06 01 2014

COĞRAFYA VE DÜNYAMIZ

1. Bir yerin enlem ve boylamlar yardımıyla belirtilen konumuna ne ad verilir? A)Özel konum                             B)Paralel                                C)Meridyen                               D)Matematik konum 2.Yeryüzündeki bir noktanın ekvatora en yakın uzaklığının açı olarak değerine ne denir?  A)Boylam                                  B)Enlem                                  C)Saniye                                    D)Dakika 3.Dünya üzerindeki bir noktanın başlangıç meridyenine en yakın uzaklığının açı cinsinden değerine ne ad verilir? A)Boylam                                  B)Paralel                               C)Derece                                   D)Hiçbiri 4.Türkiye Dünya üzerinde hangi enlem ve boylamlar arasında yer alır? A)36-42KP         26-45 DM                                  B)36-43 KP        26-46 DM                                            ... Devamı

06 01 2014

6.SINIF:

1.Orta Asya'da iklim şartları çok serttir. Bu durumun, Türklerin yaşam tarzında aşağıdakilerden hangisine neden olduğu ileri sürülemez? A) Göçebe hayat yaşamalarına B) Hayvancılıkla uğraşmalarına C) Yerleşik hayata geçmelerine D) Savaşçı bir karaktere sahip olmalarına 2. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları döneminde ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan birisi değildir? A) Kervansarayların yapılması B) Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulanırı ası C) İkta sisteminin uygulanması D) Tüccarların mallarının sigorta edilmesi 3. Tarih, geçmişte meydana gelen olayları inceleyerek günümüze ve geleceğe ışık tutar, bizlere yol gösterir. Bizden önce yaşayan insanların nerelerde ve nasıl yaşadıklarım, toplumların uygarlık alanında neler yaptıklarım anlatır. Bu yüzden kişilerin tarihle ilgili bilgiler edinmeleri, onların düşüncelerini geliştirir. Yukarıda verilen paragrafta tarihin en çok hangi öğesi vurgulanmaktadır? B) Sebep - sonuç D) Belgeler A) Yer ve zaman C) Objektiflik 4. Çin'in Türkistan'a saldırması üzerine Türkler, Abbasilerden yardım alarak Talaş Savaşı'nda (751) Çin'i mağlup etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Talaş Savaşı'nın Türk Kültür Tarihi açısından en önemli sonucudur? A) Orta Asya'da Çin tehlikesi sona erdi. B) Kâğıt ve matbaa Türk dünyasında yayılmaya başladı. C) Türkler Abbasi ordusunda görev almaya başladı. D) Bu olay, Türk - İslam tarihinin başlangıcı kabul edildi. 5. Lidyalılar, kara ticareti ile uğraşmışlar. Batı Anadolu'da Sard şehrinden başlayıp Ninova'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yapmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kral Yol... Devamı

12 07 2013

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

6-B Bilge Türktaş Yunanca halk anlamına gelen - - - - -  ile güç, iktidar, kuvvet anlamlarındaki kratos  kelimeleri demokrasiyi oluşturmuştur. demos  İslam öncesi Türk devletlerinde, devlet işleri - - - - - - - - ‘da görüşülürdü. kurultay II. Abdülhamit 1876’da  Kanuni    - - - - - ‘yi ilan etmiştir. esasi Egemenliğin tek kişinin elinde olduğu yönetim şekline  - - - - - - -  denir. monarşi Egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimine  - - - - - - - - -  denir. demokrasi Din egemenliğine dayalı olan yönetim şekline  - - - - - - - -  denir. teokrasi   Egemenliğin belli bir grubun elinde olduğu yönetim şekline  - - - - - - - -  denir. oligarşi Ülke yönetimi için gerekli yasaları yapma ve bu yasaları uygulama gücüne - - - - - - - - -  denir. egemenlik Seçimlerde oy kullanma yaşı  - - dir. 18  - - - - -    Carta özgür kişilerin haklarını güvence altına almıştır. magna  Demokrasilerde kanunları  - - - - - -  yapar.meclis - - - - - - - - - -  rejiminde halkın çoğunluğunun fikri önemlidir. cumhuriyet Milletin egemenliği,- - - - -  ve - - - - - - -  hakkının kullanılmasıyla ortaya çıkar. seçme – seçilme  - - - - - -    - - - - - - - -   mecliste halkın görüş ve isteklerini temsil ederler. siyasi partiler İlk demokratikleşme hareketi  - - - - - ‘da başlamıştır. atina Tarihte bilinen ilk yasa Sümer Kralı    - - - - - - - -  tarafından hazırlanmıştır. urgakina Kralın yanında halkın yönetime katıldığı yönetim şekline - - - - - - - - - -  denir.   meşru... Devamı

