişi sayfayı çevirmenizi istemiyor, en az beş kişi tepenize dikiliyor. Yani okuyoruz işte. Metroda ya da uçakta en çok kitap okuyanlar, seyahatte bile başını dosyasından kaldırmayanlar, hatta çocuğunu sırtına sarıp, bir elinde çantası öteki elinde kitap, sürekli okuyanlar Japonlardır. Hatta onlarda ayakta kitap okumanın bir adı vardır. En az okuyanlar veya elinde yayın olarak at yarışı gazeteleri taşıyanlar kimlerdir?  Hadi siz bilin.               Şimdi isterseniz bazı istatistiklere geçelim. Bir yılda kişi başına düşen kağıt miktarı: ABD’de 390 kg. , Avrupa da 90, Türkiye de ise 20 kg’dır.               ABD’de bir yılda 72.500 çeşit kitap basılmaktadır. Japonya’da 42.000, bizde ise devlet yayınları ile birlikte sadece 7.000’dir.               Her bin kişiye düşen kitap miktarları ise : ABD7de 12.000 Almanya da 2700 bizde ise bin kişiye sadece 7 (yedi) kitap düşmektedir.               Bir yılda tüm kitapların basım sayısı Fransa’ da 379 milyon , Japonya’da  3 milyar, bizde ise en iyimser rakamlarla 10 milyondur. Yani bizde 5 kişiye bir kitap düşmektedir.               40 ülkede yapılan bir anket sonuçlarına göre , bir kişinin yıl boyunca kitaba ne kadar para ayırdığı tespit edilmiş ve rakamlar şöyledir: Almanya 60, İsviçre 55, Japonya 48 , Türkiye ise 2 sterlin ayırarak 40. sırayı almıştır. (Bizde ihtiyaçlar listesinde kitabın 222. sırada bulunduğunu hatırlayalım) &nbs... Devamı

07 10 2007

dünya iklimi

Devamı

07 10 2007

madenler

Devamı

20 01 2008

sbs haberleri

TESTLER SORU SAYISI TEST AĞIRLIK KATSAYILARI 6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF 6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF TÜRKÇE 19 21 23 4 4 4 MATEMATİK 16 18 20 4 4 4 FEN VE TEKNOLOJİ 16 18 20 3 3 3 SOSYAL BİLGİLER 16 18 20 3 3 3 YABANCI DİL 13 15 17 1 1 1 TOPLAM SORU SAYILARI 80 90 100 15 15 15 SBS ile ilgili bazı soru ve cevaplar Seviye Belirleme Sınavı ne zaman yapılacak?Ortaöğretime geçiş kapsamında Seviye Belirleme Sınavları her yıl Haziran ayında okulların ders bitiminden sonraki haftalarda yapılacaktır.2008 yılı için;6ıncı sınıflar 21 Haziran 20087inci sınıflar 22 Haziran 2008 tarihlerinde Seviye Belirleme Sınavları yapılması planlanmaktadır. Seviye Belirleme Sınavında soru sayısı ne olacak?6ıncı sınıflarda 80 adet7inci sınıflarda 90 adet 8inci sınıflarda 100 adet (2009 yılından sonra)  gibi öğrencinin psikolojik ve fiziksel gelişimi dikkate alınarak farklı sayılarda soru sorulması düşünülmektedir. Seviye Belirleme Sınavının soru içeriği nasıl olacak? Seviye Belirleme Sınavlarında soru içeriğinin öğretim programları odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınacaktır. Sorular öğrencinin öğrenim gördüğü yıla ait olacak ve geçmiş yılları kapsamayacaktır. Seviye Belirleme Sınavında hangi derslerden soru sorulacakSeviye Belirleme Sınavlarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden soru sorulacaktır. SBS sorularının müfredata uygunluğunu test etmek için pilot uygulama yapılacak mı?2008 yılında ilk defa uygulanacak olan SBS soruları daha önce herhangi bir sınavda uygulanmadığı için test edilerek bilimsel anlamada ön değerlendirmesi yapılacaktır. Bunun için, Aralık ayında en az 150 okulda programların ilk dört aylık bölümlerini kapsayan pilot bir SBS uygulaması yapılarak soru tipleri test edilecektir... Devamı

