afakay7171
15 Takipçi | 3 Takip
Kategorilerim

6.SINIF DERS NOTLARI

5.SINIF DERS NOTLARI

7.SINIF DERS NOTLARI

8.SINIF DERS NOTLARI

5.SINIF TEST VE SORULAR

6.SINIF TEST VE SORULAR

7.SINIF TEST VE SORULAR

8.SINIF TEST VE SORULAR

Diğer İçeriklerim (2203)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (15)
29 01 2013

1. Ünite Ders Notu- Bir Kahraman Doğuyor

  BATIYA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK *Selanik , dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri(Manastır,Üsküp,Belgrat,İstanbul vb.) ile bağlantısı olan- Rumeli’de yer alan - Rum ,Sırp Bulgar, Errmeni ,Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi.(Farklı kültür, inanç,düşünceler) *19.yyla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmiştir. *Bu çatışma ortamından ve devleti parçalanmaktan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları bazı çareler aramış bunun sonucunda  yeni düşünce akımlarıortaya çıkmıştır.Bunlar; -Osmanlıcılık:Bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti içindeki tüm milletler bir ‘’Osmanlılık’’duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmelidir.Böylece devlet içindeki değişik milletlerin ayaklanmaları önlenmiş olacaktır. -İslamcılık:Bu akıma göre ,devletin parçalanmasını engellemek için müslüman milletler Osmanlı halifesininliderliğinde tek bir çatı altında birleşmelidir. -Türkçülük: Osmanlı Devleti içinde yaşayanTürkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlamıştır.Balkan Savaşlarından sonra Osmanlıcılık akımının  zayıflaması ile Osmanlı yönetimine hakim olan düşünce akımıdır. **Turancılık : Dünya da ki Tüm Türkler -Batıcılık:Osmanlı Devleti’nin  kurtuluşunun tek yolunun batıya ayak uydurmaktan geçtiğini savunan fikir akımıdır.  **Bu fikir akımlarının hiçbiri Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını engelleyememiştir. MUSTAFA’ DA ÇOCUKTU *M.Kemal 1881 yılında Selanik’in Koca Kasım Mahallesi Islahane Caddesi’ndeki evinde dünyaya g... Devamı

29 01 2013

TÜRK İNKILÂBI

  TÜRK İNKILÂBI Türk İnkılâbının Amaçları *yeni Türk Devletinin varlığını ve bağımsızlığını sürdürme *Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma *Türkiye’de demokrasi ve ulusal egemenliği yerleştirme A)SİYASAL ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR 1-)Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) **Saltanatın millet egemenliğine ters düşmesi **İtilaf Devletlerinin Lozan’da toplanacak olan barış konferansına İstanbul ve Anakara hükümetlerini birlikte çağırmaları **Bir ülkede iki hükümetin bulunmasının milli menfaatlere ters düşmesi TBMM 1 Kasım 1922 ‘de oybirliği ile kabul ettiği bir kanunla saltanatı kaldırmıştır. Lozan’a İstanbul hükümeti de çağrılınca M. Kemal Lozan Antlaşması öncesi saltanatla halifeliği ayırarak saltanatı kaldırdı. Son padişah Vahdettin 17 Kasım 1922’de ülkeyi terk ederek İngilizlere sığındı. TBMM halife olarak Osmanlı soyundan gelen Abdülmecit Efendi’yi seçti. Ortamım hazır olamaması sebebiyle saltanat kaldırılırken halifelik kaldırılmamıştır. Sonuçları: 1-623 yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi. 2-TBMM ülkenin tek temsilcisi haline geldi. 3-Siyasi güç ile dini güç birbirinden ayrıldı. Laikliğin ilk aşaması gerçekleştirildi. 4-Cumhuriyet’in ilanı için zemin hazırlandı. 5.Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atıldı. 6-itilaf Devletleri’nin ikilik çıkarma planları sonuçsuz kaldı. 2-)Cumhuriyet2in İlanı(29 Ekim 1923) Nedenleri: **Devletin adının olmaması (Yeni Türk Devleti “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” adını taşıyordu). **Saltanatın kaldırılmasıyla devlet başkanlığı sorununun ortaya çıkması **Ülkede hükümet bunalımının... Devamı

29 01 2013

8.sınıf Tc İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ünite-1 Ders Notu

                     ÜNİTE-1  BİR KAHRAMAN DOĞUYOR   Konu Başlığı: BATIYA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK (20.yy başlarına kadar Selanik hakkında)   KAZANIM                               *Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder   Verilen bilgiler *Selanik , dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri(Manastır,Üsküp,Belgrat,İstanbul vb.) ile bağlantısı olan- Rumeli’de yer alan - Rum ,Sırp Bulgar, Errmeni ,Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi. *19.yyla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmiştir. *Bu çatışma ortamından ve devleti parçalanmaktan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları bazı çareler aramış bunun sonucunda  yeni düşünce akımlarıortaya çıkmıştır.Bunlar; -Osmanlıcılık:Bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti içindeki tüm milletler bir ‘’Osmanlılık’’ duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmelidir.Böylece devlet içindeki değişik milletlerin ayaklanmaları önlenmiş olacaktır. -İslamcılık:Bu akıma göre ,devletin parçalanmasını engellemek için müslüman milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleşmelidir. -Türkçülük:Osmanlı Devleti içinde yaşayan Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlamıştır.Balkan Savaşlarından sonra Osmanlıcılık akımının  zayıfla... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE 2:MİLLİ UYANIŞ YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

