afakay7171
15 Takipçi | 3 Takip
Kategorilerim

6.SINIF DERS NOTLARI

5.SINIF DERS NOTLARI

7.SINIF DERS NOTLARI

8.SINIF DERS NOTLARI

5.SINIF TEST VE SORULAR

6.SINIF TEST VE SORULAR

7.SINIF TEST VE SORULAR

8.SINIF TEST VE SORULAR

Diğer İçeriklerim (2203)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (15)
31 01 2013

1. Ünite İnkılap Tarihi Test 400 Soru

  8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK  1. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir? A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar CEVAP:B 2. Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir? A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya CEVAP:A 3. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir? A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy CEVAP:C 4. Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D)Yunanistan CEVAP: D 5. Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır? A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması CEVAP:B 6. Kars Antlaşması Moskova Antlaşması Ankara Antlaşması Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur? A) Fransa B) İngiltere C) Yunanistan D) İtalya CEVAP:C 7. Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyeti ilan etmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak C) Anadolu halkını örgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak CEVAP:B 8. Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur? A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan CEVAP:A 9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır? A) Romanya B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Yunanistan CEVAP:B 10. Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Dönemind... Devamı

31 01 2013

1. Ünite İnkılap Tarihi Test 400 Soru

  1)  Atatürk’ün taviz vermediği ve siyasi parti tartışmalarının dışında tutmak istediği iki temel ilke hangisidir? a) Cumhuriyetçilik-Laiklik b) Halkçılık-Devletçilik c) Devletçilik-Milliyetçilik d) Medeniyetçilik-Laiklik 2) Atatürk yönetimindeki devletçilik politikasının temel amacı hangisidir? a) Büyük yatırımları devlet eliyle yapmak b) Devlet sosyalizmini gerçekleştirmek c) Özel mülkiyeti sınırlamak d) Dış borçları ödemek 3) Aşağıdaki Türk devrimlerinden hangisi ulusçuluk ilkesine uygun bir girişimdir? a) Yeni Türk alfabesinin geliştirilmesi b) Milat takviminin kabul edilmesi c) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi d) Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması 4) Atatürk devletin dış politikasını yönlendirmede aşağıdakilerden hangisini temel ilke saymıştır? a) Devrimcilik b) Devletçilik c) Medeniyetçilik d) Bağımsızlık 5) Düşman işgallerine karşı 1918-1919 yılları arasında Anadolu ve Trakyanın çeşitli yörelinde bölgesel direniş güçlerinin oluşturulması Atatürkün hangi ilkesinin daha önce benimsenmiş olduğunu gösterir? a) Devletçilik b) Halkçılık c) Milliyetçilik d) İnkilapçılık 6) Halkçılık aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin bir sonucudur? a) Devletçilik Laiklik b) Devletçilik İnkilapçılık c) Inkılapçılık Laiklik d) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik 7) Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Bağımsızlık ve milli egemenliğe b) Laiklik ve Devletçiliğe c) Cumhuriyetçilik ve İnkilapçılığa d) Bilimsellik ve Milliyetçiliğe 8) Bir devleti... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

                                                 6. SINIF.      1)  Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir?   A)Bu insan işini en iyi şekilde yapar.   B)Alanında uzman olduğu için zamandan,enerjiden,malzemeden tasarruf edecektir.   C)Yeniliklere ve gelişmelere açık değildir.   D)Kendi başarısının yanında ülke ekonomisine de katkı sağlar.   2) Aşağıdakilerden hangisi bir devleti meydana getiren temel öğelerden biri değildir? A)Vatan                  B)Ulus C)Egemenlik             D)Halkçılık   3)Bir devletin dayandığı esasları gösteren temel kanuna ne denir? A)Yasa          B)Anayasa C)Cumhuriyet D)Laiklik   4)  Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir? A)Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. B)Türkiye Cumhuriyeti demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir. C)Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür. D)Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.   5.Dünya, Güneş etrafında dönerken şekilde gösterilen  duruma  geldiğinde  aşağıdaki  yargılardan hangisi yanlış olur? A)İstanbul'da yaşayanlar yaz mevsimine   girmiş olur. B)İstanbul'da öğle saatlerinde cisimlerin gölgesi kuzeye düşer. C)Güneş ışınları öğle saatlerinde İstanbul'a Ekvatordan dik gelir. D)İstanbul'da gündüz süres... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

                                                 6. SINIF.      1)  Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir?   A)Bu insan işini en iyi şekilde yapar.   B)Alanında uzman olduğu için zamandan,enerjiden,malzemeden tasarruf edecektir.   C)Yeniliklere ve gelişmelere açık değildir.   D)Kendi başarısının yanında ülke ekonomisine de katkı sağlar.   2) Aşağıdakilerden hangisi bir devleti meydana getiren temel öğelerden biri değildir? A)Vatan                  B)Ulus C)Egemenlik             D)Halkçılık   3)Bir devletin dayandığı esasları gösteren temel kanuna ne denir? A)Yasa                   B)Anayasa C)Cumhuriyet D)Laiklik   4)  Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir? A)Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. B)Türkiye Cumhuriyeti demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir. C)Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür. D)Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.   5.Dünya, Güneş etrafında dönerken şekilde gösterilen  duruma  geldiğinde  aşağıdaki  yargılardan hangisi yanlış olur? A)İstanbul'da yaşayanlar yaz mevsimine   girmiş olur. B)İstanbul'da öğle saatlerinde cisimlerin gölgesi kuzeye düşer. C)Güneş ışınları öğle saatlerinde İstanbul'a Ekvatordan dik ge... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER SBS SORULARI 1. Bir araştırmacı toplumda sık yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarının nedenlerini ortaya      koymaya karar vermiştir.      Bu araştırmacı bilimsel sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini     kullanamaz?     A) Kapkaç ve hırsızlıktan mağdur olanlarla görüşme yapma      B) Kapkaç ve hırsızlıktan mahkum olanlarla anket yapma     C) Daha önce bu konu ile ilgili yapılmış araştırmaları inceleme      D) Laboratuar ortamında deney yapma  2. Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen durum ve bilgiye olgu denir.      Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez?      A) Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir.      B) Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur.      C) Ailede bütün kararları baba verir.      D) Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir.  3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?      A) Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır.      B) En büyük paralel dairesi Ekvatordur.      C) Bütün paralellerin boyları birbirine eşittir.      D) Bütün meridyenlerin boyları birbirine eşittir.   4. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisinin olduğu söylenemez?      A) Yıllık yağış miktarı      B) Bitki örtüsü     C) Giysi türleri         D) Yeraltı kaynakları   5. Doğal bitki ört&u... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

