afakay7171
15 Takipçi | 3 Takip
Kategorilerim

6.SINIF DERS NOTLARI

5.SINIF DERS NOTLARI

7.SINIF DERS NOTLARI

8.SINIF DERS NOTLARI

5.SINIF TEST VE SORULAR

6.SINIF TEST VE SORULAR

7.SINIF TEST VE SORULAR

8.SINIF TEST VE SORULAR

Diğer İçeriklerim (2203)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (15)
28 01 2013

ÜNİTE 2: MİLLİ UYANIŞ:YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER KONU

  ÜNİTE 2: MİLLİ UYANIŞ:YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER KONU 1: OSMANLI DEVLETİ HANGİ CEPHEDE? BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sebepleri: ü       Fransız İhtilalı'nın Etkisi          ü       Hammadde Ve Pazar Arayışı Sonucunda Ortaya Çıkan Sömürgecilik Yarışı ü       Devletlerin Bloklara Ayrılması Ve Silahlanma Yarışı Özel Sebepler: İngiltere:Almanların güçlenmesini engellemeye çalışmıştır. Amacı sömürgelerini korumaktır.  Ortadoğu’daki zengin petrol yataklarına göz dikmiştir. Almanya:Siyası birliğini geç kurduğundan sömürgecilik yarışına geç katılmıştır. Sömürgecilik yarışında İngiltere'ye karşı rekabete girmiştir. Amacı sömürge elde etmektir. İtalya:  Balkanlarda üstünlük Kurmaya çalışmaktadır. Henüz yeni gelişmektedir. Büyük devletlerin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Avusturya – Macaristan:Rusya'nın Balkanlardaki faaliyetlerinden rahatsızdır. Balkanlardaki konumunu korumak amacındadır. Osmanlı Devleti gibi nüfusu farklı millet ve mezheplerden oluşmaktadır. Fransa:1789’da gerçekleşen ihtilal sadece bu ülkeyi değil tüm dünyayı derinden etkilemiştir. Avrupa’da 1815 Viyana Kongresi ile sınırlar yeniden çizilmeye başlamıştır. Almanya'ya kaptırdığı kömür yatakları bakımından zengin olan Alsas-Loren bölgesini geri almak istemektedir. Rusya:Panslavizm politikası izleyerek Balkanlardaki etkinliğini artırmak ve sıcak denizlere inmek istemektedir. Boğazları almak en büyük arzusudur. Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile ter... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ   ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU 1: BATIYA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK *Selanik , dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri(Manastır,Üsküp,Belgrat,İstanbul vb.) ile bağlantısı olan- Rumeli’de yer alan - Rum ,Sırp Bulgar, Errmeni ,Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi.(Farklı kültür, inanç,düşünceler) *19.yyla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmiştir. *Bu çatışma ortamından ve devleti parçalanmaktan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları bazı çareler aramış bunun sonucunda  yeni düşünce akımları ortaya çıkmıştır.Bunlar; 1-Osmanlıcılık:Bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti içindeki tüm milletler bir ‘’Osmanlılık’’ duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmelidir.Böylece devlet içindeki değişik milletlerin ayaklanmaları önlenmiş olacaktır. 2-İslamcılık:Bu akıma göre ,devletin parçalanmasını engellemek için müslüman milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleşmelidir. 3-Türkçülük:Osmanlı Devleti içinde yaşayanTürkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. Balkan Savaşlarından sonra Osmanlıcılık akımının  zayıflaması ile Osmanlı yönetimine hakim olan düşünce akımıdır. **Turancılık :Dünya da ki Tüm Türkler 4-Batıcılık:Osmanlı Devleti’nin  kurtuluşunun tek yolunun batıya ayak uydurmaktan geçtiğini savunan fikir akımıdır.  **Bu fikir akımlarının hiçbiri Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını engelleyememiştir. MUSTAFA’ DA ÇOCUKTU *M.Kemal 18... Devamı

28 01 2013

4. Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) ·  TBMM’nin açılması ile cumhuriyete dayalı bir devlet kurulmuş fakat ortamın müsait olmamasın­dan dolayı kurulan sistemin adı açıkça söyleneme­miştir. ·  İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u boşaltması ile devlet merkezinin neresi olacağı sorunu ortaya çıkmış; 13 Ekim 1923’de Ankara’nın başkent ilan edilmesi ile bu sorun ortadan kalkmıştır. ·  Ekim 1923’de Meclis Başkanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanı seçilmesi gerekiyor, fakat meclis bu seçim işinde anlaşma sağlayamıyordu. ·  Meclisin çalışamaz hale gelmesi ise hükümet bunalımını oluş­turdu. Bunun üzerine Ali Fethi Okyar hükümeti istifa etti (27 Ekim). ·  Yeni hükümetin kurulması ko­nusunda da problemler çıktı. Bu aksaklıklar meclis hükümeti sisteminden kaynaklanıyordu. Bu sisteme göre bakanlar, meclisten tek tek seçiliyordu. ·  Mus­tafa Kemal, mecliste oluşan bunalımın rejimden kaynaklandığını ve bu bunalımın kabine sistemi ile aşılacağını belirterek cumhuriyetin ilan edilmesine karar verdi. ·  Kabine sistemine göre meclis, Cumhurbaşkanı’nı seçecek, Cumhurbaşkanı Başbakan’ı tayin edecek; Başbakan da meclisten uyumlu çalışabile­ceği kişileri Bakan olarak belirleyerek kabineyi kuracak­tır. ·  Mustafa Kemal, ilk Cumhurbaşkanı, ·  İsmet İnönü ilk Başbakan, ·  Ali Fethi Okyar ilk Meclis Başkanı oldu.   Cumhuriyetin İlanı’nın Önemi: 1.Rejimin ve devletin adı belli oldu. 2.Devlet başkanlığı sorunu çözüldü. 3.Kabine sistemine geçildi. 4.1921 Anayasası’nda ilk önemli değişiklik yapıldı. 5.Daha uyumlu ve yürütmeyi aksatmayacak hükü­... Devamı