  ÜNİTE 2:MİLLİ UYANIŞ YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER I.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) Üçlüİttifak (1882): Almanya, Avusturya - Macaristan, İtalya Üçlüİtilaf (1907): İngiltere, Fransa, Rusya + 19. yüzyılın sonlarına doğru İtalya ve Almanya'nın siyasi bir­liklerini kurmasımevcut dünya dengesini altüst etti. + İngiliz ve Fransız çıkarlarıAlmanya ile bağdaşmadığından bu iki devlet birbirine yakınlaşmaya başlamıştır. + Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun ise Balkanlardaki çıkar çatışmalarınedeniyle Rusya ile arasıaçıktı. Bu neden­le Almanya'ya yakınlaştı. + Böylece savaşöncesinde bloklar oluştu. Bloklar arasısoğuk savaşbaşladı. + I. Dünya Savaşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirminin üzerinde devletin katıldığı, o tarihe kadar dünyada eşi görül­memişilk büyük savaştır. Ø       Mustafa Kemal, 1. Dünya savaşıçıktığısırada Sofya'da as­keri ateşe olarak bulunuyordu. Savaşta Taraflar  A- İttifak Devletleri: 1.  Almanya 2.  Avusturya-Macaristan 3. Osmanlıİmparatorluğu 4.  Bulgaristan 5.  İtalya (Bu devlet savaşbaşladığında tarafsızlığınıilan et­mişti. 1915 yılında İtilaf Devletleri yanında savaşa girdi.) B—İtilaf Devletleri: 1.  İngiltere 2.  Fransa 3.  Rusya 4.  İtalya 5.  Sırbistan 6.  Belçika 7.  Japonya 8.  Romanya 9. Portekiz 10.  ABD 11.  Yunanistan 12.  Brezilya a)  Genel nedenler: + Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin ya­yılması. +  Bağımsızlık isyanlarının artması. + Sanayi inkılabıile ortaya çıkan hammadde ve sömürge ara­... Devamı

29 01 2013

İnkılap Tarihinde Bazı İlkler

A) MİLLİ MÜCADELE Osmanlı Devleti’nin tümüne yönelik yapılabilecek işgalin ilk belirtisi Mondros Ateşkes Atlaşması’nda (30 Ekim 1918) ortaya çıkmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır. Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı Devleti’nin kayıtsız kalmasına karşı Türk Milleti’nin ilk tepkisi Mahallî Kurtuluş Cemiyetleri kurmak olmuştur. İtilaf Devletleri’nin ilk olarak kontrol altına aldıkları yer Marmara ve Boğazlar bölgesidir. İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı’nda kararlaştırılmıştır. (18 Ocak 1919) İlk kez ülkeye karşı saldırılara silâhla karşı koyma kararı İzmir Müdafaa-i Hukuk Kongresi’nde kabul edilmiştir. Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kuruldu. Manda ve himaye fikri ilk defa Paris Konferansı’ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından ortaya atıldı. İşgallere karşı kurulan ilk cemiyet, Trakya-Paşaeli Cemiyeti’dir. İşgallere karşı ilk tepki protesto ve mitingler düzenlenerek yapıldı. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı mücadelesini halka anlatmak için İlk Mitingi 25-30 Mayıs 1919’da Havza’da düzenlemiştir. Batıdaki cemiyetler ilk defa Balıkesir Kongresi’nde birleştirilmiştir. İlk defa millî mücadelenin haklılığı ulus-lar arası bir heyet tarafından hazırlanan Amiral Bristol Raporu’yla ortaya çıkmıştır. İşgallere karşı ilk direniş Güney Cephesi’nde, Fransızlara ve Ermenilere karşı 19 Aralık 1918’de Dörtyol’da oldu. İşgallere karşı ikinci direniş İzmir işgali sonrası Batı Anadolu’da olmuştur. Batıda ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır. B ) KONGRELER Vatanın bütünlüğü’nün ve milletin ba-ğımsızlığının tehlikede olduğu, milletin ... Devamı

29 01 2013

2.ÜNİTE Milli Uyanış

                        MİLLİ UYANIŞ:YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER ÜNİTESİ BOŞLUK DOLDURMA                                                  I.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU *I.Dünya Savaşı öncesinde tüm dünyayı etkisi altına alan iki ana olay;1789.......................... ........................... ve .................... ................................... *I.Dünya Savaşı öncesinde 1789 ........................ ............................’nin yaydığı ................,.......................,..............................., ........................,.............................,.......................................,........................... gibi kavramlar tüm dünyayı etkisi altına almıştır.Özellikle .......................... akımı hızla yayılmış ve bu akımın sonucunda çok uluslu imparatorluklarda isyanlar ortaya çıkmış ve krallıkların yerine ........................ devletler kurulmaya başlamıştır. *......................... ............................ sonucunda başlayan sömürgecilik hareketi ise 19.yy’da ....................... ................................. ile yeni boyutlar kazanmıştır.............................. inkılabı sonucunda  artan hammadde,ucuz iş gücü ve pazar bulma  ihtiyacı tüm dünyada .................................................. faaliyetlerinin hızlanmasına neden olmuştur.En büyük sömürgeci güçler olarak da ............................ ve ........................ ilk sırada yer almıştır.Bunları Hollanda,Belçika ve Portekiz izlemiş... Devamı

