06 01 2014

ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE  ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 9     1. Tarihteki en eski borsa binası ve sel baskınlarına karşı ilk baraj duvarının yapıldığı Zeus Tapınağı hangi ilimizdedir? A) Kütahya            B) Bursa    C) İzmir                  D) Uşak     2.  Dünyanın 7 harikasından ikisi Türkiye'deydi. Bunlar aşağıdaki eşleştirmelerden hangisindedir? A) Finike - Alanya       B) Tarsus - Göreme C) Bodrum - Selçuk         D) Ahlat - Doğubayazıt 3.  Nuh'un gemisi hangi dağda karaya oturmuştur? A)Erciyes         B) Nemrut    C) Güllük         D) Ağrı 4.   Nemrut Dağı hangi ilimiz sınırları içindedir? A) Adıyaman      B) Gaziantep C) Kahramanmaraş   D) Şanlıurfa 5.   Çin Seddi'nden sonra en iyi korunmuş kale ve surlarımız hangi ilimizdedir? A) İstanbul         B) Konya    C) Diyarbakır      D) Karaman   6.   Bir buluntuya bakarken hangi sorunun cevabını bulamayız? A) Yapıldığı teknoloji ve kullanıldığı dönem nedir... Devamı

06 01 2014

5.SINIF TEST VE SORULAR

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE  ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 7     1.   Aşağıdakilerden hangisi tarihî mekândır? A) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü    B) Silifke Yöresi halk oyunları C) Topkapı Sarayı    D) Yöresel yemeklerimiz 2.   Aşağıdaki eserlerden hangisi Mimar Sinan'a aittir? A) Selimiye Camii    B) Ayasofya Camii C) Anadolu Hisarı    D) Boğaziçi Köprüsü 3.   Aşağıdakilerden hangisi bize ait kültürel bir ürün değildir? A) Yoğurt         B) Hacivat    C) Nevruz         D) Tango 4.   Seçeneklerden hangisinde Dede Korkut hikâyesi yoktur? A) Keloğlan         B) Boğaç Han    C) Oğuz Kağan      D) Deli Dumrul 5.   Safranbolu hangi bölgemizdedir? A) Akdeniz         B) Karadeniz    C) Marmara         D) Ege 6.   "Babamla bu yıl Edirne'ye gittik. Kırkpınar yağlı güreşlerini izleyecektik. Nasıl da heyecanlıydım. Kispet giymiş güreşçileri görünce ben de heveslendim.”... Devamı

06 01 2014

5.SINIF

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE  ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 6   1.   I. Geçmiş yaşantılara ait izler taşır.  II. İnsanların yediği yemekler hakkında bilgiler verir. III. Yapıldıkları dönemi yansıtırlar. IV. Geçmişten geleceğe köprü olurlar.  Yukarıdaki bilgilerden hangileri tarihî mekanlar için doğrudur? A. I, II, III          B. II, III  C. II, III, IV          D. I, III, IV 2.Atatürk, Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak için aşağıdaki inkılâplardan hangisini gerçekleştirmiştir? A Latin harflerinin kabulü B. ağırlık ve uzunluk ölçülerinin kabulü C. Soyadı Kanununun kabulü D. saltanatın kaldırılması 3, "Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kül¬türü ile dolu olursa cumhuriyet de o ka¬dar kuvvetli olur." Atatürk'ün yukarıdaki sözü hangi ilke¬siyle doğrudan ilişkilidir? A. laiklik         B. devletçilik  C. milliyetçilik      D. inkılapçılık 4.Dini inanışın serbest olması, din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması aşa¬ğıdaki ilkelerden hangisine temel oluşturur? A. devletçilik       B. laiklik C. cumhuriyetçilik       ... Devamı

06 01 2014

5.sınıf

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE  ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 1 1. Ülkemizde bulunan tarihî zenginlikler, bize yüzyıllar öncesinin haberlerini verir. Bölgenizde bulunan tarihî eserlerden birini inceleyip özelliklerini veya geçmişten ne gibi izler taşıdığını yazınız. (Yakın çevrenizde tarihî eser yoksa müzelere giderek veya daha önce gördüklerinizden de yazabilirsiniz.)  …………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………. 2. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un tarihî eserlerinden ve doğal güzelliklerinden biri değildir? A)  Ayasofya Müzesi               B)   Efes Harabeleri  C) Topkapı Sarayı                  D)  Dolmabahçe Sa... Devamı