12 07 2013

ÜLKEMİZ VE DÜNYA

Su kaynaklarının olduğu yerde nüfus yoğun olur. Buna en güzel örneklerden birisi de --- nehridir. Nil Madenciliğin ve buna bağlı sanayinin olması ile nüfusu yoğun olan yer--------- şehrimizdir. Zonguldak Balıkçılık ,ormancılık,arıcılık-----faaliyetleridir. Doğal Bir ülkenin başka ülkelere mal satmasına -------  denir. İhracat Turizm faaliyetleri ------ sektörüne girer. Hizmet Dünyanın en kalabalık ülkesi --- dir. Çin Ekonomik faaliyetler Tarım, Hizmet ve ------ olmak üzere 3 grupta incelenir Sanayi En fazla nüfusa sahip kıta ---- dır Asya Başka ülkelerden mal satın almasına ------- denir. İthalat Mal ve hizmetlerin alım ve satımı ülke içinde olursa buna ---------denir. İç Ticaret Ülkeler arasında yapılan alım satım işlemlerine ---------- denir. Dış Ticaret Azarbeycan önemli ----- ve -------- üretici ülkelilerindendir. Petrol, Doğalgaz -------------nüfusun seyrek olduğu yerlerin başında gelmektedir. Kutup Bölgeleri Sanayi ve Ticaretin en yoğun olduğu yerlerden biride ------------ dır. Kuzey Amerika Gözlem evleri dışında yerleşim olmayan kıta,  ---------- dır. Antartika ---------------gibi yüksek ve engebeli alanlar nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Himalaya dağları ------------'nda yükseltinin az olması tarımsal faaliyetleri ve yerleşmeyi kolaylaştırmıştır. Avrupa Kıtası Ekvatoral bölgede yer alan ------ ve Kongo havzalarında yıl boyunca süren aşırı sıcaklık ve nem yerleşmeyi olumsuz etkiler. Amozon  Dünyada nüfusun çok büyük bir kısmı, ılıman ----- koşulları olan yerdedir İklim Dış Ticaret -------arasında yapılır  Ülkeler Dönenceler çevresinde ve orta kuşakta deniz etkisinde kaplı yerlerdeki -------- vahaların dışında yerleşme rastlanmaz. çöller T&... Devamı

12 07 2013

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

Kümes Hayvancılığı  = = = =                                                                          Hayvancılık =================================Büyük baş Hayvancılık                                                                           =                                                                          =                                                                          = Küçükbaş Hayvancılık = = = eşittir (=) işaretli yerlere verdiğim sözcükleri yerleştiriniz  Yerleştireceğiniz sözcükler Tiftik keçisi Tavuk İnek Kıl keçsi Hindi Koyun Sığır At Kaz  Ördek Ben Yaptım kendim şimdi hazırladım cevaplr altta Cevaplar Kümes Hayvancılığı  =Tavuk =Ördek =Hindi =Kaz                                                                          Hayvancılık =================================Büyük baş Hayvancılık          &... Devamı