29 01 2013

Iı. Ünite: Milli Uyanış

  KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ   KUVAY-I MİLLİYE     Amacı;hiçbir devletin egemenliğini kabul etmemek, Türk milletinin kendi bayrağı altında özgür ve bağımsız yaşamasını sağlamaktır.   Kuvay-ı Milliye Birliklerinin Özellikleri Bölgesel nitelikteki gönüllülerden oluşmuş küçük bir askeri birliktir. İhtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır. Askeri bir disiplinden geçmemişlerdir. İşgalleri önleyememiş fakat yavaşlatmıştır. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşman kuvvetlerini oyalamıştır. TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında önemli rol oynamıştır (Düzenli ordu kurulduktan sonra görevi sona ermiştir.)   ÖRGÜTLENME AŞAMALARI   v     M. Kemal Mondros Ateşkesi’nin imzalanmasından sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanmış ve kısa bir süre sonra İstanbul’a çağırılmıştır. v     M. Kemal İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal ettiği gün İstanbul’a geldi. İşgal güçlerinin donanmasını İstanbul önlerinde görünce yanındakilere “Geldikleri gibi giderler.” demiştir. v     Arkadaşı Fethi Okyar ile beraber Minber(Kürsü) adlı bir gazete çıkararak kamuoyunu aydınlatmak ve halk üzerinde yönlendirici bir etkide bulunmayı amaçlamıştır. Ayrıca Şişli’deki evinde arkadaşları Rauf Orbay Fethi Okyar, K. Karabekir, İsmail Canbulat, Ali Fuat Cebesoy ve İsmet İnönü ile görüşerek, sarayı ve hükümeti etkilemek, başkentte önemli görevler almak için çözümler üretmeye çalışmışlar ve sonuçta İstanbul’da istenilen sonucun elde edilemeyeceğini, &c... Devamı

29 01 2013

Iı. Ünite: Milli Uyanış

  II. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER   MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE İŞGALLER   v    30 Ekim 1918’de Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda bir İngiliz savaş gemisinde İtilaf Devletleri adına İngiltere ile Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’ni Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Paşa, İtilaf Devletleri adına İngiltere’yi Akdeniz filosu komutanı Amiral Calthorpe temsil etmiştir.   Ateşkes İmzalanmasını Zorunlu Kılan Nedenler: 1.      Osmanlı ordusunun savaşacak gücünün kalmaması ve büyük kayıplar vermesi 2.      Osmanlı devlet adamlarının Wilson ilkelerine duydukları güven 3.      Ateşkes metninin Ayan ve Mebusan Meclisi’nde görüşülüp, şartlarının çok ağır olduğu konuşulduğu halde başka çıkar yol olmadığının düşünülmesi        25 Maddeden Oluşan Ateşkesin  Önemli Maddeleri: v     Boğazlar İtilaf Devletleri’nin işgaline girecek. v     Osmanlı ordusu terhis edilecek. v     Osmanlı donanması İtilaf Devletleri’nin gözetiminde olacak. v     Osmanlı’nın haberleşme araç-gereçleri İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak. v     Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek. v     İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek(işgallere olanak sağlayan 7.madde). v     Doğu Anadolu’daki 6 ilde (Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Harput) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illerin herhangi bir kısmını... Devamı

29 01 2013

Kongreler Dönemi Tablo Şeklinde

  GENELGELER VE KONGRELER GENELGENİN-KONGRENİN ADI TARİHİ MADDELERİ KURTULUŞ SAVAŞINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ     HAVZA GENELGESİ     29  MAYIS  1919   ·         M. Kemal  Havza’ya gelince askeri ve sivil mülki amirlere gönderdiği bildirilerle, işgallerin protesto yapılmasını, mitingler  düzenlenmesini , ülkemizin içinde bulunduğu durumun millete anlatılmasını İstanbul hükümetine protesto telgraflarının  çekilmesini istemiştir.     *Mustafa kemal’in,  halkın  düşman işgallerine  ve   İstanbul hükümetine karşı tepkisini ortaya koyması için  ulusal bilincin uyandırılması yönündeki  ilk çalışmasıdır.             AMASYA GENELGESİ   ·         M. Kemal  , Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy  ve  Kazım Karabekir  toplantı yaparak , aldıkları kararları genelge olarak yayınlamışlardır.                   22  HAZİRAN  1919   ·         Vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu belirtilmiştir   ·   &nb... Devamı

29 01 2013

Kongreler Dönemi Tablo Şeklinde

  Amasya Genelgesi Erzurum Kongresi        Sivas Kongresi Amasya Görüşmeleri Kurtuluş Savaşının amacı, gerekçesi, yöntemi açıklandı. -İlk defa ulusal egemenlikten bahsedildi. - İlk defa milli kurulun kurulmasından bahsetti. - Sivas’ta kongre toplanması istendi.   - Bölgesel olmakla beraber, kararları ulusaldır. - İlk kez manda ve himaye reddedildi. - Doğudaki cemiyetler birleştirildi. - İlk defa temsil heyeti oluşturuldu. - Milli sınırlar içinde vatan bütündür, bölünmezdir.     - Ulusal kongredir. - Erzurum Kongresi kararları aynen benimsendi. - Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. - Yurttaki tüm cemiyetler birleştirildi. - İrade-i Milliye gazetesi yayınlandı - Temsil heyeti yürütme yetkisini kulandı. (Ali Fuat Paşayı batı cephesine atayarak.) - - * ** İstanbul Hükümeti resmen temsil heyetini tanıdı. - Mebuslar meclisinin tekrar açılması sağlandı. - Sivas kongresi kararları kabul edilecekti. - Azınlıklara fazla hak verilmeyeceği belirtildi. - Bağımsızlığın korunması istendi. ** Sadece Mebuslar meclisi açılma fikri kabul edildi.  ... Devamı

29 01 2013

II. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ

                                                    II. ÜNİTE:    MİLLİ UYANIŞ   I. DÜNYA SAVAŞI     Osmanlı’nın Durumu: Üst üste yaşanan olaylarla oldukça hırpalanmış, ekonomisi çökmüş,  “Hasta Adam” durumuna düşmüştür.   SAVAŞIN SEBEPLERİ Genel Sebepler Özel Sebepler Görünürdeki Sebepler   GENEL SEBEPLER Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik düşüncesi Sanayi inkılabının getirdiği sömürgecilik   ÖZEL SEBEPLER Almanya- Fransa arasındaki Alsas-Loren çatışması Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nun balkanları ele geçirme Arzusu Rusya’nın Panslavizm hayali ve sıcak denizlere inme arzusu   GÖRÜNÜR SEBEPLER Avusturya- Macaristan veliahtının Sırplı öğrenci tarafından öldürülmesi                        I. DÜNYA SAVAŞI’NDA BLOKLAR (BAŞTA)   İTİLAF  DEVLETLERİ                                                       İTTİFAK DEVLETLERİ İngiltere                        &nbs... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE 3:YA İSTİKLAL YA ÖLÜM KURTULU

