25 12 2008

PERFORMANS ÖDEVİ

PERFORMANS ÖDEVİ

İçerik Düzeyi                    : Sosyal Bilgiler

Sınıf Düzeyi                       : İlköğretim 6. Sınıfı

Konu/Ünite Adı                 : Bölgemizde Turizm faaliyetleri

Beklenen Performans      : Araştırma, Harita çizme ve Yorumlama Becerisi

Süre                                   : 3 Hafta

Puanlama Yöntemi          : Dereceli Puanlama Anahtarı

 

                                                 YÖNERGE

 

KONU: Yaşadığınız bölgeniz deki turizm faaliyetlerini belirleme ve bu turizm faaliyetlerin Türkiye ekonomisi içerisindeki payını gösteren bir grafik çizme. Gelen turistlerin bölgenize kazandırmış olduğu ticari, kültürel katkıların ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim, tablo, kamera çekimi vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz. Grafikler karton tabaka üzerine çizilecektir. Renkli boyalarla boyanacaktır.)Araştırması yapılacak bölgenin turizm faaliyetlerinin diğer bölgelerle karşılaştırması yapılmalı,  yapılan karşılaştırmayı Türkiye haritası üzerinde bölge bölge gösterip grafik, diyagram, fotoğraf ve diğer dokümanlarla gösterme.

NOT: Ayrıca bölgenize bulunan tarihi yapıların turizm etkinliklerine katkısını da göz önünde bulundurmayı unutmayınız.

 

 

 

 

 

  Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1.      Çalışmaya başlamadan önce yukarıdaki konuyu okuyup kafanızda nasıl yağacağınızı tasarlayınız.

2.      Konu ile ilgili ön araştırma yapmalısınız.

3.      Çalışmanız için aile bireyleri, yakınlarınız, çevrenizde turizm ile uğraşan kişiler, kurum ve kuruluşlar, kitaplar, gazete haberleri, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

4.      Araştırmalarınıza dayanarak konu ile ilgili sunacağınız raporda hangi bilgilere yer vereceğinize karar vermelisiniz (planlamalısınız).

5.      Çalışmalarınız sonucunda ortaya çıkacak bilgilerden oluşacak tes raporu hazırlamalısınız.

6.      Çalışmalarınız doğrultusunda sınıfta sergileyeceğiniz materyalleri sunum yapacak şekilde hazırlamalısınız.

7.      Çalışmanızı rapor olarak .............................. Tarihinde teslim etmeli ve sınıfta görsel materyallerinizi sunmalısınız.

 

 

 

 

                                                  ALİ FUAT ARSLAN

                                                         Sosyal bilgiler öğretmeni

                                                    

 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 

 

            AÇIKLAMA: Yukarıdaki performans ödevi aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

5

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yeterince yararlanılmıştır.
 • Aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir. Harita resim, fotoğraf ve kamera çekimi ile desteklenmiştir
 • Grafik çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmiştir. Harita ve dağılım aslına uygun biçimde çizilmiştir
 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde ödeve yansıtılmıştır.
 • Ödev anlaşılır biçimde hazırlanmıştır.
 •  Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur.

 

 

 

 

4

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.
 • Aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir. Harita resim ve fotoğrafla desteklenmiştir
 • Grafik çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmemiştir. Harita ve dağılım aslına uygun biçimde çizilmemiştir
 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde ödeve yansıtılmamıştır.
 • Ödev anlaşılır biçimde hazırlanmıştır.

 

 

 

 

3

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.
 • Aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmemiştir. Harita resim ve fotoğrafla desteklenmemiştir.
 • Grafik çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmemiştir. Harita ve dağılım aslına uygun biçimde çizilmemiştir.
 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde ödeve yansıtılmamıştır.
 • Ödev anlaşılır biçimde hazırlanmıştır.  

 

 

2

 • Ödev anlaşılır biçimde hazırlanmıştır.
 • Aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmemiştir. Harita resim ve fotoğrafla desteklenmemiştir.
 • Grafik çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmemiştir. Harita ve dağılım aslına uygun biçimde çizilmemiştir

1

 • Ödevde konuya ilişkin yer alan bilgiler yetersizdir ve anlaşılır biçimde hazırlanmamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı ve Soyadı            :

Sınıfı               :

No                   :

 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda performans ödevi boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz.

 

 

 

DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

DERECELER

Her zaman

Bazen

Hiçbir Zaman

1. Planlı çalışmaya özen gösterdim.

 

 

 

2. Ödevim sırasında planıma uygun hareket ettim.

 

 

 

3. Araştırmalarımda çeşitli kaynaklardan yararlandım.

 

 

 

4. Öğretmenimin önerilerini dinledim.

 

 

 

5. Çalışmalarım sırasında zamanımı verimli biçimde kullandım.

 

 

 

6. Çalışmalarım sırasında değişik materyallerden faydalandım.

 

 

 

7. Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim.

 

 

 

8. Çalışmalarımı sunarken görsel materyalleri kullanmaya çalıştım.

 

 

 

 

 

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0
0
0
Yorum Yaz