12 07 2013

ÜNİTE-4 ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

6-B Kağan Ocak / Mete Gürbüz İnsanlar sorunlarını çözüm önerileri sunmak haksızlığa uğramış kişilerin haklarını korumak gibi görevleri üstlenen meslek avukatlıktır. Doğru Antalya'da çay fabrikası kurmak daha ekonomik bir yatırım olur. Yanlış Dağlık bölgelerdeki, gür otlaklar hayvancılık için elverişli ortamlardır. Doğru Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin dağılışı düzenli olmayıp, belli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Doğru Demirin çıkarıldığı başlıca yerler ; Kırka, Bandırma ve Emet' tir. Buralardan çıkarılan demir, Bandırma ve  Kırka'daki fabrikalarda işlenir.   Yanlış Ülkemiz ,fındık ve kurutulmuş incir üretiminde dünya' da ilk sırada yer alır. Doğru Sanayi tesislerin kuruluş yerinin seçiminde; sermaye, ham madde,ulaşım ve pazarlama koşulları etkilidir. Doğru GAP' ın faaliyete geçmesiyle tarımsal üretim ve tarım ürünü çeşitliği artmıştır. Doğru Ülkemizin genelinde  nemli iklim olduğu için verimli tarım arazilerinden yeterince yararlanılmamaktadır. Yanlış Küçükbaş hayvancılığın , özellikle de koyun yetiştiriliciğinin yaygın olduğu yörelerde yünlü dokuma sanayisi gelişme göstermiştir. Doğru Vatandaşlardan toplanan vergiler , doğrudan alınan vergiler ve dolaylı yoldan alınan vergiler şeklindedir. Doğru Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. Doğru Vergi mükelleflerini tespit eden , vergiyi denetleyen devlet kurumuna devlet planlama teşkilatı adı verilir. Yanlış Devletin vatandaşlarına karşı görevleri arasında vergi vermekte vardır. Yanlış Türkiye ' de doğrudan alınan vergiler adlarını konularından alır. Doğru Erozyona karşı alınabilecek en önemli tedbir doğal bitki örtüsünü ... Devamı

12 07 2013

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Çay en çok ---- şehrimizdedir.      Rize Taş kömürü --------- şehrimizde bulunur.      Zonguldak Güneydoğu Anadolu projesinin kısaltılmışı --- ‘dır.      GAP   Fındık --------- bölgesinde yetişir.     Karadeniz Buğday ambarı olarak bilinen şehrimiz ----- ‘dır.         Konya  Bataklık yerlerde yetişen bitkimiz ------ ‘ dir.                                                                                   Pirinç ----- fabrikaları iç bölgemizde toplanır.      Şeker ----- madenimiz yumuşak bir metal olduğundan işlenmesi kolaydır.      Bakır ----- fabrikaları genelde orman bakımından zengin yerlerde bulunur.      Kağıt ------ taş kömürüne göre kalori değeri daha düşük bir kömürdür.      Linyit Tütün tarımının yapıldığı yörelerde ------ fabrikaları bulunur.      Sigara --- madeni çıkarılan şehirlerimizden biri Bursa‘dır.      Bor Ülkemiz ---  mineralleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir.    Bor .  Divriği (Sivas), Hekimhan (Malatya) çevresinde ----- madeni çıkartılır.   Demir Zeytin ve turunçgiller -------  iklimine uyum sağlamış bitkilerdir.   Akdeniz Ülkemizde üretilen çayın tamamı . ---------  Bölgesi'nden elde edilir.    Karadeniz Batman, Garzan, Kurtalan çevresind... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