                             ÜNİTE 3:YA İSTİKLAL YA ÖLÜM                             KURTULUŞSAVAŞINDA CEPHELER KURTULUŞSAVAŞININ ASKERİSTRATEJİSİ ü        Önce Erzurum'da bulunan XV. kolordu komutanıKâzım Karabekir Paşa aracılığıyla doğudaki Ermeni işgalini sona erdir­mek ü        Güney cephesinde Fransızlara karşıdüzenli birliklerle savaş­ma imkanıolmadığından milis kuvvetleriyle bölgenin kurtulu­şunu sağlamak ü        Kurtuluşsavaşının kaderini belirleyecek olan Batıcephesin­de Yunanlılara karşıönce savunma savaşıyaparak oyala­mak, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra taarruz ederek düş­manıyurttan atmak ü        Doğu Trakya'ya boğazlar işgal altında olduğundan yardım göndermek mümkün olmadığıiçin kendi imkanlarıyla kurtul­masınısağlamak A- DOĞU CEPHESİ Ermeni Meselesi Ø       Ermeniler XIX. yy ortalarına kadar Osmanlıhakimiyetinde barışiçinde yaşamışlar, devlete olan bağlılıklarından dolayı kendilerine "millet—i sadıka" denilmiştir. Ø       Fransız ihtilalinin etkisi ve Avrupalıdevletlerin kışkırtmaları sonucu XIX. yy'ın sonlarına doğru Ermeniler bağımsız olma fikrine sahip olmuşlardır. Ø       Ermeni meselesi ilk kez Berlin Antlaşması'nda (1878) günde­me gelmiştir. Bu antlaşmada OsmanlıDevleti'nden Doğu Anadolu'da Ermeniler lehine ıslahatlar yapmasıistenmiştir. Ø... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 7: ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE-II.DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

  ÜNİTE 7: ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE-II.DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI KONU 1: YİNE BİR DÜNYA SAVAŞI Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı’na İlişkin Görüşleri: ·         Almanya’nın bütün Avrupa’yı işgal edecek ordu kurabileceğini, ·         Çıkacak savaşın 1940-1946 yılları arasında olabileceğini, ·         ABD’nin savaşa katılacağını, ·         Avrupalı devletlerin bencilce davranışlarının yeni felaketlere yol açabileceğini belirtmiştir. ·         Atatürk savaş karşısında birlikte hareket edilerek barışın korunmasını savunmuştur. Almanya’nın ırkçı politikalar izlemesinin ve İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesinin çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını vurgulamıştır. ·         Atatürk savaş sırasında Türkiye’nin savaşa katılmayarak tarafsız kalmasını ve barış içindeyaşaması gerektiğini belirtmiştir. Savaş sırasında yapılması gereken işleri şu şekilde özetlemiştir: ·         Komşu devletler başta olmak üzere yabancı devletlerle yapılan antlaşmaları güçlendirmek. ·         Ekonomik açıdan güçlü olmak. II. DÜNYA SAVAŞI İkinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri: ·         Birinci Dünya Savaşı’nı mağlup olarak bitiren devletlerle ağır şartlar taşıyan antlaşmalar yapılması, ·         ... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 6: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ

  ÜNİTE 6: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ KONU 1: TÜRK DIŞ POLİTİKASI Dış Politika Esasları Atatürk, yeni Türk Devleti’nin kurucusu olarak söz ve düşünceleri ile dış politikaya yön vermiştir. Atatürk’ün sözleri ışığında dış politika esasları şu şekilde sıralanabilir: Barışçıdır:“Yurtta barış, dünyada barış.” Bağımsızdır:“Devlet için bağımsızlık kelimesinin karşılığı hayattır. Bağımsızlığı olmayan bir devlet gerçek manada bir devlet değildir.” Gerçekçidir:“Efendiler, büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekâr insanlardan değiliz.” Hukuka Bağlıdır:“Dış siyasetimizde başka bir devletin hukukuna tecavüz yoktur.” Milli Güce Bağlıdır:“Dış siyaset bir toplumun iç bünyesi ile sıkı şekilde ilgilidir.Çünkü iç bünyeye dayanmayan dış siyasetler daima mahkum kalır.” Yabancı Okullar Türkiye’ye Bağlanıyor &    Atatürk I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yabancı okulların zararlı faaliyetlerini yakından görmüştü. Bu yüzden Türkiye’nin girişimleri sonucunda Lozan Barış Antlaşmasında yabancı okullara Türk hukuk kurallarına uyma zorunluluğu getirilmişti. &    Türk Hükümeti, 1925-1926 öğretim yılında bu okulların çalışma şartlarını yeniden düzenledi.      Buna göre, Ü      Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulacaktı. Ü      Yabancı okullar Türk müfettişler t... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 5: ATATÜRKÇÜLÜK

  ÜNİTE 5: ATATÜRKÇÜLÜK KONU 1: TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASI:Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlı­ğa, huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetimi­nin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılmasıamacıyla temel­leri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatı­na, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun te­mel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve il­kelere Atatürkçülükdenir. Atatürkçülüğün Nitelikleri: Atatürkçülüğüoluşturan ilkeler bir bütündür. Birbirinin devamıve tamamlayıcısıdır. ►   Akıl ve bilime dayanır, milli birlik ve beraberliğe önem verir. ►  Yurtta ve dünyada barışın korunmasından ya­nadır. ►   Millete ve insanlığa hizmet etmeyi esas alır. ATATÜRKÇÜDÜŞÜNCE SİSTEMİ   Atatürkçülük; Türk Devleti'nin ve toplumunun çağdaşlaşmasıyolundaki genel hedef, amaçve ilkeleri ortaya koyduğundan, Atatürkçüdüşün­ce sistemi olarak da adlandırılmaktadır. AtatürkçüDüşünce Sisteminin Özellikleri ü       Siyasi, ekonomik, kültürel, adli, askeri vb. alan­larda tam bağımsızlığısağlamayıhedefler. ü       Milli egemenliğe dayalıgüçlübir devleti öngö­rür. ü       Milli kültürümüzüaklın ve bilimin yol göstericili­ğinde çağdaşuygarlık düzeyinin üstüne çıkar­mayı; ç... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 4: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