28 01 2013

4.ünite Çağdaş uygarlığa Doğru Adımlar

Kılık-Kıyafet Kanunu (25 Kasım 1925) Sebepleri: 1-Türk halkının görünümünü çağdaşlaştırmak 2-Ayrılık ifade eden giysilerin giyimini durdur¬mak. 3-Çağdaşlaşmayı ve birliği sağlamak. Açıklamalar: 1-Şapka devrimi Kastamonu’dan başlatılmıştır. 2-Kadınların giyimi konusunda kanun çıkarılmayıp; bu durum doğal haline bırakıldı. 3-3 Arlık 1934’de çıkarılan bir kanunla din adamla¬rının ibadet yerlerinin dışında dini kıyafet giymeleri yasaklandı. (Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Ha¬ham Başı bu kuralın dışında tutuldu.) D- Miladi Takvimin Kabulü (26 Aralık 1925) Sebepleri: 1-Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri kolaylaş¬tırmak   Açıklama: 1-Aynı gün Avrupa’nın saat ölçüsü kabul edildi. 2-1931’de Avrupaî tarz ağırlık ve uzunluk ölçüleri kabul edildi. 3-1935’de haftalık tatil Cumadan Pazara alındı. 4-1928’de uluslararası rakamlar kabul edildi. 5-Uzunluk ve ağırlık alanındaki değişiklikler ve hafta tatilinin değiştirilmesi Avrupa ile ticari ilişki¬leri kolaylaştırmaya yöne¬liktir.    A-Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) Tekke; tarikatların toplantı, tören, eğitim yeridir. Zaviye ise tekkenin daha küçüğüdür. Tekke ve zaviyeler Osmanlı devletinde tarikatların faali¬yet yaptığı yerlerdi. Osmanlı devletinin son zamanlarında Tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaştılar. Hal¬kın din duygularının istismar edildiği yerler haline geldi. Önemi: 1-Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı. 2-Birlik beraberliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı. 3-Türkiye’nin falcılar, şeyhler, dervişler ve büyü... Devamı

28 01 2013

4.ünite İnkılaplar ve Yapıldığı Alanlar

İNKILAPLAR 1- SİYASAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR  •   Saltanatın kaldırılması ( 1 Kasım 1922) •   Ankara’nın başkent olması (13 Ekim) •   Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) •   Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) •   Siyasi Partiler kuruldu. •   TBMM açıldı EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR •   3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi •   1Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi. •   15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu. •   12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu. •   1924’te Topkapı Sarayı müze haline getirildi. Aynı yıl Etnografya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı. •   1933’te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı. NOT: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR •   20 Ocak 1921’de ilk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi. •   Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 anayasası ilan edildi. •   17 Şubat 1926’da Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre’den alındı. a)   Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı. b)   Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi. •   8 Mayıs 1928’de Borçlar Kanunu –İsviçre’den •   10 Mayıs 1928’de Ticaret Kanunu—A... Devamı

28 01 2013

4. ÜNİTE:ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

                                                           4. ÜNİTE                               ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR   SALTANATTAN EGEMENLİĞE SALTANATIN KALDIRILIŞ SEBEPLERİ àMilli egemenlik anlayışına ters olması àSaltanat yönetimine gerek kalmayışı (21 Anayasası) àLozan konferansı’na Osmanlı temsilcisinin de çağrılışı àPadişah ve İstanbul hükümeti’nin Kurtuluş Savaşı sırasında takındığı tavır àİki hükümetin bulunmasının iki başlılığa sebep olması   Saltanatın Kaldırılışını Hızlandıran ( Zemin hazırlayan) Olay:Lozan’a iki hükümetin birlikte davet edilmesi   MİLLET EGEMENLİĞİNİN AŞAMALARI (İLKLERDE) Havza Genelgesi Amasya genelgesi Erzurum kongresi TBMM’nin açılışı- 1921 Anayasası Saltanatın kaldırılması   Saltanatın Kaldırılışının (1 Kasım 1922) Sonuçları à600 yıllık Osmanlı Devleti tarihe karıştı àİki başlılık sona erdi àLozan’daki ikilik planları bozuldu àLaikliğin ilk aşaması gerçekleşti àTBMM Abdülmecit’i halife seçti NOT:TBMM’nin açılışından sonraki ilk büyük adımdır.   1921 (Teşkilat-ı Esasi) Anayasası àYeni Türk Devleti’nin ilk anayasasıdır àMillet egemenliğine dayanır àDüşmanın yurttan atılması ilk iş olduğu için olağanüstü yetkiler tanır. à“Güçler birliği” ilkesini barındırır. àOlağan&uu... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 4-ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

  ÜNİTE 4-ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR     SALTANATIN KALDIRILMASI 1 KASIM 1922 ·          İtilaf devletleri barışkonferansına TBMM ile birlikte İstanbulHükümeti'ni de çağırdılar. ·          AmaçlarıTürk heyetleri arasında ikilik çıkarmaktı. ·          TBMM hem bu ikiliği kaldırmak hem de milli egemenliği tamolarak gerçekleştirmek için Saltanatın kaldırılmasına karar ·          verdi. Sonuçları ü        Altı yüz yıldan beri devam eden Osmanlıhanedanısona erdi. ü        Tevfik Paşa Hükümeti istifa etti. ü        Son OsmanlıhükümdarıSultan Vahdettin İstanbul'dan ayrıldı. ü        Laikliğin gerçekleştirilmesi için ilk önemli adım atıldı. ü        İtilaf devletlerinin çıkarmak istedikleri ikilik önlendi. ü        Milli egemenliğin gerçekleşmesi için önemli bir aşama kayde­dildi. ü        Osmanlıhanedanından şehzade Abdülmecit Efendi TBMM tarafından Halifeliğe seçildi. ü        Şartlar uygun olmadığıiçin halifelik kaldırılmamıştır.   LOZAN ANTLAŞMASI24 TEMMUZ 1923 I.  Lozan Görüşmeleri 20 Kasım 1922- 4 Şubat 1923 II.  Lozan Görüşmeleri 23 Nisan 1923 - 24 Temmuz 1923 Katılan Devletler İngiltere - İtalya - Yunanistan... Devamı