                                                 6. SINIF.      1)  Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir?   A)Bu insan işini en iyi şekilde yapar.   B)Alanında uzman olduğu için zamandan,enerjiden,malzemeden tasarruf edecektir.   C)Yeniliklere ve gelişmelere açık değildir.   D)Kendi başarısının yanında ülke ekonomisine de katkı sağlar.   2) Aşağıdakilerden hangisi bir devleti meydana getiren temel öğelerden biri değildir? A)Vatan                  B)Ulus C)Egemenlik             D)Halkçılık   3)Bir devletin dayandığı esasları gösteren temel kanuna ne denir? A)Yasa          B)Anayasa C)Cumhuriyet D)Laiklik   4)  Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir? A)Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. B)Türkiye Cumhuriyeti demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir. C)Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür. D)Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.   5.Dünya, Güneş etrafında dönerken şekilde gösterilen  duruma  geldiğinde  aşağıdaki  yargılardan hangisi yanlış olur? A)İstanbul'da yaşayanlar yaz mevsimine   girmiş olur. B)İstanbul'da öğle saatlerinde cisimlerin gölgesi kuzeye düşer. C)Güneş ışınları öğle saatlerinde İstanbul'a Ekvatordan dik gelir. D)İstanbul'da gündüz süres... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

                                                 6. SINIF.      1)  Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir?   A)Bu insan işini en iyi şekilde yapar.   B)Alanında uzman olduğu için zamandan,enerjiden,malzemeden tasarruf edecektir.   C)Yeniliklere ve gelişmelere açık değildir.   D)Kendi başarısının yanında ülke ekonomisine de katkı sağlar.   2) Aşağıdakilerden hangisi bir devleti meydana getiren temel öğelerden biri değildir? A)Vatan                  B)Ulus C)Egemenlik             D)Halkçılık   3)Bir devletin dayandığı esasları gösteren temel kanuna ne denir? A)Yasa                   B)Anayasa C)Cumhuriyet D)Laiklik   4)  Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir? A)Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. B)Türkiye Cumhuriyeti demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir. C)Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür. D)Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.   5.Dünya, Güneş etrafında dönerken şekilde gösterilen  duruma  geldiğinde  aşağıdaki  yargılardan hangisi yanlış olur? A)İstanbul'da yaşayanlar yaz mevsimine   girmiş olur. B)İstanbul'da öğle saatlerinde cisimlerin gölgesi kuzeye düşer. C)Güneş ışınları öğle saatlerinde İstanbul'a Ekvatordan dik ge... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER SBS SORULARI 1. Bir araştırmacı toplumda sık yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarının nedenlerini ortaya      koymaya karar vermiştir.      Bu araştırmacı bilimsel sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini     kullanamaz?     A) Kapkaç ve hırsızlıktan mağdur olanlarla görüşme yapma      B) Kapkaç ve hırsızlıktan mahkum olanlarla anket yapma     C) Daha önce bu konu ile ilgili yapılmış araştırmaları inceleme      D) Laboratuar ortamında deney yapma  2. Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen durum ve bilgiye olgu denir.      Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez?      A) Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir.      B) Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur.      C) Ailede bütün kararları baba verir.      D) Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir.  3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?      A) Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır.      B) En büyük paralel dairesi Ekvatordur.      C) Bütün paralellerin boyları birbirine eşittir.      D) Bütün meridyenlerin boyları birbirine eşittir.   4. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisinin olduğu söylenemez?      A) Yıllık yağış miktarı      B) Bitki örtüsü     C) Giysi türleri         D) Yeraltı kaynakları   5. Doğal bitki ört&u... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