06 10 2007

Atatürk'ün hayatı

ATATÜRK’ÜN HAYATI Mustafa Kemal Atatürk (1881 - 1938) Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanikte doğmuştur. Babasının adı Ali Riza Efendidir. Babası bir gümrük memuru idi.Annesinin adı Zübeyde Hanımdır. İlkokul eğitimi için, Selanikteki Şemsi Efendi okuluna gitmiştir. Ancak Mustafa Kemal babasını çok küçük yaşlarda kaybetmiştir. Bu nedenle okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır. Mustafa ve annesi dayıları ile birlikte yaşamak üzere taşraya gitmişlerdir. Onuannesi büyütmüştür.Yaşamı bu şekilde bir süre devam etmiştir. Mustafa çiftlikte çalışmaya başlamış, ancak annesi okula gitmemesi nedeniyle endişelenmeye başlamıştır. Sonunda, annesinin Selanikteki kız kardeşi ile birlikte yaşamalarına karar verilmiştir.Selanikteki Askeri Rüştiyeye kaydını yaptırmıştır. Askeri Rüştiyeyi 1895 yılında bitirdikten sonra, Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri İdadiye girmiştir.Manastırdaki Askeri İdadiyi başarılı bir şekilde bitirdikten sonra, Mustafa Kemal İstanbula gitmiş ve 13 Mart 1899 yılında Harbiyenin hazırlık sınıfına kaydını yaptırmıştır. Harbiye yi bitirdikten sonra ise,Mustafa Kemal 1902 yılında Harp Akademisine başlamış ve 11 Ocak 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.1906 yılında Şama gönderilmiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşları Şamda "Vatan ve Hürriyet" adında bir dernek kurmuşlardır. 1911 yılında İtalya ile yapılan savaş esnasında, kendi isteğiyle Trablusa gitmiş ve Derne ve Tobrukun savunmalarında görev almıştır. Mustafa Kemal henüz Libyada iken Balkan Savaşı başlamıştır. Balkan Savaşında, başarılı bir kumandan olarak (1912 -1914) hizmet vermiştir. Balkan Savaşı sonunda, Mustafa Kemal Sofyaya askeri ataşe olarak atanmıştır.Mustafa Kemalin Sofyada bulunduğu sırada 1. Dünya Savaşı çıkmıştır. 8 Ağustos 1915 tarihinde Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı esnasında, Anafartalardaki Türk kuvvetlerine kritik bir zamanda kumanda etmiştir. Bu sırada Çanakkale Boğazına çıkarmayapılmış ... Devamı

06 10 2007

ilk Türk Devletleri kültür ve uygarlığı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET1)- DEVLET YÖNETİMİA) DEVLET: İslamiyetten önce Türkler devlete İL veya EL demişlerdir.Hükümdarların Ünvanları: Türkler Hükümdarlarına Şanyü,Tanhu, Hakan, Han, Yabgu, İlteber, İdi-kut,Erkin gibi ünvanlar vermişledir.Türk Hükümdarlarının Tahta Çıkışı Tarih Boyunca Kaç Değişik Şekilde Meydana Gelmiştir?1- Hanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahtaçıkıyordu. (En sık rastlanan durum)2- Hükümdarın rakipsiz aday olması(Bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.)3- Seçim Usulü (Kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisintoplanarak hanedan üyelerinden birini tahta geçirmesi.4)-Ekber ve Erşed(En yaşlı ve Olgun) olanın başa geçmesi. (Bu yöntem III. Ahmet zamanındanitibaren sadece Osmanlı Devletinde uygulanmıştır.Kimler Türk Devletlerinde Hükümdar Olabilirdi?Hanedandan olan bütün erkeklerin hükümdar olma hakları vardı. (Kardeşler, kardeş çocukları, amca,amca çocukları ve diğer hanedan üyeleri.)Kut Anlayışı Nedir?Türkler devleti yönetme yetkisinin TANRI tarafından verildiğine inanıyorlardı. Tanrı tarafındanverilen bu yönetme hakkına KUT diyorlardı.KUTun kan yoluyla hükümdarın tüm erkek çocuklarınageçtiğine inanıyorlardı.Kut Anlayışı Türk Devletlerini Nasıl Etkilemiştir?Bütün hanedan üyelerinde KUT olduğundan kendine siyasi ve askeri bakımdan güvenen kişi TAHTKAVGASINA girebiliyordu. Bu durum Türk devletlerini ya iç savaş sonucu istkrarsızlığa, yadabölünmeye götürüyordu.NOT: Türk töresinde ana-babaya itaat esas olmasına rağmen, hükümdar bunun dışında tutulmuştur. Devletin devamı için baba-oğul veya kardeşlerin birbirleriyle mücadelesi normal karşılanmıştır.Çünkü bu sayede en güçlü ve en yetenekli kişi devletin başına geçecektir. İkili Yönetim(Çifte Krallık) Nedir?Türk Devletlerinde hükümdar yönetimi kolaylaştırmak için ülkeyi SOL(Doğu) ve SAĞ(Batı) olmaküzere ikiye ayırırdı. Ortada (Merkezde) ise asıl hükümdar bulunurdu. Sağ ve Solda ise Hanedanüyelerinden YA... Devamı

19 01 2008

depremler

DEPREMLER Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayına "DEPREM" denir İnceleyen bilim sismoloji, ölçen alet sismoğraftır. Şiddeti Richter ölçeğine göre belirlenir. Depremin kaynağını aldığı yere İç merkez (Hiposantr),                     yeryüzünde buna en yakın noktaya da dış merkez (Episantr) denir.   OLUŞUMLARINA GÖRE DEPREMLER Çöküntü Depremleri: Yer altındaki boşlukların (mağara, maden ocakları) çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır. Fazla zarar meydana  getirmezler. Bu tür depremlerin görülme olasılığının en fazla olduğu bölgemiz Akdeniz’dir. Volkanik Depremler : Volkanizma olayı sonucunda etkili olan depremlerdir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır. Tektonik Depremler: Kıta ve dağ oluşumu hareketleri sırasında yer kabuğunda meydana gelen sıkışma ve kırılmalar sırasında olur. En fazla görülen deprem çeşididir. Etki alanı çok geniştir.   Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır. Depremlerin Meydana Getireceği Zarar Derecesinde; İç ve dış merkezlere olan uzaklık, Depremin süresi ve şiddeti, Zeminin özelliği, Konutlarda kullanılan yapı malzemesinin özelliği etkilidir. Depremlerden Korunma Yolları Fay hatları üzerinde büyük yerleşim merkezleri kurulmamalı ve yüksek katlı binalar yapılmamalı. Binalardaki yapı malzemesi ve yapı tekniği sarsıntılara dayanıklı olmalıdı... Devamı