28 01 2013

5.ünite Atatürk İlke Ve İnkılaplarının Dayandığı temel Esaslar

Atatürk İlke Ve İnkılaplarının Dayandığı temel Esaslar: 1- Milli tarih bilinci       2- Vatan, millet sevgisi      3- Akılcılık ve bilimsellik prensibi       4- Türk milletine inanmak ve güvenmek 5- Barışçılık prensibi     6- Milli bağımsızlık           7- Egemenliğin millete ait olması          8- Milli birlik ve ülke bütünlüğü 9- Çağdaş uygarlık düzeyine yükselme                  10- Milli kültürün geliştirilmesi             11- Milli dil Milli Tarih Bilinci ve Milli Dil Tarihi olmayan millet köksüz bir ağaca benzer, güç¬lü bir rüzgar karşısında yıkılır gider. Türk tarihinin, uygarlığın en eski çağlarına kadar uzanması her Türk için onur ve gurur kaynağıdır. Atatürk, tarihte büyük devletler kurmuş, dünya medeniyetine önemli katkılarda bulunmuş Türk milletinin, geç¬mişten aldığı güçle, çağdaşlaşma yolunda bütün gücünü ortaya koyacağına inanmıştır. Milli dil, milli birliğin başta gelen unsurlarından biri¬dir. Bu nedenle, milli dilimiz olan Türkçeyi koruya¬rak, çağın gereklerini karşılayacak şekilde gelişme¬sine yardımcı olmalıyız. Atatürk bu konu ile ilgili ola¬rak "... Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır..." demiştir. Bağımsızlık ve Özgürlük Tarih boyunca kendi vatanında bağımsız yaşamış olan Türk milleti, başkalarının egemenliği altında yaşamaktansa ölmeyi yeğlemiştir. Atatürk, "Biz, milli sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız yaşamaktan b... Devamı

28 01 2013

5.ünite İlke İnkılap Özet

  ATATÜRK İLKELERİ VE BU İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR                                                                                                           1--Cumhuriyetçilik  İlkesi nin İnkılapları   ** TBMM’nin açılması ** Saltanatın kaldırılması ** Cumhuriyet’in İlanı ** Halifeliğin kaldırılması ** 1921 ve 1924 Anayasalarının kabulü ** Çok partili rejim denemeleri ** Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi ** Seçme ve seçilme hakkı ve seçimler   2--Devletçilik İlkesi nin İnkılapları   ** Tarım alanındaki destekleyici çalışmalar ** Devletçe demiryollarının yapılması ve bankaların  kurulması ** Devletin bankaları ve kredi kooperatiflerini denetimine alması ** Teşvik-i Sanayi Kanunu ** I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması ** KİT’lerin kurulması ( Kamu İktisadi Teşebbüs&uu... Devamı

28 01 2013

Ünite-5 Atatürkçülük

  ÜNİTE 5:ATATÜRKÇÜLÜK       Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlı­ğa, huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetimi­nin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılmasıamacıyla temel­leri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatı­na, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun te­mel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve il­kelere Atatürkçülükdenir. Atatürkçülüğün Nitelikleri Atatürkçülüğüoluşturan ilkeler bir bütündür. Birbirinin devamıve tamamlayıcısıdır. ►   Akıl ve bilime dayanır, milli birlik ve beraberliğe önem verir. ►  Yurtta ve dünyada barışın korunmasından ya­nadır. ►   Millete ve insanlığa hizmet etmeyi esas alır.   ATATÜRKÇÜDÜŞÜNCE SİSTEMİ       Atatürkçülük; Türk Devleti'nin ve toplumunun çağdaşlaşmasıyolundaki genel hedef, amaçve ilkeleri ortaya koyduğundan, Atatürkçüdüşün­ce sistemi olarak da adlandırılmaktadır. AtatürkçüDüşünce Sisteminin Özellikleri ü       Siyasi, ekonomik, kültürel, adli, askeri vb. alan­larda tam bağımsızlığısağlamayıhedefler. ü       Milli egemenliğe dayalıgüçlübir devleti öngö­rür. ü       Milli kültürümüzüaklın ve bilimin yol göstericili­ğinde çağdaşuygarlık düzeyinin üstüne &cc... Devamı

28 01 2013

5.ünite Atatürk İlkeleri ve İlgili Kelimeler

Atatürk ilkeleri Türk Milleti'ni çağdaş uygarlıklar düzeyinin üzerine çıkarmak için yapılacak çalışmalarda ve yeniliklerde esas alınacak olan ilkelerdir. Atatürk tarafından belirlenmiş ve 1937'de anayasaya konmuştur.   A)Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devletin yönetim şekli olarak cumhuriyeti kabul etmek, onu korumak ve yaşatmaktır. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Cumhuriyet yönetiminde esas, yöneticilerin yöneticilerin seçimle işbaşına getirilmesidir. Yani halkın, halkın kendini yöneticileri kendisi seçmesidir. Şifreler: "Seçim", "Parti", "TBMM", "Saltanat"… B)Milliyetçilik: Atatürk Milliyetçiliği, milli birlik ve beraberliğimizin temelidir. Milliyetçilik, ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve güçlenmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da aktarmaya denir. Dili, dini, mezhebi, kültürü ne olursa olsun kendini Türk hisseden herkes Türk'tür. Atatürk bunu "Ne Mutlu Türküm Diyene" özdeyişiyle ifade etmiştir. Şifreler: "Millet", "Milli", "Ulus", "Misak-ı Milli", "Türk", "Türkçe", "Tarih", "TBMM"… C)Halkçılık: Türk Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan insan topluluğudur. Halkçılık, milletin çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi demektir. Halkçılıkta belli bir grup, kişi ya da sınıf üstünlüğü yoktur. Kanunlar önünde herkes eşittir. Şifreler: "Eşitlik", "Sınıf Üstünl&u... Devamı