1. Bir araştırmacı toplumda sık yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarının nedenlerini ortaya koymaya karar vermiştir. Bu araştırmacı bilimsel sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz? A. Kapkaç ve hırsızlıktan mağdur olanlarla görüşme yapma B. Kapkaç ve hırsızlıktan mahkûm olanlarla anket yapmak C. Daha önce bu konu ile ilgili yapılmış araştırmaları inceleme D. Laboratuvar ortamında deney yapma 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Olgu kişiden kişiye değişebilir. B. Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz. C. Olgunun doğruluğu her zaman ispatlana-bilir. D. Olgu ile görüş birbirinden farklıdır. 3. Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen hal, durum ve bilgiye olgu denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez? A. Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir. B. Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. C. Ailede bütün kararları baba verir. D. Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir. 4. “Türkiye’nin ……………şehri İstanbul’dur.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin gelmesi durumunda bir görüş ifade edilmiş olur? A. En kalabalık B. En güzel C. En fazla sanayileşmiş D. En fazla okul bulunan 5. Aşağıdakilerden hangisi herkesin ortak yaşadığı sorunlardan biri olamaz? A. Gürültü kirliliği B. Arkadaş edinmede zorluk yaşama C. Hava kirliliği D. Doğal hayatın yok olması 6. I. Galatasaray, Türkiye’nin en iyi futbol takımıdır. II. Beşiktaş, Fenerbahçe’den daha önce kurulmuş bir kulüptür. III. Fenerbahçe, Trabzonspor’dan daha fazla lig şampiyonu olmuştur. IV. Trabzonspor’un başarılar... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme Testi  1. Mısır Medeniyeti için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Yöneticilerine çok değer vermişlerdir. B. Ahiret inancı vardır.  C. Dinsel yönetim anlayışı vardır.  D. Yönetimde kraliçe de etkilidir.  2.  İlkçağda Bergama kenti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  A. Bergama krallıkla yönetilmektedir.  B. Kentin etrafı surlarla çevrilidir.  C. Kültürel açıdan faal bir kenttir.  D. Mimari açıdan geri kalmıştır.  3.  Atatürk için söylenen aşağıdaki bilgilerden hangisi görüş cümlesidir?  A. En yakışıklı kişidir.  B. Cumhurbaşkanlığı yapmıştır.  C. Ordu komutanıdır. D. 1938’de hayatı son bulmuştur.  4. Aşağıdakilerden hangisi hem hizmet aksaklıkları hem de tüketici hakları ihlalleri için başvurulabilecek bir kurumdur?  A. Tüketici Hakları Merkezi  B. Belediyeler C. Tüketici Mahkemesi  D. Valilikler  5. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün sosyal bilimlere verdiği önemi kanıtlayan kurumlardan biri değildir?  A. Türk Tarih Kurumu B. Türk Tayyare Kurumu C. Türk Dil Kurumu D. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  6. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin matematik konumuyla ilgilidir?  A. Dağlık olması  B. Bazı bölgelerde ulaşımın güç olması C. Kuzey Yarımküre’de olması  D. Yarımada olması  7. Aşağıdaki illerden hangisi Ekvator’a daha yakındır?  A. İzmir B. Sinop C. Muğla D. Hatay 8. Aşağıdaki harita çeşidi ve açıklamalarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir?  A. Fiziki-Yer şekilleri  B. Beşeri-Nüfus C. Siyasi-Yöneti... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

1Paraleller arası her yerde eşit olup 111 km.dir. Türkiye’nin en kuzey noktası 42 derece Kuzey Paralelidir. En güney noktası 36 derecedir. Buna göre Türkiye’nin en güney ile en kuzey noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km.dir? a)66 km b)666 km c)6666 km d)6660 km 2. Frigyalılarda,öküz öldüren veya saban kırana ağır cezalar verilirdi.Frigyalıların bu tür cezalar vermesinin nedeni hangisidir? A)Tarıma önem vermeleri B)Çok tanrılı dine inanmaları C)Hukuk kurallarına önem vermeleri D)Sosyal yapı 3.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın ilk basamağını oluşturur. A) Hipotezleri ileri sürme B) Konu veya sorunu belirleme C) Veri toplama D) Hipotezleri test etme 4.Kış aylarında şehir merkezleri kırsal bölgelere göre daha fazla sıcaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? a) Binaların sıcaklığı hapsetmesi b) Tarım ürünlerinin etkisi c) Yerşekillerinin etkisi d) Eğitim seviyesi 5. Karadeniz bölgesinin iç kısımlarının kıyıya nazaran daha az yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Enlem faktörü b) Dağların denize uzanış yönü c) Akarsu rejimi d) Ulaşım ağı 6 Urartular ölülerini ev ya da oda şeklinde yaptıkları mezarlara gömmüşlerdir.Ölünün yanına yiyecek içecek ve özel eşyalarından bazılarını da koymuşlardır. Bu durum Urartularda aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir? A) Tek Tanrı inancının B) Öldükten sonra yaşamın devam ettiği inancının C) Demokrasi anlayışının D) Hukuk devleti anlayışının 7 Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda Cilalı taş döneminde burada yaşayan insanların birbirine bitişik evler yaptıkları, su ve kanalizasyon sistemi kurdukları anlaşılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden han... Devamı