02 10 2007

DÜNYADA

Avrupa'nın en uzun nehri Volga'dır. Deniz seviyesinden en alçak akarsu Şeria Irmağı'dır. Türk devletleri arasında altının en fazla çıkarıldığı yer Özbekistan'dır. Dünyamıza en yakın gezegen Mars'tır.(en yakın gök cismi ise aydır) En büyük gezegen Jüpiter'dir. Dünya'nın en az yağış alan kıtası Avustralya’dır. Dünya'nın en tuzlu denizi Lut Gölü'dür. Dünya'nın en küçük adası Antarktika’dır. Dünya'nın en derin gölü Baykal Gölü'dür. Balkanların en büyük gölü İşkodra'dır. Doğada en çok bulunan element silisyumdur. Deniz yüzeyinden derinliği en fazla olan göl ise Lut Gölü'dür. Dünya'nın en yüksek gölü  Titicaca Gölü'dür. Yerleşik hayatın mümkün olmadığı tek kıta Antarktika’dır. Dünya'nın en büyük göldenizi Hazar Gölü'dür. Güneşe en uzak gezegen Pluton'dur. Dünya üzerinde çizgisel hızın en fazla olduğu yer Ekvator'dur. Dünyamıza en yakın gök cismi Ay'dır. Dünya kalay üretiminde Malezya ilk sırada yer alır. Kayısı, fındık, çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır. Dünya bor rezervlerin %70'i ülkemizde yer alır. Dünya'nın en sıcak yeri deş-ti Lut Çöl'ünde ölçülmüştür. Dünyanın en büyük adası Okyanusya Adası'dır. Dünyanın en büyük akarsuyu, Amazondur. Dünyanın en uzun akarsuyu, Missisippi’dir. Dünyanın en büyük krater gölü, Issık Gölü'dür.(Kırgızistan) Dünyanın en tuzlu denizi Kızıldeniz'dir. Dünyanın ilk haritası ünlü Türk denizci Piri Reis tarafından çizilmiştir. En derin okyanus çukuru Guam Çukuru'dur Gümüş en çok Meksika'da üretilir. Kıyılarımıza en yakın ada Midilli Adası'dır. Güneş sistemindeki en sıcak gezegen Venüs'tür. Dünyada rakımı en düşük yer Lud Gölü'dür. Dürbünü ilk yapan Galile'dir. Türkiye dışında Türk bayrağının dalgalandığı tek kale Caber Kalesi'dir. İlk petrol üreten kuyu ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 1859 yılında Edwin Drake tarafından kurulmuştur.... Devamı

25 10 2007

Coğrafyada Enler

Ç.kale ve İstanbul boğazları dördüncü zamanda oluşmuştur. Lüle taşının çıkarıldığı tek ilimiz Eskişehir'dir. Türkiye'de en fazla elma İç Anadolu'da üretilir. Türkiye'nin en az ormana sahip bölgesi G.D. Anadolu Bölgesi'dir. İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek yeri Erciyes Dağı'dır. Ege Bölgesi'nde en uzun kıyıya sahip ilimiz Muğla'dır. Karadeniz'in en yüksek dağı Kaçkar Dağı'dır. Taşkömürü ilk defa Zonguldak'ta çıkarılmıştır. Türkiye'de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun'da yapılmıştır. Türkiye'nin en zengin boksit yatakları Seydişehir'de bulunur. Türkiye'de heyelan en çok kış mevsiminde görülür. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır. Türkiye'nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz'dir. Türkiye'nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme'dir.Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesinde gelişmiştir. Türkiye'nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur. Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı'dır. Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazilli’de açılmıştır. Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak'ta açılmıştır. Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’te açılmıştır. Ülkemizde ipek böcekçiliği en fazla Marmara Bölgesi'nde yapılır. Türkiye'nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10) Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü'dür. Ülkemizde 15 adet büyük şehir,38.000'de köy mevcuttur. Türkiye'de rüzgârın en etkili olduğu yer İç Anadolu'dur. Türkiye'nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir. Türkiye'nin en uzun akarsuyu, Kızılırmak’tır. ... Devamı