28 01 2013

8. SINIF INKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTLARI

  8.SINIF INKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTLARI METİN GEÇMİŞ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ   ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU 1: BATIYA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK *Selanik , dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri(Manastır,Üsküp,Belgrat,İstanbul vb.) ile bağlantısı olan- Rumeli’de yer alan - Rum ,Sırp Bulgar, Errmeni ,Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi.(Farklı kültür, inanç,düşünceler) *19.yyla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmiştir. *Bu çatışma ortamından ve devleti parçalanmaktan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları bazı çareler aramış bunun sonucunda  yeni düşünce akımları ortaya çıkmıştır.Bunlar; 1-Osmanlıcılık:Bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti içindeki tüm milletler bir ‘’Osmanlılık’’ duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmelidir.Böylece devlet içindeki değişik milletlerin ayaklanmaları önlenmiş olacaktır. 2-İslamcılık:Bu akıma göre ,devletin parçalanmasını engellemek için müslüman milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleşmelidir. 3-Türkçülük:Osmanlı Devleti içinde yaşayanTürkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. Balkan Savaşlarından sonra Osmanlıcılık akımının  zayıflaması ile Osmanlı yönetimine hakim olan düşünce akımıdır. **Turancılık :Dünya da ki Tüm Türkler 4-Batıcılık:Osmanlı Devleti’nin  kurtuluşunun tek yolunun batıya ayak uydurmaktan geçtiğini savunan fikir akımıdır.  *... Devamı

28 01 2013

5.ünite Atatürk İlkelerinin Anahtar Kelimeleri

ATATÜRK İLKELERİ Cumhuriyetçilik: Anahtar kelimeleri: Ulusal Egemenlik, Seçim, Ulusal İrade, Çok Partili Rejim, Seçme ve Seçilme Hakkı. Aşamaları: -          TBMM’nin açılması, -          Saltanatın kaldırılması, -          Cumhuriyetin ilanı, -          Çok Partili rejim denemeleri, -          Kadınlara Seçme ve seçilme hakkı verilmesi Milliyetçilik: Anahtar Kelimeleri: Ortak vatan, dil ve kader birliği olmalı, din ve ırk birliği şart değildir. Aşamaları: -          TBMM’nin açılması, -          İstiklal Marşı’nın kabulü, -          Tevhid-i Tedrisat kanunu, -          Kabotaj Kanunu, -          Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları’nın kurulması. Halkçılık: Anahtar Kelimeleri: Ayrıcalıkların kaldırılması, eşitlik, Dayanışma, Sosyal devlet. Aşamaları: -          Aşar Vergisinin kaldırılması, -          Kıyafet devrimi, -          Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, -          Türk Medeni kanununun kabulü, -          Soyadı kanunu, -          Kadınlara Siyasal haklar tanınması. Laiklik: Anahtar Kelimeleri: Din ve Devlet işlerinin ayrılması, Akılcılık ve Bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, çağdaşlaşma. Aşamaları: -          Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması, -          Tevhid-i Tedrisat kanunu, -  &nb... Devamı

28 01 2013

5.ünite 8.SINIF INKILAP TARİHİ (ATATÜRK İLKELERİ)

8.SINIF INKILAP TARİHİ (ATATÜRK İLKELERİ)   Soru 1.  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in devletçilik ilkesi içerisinde düşünülemez? A)   Devletin özel teşebbüse kredi sağlaması B)   Devletin sanayi alanında yatırım yapması C)   Ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından yapılması D)   Devletin ekonomik faaliyetleri planlaması Soru 2.  Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir? A)   Devletçilik B)   Laiklik C)   İnkılâpçılık D)   Cumhuriyetçilik Soru 3.  Kurtuluş Savaşının kazanılmasında Atatürk İlkelerinden hangisi daha çok etkili olmuştur? A)   Cumhuriyetçilik B)   Milliyetçilik C)   Devletçilik D)   Laiklik Soru 4.  İzmir İktisat Kongresi               —Merkez Bankası’nın kuruluşu               —M.T. A.’nın kuruluşu               Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir? A)   Halkçılık B)   Devletçilik C)   Milliyetçilik D)   Cumhuriyetçilik Soru 5.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkelerinin dayandığı temel faktörlerden değildir? A)   Akılcılık B)   Çağdaşlık C)   Milli Egemenlik D)   Örf, adet ve gelenekler Soru 6.  –Akıl bilim ve çağdaşlığı esas alır.               –Ulusun yücelmesi ve yükselmesi esastır.               –Birleştirici ve bütünleştiricidir.  ... Devamı

28 01 2013

5.ünite Atatürk lkeleri

1. İnkılâpların gerçekleştirilmesindeki en temel ilkelerden biri de laikliktir. Aşağıda verilen uygulamalardan hangisi bu anlayış doğrultusunda gerçekleşmemiştir? a)   Hilafetin kaldırılması b)   Medeni kanunun kabulü c)   Tekke ve zaviyelerin kapatılması d)   1924 anayasasında “devletin dini İslam’dır.” Maddesinin kabulü 2. Atatürk’ün yeni Türk devletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarma isteği o’nun; I.   Barışseverlik II.   Akılcılık III.   İdealistlik Özelliklerinden hangileriyle ilgilidir? a) yalnız I              b)II ve III           c) yalnız III        d) I ve III                         3. Ulusal egemenlik ilkesinin siyasi yaşama geçmesinde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin katkısı en fazla olmuştur? a)   Laiklik b)   Halkçılık c)   Cumhuriyetçilik d)   Devletçilik 4. “Ben gerçekte bir hiçim çünkü yetki ve kudretimi hiçbir yetki ve kudreti kalmamış bir devletten alıyorum.” Mondros ateşkes antlaşmasının uygulanmaya başladığı dönemlerde söylemiş olduğu bu sözüyle Mustafa Kemal; I.   Osmanlı devletinin fiilen sona erdiğini II.   Yetkilerinin itilaf devletleri tarafından tanındığını III.   Düzenli ordunun kurulması gerektiğini Durumlarından hangileriyle ilgili düşüncelerini belirtmiştir? a) yalnız I                  b) yalnız II                c) yalnız III          d) I ve III                         5. M... Devamı