31 01 2013

6.SINIF DENEME SINAVI

1. Aşağıdaki cümlede yer alan boşluğa gelebilecek ifade, seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Bir isteği bildirmek, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmî veya özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıya………………………. denir. A) Köşe yazısı B) Makale C) Dilekçe D) Metin 2. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özellikleri arasında yer almaz? A) Sözleşme, insan haklarını uluslararası düzeyde güvence altına alır. B) Uluslararası bir anlaşmadır ve sözleşmeye taraf olan devletler bakımından bağlayıcı sonuçlar doğurur. C) Sözleşmeyi kabul etmeyen ülkelerdeki vatandaşlarının da bu  sözleşmeden yararlanma hakkı vardır. D) Sözleşme, insan hakları ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bir denetim mekanizması oluşturur. 3. Lise öğrencisi olan Yaman, müzikle uğraşmakta ve özgün besteler yapmaktadır. Yaptığı besteler çevresi tarafından çok beğenilmekte ve çeşitli yarışmalara katılması için teşvik edilmektedir. Bunun üzerine liseler arası beste yarışmasına özgün bir bestesiyle katılan Yaman, birinci olur. Birinci olduktan sonra, bazı çevreler Yaman’ın ödül aldığı bestesinin özgün olmadığını bir başka yerden alıntı olduğunu savunur. Yaman’ın bestesinin kendisine ait olduğunu ispatlaması için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? A) Bestenin telif hakkını alması B) Bestenin alıntı olduğunu söyleyenlere hakaret davası açması C) Bestenin kendisine ait olduğunu basında duyurması D) Alıntı olduğu savunulan besteyle kendisininkini karşılaştırması 4. Bazı haklara doğuştan sahip olunduğu gibi, bazılarına da sonradan sahip olunmaktadır. I. Beslenme ve barınma II. Seçme ve se&cced... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

301..Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir? a)Demokratik değerleri benimsetmek b)Topluma uyum sağlatmak c)Bilgi birikimini yaşama geçirmek, donanımlar kazandırmak d)Her bireye istediği mesleği kazandırmak 302..Aşağıdakilerden hangisi bir yörenin iklimi hakkında en fazla bilgi verir? A)Bitki Örtüsü                                                        B)Nüfus C)Yer altı kaynakları                                               D)Yüz Ölçümü 303.. Türkiye’de çeşitli iklim tiplerinin görüldüğünü söyleyen bir kimse bu duruma aşağıdakilerden hangisini kanıt gösterebilir? A)Orta kuşakta yer almasını B)Üç tarafının denizlerle çevrili olmasını C)Farklı bitki toplulukları bulunduğunu D)Yükseltinin batıdan doğuya doğru artmasını 304.Bir haritanın ölçeğine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Enlem ve boylam dereceleri B) Ayrıntıyı gösterme gücü C) Haritanın boyutu D) Haritada gösterilen alan 305. Aşağıdaki paralel ve meridyen numaralarından hangisi Türkiye’nin coğrafi koordinatları içerisinde yer almaz? A) 40 Kuzey Paraleli B) 38 Doğu meridyeni C) 43 Kuzey paraleli D) 27 Doğu meridyeni 315.Yeryüzünde birbirinden farklı özelliklere sahip yedi kıta vardır. En büyük ve en küçük olan kıtalar aşağıdakilerden hangisidir? A)Asya-Avrupa B)Avrupa-Okyanusya C)Asya-Okyanusya D)Avrupa-Amerika Cevap C 306.İklim aşağıdakilerin hangisini etkilemez? A) Tarım ürünlerini&nb... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