1. Bir araştırmacı toplumda sık yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarının nedenlerini ortaya koymaya karar vermiştir. Bu araştırmacı bilimsel sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz? A. Kapkaç ve hırsızlıktan mağdur olanlarla görüşme yapma B. Kapkaç ve hırsızlıktan mahkûm olanlarla anket yapmak C. Daha önce bu konu ile ilgili yapılmış araştırmaları inceleme D. Laboratuvar ortamında deney yapma 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Olgu kişiden kişiye değişebilir. B. Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz. C. Olgunun doğruluğu her zaman ispatlana-bilir. D. Olgu ile görüş birbirinden farklıdır. 3. Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen hal, durum ve bilgiye olgu denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez? A. Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir. B. Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. C. Ailede bütün kararları baba verir. D. Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir. 4. “Türkiye’nin ……………şehri İstanbul’dur.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin gelmesi durumunda bir görüş ifade edilmiş olur? A. En kalabalık B. En güzel C. En fazla sanayileşmiş D. En fazla okul bulunan 5. Aşağıdakilerden hangisi herkesin ortak yaşadığı sorunlardan biri olamaz? A. Gürültü kirliliği B. Arkadaş edinmede zorluk yaşama C. Hava kirliliği D. Doğal hayatın yok olması 6. I. Galatasaray, Türkiye’nin en iyi futbol takımıdır. II. Beşiktaş, Fenerbahçe’den daha önce kurulmuş bir kulüptür. III. Fenerbahçe, Trabzonspor’dan daha fazla lig şampiyonu olmuştur. IV. Trabzonspor’un başarılar... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme Testi  1. Mısır Medeniyeti için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Yöneticilerine çok değer vermişlerdir. B. Ahiret inancı vardır.  C. Dinsel yönetim anlayışı vardır.  D. Yönetimde kraliçe de etkilidir.  2.  İlkçağda Bergama kenti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  A. Bergama krallıkla yönetilmektedir.  B. Kentin etrafı surlarla çevrilidir.  C. Kültürel açıdan faal bir kenttir.  D. Mimari açıdan geri kalmıştır.  3.  Atatürk için söylenen aşağıdaki bilgilerden hangisi görüş cümlesidir?  A. En yakışıklı kişidir.  B. Cumhurbaşkanlığı yapmıştır.  C. Ordu komutanıdır. D. 1938’de hayatı son bulmuştur.  4. Aşağıdakilerden hangisi hem hizmet aksaklıkları hem de tüketici hakları ihlalleri için başvurulabilecek bir kurumdur?  A. Tüketici Hakları Merkezi  B. Belediyeler C. Tüketici Mahkemesi  D. Valilikler  5. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün sosyal bilimlere verdiği önemi kanıtlayan kurumlardan biri değildir?  A. Türk Tarih Kurumu B. Türk Tayyare Kurumu C. Türk Dil Kurumu D. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  6. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin matematik konumuyla ilgilidir?  A. Dağlık olması  B. Bazı bölgelerde ulaşımın güç olması C. Kuzey Yarımküre’de olması  D. Yarımada olması  7. Aşağıdaki illerden hangisi Ekvator’a daha yakındır?  A. İzmir B. Sinop C. Muğla D. Hatay 8. Aşağıdaki harita çeşidi ve açıklamalarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir?  A. Fiziki-Yer şekilleri  B. Beşeri-Nüfus C. Siyasi-Yöneti... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

1Paraleller arası her yerde eşit olup 111 km.dir. Türkiye’nin en kuzey noktası 42 derece Kuzey Paralelidir. En güney noktası 36 derecedir. Buna göre Türkiye’nin en güney ile en kuzey noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km.dir? a)66 km b)666 km c)6666 km d)6660 km 2. Frigyalılarda,öküz öldüren veya saban kırana ağır cezalar verilirdi.Frigyalıların bu tür cezalar vermesinin nedeni hangisidir? A)Tarıma önem vermeleri B)Çok tanrılı dine inanmaları C)Hukuk kurallarına önem vermeleri D)Sosyal yapı 3.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın ilk basamağını oluşturur. A) Hipotezleri ileri sürme B) Konu veya sorunu belirleme C) Veri toplama D) Hipotezleri test etme 4.Kış aylarında şehir merkezleri kırsal bölgelere göre daha fazla sıcaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? a) Binaların sıcaklığı hapsetmesi b) Tarım ürünlerinin etkisi c) Yerşekillerinin etkisi d) Eğitim seviyesi 5. Karadeniz bölgesinin iç kısımlarının kıyıya nazaran daha az yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Enlem faktörü b) Dağların denize uzanış yönü c) Akarsu rejimi d) Ulaşım ağı 6 Urartular ölülerini ev ya da oda şeklinde yaptıkları mezarlara gömmüşlerdir.Ölünün yanına yiyecek içecek ve özel eşyalarından bazılarını da koymuşlardır. Bu durum Urartularda aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir? A) Tek Tanrı inancının B) Öldükten sonra yaşamın devam ettiği inancının C) Demokrasi anlayışının D) Hukuk devleti anlayışının 7 Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda Cilalı taş döneminde burada yaşayan insanların birbirine bitişik evler yaptıkları, su ve kanalizasyon sistemi kurdukları anlaşılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden han... Devamı