28 01 2013

5.ünite Atatürk lkeleri

1.  “Ulusal siyaset dediğim zaman anlatmak istediğim şudur; ulusal sınırlar içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup, ülkenin gerçek mutluluk ve bayındırlığına çalışmaktır.” Atatürk bu sözüyle; I.   Uluslar arası ekonomik hareketlenmelerden uzak kalma II.   Bağımsızlığı engelleyecek yaptırımla engel olma III.   Yerli üretimi destekleme Düşüncelerinden hangilerini gerçekleştirmek istediğini belirtmiştir? a) yalnız I                b) II ve III          c) yalnız III     d) I ve II                2. “Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş uluslar, önce onurunu sonra da özgürlüklerini yitirmek zorunda kalırlar...” Mustafa Kemal’in bu sözüne Osmanlı devletinde; I.   Kredi vermek amacıyla banka kurulması II.   Duyun-u Umum iyenin kurulması III.   Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi Görülen gelişmelerden hangileri örnek olarak gösterilebilir? a) yalnız I                b) yalnız II                c) II ve III      d) I ve II                        3. Fransız ihtilali ile Türk inkılâbı karşılaştırıldığında benzer özellikler taşıdıkları görülür. Buna göre Atatürk’ün; I.   Laik yönetim II.   Ulusal egemenlik III.   Halkçılık İlkelerinden hangilerinin bu benzerliklerden olduğu söylenebilir? a) I,II ve III             b) yalnız II       &... Devamı

28 01 2013

5.ünite ATATÜRK İLKELERİ

ATATÜRK İLKELERİ                                                        TEST I   1.“Bizim halkımız çok temiz kalpli, iyi huylu, ilerlemeye çok yetenekli bir halktır. Bu halk, bir kez karşısındakilerin içtenlikle kendisine hizmet edeceklerine inanırsa, her türlü girişimi çabucak benimsemeye hazırdır. Bunun için, yöneticilerin her şeyden önce ulusa güven vermesi gerekir. “ Atatürk’ün bu sözüyle; I.    Halkçılık II.    Laiklik III.    Devletçilik İlkelerinden hangileri arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz? a) yalnız I              b) yalnız II              c) yalnız III                d) II ve III 2. -   “ Bir ülkede topraksız çiftçi bırakılmamalıdır” -   “ Her çiftçi ailesinin, geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması koşulsuz olarak gereklidir. Vatanın sağlam temeli buna bağlıdır.” Atatürk’ün bu sözlerine bakılarak; I.    Tarımın, ekonomik kalkınmanın temel taşı olduğu II.    Özel mülkiyetin yaygınlaştırılmak istendiği III.    Halkın yönetimdeki etkinliğinin artırılmak istendiği Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? a) yalnız I          b) yalnız II              c) yalnız III           d) I ve II                  3. Atatürk’e göre “tam bağımsızlık demek, elbette siyasi, ekonomi, adalet, askerlik, kültür... Gibi her... Devamı

28 01 2013

6.ünite Dış Politika Konuları

  TÜRK DIŞ POLİTİKASI Lozan Barış Antlaşması, Türkiye ile itilaf Devletleri arasında eşit şartlara göre yapılmıştır. Bu antlaşma, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin temelini oluşturmuştur. Böylece Türkiye, dünya devletleriyle yeni bir siyasi ve hukuki düzen kurmuştur. Bu düzen, siyasi yönüyle günümüzde de devam etmektedir. Lozan Barış Antlaşması’nın ardından stratejik önemi artan Türkiye sağlam temellere dayalı bir dış politika izlemeye başlamıştır. Bu yeni dönemde Atatürk’ün söz ve düşünceleri dış politikaya yön vermiştir. Bu politika, her şeyden önce ülke sınırlarını korumaya dayalıdır. Türkiye, yeni toprak kazanma amacında olmamış, komşularıyla barışın korunması için çalışmıştır. Türkiye, uluslararası toplantılar ve ziyaretlerle dünya devletleri ile iyi ilişkiler kurmuştur.   DIŞ POLİTİKAMIZ ŞU ESASLARDAN OLUŞMAKTADIR Barışçıdır: Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi çerçevesinde, devletlerarası sorunların çözümünde eşitliğe dayanan dostluklar ve ittifaklar kurmayı amaçlar. Bağımsızdır:Ülkemiz bağımsızlığını her şeyin üstünde tutarken, diğer devletlerin dış politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmez. Gerçekçidir:Dış siyasette Türkiye dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeyi amaçladığı hedeflere yönelir. Hukuka Bağlıdır: Devletlerarasındaki meselelerin hukuki yollardan, diplomasi yoluyla ve eşitlik ilkesi ile çözümlenmesi, Türkiye’nin benimsediği bir yoldur. Milli Güce Dayalıdır: Türkiye, ülke menfaatlerini ve kendi halkını dikkate alan, bilim ve teknolojiyi rehber... Devamı

28 01 2013

6.ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

TÜRK DIŞ POLİTİKASI Lozan Barış Antlaşması, Türkiye ile itilaf Devletleri arasında eşit şartlara göre yapılmıştır. Bu antlaşma, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin temelini oluşturmuştur. Böylece Türkiye, dünya devletleriyle yeni bir siyasi ve hukuki düzen kurmuştur. Bu düzen, siyasi yönüyle günümüzde de devam etmektedir. Lozan Barış Antlaşması’nın ardından stratejik önemi artan Türkiye sağlam temellere dayalı bir dış politika izlemeye başlamıştır. Bu yeni dönemde Atatürk’ün söz ve düşünceleri dış politikaya yön vermiştir. Bu politika, her şeyden önce ülke sınırlarını korumaya dayalıdır. Türkiye, yeni toprak kazanma amacında olmamış, komşularıyla barışın korunması için çalışmıştır. Türkiye, uluslararası toplantılar ve ziyaretlerle dünya devletleri ile iyi ilişkiler kurmuştur. DIŞ POLİTİKAMIZ ŞU ESASLARDAN OLUŞMAKTADIR Barışçıdır: Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi çerçevesinde, devletlerarası sorunların çözümünde eşitliğe dayanan dostluklar ve ittifaklar kurmayı amaçlar. Bağımsızdır: Ülkemiz bağımsızlığını her şeyin üstünde tutarken, diğer devletlerin dış politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmez. Gerçekçidir: Dış siyasette Türkiye dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeyi amaçladığı hedeflere yönelir. Hukuka Bağlıdır: Devletlerarasındaki meselelerin hukuki yollardan, diplomasi yoluyla ve eşitlik ilkesi ile çözümlenmesi, Türkiye’nin benimsediği bir yoldur. Milli Güce Dayalıdır: Türkiye, ülke menfaatlerini ve kendi halkını dikkate alan, bilim ve teknolojiyi rehber kabul eden milli bir dış politik... Devamı