26 10 2007

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

1. Anadolu'ya Türk Akınları Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Karahanlı ve Gazneli baskısından dolayı yeni bir yurt aramakta olan Oğuzlar, Tuğrul ve Çağrı beyler tarafından Anadolu'ya yönlendirildi. 1048'de yapılan Pasinler Savaşı'nda Gürcü ve Ermenilerce desteklenen Bizanslılar yenilgiye uğratıldı. Doğu Anadolu Türklerin eline geçti.Türk akınlarını durdurmak için sefere çıkan sefere çıkan Bizans İmparatoru Romen Diojen Malazgirt Savaşı'nda Alp Arslan tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Malazgirt Savaşı sonunda; Bizans'ın Anadolu'yu savunma gücü kırıldı. Türkler kitleler halinde Anadolu'ya gelip yerleşmeye başladı. Anadolu'da ilk Türk devletleri kuruldu. Bizans Türk akınlarına karşı Avrupa'dan yardım isteyerek Haçlı Seferlerinin başlamasına neden oldu.2. Anadolu'da Kurulan İlk Türk DevletleriMalazgirt Savaşı’ndan sonra Alp Arslan Anadolu'yu komutanları arasında paylaştırdı. Komutanlar paylarına düşen yerleri fethederek kendi adlarıyla anılan devletler kurdular. a. DanişmentlilerÇorum, Tokat, Kayseri Sivas ve Malatya dolaylarında kuruldu. Bizanslılar ve Haçlılarla mücadele ettiler. 1158'de Anadolu Selçukluları tarafından yıkıldılar.b. SaltuklularAnadolu'da kurulmuş ilk Türk devletidir. Erzurum ve çevresinde kurulmuş, Gürcüler ve Haçlılarla mücadele etmişlerdir. 1202'de Anadolu Selçukluları tarafından yıkılmıştır.c. MengüceklerErzincan ve Kemah dolaylarında kurulmuştur. Trabzon Rumları ve Gürcülerle savaştılar. 1228'de Anadolu Selçukluları tarafından yıkıldılar.d. ArtuklularDoğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulmuştur. Haçlılarla mücadele eden devlet üçe ayrılmıştır. Hasankeyf kolu Eyyûbiler tarafından, Harput kolu Anadolu Selçukluları tarafından, Mardin kolu ise 1409'da Karakoyunlular tarafından yıkılmıştır. Anadolu'da kurulmuş olan bu ilk Türk devletleri, Bizans ve Haçlılarla mücadele etmişler, doğudan gelen Türkmenleri Anadolu'ya yerleştirmişler, Anadolu'da birçok cami, kerv... Devamı

25 10 2007

ANADOLU MEDENİYETLERİ

Anadolu MedeniyetleriAnadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insanların yaşayışına uygun olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin beşiği olmuştur. Karşılıklı kültür alış - verişleri Anadolu’da uygarlıkların gelişmesini hızlandırmıştır. Anadolu’da kurulan medeniyetler şunlardır:HititlerHititler, M.Ö. 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak kıvrımı içine yerleşmişlerdir. Hititler, M.Ö. 1400 yıllarında imparatorluk haline gelmişlerdir.Bu dönemin en önemli gelişmesi, Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Savaşı Antlaşması’dır. M.Ö. 1280’de imzalanan Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.Hitit Devleti, M.Ö. 1200 yıllarında batıdan gelen kavimler tarafından parçalanmıştır. Ege göçlerinden sonra şehir devletleri halinde yaşayan Hititlere M.Ö. 700 yıllarında Asurlular son vermişlerdir. Asurlulardan sonra Türkiye’de Pers egemenliği kurulmuş ve Hitit toprakları Pers hakimiyetine girmiştir.FrigyalılarFrigler, Ege göçleri sırasında Anadolu’ya gelerek M.Ö. 800 yıllarında Gordion (Polatlı) merkezli bir devlet kurdular. Kafkaslar üzerinden gelen Kimmerlerin egemenliği altına giren Frigyalılara Persler son vermişlerdir.LidyalılarLidyalılar, M.Ö. 1200’lerde Anadolu’ya gelerek, Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgede Kral Giges tarafından Sard (Salihli) merkezli bir devlet kurmuşlardır. Pers saldırılarına dayanamayan Lidya Devleti, M.Ö. 546 yıllarında yıkılmıştır.İyonyalılarDorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göç etmişler ve İzmir çevresindeki yerli halkla kaynaşarak şehir devletleri kurmuşlardır. Bu şehir devletleri arasında siyasal birlik sağlanamamıştır. İyon şehir devletleri arasında en tanınmışları Efes, Milet, Foça ve İzmir’dir.Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitim ... Devamı

27 10 2007

7.sınf örnek yazılı

Soyadı  Adı: 7.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARIDIR Beklediği P: Sınıfı:                    No’su: Aldığı Puan: Kimlik No : Yazıyla      :   Tekzip nedir ? a) Yalanlama yazısı            b) Telgraf alfabesi                    c) Tartışma türü                              d) Osmanlı imparatorluğuna ait bir gazete   Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından çıkarılan gazetelerden biri değildir? a) İradeyimilliye                 b) Hakimiyetimilliye                  c) Ceride-i Resmiye                 d)Tercüman-ı Ahval   İletişimi  engelleyen tuttum ve davranışlardan değildir? a) Karşımızdaki kişiye iltifat etmek             b) Karşımızdaki kişiyi dinlememek c) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak           d) Ne zaman susmak gerektiğini bilmek   Ekili iletişim kurmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir? a) Türkçeyi  iyi kullanmak                          b) Konuşurken yüzümüzü başka yöne çevirmek           c)   Jest ve mimikleri iy... Devamı