31 01 2013

6.SINIF DENEME SINAVI

1. Aşağıdaki cümlede yer alan boşluğa gelebilecek ifade, seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Bir isteği bildirmek, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmî veya özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıya………………………. denir. A) Köşe yazısı B) Makale C) Dilekçe D) Metin 2. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özellikleri arasında yer almaz? A) Sözleşme, insan haklarını uluslararası düzeyde güvence altına alır. B) Uluslararası bir anlaşmadır ve sözleşmeye taraf olan devletler bakımından bağlayıcı sonuçlar doğurur. C) Sözleşmeyi kabul etmeyen ülkelerdeki vatandaşlarının da bu  sözleşmeden yararlanma hakkı vardır. D) Sözleşme, insan hakları ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bir denetim mekanizması oluşturur. 3. Lise öğrencisi olan Yaman, müzikle uğraşmakta ve özgün besteler yapmaktadır. Yaptığı besteler çevresi tarafından çok beğenilmekte ve çeşitli yarışmalara katılması için teşvik edilmektedir. Bunun üzerine liseler arası beste yarışmasına özgün bir bestesiyle katılan Yaman, birinci olur. Birinci olduktan sonra, bazı çevreler Yaman’ın ödül aldığı bestesinin özgün olmadığını bir başka yerden alıntı olduğunu savunur. Yaman’ın bestesinin kendisine ait olduğunu ispatlaması için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? A) Bestenin telif hakkını alması B) Bestenin alıntı olduğunu söyleyenlere hakaret davası açması C) Bestenin kendisine ait olduğunu basında duyurması D) Alıntı olduğu savunulan besteyle kendisininkini karşılaştırması 4. Bazı haklara doğuştan sahip olunduğu gibi, bazılarına da sonradan sahip olunmaktadır. I. Beslenme ve barınma II. Seçme ve se&cced... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

301..Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir? a)Demokratik değerleri benimsetmek b)Topluma uyum sağlatmak c)Bilgi birikimini yaşama geçirmek, donanımlar kazandırmak d)Her bireye istediği mesleği kazandırmak 302..Aşağıdakilerden hangisi bir yörenin iklimi hakkında en fazla bilgi verir? A)Bitki Örtüsü                                                        B)Nüfus C)Yer altı kaynakları                                               D)Yüz Ölçümü 303.. Türkiye’de çeşitli iklim tiplerinin görüldüğünü söyleyen bir kimse bu duruma aşağıdakilerden hangisini kanıt gösterebilir? A)Orta kuşakta yer almasını B)Üç tarafının denizlerle çevrili olmasını C)Farklı bitki toplulukları bulunduğunu D)Yükseltinin batıdan doğuya doğru artmasını 304.Bir haritanın ölçeğine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Enlem ve boylam dereceleri B) Ayrıntıyı gösterme gücü C) Haritanın boyutu D) Haritada gösterilen alan 305. Aşağıdaki paralel ve meridyen numaralarından hangisi Türkiye’nin coğrafi koordinatları içerisinde yer almaz? A) 40 Kuzey Paraleli B) 38 Doğu meridyeni C) 43 Kuzey paraleli D) 27 Doğu meridyeni 315.Yeryüzünde birbirinden farklı özelliklere sahip yedi kıta vardır. En büyük ve en küçük olan kıtalar aşağıdakilerden hangisidir? A)Asya-Avrupa B)Avrupa-Okyanusya C)Asya-Okyanusya D)Avrupa-Amerika Cevap C 306.İklim aşağıdakilerin hangisini etkilemez? A) Tarım ürünlerini&nb... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

SOSYAL BİLGİLER - 6 201Paraleller arası her yerde  eşit olup 111 km.dir. Türkiye’nin en kuzey noktası 42 derece Kuzey Paralelidir. En güney noktası 36 derecedir. Buna göre Türkiye’nin en güney ile en kuzey noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km.dir? a)66 km      b)666 km      c)6666 km      d)6660 km 202. Frigyalılarda,öküz öldüren veya saban kırana ağır cezalar verilirdi.Frigyalıların bu tür cezalar vermesinin nedeni hangisidir? A)Tarıma önem vermeleri         B)Çok tanrılı dine inanmaları C)Hukuk kurallarına önem vermeleri   D)Sosyal yapı                                                                 203.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın ilk basamağını oluşturur. A)   Hipotezleri ileri sürme          B)   Konu veya sorunu belirleme  C)   Veri toplama             D)   Hipotezleri test etme 204.Kış aylarında şehir merkezleri kırsal bölgelere göre daha fazla sıcaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? a)   Binaların sıcaklığı hapsetmesi      b)   Tarım ürünlerinin etkisi c)   Yerşekillerinin etkisi         d)    Eğitim seviyesi                      205. Karadeniz bölgesinin iç kısımlarının kıyıya nazaran daha az yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a)   Enlem faktörü   ... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI    144-Anadolu da bir çok yerde yapılan kazı ve incelemelerden tarih öncesi devirlerde ileri bir medeniyet kurulduğu ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu doğrulamaz? A-  Şehir devletlerinin kurulmaya başlanması B-  Yazılı belgelerin olması C-  Taş temeller üzerine oturtulmuş kerpiçten evlerin yapılması D-  Seramik yapımının ortaya çıkması 145.Anadolu ve Mezopotamya, İlk Çağ tarihi boyunca bir çok medeniyetin beşiği ve uğrak yeri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi farklı medeniyetlerin, özellikle bu bölgeleri tercih etmelerinin nedenlerinden biri değildir? a)   Verimli topraklara sahip olması         b)   Topraklarının kutsal sayılması c)   Göç yollarının üzerinde bulunması      d)   İklim şartlarının uygun olması 146.I. Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlıktır. II. Deniz ticaretinde ileri gitmişlerdir. III. Anadolu’ya yazıyı getirmişlerdir. Yukarıda özellikleri verilen medeniyetler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I                               II                          IIII a)   Lidya                     Asur                    Yunan b)   Sümer                   Mısır                     İyon c)   İyon                      Lidya            &nbs... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORULARI 1. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk Türk tarihini araştırmak, Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?   A) Türk Tarih Kurumu                       B) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi   C) Türk Dil Kurumu                     D) İş Bankasının kurulması 2.   I. Kediler çok sevimlidir. II. Papağan en güzel kuştur. III. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. Yukarıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir? A)   Yalnız I               B)    I ve II C)   II ve III                     D)   Yalnız II 3. “Ayşe marketten aldığı çikolatanın son kullanma tarihinin geçtiğini fark etti. Çikolatayı tekrar markete götürdü. Ancak market sahibi çikolatayı açtığı için alamayacağını belirtti.” Satın aldığımız herhangi bir malın, bozuk, arızalı veya kusurlu olması durumunda hangi kuruluşa dilekçe ile başvurabiliriz? A)Tüketici Hakları Derneği B)Hayvanları Koruma Derneği C)Emniyet Müdürlüğü D)Okul-Aile Birliği 4. Ali alıştırma yapmak için, önce kütüphaneye gitmiştir. Pek çok kaynaktan araştırma konusu hakkında bilgi toplayarak bunlar bir kâğıda not almıştır. Daha sonra internette tekrar konuyu araştırmıştır. Yukarıdaki paragrafta Ali, bilimsel araştırma basamaklarından hangisini yapmıştır? a)   ... Devamı