28 01 2013

6.ünite ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ Atatürk’ün sağlığı, 1937 yılından itibaren bozulmaya başladı. Atatürk, karaciğerindeki rahatsızlığın teşhis edilmesine rağmen yoğun bir tempoyla çalışmaya devam etti. Dinlenmesi gerekirken 1938 yılı Mayıs ayında Hatay davasına destek vermek için, Mersin’e gitti. Bu gezi Atatürk’ün hastalığının artmasına sebep oldu. İstanbul’a döndükten sonra da hastalığı giderek şiddetlendi. Atatürk vasiyetini yazarak kendisine ait İş Bankası hisselerinin gelirinden Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna pay tahsis etmiştir.  8 Kasım günü derin bir komaya giren Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabah 09.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.  Atatürk’ün naaşı 20 Kasım’da Ankara’ya getirildi. Ertesi gün yapılan törenin ardından Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine kondu. Atatürk’ün vefatından sonra, onun ölümsüz kişiliğine yaraşır bir anıtkabir yapılması kararlaştırıldı. Anıtkabir’in yeri için Ankara’nın her tarafından görülebilen Rasattepe bölgesi belirlendi. Türk milletine gömüleceği yer konusunda bir vasiyette bulunmayan Atatürk’ün yıllar önce Rasattepe için söylediği “Bu tepe ne güzel bir anıt yeri” sözü bu seçimde etkili olmuştur. Anıtkabir’in inşası için 1941 yılında uluslararası bir proje yarışması açıldı. Yarışmaya 49 proje katıldı ve bunlar arasından Emin Onat ile Orhan Arda’nın ortak projesinin uygulanmasına karar verildi. 1944 yılında yapımına başlanan Anıtkabir 1953 yılında tamamlandı. 10 Kasım 1953 tarihinde, Atatürk’ün naaşı, geçici kabri olan Etnografya Müzesi’nden törenle alınarak ... Devamı

28 01 2013

6.ünite Montrö Boğazlar Sözleşmesi

  Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi Lozan Barış Antlaşması’nda tespit edilen Boğazlar statüsünün yabancı gemilerin geçişiyle ilgili hükümleri Misakımillî esaslarına uygun olmakla birlikte, Boğazların her iki yakasında 20 km’lik askerden arındırılmış bölge oluşturulmuştu. Boğazlan başkanı Türk olan bir uluslararası komisyon denetlemekteydi. Bu bölgenin güvenliği Milletler Cemiyetinin teminatı altındaydı. Görüldüğü gibi Türkiye’nin Boğazlar üzerinde tam bir hâkimiyeti ve kontrol hakkı yoktu. Ancak 1930’lu yıllarda ortaya çıkan çeşitli olaylar cemiyetin güvencesinin pek etkili olmadığını göstermişti. italya, Habeşistan’ı işgal etmiş, Almanya Ren Bölgesi’ni silahlandırmış, Avusturya ise zorunlu askerliği yeniden başlatmıştı. Cemiyet bu gelişmeler karşısında bir şey yapamamıştı. 1933’te Türkiye, Boğazların durumunun değişen dünya şartlan altında yeniden görüşülmesini istedi. Ancak bu istek 1936’ya kadar büyük devletlerce olumlu karşılanmadı. Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesi ve dünya dengelerinin değişmesi üzerine Türkiye, Nisan 1936’da Lozan Barış Antlaşması’na taraf olan devletlere birer nota göndererek Boğazlar Sözleşmesi’nin değiştirilmesini istedi. Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki tabii hakkını kuvvet yoluyla değil de hukuka başvurarak almak istemesi diğer devletlerce anlayışla karşılandı. Boğazların durumunu görüşecek olan konferans, isviçre’nin Montrö şehrinde toplandı. 20 Temmuz 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı Sözleşmeye göre: Boğazlar Komisyonu’nun bütün görev ve yetkileri Türk Devleti’ne bırakıldı. Türkiye, Boğazlar bölgesini silahlandırarak aske... Devamı

28 01 2013

M. Kemal Atatürk'ün Ölümü

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’tedoğdu. Küçük yaşta babasınıkaybetti. Yaşadığısıkıntılar onu hiçbir zaman inandığıhedeften vazgeçiremedi. Çocuk denecek yaşta kendi verdiği kararla askerlik mesleğini seçti. Askerîeğitimini başarıyla tamamladı. Manastır Askerîidadisinde gençbir öğrenci iken memleketin içinde bulunduğu sıkıntılara kayıtsız kalmadı. Harp Okulu ve Harp Akademisinde kendi gibi düşünen arkadaşlarınıetrafında topladı. Askerlik mesleğine başladığıilk günden ölümüne kadar olan süreçte millet için çalışmaktan vazgeçmedi. En umutsuz günlerde milletine olan inancınıkaybetmedi. Çanakkale’de dünyanın en güçlüdevletlerini yendi. Hakkında çıkan idam fermanlarıonu inandığıyoldan döndüremedi. Kurtuluşmücadelesinin değişmez lideri oldu. Sakarya Meydan muharebesini, Büyük Taarruzu, Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazanarak Türk milletine güvenmekteki haklılığınıbir kez daha ispatlamışoldu. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda birçok yenilik yaptı. Anadolu’yu karışkarışgezerek halkın dert ve sıkıntılarını dinledi. Gittiği heryerde yaptığıyenilikleri bizzat kendisi anlattı. Devlet işlerinde son derece titiz olan, hiçbir mazeret kabul etmeyen Atatürk kendi sağlığına gerektiği kadar özen gösteremiyordu. Devleti ilgilendiren meselelerde aralıksız çalışma alışkanlığı vardı. Bu yoğun tempo 1937’de sağlığınıiyice bozmuştu. Yorgunluk belirtileri ortaya çıkmıştı. Hastalığının ilk belirtileri görülmeye başladı. Atatürk’ün rahatsızlığına ilk teşhisi Yalova gezisinde Dr. Nihat Reşat Belger koymuştur. Kesin tanıiçin özel doktoru Prof. Dr. N... Devamı