06 01 2014

2. Ünite Test

2.ÜNİTE SOSYAL                    BİLGİLER DEĞERLENDİRMESİ S.1) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.       a)1934yılında  kadınlara …………. ve……………… hakkı verildi.       b)Atatürk, Türk tarihinin gerçeklere ve belgelere dayandırılarak araştırılması için 1931 yılında………..  ……………        ………..   kurdu.       c)Bir alanda daha iyiye ulaşmak için yapılan köklü değişikliğe ………….denir.       d)İzmir İktisat Kongresi sonucunda …………… ………………… ilkesi kabul edildi.       e)Yeni harflerin kabulü, öğretim birliğinin sağlanması, milli mekteplerin açılması ……….. alanında yapılan yeniliklerdir. S.2)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.      a)Hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?          A)milliyetçilik    B)halkçılık    C)laiklik     D)milli birlik      b)Hatay ili Türkiye’ye hangi yıl halk oylaması sonucu katıldı?          A)1938               B)1939             C)1940               D)1941      c)Hangisi tarihi yapıt olarak gösterilemez?          A)Anıtkabir      B)TBMM           C)Düden şelalesi   D)Roma hamamı      d)Cumhuriyet yönetimi... Devamı

06 01 2014

2. Ünite Test

Her insanın ait olduğu bir grup vardır. Bu grubun bir tarihi olduğu gibi içinde yaşadığı çevrenin de bir tarihi vardır. Biz bu tarih içinde yaşarız ama bunun farkın¬da olmayız. Bunun farkında olmanın birçok yararı vardır. Farkında olmak araştır¬macı, merak eden ve soru soran bir anlayışa sahip olmak demektir. (1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız). 1.    Yukarıdaki metne göre her insanın içinde yaşadığı çevrenin geçmişini açıklayan ve insanlarla birlikte yaşayan aşağıdakilerden hangisidir? A.   tarihi B.   ekonomisi C.   coğrafî yapısı D.   bitki örtüsü 2.  İçinde yaşadığımız çevrenin geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşmada aşağıdakilerin hangilerinden yararlanamazız? A.  çeşme yazılarından B.  kale duvarları ve eski binalardan C.  kuşlardan D.  eski giysi ve kaplardan 3.    Bir yerin tarihinin farkında olmayı aşağıdaki ifadelerin hangisi ile daha doğru açıklayabiliriz? A.   o yer hakkında inceleme yapmak B.   o yeri sevmek C.   o yerde geçimini sağlamak D.   oradan daha güzel yerler aramak 4.    Merak eden insanın özelliklerine aşağıdakilerden hangisi uymaz? A.   Oturduğu yerin tarihiyle ilgili kaynakları okur. B.   Oturduğu yerin binalarını, çeşmelerini inceler. C.   Oturduğu yeri sever ve orada yaşar. D.   Oturduğu yerin doğal ve zenginlik kaynaklarını araştırır. 5.   Bir yerin geçmişini araştıran insan aşağıdaki sorulardan hangilerini sorar? A.   kim, ne zaman, nerede, niçin, nasıl B.   kaça, ne kadar, nelerle, kimlerle C.   ... Devamı

06 01 2014

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Testi

Soru 1.   Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir?           A)  barometre                              B)  termometre           C)  sismograf                               D)  rasathane               Soru 2.   Hangisinin oluşumunda akarsu etkilidir?           A) sıradağlar                                B) delta ovası           C) ova                                           D) yanardağlar                     Soru 3.   Coğrafya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?           A)İnsan topluluklarının tarihini inceler.         B) Yaşadığımız çevreyi tanımamıza yardımcı olur.         C) Nerede ve nasıl sorularından yararlanır.         D) Beşeri ve doğal öğeler arasındaki ilişkiyi inceler.                                               Soru 4.   İklimin tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?           A)Bir bölgede yaşayan insanların etkinlikleridir.         B) Bir yerde görülen yer şekilleridir.         C) Bir bölgedeki hava olaylarının uzun yıllar ortalamasıdır.   &n... Devamı