25 10 2007

ülkeler neyi ile ünlü

Başlık Ülkeler Neyi İle Ünlü Açıklama Ülkeler Neyi İle Ünlü Gönderen admin ABDHawai Adaları, Kolarado Kanyonu (Büyük Kanyon), OSCAR Ödülleri (Hollywood), Dısneyland, Florida’daki Cap Canavarel Uzay Üssü (NASA), New York Şehri, Superior Gölü, Beyaz Saray, Pentagon, Yellowstone Milli Parkı, Kızılderililer, ABD’nin Simgesi Deniz Kartalı, San Fransisko Havaalanı, Yosemite ve Niagara şelaleleri,San Fransisko Köprüsü (Golden Gate) , Las Wegas, New Orleans (Caz müziğinin merkezi) Los Angelos (Hollywood) şehirleri, Harward,Yale üniversiteleri,Wall Street (New York Borsası) , Coca Cola,Pepsi, Mac Donalds,General Motors,Ford,Microsoft firmaları,Valley Kayalıkları (Arizona Çölü),Güney Dakotadaki dört Amerikan Başkanının büstünün bulunduğu Rushmoure Dağı,Jack London,Ernest Hemingway,John Steinbeck gibi yazarlar, Marilyn Monroe,Jane Fonda,E.Taylor,M.Brando,M.Streep,D.Hofmann,R.de Niro, Steven Spielberg,Michael Jacksen gibi sanatçıları,Times ve Neewsweek dergileri,Metropolitan Sanat Müzesi,Özgürlük Anıtı,Kaliforniyadaki Sekoya AğaçlarıAFGANİSTANHayber Geçidi, Kaşmir Dokuması, Afgan Tazısı, Kabil Şehri,Hindikuş Dağları,Budda (Bamian) Kaya Heykelleri ve Tapınakları,(Taliban tarafından tahrip edildi)Halı Kilim Dokumacılığı,Mezar-ı Şerif ,Kandahar'daki Hırka-i Şerif CamiiALMANYAOtomotiv ( Mercedes, BMW, Opel, Wolkswagen ), Dayanıklı Tüketim Malları ( Bosch, Sıemens, Braun, Fakir, Mıele, Grundıg, Telefunken ), Bayer Kimya, Goethe, Brecht, Grass, Schiller, Thomas Mann, Remarque, Rilke Hienrich Böll gibi Yazarları, Beethoven, Bach, Brahms, Wagner,Robert Schuman gibi Müzisyenleri, Marx, Nietzche, Leibniz gibi Düşünürleri, Einstein, İmmanuel Kant, Martin Luther gibi Bilim Adamları, Michael Schumacher, Boris Becker, Franz Beckenbauer ( İmparator ) gibi sporcuları, Berlin ve Köln Katedralleri ile Bremen Mızıkacıları, Ren Havzası ( madencilik ), Lufthansa Hava Yolları, Berlin ( Berlin Duvarı, Brandenburg kapısı, Bergama Müzesi ) Hamburg, Fran... Devamı

16 01 2008

HARİTA BİLGİSİ

HARİTA BİLGİSİ (KARTOĞRAFYA) . HARİTA Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır KROKİ Kuşbakışı görünümün Kabataslak (ölçeksiz) Düzleme aktarılmasıdır. Yeryüzünün bir bölümünün kuş bakışı olarak çizilmesiyle elde edilen şekillerin harita özelliğini taşıyabilmesi için, çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Dünya haritalarında yer şekilleri gerçeğe tam uygun olarak gösterilemez. Alan , açı, uzunluk bozulmaları meydana gelir. Sebebi: Küre şeklindeki bir yüzeyin düzleme aktarılmış olmasıdır (dünyanın şekli). Haritalardaki bozulma Ekvator'dan Kutuplara doğru artar. Projeksiyon Yöntemleri (haritalardaki bozulmaları azaltır)   Silindir Projeksiyonu: Ekvator çevresini göstermek için kullanılır. Bozulma Kutuplara doğru artar. Paralellerin boyu eşit gösterilir. Meridyenler Kutuplarda birleşmez. Deniz ve hava ulaşımında kullanılır. Düzlem (ufki) Projeksiyonu: Bu yöntemde açılar korunurken, şekil ve alan bozulmaları olur. genellikle dar bölgelerin haritaları çizilirken kullanılır. Koni Projeksiyonu: Bu yöntemle çizilen haritalarda şekiller bozulur, ancak alanlar korunur. genellikle orta enlemler ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.   Harita Çiziminde Dikkat Edilecek Özellikler İlk olarak kullanım amacı belirlenmeli ve amaca uygun konu başlığı konulmalı. Küçültme oranı (ölçek) belirlenmeli. Çizim yöntemi belirlenmeli. Enlem ve boylam gösterilmeli. Eğer çok küçük alan ise yön işareti konulmalıdır. Lejant belirtilmeli (Lejant: Haritalarda kullanılan işaret ve renklerin ifade edildiği tablodur.) HARİTA ÇEŞİTLERİ A-Konularına Göre Haritalar Fiziki haritalar: Yer şekillerini gösteren haritalardır.  Bu haritalardan yaralanarak; profil çıkarılabilir, konum belirlenir, alan-uzunluk hesaplanabilir, yerel saat farkı bulunabilir, yön tayini yapılabilir, yükseltiler tespit edilebilir.&n... Devamı