29 01 2013

1. Ünite Ders Notu- Bir Kahraman Doğuyor

  BATIYA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK *Selanik , dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri(Manastır,Üsküp,Belgrat,İstanbul vb.) ile bağlantısı olan- Rumeli’de yer alan - Rum ,Sırp Bulgar, Errmeni ,Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi.(Farklı kültür, inanç,düşünceler) *19.yyla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmiştir. *Bu çatışma ortamından ve devleti parçalanmaktan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları bazı çareler aramış bunun sonucunda  yeni düşünce akımlarıortaya çıkmıştır.Bunlar; -Osmanlıcılık:Bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti içindeki tüm milletler bir ‘’Osmanlılık’’duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmelidir.Böylece devlet içindeki değişik milletlerin ayaklanmaları önlenmiş olacaktır. -İslamcılık:Bu akıma göre ,devletin parçalanmasını engellemek için müslüman milletler Osmanlı halifesininliderliğinde tek bir çatı altında birleşmelidir. -Türkçülük: Osmanlı Devleti içinde yaşayanTürkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlamıştır.Balkan Savaşlarından sonra Osmanlıcılık akımının  zayıflaması ile Osmanlı yönetimine hakim olan düşünce akımıdır. **Turancılık : Dünya da ki Tüm Türkler -Batıcılık:Osmanlı Devleti’nin  kurtuluşunun tek yolunun batıya ayak uydurmaktan geçtiğini savunan fikir akımıdır.  **Bu fikir akımlarının hiçbiri Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını engelleyememiştir. MUSTAFA’ DA ÇOCUKTU *M.Kemal 1881 yılında Selanik’in Koca Kasım Mahallesi Islahane Caddesi’ndeki evinde dünyaya g... Devamı

29 01 2013

TÜRK İNKILÂBI

  TÜRK İNKILÂBI Türk İnkılâbının Amaçları *yeni Türk Devletinin varlığını ve bağımsızlığını sürdürme *Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma *Türkiye’de demokrasi ve ulusal egemenliği yerleştirme A)SİYASAL ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR 1-)Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) **Saltanatın millet egemenliğine ters düşmesi **İtilaf Devletlerinin Lozan’da toplanacak olan barış konferansına İstanbul ve Anakara hükümetlerini birlikte çağırmaları **Bir ülkede iki hükümetin bulunmasının milli menfaatlere ters düşmesi TBMM 1 Kasım 1922 ‘de oybirliği ile kabul ettiği bir kanunla saltanatı kaldırmıştır. Lozan’a İstanbul hükümeti de çağrılınca M. Kemal Lozan Antlaşması öncesi saltanatla halifeliği ayırarak saltanatı kaldırdı. Son padişah Vahdettin 17 Kasım 1922’de ülkeyi terk ederek İngilizlere sığındı. TBMM halife olarak Osmanlı soyundan gelen Abdülmecit Efendi’yi seçti. Ortamım hazır olamaması sebebiyle saltanat kaldırılırken halifelik kaldırılmamıştır. Sonuçları: 1-623 yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi. 2-TBMM ülkenin tek temsilcisi haline geldi. 3-Siyasi güç ile dini güç birbirinden ayrıldı. Laikliğin ilk aşaması gerçekleştirildi. 4-Cumhuriyet’in ilanı için zemin hazırlandı. 5.Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atıldı. 6-itilaf Devletleri’nin ikilik çıkarma planları sonuçsuz kaldı. 2-)Cumhuriyet2in İlanı(29 Ekim 1923) Nedenleri: **Devletin adının olmaması (Yeni Türk Devleti “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” adını taşıyordu). **Saltanatın kaldırılmasıyla devlet başkanlığı sorununun ortaya çıkması **Ülkede hükümet bunalımının... Devamı

29 01 2013

8.sınıf Tc İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ünite-1 Ders Notu