06 01 2014

Yeryüzü Şekilleri

1. 1 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 2. 5 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 3. 3 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 4. 2 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 5. 7 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 6. 10 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 7. 9 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez A)  B)  C)  D) 8. 8 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 9. 6 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Göl B) Ada C) Vadi D) Ova 10. 4 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Göl B) Ada C) Vadi D) Ova 11. Yüksekliği 500m’den fazla olan yerlere ne ad verilir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 12. Üç tarafı sularla kaplı kara parçasına ne ad verilir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 13. Çevresine göre daha alçakta bulunan ve tarıma  elverişli geniş, düz kara parçasına ne ad verilir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 14. Denizlerin karalara doğru olan dar uzantısı  aşağıdakilerden hangisidir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 15. Karaların denizlere doğru olan dar uzantısına ne ad verilir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 16. Dağlar haritada hangi re... Devamı

06 01 2014

İklim Test Soruları

1. Bir bölgede hava olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama etkiye ne denir? A) İklim B) Hava durumu C) Bitki örtüsü D) Sıcaklık ortalaması    2. Karadeniz kıyılarında görülen iklim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    3. Ege kıyılarında görülen iklim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi   4.Yurdumuzda aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    5.Doğu Anadolu Bölgesinde hangi iklim görülür? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    6. İç Anadolu Bölgesinde hangi iklim görülür? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    7.Marmara bölgesinin güneyinde hangi iklim görülür? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson    8.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hangi iklim görülür? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    9.Her mevsim yağışlı ılıman iklim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    10.Yazları sıcak ve kurak kışları bol yağışlı ve ılıman iklim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    11. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve sert iklim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    12. Karasal iklim aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde görülmez? A) Karadeniz Bölgesi B) İ&cc... Devamı

06 01 2014

SOSYAL BİLGİLER 5 BÖLGELERİMİZİ TANIYALIM TESTİ

SOSYAL BİLGİLER 5 BÖLGELERİMİZİ TANIYALIM TESTİ 1   1)   Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir? A)  barometre      B)  termometre C)  sismograf      D)  rasathane 2)   Hangisinin oluşumunda akarsu etkilidir?  A) sıradağlar      B) delta ovası C) ova         D) yanardağlar 3)   Coğrafya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?         A)İnsan topluluklarının tarihini inceler.         B) Yaşadığımız çevreyi tanımamıza yardımcı olur.         C) Nerede ve nasıllarından yararlanır.         D) Beşeri ve doğal öğeler arasındaki ilişkiyi inceler. 4)   İklimin tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?         A)Bir bölgede yaşayan insanların etkinlikleridir.         B) Bir yerde görülen yer şekilleridir.         C) Bir bölgedeki hava olaylarının uzun yıllar ortalamasıdır.         D) Bir yerde yetiştirilen ürün miktarıdır. 5)   Hangisi bir bölgedeki bitki örtüsünü etkileyen etmenlerden değildir?  A)  sıcaklık         B)  yağış-nem  C)  güneş ışığı      D)  yabani hayvanlar  ‘’Türkiye’de yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar.’’    6)   Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak değişmez? A)   yer altı kaynakları B)   ekonomik etkinlikler C)   b... Devamı

06 01 2014

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER(BÖLGEMİZİ TANIYALIM)