SOSYAL BİLGİLER - 6 201Paraleller arası her yerde  eşit olup 111 km.dir. Türkiye’nin en kuzey noktası 42 derece Kuzey Paralelidir. En güney noktası 36 derecedir. Buna göre Türkiye’nin en güney ile en kuzey noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km.dir? a)66 km      b)666 km      c)6666 km      d)6660 km 202. Frigyalılarda,öküz öldüren veya saban kırana ağır cezalar verilirdi.Frigyalıların bu tür cezalar vermesinin nedeni hangisidir? A)Tarıma önem vermeleri         B)Çok tanrılı dine inanmaları C)Hukuk kurallarına önem vermeleri   D)Sosyal yapı                                                                 203.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın ilk basamağını oluşturur. A)   Hipotezleri ileri sürme          B)   Konu veya sorunu belirleme  C)   Veri toplama             D)   Hipotezleri test etme 204.Kış aylarında şehir merkezleri kırsal bölgelere göre daha fazla sıcaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? a)   Binaların sıcaklığı hapsetmesi      b)   Tarım ürünlerinin etkisi c)   Yerşekillerinin etkisi         d)    Eğitim seviyesi                      205. Karadeniz bölgesinin iç kısımlarının kıyıya nazaran daha az yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a)   Enlem faktörü   ... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI    144-Anadolu da bir çok yerde yapılan kazı ve incelemelerden tarih öncesi devirlerde ileri bir medeniyet kurulduğu ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu doğrulamaz? A-  Şehir devletlerinin kurulmaya başlanması B-  Yazılı belgelerin olması C-  Taş temeller üzerine oturtulmuş kerpiçten evlerin yapılması D-  Seramik yapımının ortaya çıkması 145.Anadolu ve Mezopotamya, İlk Çağ tarihi boyunca bir çok medeniyetin beşiği ve uğrak yeri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi farklı medeniyetlerin, özellikle bu bölgeleri tercih etmelerinin nedenlerinden biri değildir? a)   Verimli topraklara sahip olması         b)   Topraklarının kutsal sayılması c)   Göç yollarının üzerinde bulunması      d)   İklim şartlarının uygun olması 146.I. Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlıktır. II. Deniz ticaretinde ileri gitmişlerdir. III. Anadolu’ya yazıyı getirmişlerdir. Yukarıda özellikleri verilen medeniyetler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I                               II                          IIII a)   Lidya                     Asur                    Yunan b)   Sümer                   Mısır                     İyon c)   İyon                      Lidya            &nbs... Devamı

31 01 2013

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TÜM KONULARIN SORULARI

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORULARI 1. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk Türk tarihini araştırmak, Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?   A) Türk Tarih Kurumu                       B) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi   C) Türk Dil Kurumu                     D) İş Bankasının kurulması 2.   I. Kediler çok sevimlidir. II. Papağan en güzel kuştur. III. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. Yukarıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir? A)   Yalnız I               B)    I ve II C)   II ve III                     D)   Yalnız II 3. “Ayşe marketten aldığı çikolatanın son kullanma tarihinin geçtiğini fark etti. Çikolatayı tekrar markete götürdü. Ancak market sahibi çikolatayı açtığı için alamayacağını belirtti.” Satın aldığımız herhangi bir malın, bozuk, arızalı veya kusurlu olması durumunda hangi kuruluşa dilekçe ile başvurabiliriz? A)Tüketici Hakları Derneği B)Hayvanları Koruma Derneği C)Emniyet Müdürlüğü D)Okul-Aile Birliği 4. Ali alıştırma yapmak için, önce kütüphaneye gitmiştir. Pek çok kaynaktan araştırma konusu hakkında bilgi toplayarak bunlar bir kâğıda not almıştır. Daha sonra internette tekrar konuyu araştırmıştır. Yukarıdaki paragrafta Ali, bilimsel araştırma basamaklarından hangisini yapmıştır? a)   ... Devamı