                     ÜNİTE-1  BİR KAHRAMAN DOĞUYOR   Konu Başlığı: BATIYA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK (20.yy başlarına kadar Selanik hakkında)   KAZANIM                               *Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder   Verilen bilgiler *Selanik , dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri(Manastır,Üsküp,Belgrat,İstanbul vb.) ile bağlantısı olan- Rumeli’de yer alan - Rum ,Sırp Bulgar, Errmeni ,Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi. *19.yyla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmiştir. *Bu çatışma ortamından ve devleti parçalanmaktan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları bazı çareler aramış bunun sonucunda  yeni düşünce akımlarıortaya çıkmıştır.Bunlar; -Osmanlıcılık:Bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti içindeki tüm milletler bir ‘’Osmanlılık’’ duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmelidir.Böylece devlet içindeki değişik milletlerin ayaklanmaları önlenmiş olacaktır. -İslamcılık:Bu akıma göre ,devletin parçalanmasını engellemek için müslüman milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleşmelidir. -Türkçülük:Osmanlı Devleti içinde yaşayan Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlamıştır.Balkan Savaşlarından sonra Osmanlıcılık akımının  zayıfla... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE 2:MİLLİ UYANIŞ YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

  ÜNİTE 2:MİLLİ UYANIŞ YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER I.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) Üçlüİttifak (1882): Almanya, Avusturya - Macaristan, İtalya Üçlüİtilaf (1907): İngiltere, Fransa, Rusya + 19. yüzyılın sonlarına doğru İtalya ve Almanya'nın siyasi bir­liklerini kurmasımevcut dünya dengesini altüst etti. + İngiliz ve Fransız çıkarlarıAlmanya ile bağdaşmadığından bu iki devlet birbirine yakınlaşmaya başlamıştır. + Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun ise Balkanlardaki çıkar çatışmalarınedeniyle Rusya ile arasıaçıktı. Bu neden­le Almanya'ya yakınlaştı. + Böylece savaşöncesinde bloklar oluştu. Bloklar arasısoğuk savaşbaşladı. + I. Dünya Savaşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirminin üzerinde devletin katıldığı, o tarihe kadar dünyada eşi görül­memişilk büyük savaştır. Ø       Mustafa Kemal, 1. Dünya savaşıçıktığısırada Sofya'da as­keri ateşe olarak bulunuyordu. Savaşta Taraflar  A- İttifak Devletleri: 1.  Almanya 2.  Avusturya-Macaristan 3. Osmanlıİmparatorluğu 4.  Bulgaristan 5.  İtalya (Bu devlet savaşbaşladığında tarafsızlığınıilan et­mişti. 1915 yılında İtilaf Devletleri yanında savaşa girdi.) B—İtilaf Devletleri: 1.  İngiltere 2.  Fransa 3.  Rusya 4.  İtalya 5.  Sırbistan 6.  Belçika 7.  Japonya 8.  Romanya 9. Portekiz 10.  ABD 11.  Yunanistan 12.  Brezilya a)  Genel nedenler: + Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin ya­yılması. +  Bağımsızlık isyanlarının artması. + Sanayi inkılabıile ortaya çıkan hammadde ve sömürge ara­... Devamı

29 01 2013

İnkılap Tarihinde Bazı İlkler

A) MİLLİ MÜCADELE Osmanlı Devleti’nin tümüne yönelik yapılabilecek işgalin ilk belirtisi Mondros Ateşkes Atlaşması’nda (30 Ekim 1918) ortaya çıkmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır. Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı Devleti’nin kayıtsız kalmasına karşı Türk Milleti’nin ilk tepkisi Mahallî Kurtuluş Cemiyetleri kurmak olmuştur. İtilaf Devletleri’nin ilk olarak kontrol altına aldıkları yer Marmara ve Boğazlar bölgesidir. İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı’nda kararlaştırılmıştır. (18 Ocak 1919) İlk kez ülkeye karşı saldırılara silâhla karşı koyma kararı İzmir Müdafaa-i Hukuk Kongresi’nde kabul edilmiştir. Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kuruldu. Manda ve himaye fikri ilk defa Paris Konferansı’ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından ortaya atıldı. İşgallere karşı kurulan ilk cemiyet, Trakya-Paşaeli Cemiyeti’dir. İşgallere karşı ilk tepki protesto ve mitingler düzenlenerek yapıldı. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı mücadelesini halka anlatmak için İlk Mitingi 25-30 Mayıs 1919’da Havza’da düzenlemiştir. Batıdaki cemiyetler ilk defa Balıkesir Kongresi’nde birleştirilmiştir. İlk defa millî mücadelenin haklılığı ulus-lar arası bir heyet tarafından hazırlanan Amiral Bristol Raporu’yla ortaya çıkmıştır. İşgallere karşı ilk direniş Güney Cephesi’nde, Fransızlara ve Ermenilere karşı 19 Aralık 1918’de Dörtyol’da oldu. İşgallere karşı ikinci direniş İzmir işgali sonrası Batı Anadolu’da olmuştur. Batıda ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır. B ) KONGRELER Vatanın bütünlüğü’nün ve milletin ba-ğımsızlığının tehlikede olduğu, milletin ... Devamı

29 01 2013

2.ÜNİTE Milli Uyanış

                        MİLLİ UYANIŞ:YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER ÜNİTESİ BOŞLUK DOLDURMA                                                  I.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU *I.Dünya Savaşı öncesinde tüm dünyayı etkisi altına alan iki ana olay;1789.......................... ........................... ve .................... ................................... *I.Dünya Savaşı öncesinde 1789 ........................ ............................’nin yaydığı ................,.......................,..............................., ........................,.............................,.......................................,........................... gibi kavramlar tüm dünyayı etkisi altına almıştır.Özellikle .......................... akımı hızla yayılmış ve bu akımın sonucunda çok uluslu imparatorluklarda isyanlar ortaya çıkmış ve krallıkların yerine ........................ devletler kurulmaya başlamıştır. *......................... ............................ sonucunda başlayan sömürgecilik hareketi ise 19.yy’da ....................... ................................. ile yeni boyutlar kazanmıştır.............................. inkılabı sonucunda  artan hammadde,ucuz iş gücü ve pazar bulma  ihtiyacı tüm dünyada .................................................. faaliyetlerinin hızlanmasına neden olmuştur.En büyük sömürgeci güçler olarak da ............................ ve ........................ ilk sırada yer almıştır.Bunları Hollanda,Belçika ve Portekiz izlemiş... Devamı