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER(BÖLGEMİZİ TANIYALIM)     Soru 1.   Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir?    A)  barometre      B)  termometre    C)  sismograf      D)  rasathane Soru 2.   Hangisinin oluşumunda akarsu etkilidir?         A) sıradağlar      B) delta ovası         C) ova         D) yanardağlar     Soru 3.   Coğrafya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?         A)İnsan topluluklarının tarihini inceler.         B) Yaşadığımız çevreyi tanımamıza yardımcı olur.         C) Nerede ve nasıl sorularından yararlanır.         D) Beşeri ve doğal öğeler arasındaki ilişkiyi inceler.            Soru 4.   İklimin tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?         A)Bir bölgede yaşayan insanların etkinlikleridir.         B) Bir yerde görülen yer şekilleridir.         C) Bir bölgedeki hava olaylarının uzun yıllar ortalamasıdır.         D) Bir yerde yetiştirilen ürün miktarıdır. Soru 5.   Hangisi bir bölgedeki bitki örtüsünü etkileyen etmenlerden değildir?         A)  sıcaklık         B)  yağış-nem         C)  güneş ışığı      D)  yabani hayvanlar         ... Devamı

06 01 2014

Bölgemizi Tanıyalım Test

ÖĞRENME ALANI :  İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER ÜNİTE                     :  BÖLGEMİZİ TANIYALIM                               Aşağıdaki soruların her birine dört seçenek verilmiştir. Seçeneklerden biri doğrudur. Doğru olan seçeneği bulup işaretleyiniz. 1. Haritada hangi renkle gösterilen yerler daha yüksek yerlerdir?     A.  mavi              B.  sarı                 C.  kahverengi          D.  yeşil 2. Türkiye’nin yükseltisi en az olan bölgesi hangisidir?     A.  Marmara     B.  Karadeniz              C.  İç Anadolu       D.  Doğu Anadolu 3. Çevresine göre alçakta kalmış ve vadiler tarafından derin yarılmamış geniş düzlüklere ne ad verilir?            A. plato                    B. ova                      C. vadi              D. tepe                    4. Aşağıdaki göllerden hangisi Marmara Bölgesi içinde yer almaz?      A. Ulubat Gölü               B. Sapanca Gölü      C. Tuz Gölü      D. İznik Gölü         5. Yurdumuz sınırları içinde doğup yine yurdumuz sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyumuz han... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE 1 HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

SOSYAL BİLGİLER   HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM               Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazarak tamamlayalım. 1.   Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü ayırıcı özellikleri bulunan kişi ..................dir. 2.   Başkalarının haklarına zarar vermeye başladığımız  anda bizim .........................  sona erer. 3.   En önemli hakkımız ...................... hakkımızdır. 4.   Yerlere çöp atmamak çevreye ve topluma karşı ..........................larımızdandır. 5.   Türkiye’de çocukların haklarını korumakla görevli kurum ............................................................dur.        Aşağıdaki ifadelerden doğru bulduğun cümlenin yanına D, yanlış bulduğun cümlenin yanına Y yaz. 1.   Aile üyeleri sorunlarını ve düşüncelerini çekinmeden paylaşmalıdır. 2.   Çocuk hakları sözleşmesinde çocuklara ücretsiz eğitim hakkı tanınmamıştır. 3.   Sahip olduğumuz haklarımızı yasalara uygun olarak kullanmamıza özgürlük denir. 4.   Sağlığını korumak bireyin kendine olan sorumluluklarından biridir. 5.   Farklı gruplarda bireylerin rolleri  farklılık gösterebilir.         Aşağıdaki soruları en doğru şekilde yanıtlayın. 1.   Bir bireyin sahip olabileceği değişik rollere örnekler verin. ... 2.   Grup içinde sorumluluğunu yerine getirmeyen bir kişi olursa ne gibi sorunlar yaşanır? ... 3.   Çocuk Hakları Sözleşmesindeki haklardan 5 tanesini yazın. •   ... •   ... •   ... •  ... Devamı