28 10 2007

TÜRKİYE’DE NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI

TÜRKİYE’DE NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI Türkiye’de ilk nüfus sayımı1927 yılında yapılmıştır. İkincisi 1935 yılında, daha sonra her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır. 1990 dan sonra alınan kararla her 10 yılda bir sayım yapılacaktı. Ancak 1997 yılında seçmen yaşının düşürülmesinden dolayı tekrar sayım yapıldı. Son yapılan 2000 Genel Nüfus sayımına göre nüfusumuz 67.803.927 olmuştur. Nüfus Sayımı Yapılmasının Sebepleri Nüfusun miktarını Nüfus artış hızını,  Nüfusun dağılışını, Nüfusun yaş , cinsiyet durumunu, Köy-kent nüfusunu, Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılışını, Eğitim durumunu, İşsizlik oranını, Asker çağındakileri  Seçmen sayısını öğrenmek gibi sebeplerle sayım yapılır. NÜFUSUN DAĞILIŞI Dünya üzerinde nüfusu en fazla olan kıta, Asya kıtasıdır. Ülke ise Çin'dir. Nüfus en az olan kıta  Okyanusya (Avustralya) dır. Antarktika kıtasında ise yerleşik hayat yoktur. Yurdumuzda en az nüfuslanmış bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir. Bölüm ise Hakkari Bölümüdür. Nüfusu en fazla olan bölgemiz Marmara bölgesidir. Bölüm ise Çatalca-Kocaeli Bölümüdür. Görüldüğü gibi dünya genelinde ve yurdumuzda nüfus dengeli bir biçimde dağılış göstermemektedir. Bu farklı dağılışta etkili faktörler: DOĞAL FAKTÖRLER İKLİM Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur. Yağışların fazla , kışların ılık geçtiği iklim bölgeleri sık nüfusludur. Örnek ; kutup bölgeleri , çöl bölgeleri ve Ekvatorda 1000 m. nin altındaki yerler (yüksek nem ve sıcaklıktan) seyrek nüfusludur. BİTKİ ÖRTÜSÜ Ormanların sık ve gür olduğu  alanlar seyrek nüfuslanmıştır.Örnek Ekvatoral Bölgede Amazon, Kongo Havzaları gibi.   YER ŞEKİLLERİ Engebeli yerler; ulaşım şartlarının elverişsizliği, tarım alanlarının kısıtlı olması gibi sebeplerle seyrek nüfusludur. İklim şartları elverişli olsa bile dağlık kesimler seyrek nüfuslanmıştır. Ör. Dünya üzerinde Alp-Himalaya dağları seyrek nüfusludur. Yurdumuzda ise Menteşe yöresi, ... Devamı

15 01 2008

YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ VE TABİİ BİTKİ ÖRTÜSÜ

YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ VE TABİİ BİTKİ ÖRTÜSÜ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima adı verilmektedir. Makroklimalar içerisinde bölgesel farklılıklar gösteren, özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir. Yurdumuzda buna örnek: Iğdır’da pamuk tarımı yapılabilmesi ve Rize’de turunçgiller tarımı yapılabilmesidir. A.SICAK İKLİMLER EKVATORAL İKLİM Görüldüğü yerler: 10 kuzey ve güney enlemleri arsında etkilidir. Özellikle Amazon ve Kongo Havzaları ile Malezya , Endonezya,Filipinler ve Papua Yeni Gine’de etkilidir. Özellikleri •Yıllık sıcaklık ortalaması    25 °C’nin  üstündedir. •Yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az olan iklimdir (1-2 °C civarında). Sebepleri : Güneş ışınlarının bütün yıl dike yakın açıyla düşmesi ve nemliliğin fazla olmasıdır.   •Her mevsim düzenli yağış alır. Fakat en fazla yağış güneş ışınlarının Ekvatora dik geldiği tarihlerde görülür. Buharlaşma arttığı için. •Yağışlar oluşum bakımından Konveksiyon yağışlarına örnektir. •Yıllık yağış miktarı 2000 mm ‘nin üstündedir. Bitki örtüsü bütün yıl yeşil kalan sık ve uzun boylu yağmur ormanlarıdır. Yağışların fazla olması ve yüksek sıcaklık kimyasal çözülmeyi artırmıştır. Topraklar fazla yıkandığı için verimi düşüktür ve kırmızı renkli Laterit topraklarıdır.   Ekvatoral bölgede 1000 m nin altındaki yerlerde sık orman örtüsü, bataklıklar, yüksek sıcaklık ve nem sebebiyle nüfus çok seyrektir. YAZLARI YAĞIŞLI TROPİKAL( Subtropikal-Savan) İKLİMİ Görüldüğü yerler: Ekvatoral iklim ile çöl iklimi arasında görülür (10-20° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür)   Özellikleri  •Bu iklim bölgesinde güneş ışınları yılda iki kez dik açıyla düşer. Güneş ışınlarının dik geldiği yaz dönemi yağışlı ... Devamı