  ÜNİTE 4: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA                                               ADIMLAR KONU 1: SALTANATTAN MİLLİ EGEMENLİĞE Saltanatın Kaldırılması(1 Kasım 1922) ü       İtilaf devletleri Türkiye’de iç çekişmeye sebep olmak için Lozan görüşmelerine hem TBMM’yi hem de İstanbul Hükümetini çağırmıştı. Artık egemenlik millete aitti. Egemenliğin millete ait olduğu bir sistemde saltanatın varlığı mümkün değildi. ü       M. Kemal’in isteği ile meclis saltanatı kaldırdı. ü       Halife Abdülmecit Efendi seçildi ü       Böylece iki başlılık sona erdi. ü       623 yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi. ü       Demokratikleşme ve Laikliğe geçişte bir adım atıldı. KONU 2: ZAFERİN VE BAĞIMSIZLIĞIN TESCİLİ Lozan Barış Antlaşması: (23 Temmuz 1923) 20 Kasım 1922 yılında İtilaf devletlerin daveti üzerine Lozan’da barış görüşmeleri başlamıştır. Atatürk barış görüşmelerinin İzmir’de olmasını istemiştir. Fakat o dönemde barış antlaşmalarının tarafsız bir ülkede yapılması gelenek olduğu için barış görüşmeleri İsviçre’nin Lozan kentinde başlamıştır. Görüşmeler bir ara kesintiye uğramış, İsmet paşa yurda dönmek zorunda kalmıştır. Daha sonra görüşmeler tekrar başlamış, 24 Temmuz 1923 yılında taraf ülkeler arasında Lozan Antlaşması imzalanmıştır. Sınırlar · Tü... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 3: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! KONU .

  ÜNİTE 3: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! KONU 1: İLK ZAFERİMİZ DOĞU CEPHESİ:Türkler&Ermeniler n       Doğuda Ermenilere karşı yapılmıştır. n       Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir’dir. n       Türk ordusu doğuda zafer kazandı. Gümrü Antlaşması imzalandı. GÜMRÜ ANTLAŞMASI n       Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşalttılar. n       Doğu Anadolu’daki isteklerinden vazgeçtiler. n       Ardahan ve Artvin dışında doğu sınırı çizildi. GÜMRÜ ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ n       TBMM hükümetinin uluslar arası alandaki ilk siyasi ve askeri başarısıdır. n       Ermenistan TBMM’yi tanıyan ilk devlet oldu. n       Doğu cephesi kapatıldı. Böylece buradaki birlikler batı cephesine kaydırıldı. n       TBMM’nin gücü ve otoritesi arttı. KONU 2: DESTANLAŞAN DİRENİŞ GÜNEY CEPHESİ:Türkler&Fransızlar n       Fransızlara karşı yapılmıştır. n       Güney Cephesinde düşmana karşı Kuva-ı Milliye birlikleriyle karşı konulmuştur. Bu cephede düzenli ordular savaşmamıştır. n       Antep, Urfa ve Maraş savunması yapılmıştır. Antep’e, GAZİ; Urfa’ya, Şanlı; Maraş’a, KAHRAMAN unvanı verilmiştir. n       Türklerin Sakarya Meydan Savaşını kazanmalarının ardından TBMM ile Fransızlar arasında Ankara Ant. İmzalandı. n       Bu Antlaşmadan sonra Fransızlar işgal ettikleri yerleri (Hatay dışınd... Devamı

28 01 2013

KONU 5: BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İSYANLARA KARŞI TBMM’ ye Karşı Ayak

  KONU 5: BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İSYANLARA KARŞI TBMM’ ye Karşı Ayaklanmalar: İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin desteklediği ayaklanmalar:(Kuvay-ı inzibatiye, Anzavur, Bolu, Düzce, Adapazarı, Yozgat, Konya, Afyon, Milli Aşiret)  Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar:(Pontus, Ermeni)  Kuvay-ı Milliye taraftarlarının çıkardığı ayaklanmalar : (Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe) Ayaklanmanın Nedenleri: ü       Azınlıkların devlet kurma arzusu, ü       Bazı Kuvay-i Milliyeci’lerin düzenli orduya katılmak istememesi, ü       İstanbul hükümetinin aleyhte fetva yayınlaması, ü       Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gıyabi bir mahkemede idama mahkûm edilmeleri, Ayaklanmaların Önlenmesi İçin Alınan Tedbirler ü       Ayaklanmalara karşı “Hiyanet-i Vataniye” kanunu çıkarıldı. ü       “İstiklal Mahkemeleri”kuruldu ü       İstanbul hükümeti ile bütün ilişkiler kesildi. ü       Damat Ferit’in yayınlattığı fetvaya karşı Ankara Müftüsü RıfatBörekçi’ye karşı fetva yayınlatıldı. ü       Kuvay-ı Milliye birliklerinin düzenli orduya katılması sağlandı. ü       Halkı doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajans’ı kuruldu. Sonuçlar ü       Milli Mücadelenin uzamasına neden oldu. ü       Kurtuluş savaşının kazanılması gecikti.         ... Devamı