29 01 2013

HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ADIM ADIM TÜRKİYE

HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ADIM ADIM TÜRKİYE 1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz? A) Eğitim hakkı           B) Barınma hakkı C) Çocuğun sağlığının korunması hakkı D) Çocuğun bütün isteklerinin karşılanması hakkı 2. UNİCEF hangi amaçla kurulmuş bir birliktir? A) Tüm çevrecilerin çevreyi koruması amaçlı B) Tüm çocuklara yardım amaçlı C) Tüm hayvanları koruma amaçlı D) Eğitimi destekleme amaçlı 3. Aşağıdakilerden hangisi bir kurum değildir? A) Aile   B) Okul    C) Sağlık Ocağı    D) Öğrenci kulübü 4. Sorumluluk sahibi olmak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek bize ne kazandırır? A) Başarı    B) saygı    C) başarısız    D) Huzur 5. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un tarihi eserlerinden ve doğal güzelliklerinden biri değildir? A) Ayasofya Müzesi       B) Efes Harabeleri C) Topkapı Sarayı       D) Dolmabahçe Sarayı 6. Bölgesel farklılıkların sebebi nedir? A) İnsanlar    B) Çevre    C) İklim    D) Nüfus 7. Ülkemizdeki bölgelerde farklı yemeklerin yapılmasının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Damak tadı       B) Gelir düzeyi C) Kültür farklılığı       D) Coğrafi özellikler 8. Aşağıdakilerden hangisi kültürel mirasımızdan değildir? A) Heybe    B) Kilim    C) Çarık    D) Televizyon 9. Aşağıdakilerden hangisi okulda yerine getirmemiz  gereken sorumluluklarımızdandır? A) Okul ara&... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE 1 HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

 Ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen insan topluluğuna ne ad verilir? A)    kalabalık B)    grup C)    kişi D)    kurum     Aile aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A)    kalabalık B)    grup C)    kişi D)    kurum     Fırının önünde ekmek sırası bekleyen topluluk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)    kalabalık B)    grup C)    kişi D)    kurum     Belediye aşağıdaki topluluklardan hangisiyle adlandırılabilir? A)    kalabalık B)    grup C)    kişi D)    kurum     Aşağıdakilerden hangisi  bir grup olmasına karşın aynı zamanda bir kurumdur? A)    Okul B)    Aile C)    Sınıf D)    Dolmuş     Dolmuşta yolculuk yapanlar aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır? A)    kalabalık B)    grup C)    kişi D)    kurum     Aşağıdakilerden hangisi resmi bir kurum değildir? A)    Okul B)    Milli Eğitim Müdürlüğü C)    Belediye D)    Market     Aşağıdakilerden hangisi topluluk değildir? A)    Film izleyenler B)    Bankada sıra bekleyenler C)    Futbol takımı D)    Sahilde güneşlenen insanlar     Aşağıdakilerden hangisi grup değildir? A)    Sınıf arkadaşları B)    Akrabalar C)    Müzik korosu D)    Konser izleyicileri     “İsteyerek ve planlayarak bir araya gelen, ortak amaçları olan, birbirlerini yakından t... Devamı

29 01 2013

2.ÜNİTE ADIM ADIM TÜRKİYE

ÖĞRENME ALANI :  KÜLTÜR VE MİRAS ÜNİTE                     :  ADIM ADIM TÜRKİYE                               Aşağıdaki soruların her birine dört seçenek verilmiştir. Seçeneklerden biri doğrudur. Doğru olan seçeneği bulup işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi İstanbul’dadır?     A.  Nemrut heykelleri    B.  Ayasofya Müzesi     C.  Selimiye Camii   D.  Efes Antik Tiyatrosu 2. Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi tarihi evleri ve lokumu ile ünlüdür?     A.  İznik   B.  Susurluk              C.  Safranbolu     D.  Göreme 3. Aşağıdaki göllerden hangisi “Kuş Cenneti” olarak adlandırılmaktadır?      A.Manyas Gölü        B. Tuz Gölü      C. Van Gölü       D. Acıgöl                    4. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi tahılın bolluğu nedeniyle “tahıl ambarı” olarak adlandırılır?      A. Doğu Anadolu Bölgesi                     B. İç Anadolu Bölgesi        C. Ege Bölgesi                                      D. Güneydoğu Anadolu Bölgesi         5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?      A. kaymak-Afyon                  &n... Devamı