10 09 2008

PARALEL VE MERİDYENLER

COĞRAFİ KONUMHerhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir.ÖZEL KONUMHerhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara ,komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.ÖZEL KONUM ÜLKELERİN; jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını ,turizm faaliyetlerini, ulaşım imkanını, ekonomik faaliyetlerini etkiler. TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI  Türkiye Asya, Avrupa ,Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur.Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır.Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir.Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur.Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye’den geçer.Ortalama yükseltisi fazladır ve engebelidir. Bu durum tarım, nüfus, sanayi, ulaşım ve yerleşmeyi etkiler.Türkiye’nin gerçek yüzölçümü 814.578 km² , izdüşüm yüzölçümü ise 779.452 km² dir. Aradaki fark ülkemizin engebeli olmasından kaynaklanır.NotBir yerin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark fazla ise  o yer engebelidir (Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde olduğu gibi). Fark az ise  düzlüktür (Marmara, İç Anadolu ve G.Doğu Anadolu bölgelerinde olduğu gibi).MATEMATİK KONUMMatematik Konum: Bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a  ve Greenwich ‘e göre konumudur.Bir yerin matematik konumu ifade edilirken en uç noktalar ifade edilir.Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri) ile 26&... Devamı

28 10 2007

oks yerine sbs

     SBS VE OKS'DE EN SON YENİLİKLER!           Milli Eğitim Bakanı Çelik; ortaöğretime geçiş modelinin sadece sınava geçiş değil, ilköğretim öğrencilerini okula bağlamayı hedefleyen ve ilköğretime bir kalite ile öğrencinin performansını hayata hazırlamaya yönelik geliştirilen bir model olduğunu açıkladı.   OKS NİÇİN KALDIRILDIMilli Eğitim Bakanı Çelik, OKS'nin öğrencileri hayata hazırlamada etkili olmadığının görüldüğünü bu sebeple kaldırıldığını açıkladı. SBS'nin bireysel gelişimi hızlandıracağı planlanıyor.OKS'de sorulan sorular belli dersleri kapsıyor ve öğrenciler sosyal aktivitelere katılamıyorlardı. OKS süreci değerlendiren değil bir sonuç, anlık bir başarıyı değerlendiriyordu. 8 yılın sonunda bir seferde 2 saatlik başarı değerlendirdiriliyordu. Disiplinsizlik olayları had safhadaydı. Tüm bu sebeplerle değiştirilme kararı alındı.   "TOST YİYEN VE TEST ÇÖZEN ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİYORDUK"Milli eğitimin, bireysel olarak kişiyi değiştirmek, istihdam yaratmak ve bilimsel araştırma ve gelişmeye katkı sağlamak olmak üzere 3 temel amacı olduğunu hatırlatan Çelik, ""OKS sistemiyle öğrenci sabahtan akşama kadar test çözüyordu. Tost yiyen ve Test çözen öğrenciler yetiştirdik. Halbuki örgün eğitimin amaçlarından biri de öğrenciyi sosyalleştirmektir"" şeklinde konuştu.Öğrencilerin okullarda resim, müzik, bilim ve teknoloji derslerini ve bu derslerin öğretmenlerini önemsiz gördüğünü belirten Çelik, SBS’de yabancı dil de dahil her alanda sorular sorulacağını bu nedenle öğrencilerin bu derslere de dikkat edeceğini kaydetti.Çelik, velilerin SBS için çocuklarını 6, 7 ve 8. sınıflarda dershaneye gönderme zorunluluğu gibi yanlış bir anlayışın olduğunu dile getirerek, ""Biz öğrenciyi dershaneye değil okula bağlayan bir sınav sistemi getirdik. Bunu sağlamak için de yüzde 25 okul başarı puanı ve yüzde 5 de davranış notunu SBS sınav sonucuna ekleneceğiz"" dedi.   SBS... Devamı

26 10 2007

islam tarihi

                                          İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞIArabistan Asya kıtasının güney- batı ucunda yer alan büyük bir yarımadadır.Genellikle çöllerle kaplı bir alandır. İslam öncesi dönemde Arap yarımadasında kurulan önemli devletler şunlardır .1.MAİN DEVLETİ 2.SEBE DEVLETİ 3.HİMYERİ DEVLETİ4.GASSANİLER 5.TEDMÜRLER 6.NABATLILAR   İslam öncesi Arap yarımadasında siyasi bir birlik yoktu .Araplar kabilelerden meydana geliyordu.Bu kabileler arasında sürekli savaşlar ,kan davaları vardı. Mekke şehri bütün kabileler tarafından kutsal kabul edilmişti.Her yıl Mekke şehrinde toplanır,panayırlar,eğlenceler yaparlardı.   İslam öncesi Araplar putlara tapıyorlardı. Araplarca kutsal sayılan yüzlerce put vardı. Bütün bu putlar Mekke deki Kabe içerisinde yer alıyordu.( Kabe İslam öncesi de Araplar tarafından kutsal kabul ediliyordu.)  İslam öncesi Arap toplumunda kadının hiçbir değeri yoktu. Halk  göçebe ve şehirli olmak üzere ikiye ayrılmıştı.HZ. MUHAMMED İN HAYATI  HZ. Muhammed 571 yılında Mekke şehrinde dünyaya geldi.Babasının adı ABDULLAH , annesinin adı AMİNE dir. Hz. Muhammed  küçük yaşta önce babasını daha sonra da annesini kaybetti.Önce dedesi ABDÜLMUTTALİB , o da ölünce amcası EBU TALİB in yanında kaldı.Amcası ile  beraber ticaretle uğraştı. Küçük yaşından itibaren çevresinde doğruluğu,güvenirliliği ile in kazandı. Hira mağrasında düşünceler içerisinde iken vahiy meleği Cebrail ilk  vahyi getirdi.Bu şekilde Hz.Muhammed’in peygamberlik süreci başlamış oldu. Hz. Muhammed’e ilk inananlar Hz.Hatice, Hz.Ali, Hz.Ebu Bekir, ve Hz. Zeyd oldu. Ancak yeni gelen din (İslam) Mekkeliler tarafından hiç hoş karşılanmadı. Çünkü İslam dini kendi dinleri putperestlik ile hiç benzeşmiyordu.Atalarının dinine büyük... Devamı