28 01 2013

KONU 3: VE MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR…

  KONU 3: VE MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR… Mustafa Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul’dan Samsun’a gitmek üzere Bandırma Vapuru’yla hareket etmiştir. Bandırma Vapur’unda Mustafa Kemal Paşa, 22 kurmay, 25 er ve erbaş, 8 kâtip müşavir, 21 gemi personeli olmak üzere 76 kişi bulunmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa neden Samsuna gitmiştir? 1919 yılı başlarında İngilizler, Türklerin Rumlara karşı geliştirmiş oldukları direnişlerden rahatsız olmaya başlamışlardı. Damat Ferit Paşa, Sadrazam olduktan sonra sorunun çözümü için yollar aramaya başlamıştı. 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal, Samsun'a, görev bölgesindeki iç huzuru sağlamak, silah ve cephaneleri toplamak, vatandaşlara silah dağıtılmasını engellemek ve bunu yapan kuruluşları ortadan kaldırmak üzere gönderildi. 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. İngilizlerin denetiminde olan Samsun'da milli mücadele hareketi için istediklerini gerçekleştiremeyeceğini anlayan Mustafa Kemal, 25 Mayısta Havza'ya geçti. Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919):Mustafa Kemal; Havza’da, milli bilincin uyanması ve İtilaf devletlerinin Türk halkının tepkisini görmesi için İzmir’in işgalini protesto eden bir miting düzenledi. Bu tür mitinglerin tüm yurtta da yapılmasını istedi. Miting:Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı.   Amasya Genelgesi (21-22 Haziran 1919): Maddeleri:      - Vatanin bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. (Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir.) - İstanbul'daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğu yerine g... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 2: MİLLİ UYANIŞ:YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER KONU

  ÜNİTE 2: MİLLİ UYANIŞ:YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER KONU 1: OSMANLI DEVLETİ HANGİ CEPHEDE? BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sebepleri: ü       Fransız İhtilalı'nın Etkisi          ü       Hammadde Ve Pazar Arayışı Sonucunda Ortaya Çıkan Sömürgecilik Yarışı ü       Devletlerin Bloklara Ayrılması Ve Silahlanma Yarışı Özel Sebepler: İngiltere:Almanların güçlenmesini engellemeye çalışmıştır. Amacı sömürgelerini korumaktır.  Ortadoğu’daki zengin petrol yataklarına göz dikmiştir. Almanya:Siyası birliğini geç kurduğundan sömürgecilik yarışına geç katılmıştır. Sömürgecilik yarışında İngiltere'ye karşı rekabete girmiştir. Amacı sömürge elde etmektir. İtalya:  Balkanlarda üstünlük Kurmaya çalışmaktadır. Henüz yeni gelişmektedir. Büyük devletlerin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Avusturya – Macaristan:Rusya'nın Balkanlardaki faaliyetlerinden rahatsızdır. Balkanlardaki konumunu korumak amacındadır. Osmanlı Devleti gibi nüfusu farklı millet ve mezheplerden oluşmaktadır. Fransa:1789’da gerçekleşen ihtilal sadece bu ülkeyi değil tüm dünyayı derinden etkilemiştir. Avrupa’da 1815 Viyana Kongresi ile sınırlar yeniden çizilmeye başlamıştır. Almanya'ya kaptırdığı kömür yatakları bakımından zengin olan Alsas-Loren bölgesini geri almak istemektedir. Rusya:Panslavizm politikası izleyerek Balkanlardaki etkinliğini artırmak ve sıcak denizlere inmek istemektedir. Boğazları almak en büyük arzusudur. Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile ter... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ   ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU 1: BATIYA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK *Selanik , dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri(Manastır,Üsküp,Belgrat,İstanbul vb.) ile bağlantısı olan- Rumeli’de yer alan - Rum ,Sırp Bulgar, Errmeni ,Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi.(Farklı kültür, inanç,düşünceler) *19.yyla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmiştir. *Bu çatışma ortamından ve devleti parçalanmaktan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları bazı çareler aramış bunun sonucunda  yeni düşünce akımları ortaya çıkmıştır.Bunlar; 1-Osmanlıcılık:Bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti içindeki tüm milletler bir ‘’Osmanlılık’’ duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmelidir.Böylece devlet içindeki değişik milletlerin ayaklanmaları önlenmiş olacaktır. 2-İslamcılık:Bu akıma göre ,devletin parçalanmasını engellemek için müslüman milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleşmelidir. 3-Türkçülük:Osmanlı Devleti içinde yaşayanTürkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. Balkan Savaşlarından sonra Osmanlıcılık akımının  zayıflaması ile Osmanlı yönetimine hakim olan düşünce akımıdır. **Turancılık :Dünya da ki Tüm Türkler 4-Batıcılık:Osmanlı Devleti’nin  kurtuluşunun tek yolunun batıya ayak uydurmaktan geçtiğini savunan fikir akımıdır.  **Bu fikir akımlarının hiçbiri Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını engelleyememiştir. MUSTAFA’ DA ÇOCUKTU *M.Kemal 18... Devamı