29 01 2013

Iı. Ünite: Milli Uyanış

  KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ   KUVAY-I MİLLİYE     Amacı;hiçbir devletin egemenliğini kabul etmemek, Türk milletinin kendi bayrağı altında özgür ve bağımsız yaşamasını sağlamaktır.   Kuvay-ı Milliye Birliklerinin Özellikleri Bölgesel nitelikteki gönüllülerden oluşmuş küçük bir askeri birliktir. İhtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır. Askeri bir disiplinden geçmemişlerdir. İşgalleri önleyememiş fakat yavaşlatmıştır. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşman kuvvetlerini oyalamıştır. TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında önemli rol oynamıştır (Düzenli ordu kurulduktan sonra görevi sona ermiştir.)   ÖRGÜTLENME AŞAMALARI   v     M. Kemal Mondros Ateşkesi’nin imzalanmasından sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanmış ve kısa bir süre sonra İstanbul’a çağırılmıştır. v     M. Kemal İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal ettiği gün İstanbul’a geldi. İşgal güçlerinin donanmasını İstanbul önlerinde görünce yanındakilere “Geldikleri gibi giderler.” demiştir. v     Arkadaşı Fethi Okyar ile beraber Minber(Kürsü) adlı bir gazete çıkararak kamuoyunu aydınlatmak ve halk üzerinde yönlendirici bir etkide bulunmayı amaçlamıştır. Ayrıca Şişli’deki evinde arkadaşları Rauf Orbay Fethi Okyar, K. Karabekir, İsmail Canbulat, Ali Fuat Cebesoy ve İsmet İnönü ile görüşerek, sarayı ve hükümeti etkilemek, başkentte önemli görevler almak için çözümler üretmeye çalışmışlar ve sonuçta İstanbul’da istenilen sonucun elde edilemeyeceğini, &c... Devamı

29 01 2013

Iı. Ünite: Milli Uyanış

  II. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER   MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE İŞGALLER   v    30 Ekim 1918’de Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda bir İngiliz savaş gemisinde İtilaf Devletleri adına İngiltere ile Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’ni Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Paşa, İtilaf Devletleri adına İngiltere’yi Akdeniz filosu komutanı Amiral Calthorpe temsil etmiştir.   Ateşkes İmzalanmasını Zorunlu Kılan Nedenler: 1.      Osmanlı ordusunun savaşacak gücünün kalmaması ve büyük kayıplar vermesi 2.      Osmanlı devlet adamlarının Wilson ilkelerine duydukları güven 3.      Ateşkes metninin Ayan ve Mebusan Meclisi’nde görüşülüp, şartlarının çok ağır olduğu konuşulduğu halde başka çıkar yol olmadığının düşünülmesi        25 Maddeden Oluşan Ateşkesin  Önemli Maddeleri: v     Boğazlar İtilaf Devletleri’nin işgaline girecek. v     Osmanlı ordusu terhis edilecek. v     Osmanlı donanması İtilaf Devletleri’nin gözetiminde olacak. v     Osmanlı’nın haberleşme araç-gereçleri İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak. v     Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek. v     İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek(işgallere olanak sağlayan 7.madde). v     Doğu Anadolu’daki 6 ilde (Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Harput) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illerin herhangi bir kısmını... Devamı

29 01 2013

Kongreler Dönemi Tablo Şeklinde

  GENELGELER VE KONGRELER GENELGENİN-KONGRENİN ADI TARİHİ MADDELERİ KURTULUŞ SAVAŞINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ     HAVZA GENELGESİ     29  MAYIS  1919   ·         M. Kemal  Havza’ya gelince askeri ve sivil mülki amirlere gönderdiği bildirilerle, işgallerin protesto yapılmasını, mitingler  düzenlenmesini , ülkemizin içinde bulunduğu durumun millete anlatılmasını İstanbul hükümetine protesto telgraflarının  çekilmesini istemiştir.     *Mustafa kemal’in,  halkın  düşman işgallerine  ve   İstanbul hükümetine karşı tepkisini ortaya koyması için  ulusal bilincin uyandırılması yönündeki  ilk çalışmasıdır.             AMASYA GENELGESİ   ·         M. Kemal  , Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy  ve  Kazım Karabekir  toplantı yaparak , aldıkları kararları genelge olarak yayınlamışlardır.                   22  HAZİRAN  1919   ·         Vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu belirtilmiştir   ·   &nb... Devamı

29 01 2013

Kongreler Dönemi Tablo Şeklinde

  Amasya Genelgesi Erzurum Kongresi        Sivas Kongresi Amasya Görüşmeleri Kurtuluş Savaşının amacı, gerekçesi, yöntemi açıklandı. -İlk defa ulusal egemenlikten bahsedildi. - İlk defa milli kurulun kurulmasından bahsetti. - Sivas’ta kongre toplanması istendi.   - Bölgesel olmakla beraber, kararları ulusaldır. - İlk kez manda ve himaye reddedildi. - Doğudaki cemiyetler birleştirildi. - İlk defa temsil heyeti oluşturuldu. - Milli sınırlar içinde vatan bütündür, bölünmezdir.     - Ulusal kongredir. - Erzurum Kongresi kararları aynen benimsendi. - Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. - Yurttaki tüm cemiyetler birleştirildi. - İrade-i Milliye gazetesi yayınlandı - Temsil heyeti yürütme yetkisini kulandı. (Ali Fuat Paşayı batı cephesine atayarak.) - - * ** İstanbul Hükümeti resmen temsil heyetini tanıdı. - Mebuslar meclisinin tekrar açılması sağlandı. - Sivas kongresi kararları kabul edilecekti. - Azınlıklara fazla hak verilmeyeceği belirtildi. - Bağımsızlığın korunması istendi. ** Sadece Mebuslar meclisi açılma fikri kabul edildi.  ... Devamı