26 10 2007

6.sınıf performans görevi

PERFORMANS ÖDEVİ   İçerik Düzeyi Sınıf Düzeyi Ünitenin Adı Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi   Sosyal Bilgiler   İlköğretim 6. Sınıfı   Ülkemizin Kaynakları Araştırma, Grafik Oluşturma ve Yorumlama Becerisi   2 Hafta Dereceli Puanlama Anahtarı           Sevgili öğrenciler;         Sizden aşağıdaki ünite ile ilgili olarak verilen konuları dikkatlice okumanızı, bunlardan bir tanesini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yaparak çalışmanızı, bir rapor halinde ve sınıf ortamında poster biçiminde sunmanızı bekliyorum.   a)      Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgenin tarım ürünlerinin, tarım üretimindeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.) b)      Türkiye’de yetiştirilen beş değişik tarım ürünü belirleyip, bu ürünlerin bölgelerimizdeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.) c)      Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgede bulunan ve çıkarılan madenlerin dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bölgede bulunan ve çıkarılan bu madenlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve konuyla ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)   NOT: Yukarıda belirtilen konuların dı... Devamı

27 10 2007

7.sınf örnek yazılı

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7  SINIFI 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI Adı / Soyadı: Sınıfı / Nu: C GRUBU SORULARI Açıklama:Aşağıdaki sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız. 1.İletişimi  engelleyen tuttum ve davranışlardan değildir? A)Karşımızdaki kişiye iltifat etmek                               B)Karşımızdaki kişiyi dinlememek C)Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak     D)Ne zaman susmak gerektiğini bilmek 2.Türkiye’nin güney kıyılarına,birçok ülkeden,yaz mevsimi boyunca turist gelmektedir.Bu insanların bölgeye gelmesiyle ticaret canlanır ve bu aylarda,bölgede çok sayıda kişiye iş imkânı doğar. Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A)Türkiye’nin güney kıyıları yaz turizmi için elverişlidir.  B)Turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırılır. C)Türkiye,turizm sektöründen döviz elde edilir.                 D)Türkiye’de en fazla sanayi bu yerlerde gelişmiştir. 3.Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını ihlal edilidigini gösterir? A)Dokunulmazlık        B)Özel hayatın gizliliği       C)Düşünceyi açıklama                 D)Güvenlik hakkı 4.Duygu,düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yola başkalarına aktarılmasına ne denir? A)Duygu     B)İletişim    C)Etkileşim    D)Kişilik  5.Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır. Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz? A)Adana  ... Devamı

22 10 2007

İNKILAP TARİHİ DERS NOTLARI

İNKILAP TARİHİ DERS NOTLARI I.Meşrutiyet'in İlanı(23 Aralık1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat Paşa’yı da alarak Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla II. Abdülhamit’i tahta çıkardılar.23 Aralık 1976 'da Kanuni Esasi hazırlanarak I.Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni Esasi Osmanlı Devletinin Avrupai tarzda ilk anayasasıdır. Kanuni Esasiye göre iki tane meclis kuruldu. Meclisi Mebusan( Üyelerini halk seçecek),Meclisi Ayan(Üyelerini Padişah seçecek) Not: I.Meşrutiyetin ilanıyla Mutlakiyet dönemi sona ermiş Meşrutiyet dönemi başlamıştır. II. Meşrutiyet’in İlanı(1908):Jön Türkler 1889 yılında İttihat ve Terakki cemiyetini kurdular. Bu örgüt II. Meşrutiyetin ilan edilmesi için II. Abdülhamit’e baskı yaptılar. Baskılar sonunda II. Abdülhamit 24 Temmuz 1908 'de II. Meşrutiyeti ilan etti.13 Nisan 1909'da Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar büyük bir ayaklanma yaptılar(31 Mart Olayı).Ayaklanmayı İttihatçıların oluşturduğu ve M.Kemal'in Kurmay Başkanlığını yaptığı Hareket Ordusu bastırdı. İttihatçılar bu ayaklanmadan II. Abdülhamit’i sorumlu tutarak tahttan indirdiler. 1.Uşi Antlaşmasının Önemi Nedir? İtalya ile Osmanlı Devleti arasında 1912'de Trablusgarp savaşından sonra imzalanmıştır. Buna göre; Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verildi. On iki ada geçici olarak Balkan savaşından sonra alınmak üzere İtalya'ya bırakıldı. NOT: Trablusgarp (Libya) Osmanlı Devletinden ayrılan son Afrika toprağı olmuştur. 2.I.Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir.? 1912'deBulgaristan,Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak için anlaştılar ve Osmanlı Devletine saldırdılar. Osmanlı Devleti ordusundaki subayların ittihatçı-itilafçı diye ayrılmaları ve savaşlara yeterli hazırlanamaması nedeniyle Midye-Enez hattına kadar çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşın sonunda Osmanlı Devletiyle bağlantısı kalmayan Arnavutluk ... Devamı