28 01 2013

4. Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) ·  TBMM’nin açılması ile cumhuriyete dayalı bir devlet kurulmuş fakat ortamın müsait olmamasın­dan dolayı kurulan sistemin adı açıkça söyleneme­miştir. ·  İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u boşaltması ile devlet merkezinin neresi olacağı sorunu ortaya çıkmış; 13 Ekim 1923’de Ankara’nın başkent ilan edilmesi ile bu sorun ortadan kalkmıştır. ·  Ekim 1923’de Meclis Başkanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanı seçilmesi gerekiyor, fakat meclis bu seçim işinde anlaşma sağlayamıyordu. ·  Meclisin çalışamaz hale gelmesi ise hükümet bunalımını oluş­turdu. Bunun üzerine Ali Fethi Okyar hükümeti istifa etti (27 Ekim). ·  Yeni hükümetin kurulması ko­nusunda da problemler çıktı. Bu aksaklıklar meclis hükümeti sisteminden kaynaklanıyordu. Bu sisteme göre bakanlar, meclisten tek tek seçiliyordu. ·  Mus­tafa Kemal, mecliste oluşan bunalımın rejimden kaynaklandığını ve bu bunalımın kabine sistemi ile aşılacağını belirterek cumhuriyetin ilan edilmesine karar verdi. ·  Kabine sistemine göre meclis, Cumhurbaşkanı’nı seçecek, Cumhurbaşkanı Başbakan’ı tayin edecek; Başbakan da meclisten uyumlu çalışabile­ceği kişileri Bakan olarak belirleyerek kabineyi kuracak­tır. ·  Mustafa Kemal, ilk Cumhurbaşkanı, ·  İsmet İnönü ilk Başbakan, ·  Ali Fethi Okyar ilk Meclis Başkanı oldu.   Cumhuriyetin İlanı’nın Önemi: 1.Rejimin ve devletin adı belli oldu. 2.Devlet başkanlığı sorunu çözüldü. 3.Kabine sistemine geçildi. 4.1921 Anayasası’nda ilk önemli değişiklik yapıldı. 5.Daha uyumlu ve yürütmeyi aksatmayacak hükü­... Devamı

28 01 2013

4.ünite Çağdaş uygarlığa Doğru Adımlar

Kılık-Kıyafet Kanunu (25 Kasım 1925) Sebepleri: 1-Türk halkının görünümünü çağdaşlaştırmak 2-Ayrılık ifade eden giysilerin giyimini durdur¬mak. 3-Çağdaşlaşmayı ve birliği sağlamak. Açıklamalar: 1-Şapka devrimi Kastamonu’dan başlatılmıştır. 2-Kadınların giyimi konusunda kanun çıkarılmayıp; bu durum doğal haline bırakıldı. 3-3 Arlık 1934’de çıkarılan bir kanunla din adamla¬rının ibadet yerlerinin dışında dini kıyafet giymeleri yasaklandı. (Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Ha¬ham Başı bu kuralın dışında tutuldu.) D- Miladi Takvimin Kabulü (26 Aralık 1925) Sebepleri: 1-Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri kolaylaş¬tırmak   Açıklama: 1-Aynı gün Avrupa’nın saat ölçüsü kabul edildi. 2-1931’de Avrupaî tarz ağırlık ve uzunluk ölçüleri kabul edildi. 3-1935’de haftalık tatil Cumadan Pazara alındı. 4-1928’de uluslararası rakamlar kabul edildi. 5-Uzunluk ve ağırlık alanındaki değişiklikler ve hafta tatilinin değiştirilmesi Avrupa ile ticari ilişki¬leri kolaylaştırmaya yöne¬liktir.    A-Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) Tekke; tarikatların toplantı, tören, eğitim yeridir. Zaviye ise tekkenin daha küçüğüdür. Tekke ve zaviyeler Osmanlı devletinde tarikatların faali¬yet yaptığı yerlerdi. Osmanlı devletinin son zamanlarında Tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaştılar. Hal¬kın din duygularının istismar edildiği yerler haline geldi. Önemi: 1-Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı. 2-Birlik beraberliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı. 3-Türkiye’nin falcılar, şeyhler, dervişler ve büyü... Devamı

28 01 2013

4.ünite İnkılaplar ve Yapıldığı Alanlar

İNKILAPLAR 1- SİYASAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR  •   Saltanatın kaldırılması ( 1 Kasım 1922) •   Ankara’nın başkent olması (13 Ekim) •   Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) •   Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) •   Siyasi Partiler kuruldu. •   TBMM açıldı EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR •   3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi •   1Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi. •   15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu. •   12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu. •   1924’te Topkapı Sarayı müze haline getirildi. Aynı yıl Etnografya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı. •   1933’te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı. NOT: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR •   20 Ocak 1921’de ilk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi. •   Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 anayasası ilan edildi. •   17 Şubat 1926’da Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre’den alındı. a)   Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı. b)   Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi. •   8 Mayıs 1928’de Borçlar Kanunu –İsviçre’den •   10 Mayıs 1928’de Ticaret Kanunu—A... Devamı

28 01 2013

4. ÜNİTE:ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

                                                           4. ÜNİTE                               ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR   SALTANATTAN EGEMENLİĞE SALTANATIN KALDIRILIŞ SEBEPLERİ àMilli egemenlik anlayışına ters olması àSaltanat yönetimine gerek kalmayışı (21 Anayasası) àLozan konferansı’na Osmanlı temsilcisinin de çağrılışı àPadişah ve İstanbul hükümeti’nin Kurtuluş Savaşı sırasında takındığı tavır àİki hükümetin bulunmasının iki başlılığa sebep olması   Saltanatın Kaldırılışını Hızlandıran ( Zemin hazırlayan) Olay:Lozan’a iki hükümetin birlikte davet edilmesi   MİLLET EGEMENLİĞİNİN AŞAMALARI (İLKLERDE) Havza Genelgesi Amasya genelgesi Erzurum kongresi TBMM’nin açılışı- 1921 Anayasası Saltanatın kaldırılması   Saltanatın Kaldırılışının (1 Kasım 1922) Sonuçları à600 yıllık Osmanlı Devleti tarihe karıştı àİki başlılık sona erdi àLozan’daki ikilik planları bozuldu àLaikliğin ilk aşaması gerçekleşti àTBMM Abdülmecit’i halife seçti NOT:TBMM’nin açılışından sonraki ilk büyük adımdır.   1921 (Teşkilat-ı Esasi) Anayasası àYeni Türk Devleti’nin ilk anayasasıdır àMillet egemenliğine dayanır àDüşmanın yurttan atılması ilk iş olduğu için olağanüstü yetkiler tanır. à“Güçler birliği” ilkesini barındırır. àOlağan&uu... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 4-ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