29 01 2013

II. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ

                                                    II. ÜNİTE:    MİLLİ UYANIŞ   I. DÜNYA SAVAŞI     Osmanlı’nın Durumu: Üst üste yaşanan olaylarla oldukça hırpalanmış, ekonomisi çökmüş,  “Hasta Adam” durumuna düşmüştür.   SAVAŞIN SEBEPLERİ Genel Sebepler Özel Sebepler Görünürdeki Sebepler   GENEL SEBEPLER Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik düşüncesi Sanayi inkılabının getirdiği sömürgecilik   ÖZEL SEBEPLER Almanya- Fransa arasındaki Alsas-Loren çatışması Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nun balkanları ele geçirme Arzusu Rusya’nın Panslavizm hayali ve sıcak denizlere inme arzusu   GÖRÜNÜR SEBEPLER Avusturya- Macaristan veliahtının Sırplı öğrenci tarafından öldürülmesi                        I. DÜNYA SAVAŞI’NDA BLOKLAR (BAŞTA)   İTİLAF  DEVLETLERİ                                                       İTTİFAK DEVLETLERİ İngiltere                        &nbs... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE 3:YA İSTİKLAL YA ÖLÜM KURTULU

                             ÜNİTE 3:YA İSTİKLAL YA ÖLÜM                             KURTULUŞSAVAŞINDA CEPHELER KURTULUŞSAVAŞININ ASKERİSTRATEJİSİ ü        Önce Erzurum'da bulunan XV. kolordu komutanıKâzım Karabekir Paşa aracılığıyla doğudaki Ermeni işgalini sona erdir­mek ü        Güney cephesinde Fransızlara karşıdüzenli birliklerle savaş­ma imkanıolmadığından milis kuvvetleriyle bölgenin kurtulu­şunu sağlamak ü        Kurtuluşsavaşının kaderini belirleyecek olan Batıcephesin­de Yunanlılara karşıönce savunma savaşıyaparak oyala­mak, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra taarruz ederek düş­manıyurttan atmak ü        Doğu Trakya'ya boğazlar işgal altında olduğundan yardım göndermek mümkün olmadığıiçin kendi imkanlarıyla kurtul­masınısağlamak A- DOĞU CEPHESİ Ermeni Meselesi Ø       Ermeniler XIX. yy ortalarına kadar Osmanlıhakimiyetinde barışiçinde yaşamışlar, devlete olan bağlılıklarından dolayı kendilerine "millet—i sadıka" denilmiştir. Ø       Fransız ihtilalinin etkisi ve Avrupalıdevletlerin kışkırtmaları sonucu XIX. yy'ın sonlarına doğru Ermeniler bağımsız olma fikrine sahip olmuşlardır. Ø       Ermeni meselesi ilk kez Berlin Antlaşması'nda (1878) günde­me gelmiştir. Bu antlaşmada OsmanlıDevleti'nden Doğu Anadolu'da Ermeniler lehine ıslahatlar yapmasıistenmiştir. Ø... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE 1 Haklarımı Öğreniyorum Özet

  SOSYAL BİLGİLER   HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ ÖZETİ   GRUPLAR VE BEN Her canlı gibi insanlar da doğarlar, büyürler ve ölürler. İnsanlar yaşamları boyunca pek çok grubun içinde yer alırlar. İçinde yer aldıkları gruplarda çeşitli roller ve sorumluluklar üstlenirler. İnsanların grup içinde üstlendikleri roller ve sorumlulukla onların bir kısım haklara sahip olmasını sağlar. İnsanların içinde yer aldığı başlıca gruplar aile, okul ve toplumdur. Doğduğumuzda yanımızda annemiz ve babamız vardı. İçine girdiğimiz bu insanlarla bir grup oluştururuz. Bu ilk gruba aile adını veriyoruz. Aile, katıldığımız ilk sosyal gruptur. Her insan bir bireydir. Her birey bir ya da daha fazla grubun içinde yer alır. Bir kimse birden çok grubun içerisine yer alabilir ve her grupta farklı roller üstlenebilir.   GRUP- KALABALIK(TOPLULUK)   Toplumu oluşturan insanlardan her birine birey denir. En az iki birey veya nesne grubu oluşturur. Grup ve kalabalık arasında farklar vardır. Grup:Sınıf, takım oyuncuları, aile, halk oyunu ekibi, akrabalar, küme arkadaşları gruba verilecek örneklerdir. Kalabalık:Konser izleyicileri, sahilde güneşlenen insanlar, markette alış veriş yapanlar, okul bahçesindeki veliler kalabalığa verilecek örneklerdir.   KALABALIK ve GRUP ARASINDAKİ FARKLAR   Kalabalık Grup Rastlantı sonucu bir araya gelirler. İsteyerek planlayarak bir araya gelirler. Ortak amaçları yoktur. Ortak amaçları vardır. Birbirlerini yakında tanımazlar. Birbirlerini yakından tanırlar. Aralarında ili... Devamı

29 01 2013

2. ÜNİTE : II.BÖLÜM ADIM ADIM TÜRKİYE KONU ÖZETİ

  2. ÜNİTE   : II.BÖLÜM ADIM ADIM TÜRKİYE  KONU ÖZETİ                     ATATÜRKÇÜLÜK Atatürk, kendisine inananlar ile birlikte düşmanı topraklarımızdan attıktan sonra Türk milletini aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefledi. Bu amaçla onun fikirlerinden oluşan ve onun adıyla anılan düşünceye Atatürkçülük denir. Atatürkçülük, ülke gerçeklerinden doğmuş bir düşünce sistemidir. Biz buna Atatürkçü Düşünce Sistemi diyoruz. Atatürkçü Düşünce Sistemi durduğu yerde ortaya çıkmamıştır. Tarihi bir gelişmenin ürünüdür. ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI Atatürk, ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarmak amacıyla bir dizi yenilik yapmıştır. Bu yeniliklere inkılap adı verilir.Atatürk inkılapları belirli bir düzen ve sıraya göre yapılmıştır. Hepsi bir bütündür.Ancak incelemek ve açıklamak için belirli bölümlere ayırıyoruz. Atatürk inkılaplarını beş ana grupta toplayabiliriz. Bunlar: v      Siyasal(yönetim) alanda inkılaplar, v      Hukuk alanında inkılaplar, v       Toplumsal alandaki inkılaplar, v      Eğitim ve kültürel alanındaki inkılaplar, v      Ekonomi ve bayındırlık alanında yapılan inkılaplardır.   SİYASAL ALANDA İNKILAPLAR: Ülkenin yönetimi, egemenliğin kullanılması gibi alanlarda yapılan inkılaplardır. 1. Türkiye Bü... Devamı