28 01 2013

6.ÜNITE ATATÜRK DÖNEMI TÜRK DIŞ POLITIKASI VE ATATÜRKÜN ÖLÜMÜ

6.ÜNITE  ATATÜRK DÖNEMI TÜRK DIŞ POLITIKASI VE ATATÜRKÜN ÖLÜMÜ YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ  Mustafa kemal yeni türk devletinin dış politikasını dış esaslara dayanan , barışçıl çözümlere öncelik veren , bağımsızlıktan ödün vermeyen , diğer  devletlerin iç işlerine  karışmaktan kaçınan ilkeler üzerine  inşa etmeye çalışmıştı. Yurtta barış dünyada barış . sözü tam da bu politikaya denk düşmektedir.  Savaşı , birinci derecede  başvurulacak bir yol olarak görmeyen Mustafa kemal bu konuda  şöyle demektedir : savaş zorunlu ve yaşamsal olmalı . gerçek görünüm şudur: ulusu  şavaşa götürünce vicdanımda ezinç duymamalıyım .  öldürenlere  karşı  ölmeyeceğiz  diye savaşa girebiliriz. Ulusun yaşamı tehlikeyle karşı karşıya kalmayınca savaş bir cinayettir.  Mustafa kemal, 1930'da  kısa süre önce  savaş yaptığı Yunanistan ile dosluk antlaşması imzaladı . imza töreninde  bulunan yunan başbakanı venizelos ,  Mustafa kemal hakkında; çok büyük bir insan . hayatımda böylesine geniş görüşleri , böylesine  hükümet  yönetimini bilen b,ir ordu  komutanı görmedim . diyor ve  1934'te  onu Nobel barış  ödülüne aday gösteriyordu . UNESCO  genel kurulu da 1981'de atatürk'ün  100. doğum yılını bütün üye ülkelerde kutlama kararı aldı . bu kararların alınmasında onun barışa verdiği önemin payı büyüktür.  Dış politikada yaşanan sorunlar  1923- 1930 yılları arsında dış politikada yaşanan  sorunlar  Bu süreçte dış politikada gündeme gelen   sorunla... Devamı

28 01 2013

6.ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ve Atatürk'ün Ölümü

  ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI  VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ   TÜRKİYE’NİN DIŞ  POLİTİKASI   Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri ü      Siyasi  ve ekonomik bağımsızlığın korunması ü      Milli çıkarların korunması ü      İttifaklara önem verilmesi ü      Devletlerin eşitliği prensibine uyulması ü      Yurtta Sulh, cihanda sulh prensibinin gerçekleştirilmesi   1923-1930 DÖNEMİ ■ Türkiye'nin dışpolitikası, Lozan'dan geriye kalan sorunların çözülmesine ve Lozan'da alınan kararların uygulanmasına yönelik olmuştur. 1923-1930 döneminde; Musul sorunu, dış borçlar, yabancıokullar ve nüfus mübadelesi konuları Türkiye'nin dışpolitikasında belirleyici olmuştur.      IRAK SINIRIVE MUSUL MESELESİ   Ø      Lozan BarışAntlaşması'yla Musul sorunu çö­züme kavuşturulamamıştır. Türk Hükümeti, Musul halkının çoğunun Türk olmasından dolayıMusul'un kendisine bırakılmasınıistiyordu. Ø      İngiltere ise bölgenin zengin petrol yataklarına I sahip olmasıve ekonomik çıkarlarıdolayısıyla Musul« topraklarınıbırakmak istemiyordu. Ø      Lozan'da Musul sorununun iki taraf arasında yapılacak karşılıklıgörüşmelerle halledilmesine karar verilmişti. Ø      İkili görüşmeler sırasında bir çözüm sağlana­mamışve durum Milletler Cemiyetine götürülm&uum... Devamı

28 01 2013

7.ünite DEMOKRASİ YOLUNDA TÜRKİYE

DEMOKRASİ YOLUNDA TÜRKİYE *1945 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde iktidar partisinin karşısında başka bir parti yoktu. Böyle bir ortamda çok partili hayata geçiş yanlısı haberler çoğaldı.Ve çok partili hayata geçiş döneminin ilk siyasi partisi olan Milli Kalkınma Partisi Nuri Demirağ tarafından kuruldu.(18 Temmuz 1945) *1946 yılında CHP içinde görüş ayrılıkları yaşandı ve Celal Bayar-Adnan Menderes-Fuat Köprülü-Refik Koraltan partiden ayrılıp Demokrat Parti’yi kurdular.(7 Ocak 1946) *1946 yılında çok partili siyasi hayatın ilk genel seçimleri yapıldı. Açık oy gizli sayım şeklinde yapılan bu seçimi gizli kapılar ardında CHP kazandı. 1950 yılında yapılan genel seçimlerde ise demokratik olan Gizli oy Açık sayım yapıldı. Bu seçimi Demokrat Parti kazandı. Böylece çok partili siyasi ortamda mecliste farklı görüş ve düşünceler temsil edilme imkanı buldu. Ancak demokratik süreç 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 tarihlerinde yapılan askeri müdahalelerle zaman zaman kesintiye uğradı .Demokrasiye zarar veren bu müdahalelerin etkileri; anayasa değişiklikleri, anayasal düzenlemeler ,yeni siyasi partilerin kurulması ve özgürlüklerin genişletilmesi ile aşıldı.... Devamı