  ÜNİTE 4-ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR     SALTANATIN KALDIRILMASI 1 KASIM 1922 ·          İtilaf devletleri barışkonferansına TBMM ile birlikte İstanbulHükümeti'ni de çağırdılar. ·          AmaçlarıTürk heyetleri arasında ikilik çıkarmaktı. ·          TBMM hem bu ikiliği kaldırmak hem de milli egemenliği tamolarak gerçekleştirmek için Saltanatın kaldırılmasına karar ·          verdi. Sonuçları ü        Altı yüz yıldan beri devam eden Osmanlıhanedanısona erdi. ü        Tevfik Paşa Hükümeti istifa etti. ü        Son OsmanlıhükümdarıSultan Vahdettin İstanbul'dan ayrıldı. ü        Laikliğin gerçekleştirilmesi için ilk önemli adım atıldı. ü        İtilaf devletlerinin çıkarmak istedikleri ikilik önlendi. ü        Milli egemenliğin gerçekleşmesi için önemli bir aşama kayde­dildi. ü        Osmanlıhanedanından şehzade Abdülmecit Efendi TBMM tarafından Halifeliğe seçildi. ü        Şartlar uygun olmadığıiçin halifelik kaldırılmamıştır.   LOZAN ANTLAŞMASI24 TEMMUZ 1923 I.  Lozan Görüşmeleri 20 Kasım 1922- 4 Şubat 1923 II.  Lozan Görüşmeleri 23 Nisan 1923 - 24 Temmuz 1923 Katılan Devletler İngiltere - İtalya - Yunanistan... Devamı

28 01 2013

5.ünite Atatürk İlke Ve İnkılaplarının Dayandığı temel Esaslar

Atatürk İlke Ve İnkılaplarının Dayandığı temel Esaslar: 1- Milli tarih bilinci       2- Vatan, millet sevgisi      3- Akılcılık ve bilimsellik prensibi       4- Türk milletine inanmak ve güvenmek 5- Barışçılık prensibi     6- Milli bağımsızlık           7- Egemenliğin millete ait olması          8- Milli birlik ve ülke bütünlüğü 9- Çağdaş uygarlık düzeyine yükselme                  10- Milli kültürün geliştirilmesi             11- Milli dil Milli Tarih Bilinci ve Milli Dil Tarihi olmayan millet köksüz bir ağaca benzer, güç¬lü bir rüzgar karşısında yıkılır gider. Türk tarihinin, uygarlığın en eski çağlarına kadar uzanması her Türk için onur ve gurur kaynağıdır. Atatürk, tarihte büyük devletler kurmuş, dünya medeniyetine önemli katkılarda bulunmuş Türk milletinin, geç¬mişten aldığı güçle, çağdaşlaşma yolunda bütün gücünü ortaya koyacağına inanmıştır. Milli dil, milli birliğin başta gelen unsurlarından biri¬dir. Bu nedenle, milli dilimiz olan Türkçeyi koruya¬rak, çağın gereklerini karşılayacak şekilde gelişme¬sine yardımcı olmalıyız. Atatürk bu konu ile ilgili ola¬rak "... Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır..." demiştir. Bağımsızlık ve Özgürlük Tarih boyunca kendi vatanında bağımsız yaşamış olan Türk milleti, başkalarının egemenliği altında yaşamaktansa ölmeyi yeğlemiştir. Atatürk, "Biz, milli sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız yaşamaktan b... Devamı

28 01 2013

5.ünite İlke İnkılap Özet

  ATATÜRK İLKELERİ VE BU İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR                                                                                                           1--Cumhuriyetçilik  İlkesi nin İnkılapları   ** TBMM’nin açılması ** Saltanatın kaldırılması ** Cumhuriyet’in İlanı ** Halifeliğin kaldırılması ** 1921 ve 1924 Anayasalarının kabulü ** Çok partili rejim denemeleri ** Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi ** Seçme ve seçilme hakkı ve seçimler   2--Devletçilik İlkesi nin İnkılapları   ** Tarım alanındaki destekleyici çalışmalar ** Devletçe demiryollarının yapılması ve bankaların  kurulması ** Devletin bankaları ve kredi kooperatiflerini denetimine alması ** Teşvik-i Sanayi Kanunu ** I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması ** KİT’lerin kurulması ( Kamu İktisadi Teşebbüs&uu... Devamı

28 01 2013

Ünite-5 Atatürkçülük

  ÜNİTE 5:ATATÜRKÇÜLÜK       Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlı­ğa, huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetimi­nin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılmasıamacıyla temel­leri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatı­na, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun te­mel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve il­kelere Atatürkçülükdenir. Atatürkçülüğün Nitelikleri Atatürkçülüğüoluşturan ilkeler bir bütündür. Birbirinin devamıve tamamlayıcısıdır. ►   Akıl ve bilime dayanır, milli birlik ve beraberliğe önem verir. ►  Yurtta ve dünyada barışın korunmasından ya­nadır. ►   Millete ve insanlığa hizmet etmeyi esas alır.   ATATÜRKÇÜDÜŞÜNCE SİSTEMİ       Atatürkçülük; Türk Devleti'nin ve toplumunun çağdaşlaşmasıyolundaki genel hedef, amaçve ilkeleri ortaya koyduğundan, Atatürkçüdüşün­ce sistemi olarak da adlandırılmaktadır. AtatürkçüDüşünce Sisteminin Özellikleri ü       Siyasi, ekonomik, kültürel, adli, askeri vb. alan­larda tam bağımsızlığısağlamayıhedefler. ü       Milli egemenliğe dayalıgüçlübir devleti öngö­rür. ü       Milli kültürümüzüaklın ve bilimin yol göstericili­ğinde çağdaşuygarlık düzeyinin üstüne &cc... Devamı