29 01 2013

3-Bölgemizi Tanıyalım (Tüm Ünitenin Konu Özeti)

  ÜNİTE 3-BÖLGEMİZİ TANIYALIM       ÜLKEMİNİN YÜZEY ŞEKİLLERİNİ TANIYALIM      Etrafımızda gördüğümüz yükseklikler, çukurluklar ve düzlükler yaşadığımız yerin yüzey şekillerini gösterir. Dağ: Çevresine göre yüksek olan yeryüzü şekillerine dağ denir. Dağlar iki çeşittir: 1-Tek dağ: Bulunduğu yerde tek başına yükselen dağa Tek Dağ adı verilir. 2-Sıradağ: Aralarında uzunlamasına vadilerin bulunduğu dağlar dizisine Sıradağ adı verilir. Doruk (zirve): Dağın en yüksek yerine doruk denir. Etek: Dağların alt kısımlarına etek adı verilir. Geçit: Dağların arasındaki yollara geçit adı verilir. Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılardır. Ova: Çevresine göre alçakta kalmış, akarsular tarafından derin biçimde yarılmamış geniş düzlüklerdir. Plato: Akarsular tarafından derin biçimde yarılmış yüksek ve geniş düzlüklerdir. Delta: Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ovalardır. Vadi: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturduğu “U” veya “V” şeklindeki uzun oluklardır. Deniz: Okyanusların karaların içine doğru girmiş kollarıdır. Koy: Denizin, karanın içine küçük girinti hâlinde sokulduğu yere koy denir. Koylar, körfezden daha küçük ve daha sığ girintilerdir. Körfez: Denizlerin, büyük ve derin girintiler halinde karaların içine sokulduğu yerlere körfez denir. Burun: Kara parçalarının denize doğru uzanmış bölümlerine burun denir. Boğaz: İki denizi birbirine bağlayan dar su geçitlerine boğaz denir. Ada: Etrafı sularla &ccedi... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE 1 HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

SOSYAL BİLGİLER   HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM               Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazarak tamamlayalım. 1.   Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü ayırıcı özellikleri bulunan kişi ..................dir. 2.   Başkalarının haklarına zarar vermeye başladığımız  anda bizim .........................  sona erer. 3.   En önemli hakkımız ...................... hakkımızdır. 4.   Yerlere çöp atmamak çevreye ve topluma karşı ..........................larımızdandır. 5.   Türkiye’de çocukların haklarını korumakla görevli kurum ............................................................dur.        Aşağıdaki ifadelerden doğru bulduğun cümlenin yanına D, yanlış bulduğun cümlenin yanına Y yaz. 1.   Aile üyeleri sorunlarını ve düşüncelerini çekinmeden paylaşmalıdır. 2.   Çocuk hakları sözleşmesinde çocuklara ücretsiz eğitim hakkı tanınmamıştır. 3.   Sahip olduğumuz haklarımızı yasalara uygun olarak kullanmamıza özgürlük denir. 4.   Sağlığını korumak bireyin kendine olan sorumluluklarından biridir. 5.   Farklı gruplarda bireylerin rolleri  farklılık gösterebilir.         Aşağıdaki soruları en doğru şekilde yanıtlayın. 1.   Bir bireyin sahip olabileceği değişik rollere örnekler verin. ... 2.   Grup içinde sorumluluğunu yerine getirmeyen bir kişi olursa ne gibi sorunlar yaşanır? ... 3.   Çocuk Hakları Sözleşmesindeki haklardan 5 tanesini yazın. •   ... •   ... •   ... •  ... Devamı

29 01 2013

HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ADIM ADIM TÜRKİYE

HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ADIM ADIM TÜRKİYE 1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz? A) Eğitim hakkı           B) Barınma hakkı C) Çocuğun sağlığının korunması hakkı D) Çocuğun bütün isteklerinin karşılanması hakkı 2. UNİCEF hangi amaçla kurulmuş bir birliktir? A) Tüm çevrecilerin çevreyi koruması amaçlı B) Tüm çocuklara yardım amaçlı C) Tüm hayvanları koruma amaçlı D) Eğitimi destekleme amaçlı 3. Aşağıdakilerden hangisi bir kurum değildir? A) Aile   B) Okul    C) Sağlık Ocağı    D) Öğrenci kulübü 4. Sorumluluk sahibi olmak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek bize ne kazandırır? A) Başarı    B) saygı    C) başarısız    D) Huzur 5. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un tarihi eserlerinden ve doğal güzelliklerinden biri değildir? A) Ayasofya Müzesi       B) Efes Harabeleri C) Topkapı Sarayı       D) Dolmabahçe Sarayı 6. Bölgesel farklılıkların sebebi nedir? A) İnsanlar    B) Çevre    C) İklim    D) Nüfus 7. Ülkemizdeki bölgelerde farklı yemeklerin yapılmasının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Damak tadı       B) Gelir düzeyi C) Kültür farklılığı       D) Coğrafi özellikler 8. Aşağıdakilerden hangisi kültürel mirasımızdan değildir? A) Heybe    B) Kilim    C) Çarık    D) Televizyon 9. Aşağıdakilerden hangisi okulda yerine getirmemiz  gereken sorumluluklarımızdandır? A) Okul ara&... Devamı