28 01 2013

7.ünite Iı. Dünya Savaşı Ve Sonrası

  II. DÜNYA  SAVAŞI (1939-1945)   I. Dünya Savaşından Sonra Barışı Koruma Ça­baları: 1-Milletler Cemiyeti kuruldu. 2-Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya arasında Küçük Antant kuruldu. 3-Fransa ile Almanya 1925’de Locarno Antlaşma­sını imzaladı.    4-Anlaşmazlıklara çözüm bulmak için Fransa ile ABD 1928’de Kellog Paktını kurdu. (Bu pakta Türkiye 1929’da katıldı.) 5-Balkan Antantı, Sadabat Paktı ve Montrö Sözleş­mesi yapıldı.   Savaşın başlamasında Almanya ve İtalya’nın sal­dırgan tutumu etkili oldu.   Almanya ile İtalya’nın 1936’da kurduğu Mihver Devletler Grubuna 1937’de Japonya da katıldı.   Mihver Devletler karşısında İngiltere ile Fransa Müttefik Devletler Grubunu oluşturdu.   1936’da Habeşistan’a saldıran İtalya daha sonra ise Arnavutluk’u ele geçirdi.   Hitler 1938’de Avusturya’yı Almanya’ya bağladı. Almanlar 1939’da Çekoslovakya’yı işgal etti. Al­manya ve Rusya aynı dönemde Polonya’yı işgal edince Fransa ve İngiltere olaya müdahale etti ve II. Dünya Savaşı başladı.   Almanya Rusya’ya da savaş ilan edince Ruslar İngiltere tara­fına geçti. (1941)   Japonya ABD’nin deniz üslerine ve Çin’e saldı­rınca; ABD ve Çin Japonya’ya karşı savaşa girdi.   1942’de rejim değişikliği yaşayan İtalya İngiltere tarafında geçti.   ABD, İngiltere ve Fransa’nın yaptığı Normandiya Çıkartması sonucunda Almanya teslim oldu.   ABD’nin Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kent-lerine atom bombası atması sonucunda Japonya da savaştan çekildi.   Türkiye; savaş esnasında İngiltere ve Rusya tara­fın... Devamı

28 01 2013

Atatürk Dönemi Kronolojisi

       İNKILAP  TARİHİ KRONOLOJİSİ               Erdoğan GÜL / Merkez İlköğretim Okulu                             DÖNEM ÖNEMLİ OLAYLAR TARİH AÇIKLAMA 2. ABDÜLHAMİD (1876-1909) ü        I.Meşrutiyet’in İlanı…………………………………….………. ü        I.Meşrutiyet Dönemi’nin sona ermesi……………………. ü        II.Meşrutiyet’in İlanı…………………………………….……… ü        31 Mart Olayı……………………………………………………… Ø       23 Aralık 1876 Ø       13 Şubat 1878 Ø       23 Temmuz 1908 Ø       13 Nisan 1909   5. MEHMET (Sultan Reşat) (1909-1918) ü        Trablusgarp Savaşı……………... Devamı

28 01 2013

7.ünite Atatürk'ten Sonra Türkiye: Iı. Dünya Savaşı Ve Sonrası

  ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE: II. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI   M. Kemal Atatürk, dışpolitikada "Yurtta barış,dünyada barış!" ilkesini benimsemiştir. Bu politika doğrultusunda Türkiye, cumhuriyetin ilanından sonra çevresindeki ülkelerle dostluk antlaşmalarıimzaladı. Almanya ve İtalya'nın yayılmacıpolitikaları karşısında Türkiye, Balkan Antantıve Sadabat Paktı gibi dostluk antlaşmalarınıimzaladı. Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını rceden tahmin ederek gerekli önlemler almasıve barışamaçlıbir politika izlemesi Türkiye'nin bu savaşta doğru  kararlar almasınısağlayacaktı.   II. DÜNYA SAVAŞI (1939 - 1945)  II. Dünya Savaşı'nın Nedenleri   1.I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle ekonomik, siyasi, askerîve hukuki alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalandı. Bu durum Alman­ya'da hoşnutsuzluğa ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı'na neden oldu. 2.  I. Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların çizilme­sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne­denle etnik çatışmalar ve sınır sorunlarıortaya çıktı. 3.  İtalya Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkma­sına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılmasıİtalya'yısaldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele  geçiren Mussolini'nin İtalya'yıbüyük devlet yapmak  istemesi, II. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri ol­du. 4. Uzak Doğu'da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa Devletlerini Asya'dan çıkarmak istedi.   Savaşın Gelişimi Ø        İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşa­rak... Devamı

28 01 2013

7.ünite ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE: II. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE: II. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI M. Kemal Atatürk, dış politikada "Yurtta barış,dünyada barış!" ilkesini benimsemiştir. Bu politika doğrultusunda Türkiye, cumhuriyetin ilanından sonra çevresindeki ülkelerle dostluk antlaşmaları imzaladı. Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikaları karşısında Türkiye, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi dostluk antlaşmalarını imzaladı. Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını rceden tahmin ederek gerekli önlemler alması ve barış amaçlı bir politika izlemesi Türkiye'nin bu savaşta doğru  kararlar almasını sağlayacaktı. II. DÜNYA SAVAŞI (1939 - 1945)  II. Dünya Savaşı'nın Nedenleri 1.I.Dünya Savaşı sonucu Almanya ile imzalanan Versay Antlaşması 2.  I. Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların çizilme¬sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne¬denle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı. 3.  İtalya Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkma¬sına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya'yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele  geçiren Mussolini'nin İtalya'yı büyük devlet yapmak  istemesi, II. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri ol¬du. İtalya’nın ve Japonya’nın sömürgecilik faaliyetleri.  Savaşın Gelişimi MİHVER DEVLETLER: ALMANYA, JAPONYA, İTALYA MÜTTEFİK DEVLETLER: İNGİLTERE, SSCB, FRANSA, ABD    Almanya'da iktidara gelen nazi yönetimi, üstün Alman ırkı, düşüncesini savunmuş, Versay Barış Ant¬laşmasını tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başla¬mıştır.    Avusturya ve Çekoslovakya A... Devamı

28 01 2013

7.ünite II. DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUÇLAR

II. DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUÇLARI    Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazan¬mış ve Avrupa'da demokrasi rejimi yaygınlaş¬mıştır. Demokratik Avrupa devletleriyle birlik¬te hareket eden Türkiye'de de demokratik hayata geçilmiştir.    Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsızlıklarını ka¬zanmışlardır.    Milletler Cemiyeti'nin yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.    Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş, Tür¬kiye Sovyet Rusya'dan uzaklaşarak ABD'ye ya¬kınlaşmıştır.    Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği Balkan ve Do¬ğu Avrupa ülkeleri, Rusya'nın denetiminde yeni¬den kurulmuştur. Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, ABD ile birlikte dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir.    .Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında ABD, Fransa, İngiltere denetim kurdular    (1990'da Almanya Devleti birleşmiştir.).    Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde Nato kuruldu.    Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu (1948).    İngiltere ve ABD'nin desteğiyle Filistin'de İsrail devleti kuruldu (1948).    Türk - Amerikan ilişkileri gelişti.    Devletler arasındaki rekabet savaştan sonra da devam etti.... Devamı