29 01 2013

2.ÜNİTE ADIM ADIM TÜRKİYE

Her insanın ait olduğu bir grup vardır. Bu grubun bir tarihi olduğu gibi içinde yaşadığı çevrenin de bir tarihi vardır. Biz bu tarih içinde yaşarız ama bunun farkın¬da olmayız. Bunun farkında olmanın birçok yararı vardır. Farkında olmak araştır¬macı, merak eden ve soru soran bir anlayışa sahip olmak demektir. (1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız). 1.    Yukarıdaki metne göre her insanın içinde yaşadığı çevrenin geçmişini açıklayan ve insanlarla birlikte yaşayan aşağıdakilerden hangisidir? A.   tarihi B.   ekonomisi C.   coğrafî yapısı D.   bitki örtüsü 2.  İçinde yaşadığımız çevrenin geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşmada aşağıdakilerin hangilerinden yararlanamazız? A.  çeşme yazılarından B.  kale duvarları ve eski binalardan C.  kuşlardan D.  eski giysi ve kaplardan 3.    Bir yerin tarihinin farkında olmayı aşağıdaki ifadelerin hangisi ile daha doğru açıklayabiliriz? A.   o yer hakkında inceleme yapmak B.   o yeri sevmek C.   o yerde geçimini sağlamak D.   oradan daha güzel yerler aramak 4.    Merak eden insanın özelliklerine aşağıdakilerden hangisi uymaz? A.   Oturduğu yerin tarihiyle ilgili kaynakları okur. B.   Oturduğu yerin binalarını, çeşmelerini inceler. C.   Oturduğu yeri sever ve orada yaşar. D.   Oturduğu yerin doğal ve zenginlik kaynaklarını araştırır. 5.   Bir yerin geçmişini araştıran insan aşağıdaki sorulardan hangilerini sorar? A.   kim, ne zaman, nerede, niçin, nasıl B.   kaça, ne kadar, nelerle, kimlerle C.   ... Devamı

29 01 2013

3.ÜNİTE ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM  ADI SOYADI:…………………………………………………..      ÇALIŞMA TESTLERİ - 1   1. Ülkemizdeki 9 adet tarihî yer, "Dünya Ortak Kültür Mirası" listesinde yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden biri değildir? A)   İstanbul Tarihî Yarımada ve Galata B)   Safranbolu C)   Ankara Kalesi D)   Göreme - Kapadokya 2. Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilgili değildir? A.   Tarım ürünlerinin çeşitliliği B.   Bitki örtüsü C.   Barınaklar D.   Savaşlar 3. Truva hangi ilimizde bulunur? A)  Çorum         B)  Elazığ C) Çanakkale      D) Kırklareli 4. Aşağıdaki eserlerden hangisi Sivas'ta bulunmaktadır? A)   Pamukkale B)   Divriği Cami ve Darüşşifa C)   Göreme, Kapadokya D)   Hattuşaş 5.   Ege kıyıları niçin çok girintili ve çıkıntılıdır? A)   Dağların kıyıya dik olması B)   Dağların denize paralel olması C)   Denizin sert dalgalarının kıyıyı aşındırması D)   Deprem kuşağında olması 6.   Aşağıdaki şehirlerden hangisi Ege Bölgesindedir? A) Bursa                 B) Muğla C) Antalya      ... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE.3 ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM

 DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM  ADI SOYADI:…………………………………………………..      ÇALIŞMA TESTLERİ - 5   1.   Seçeneklerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi'nde olan illerimizdendir?  A) Hatay    B) Hakkâri    C) Mardin   D) Şanlıurfa 2.   Seçeneklerden hangisi Akdeniz Bölgesi'nin komşusu değildir?  A) Ege    B) İç Anadolu C) Güneydoğu Anadolu    D) Marmara   3. Yurdumuzun güneyinde hangi ülkelerle toprak sınırımız vardır? A) Suriye - Irak    B) İran - Azerbaycan C) Gürcistan - Ermenistan    D) Yunanistan - Bulgaristan   4. Karadeniz Bölgesi'nde kıyılar ile iç kesimler arasındaki ulaşımı zorlaştıran temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A)   Ormanların geniş yer kaplaması B)   Yağışların fazla olması C)   Dağların denize paralel olarak uzanması D)   Erozyon olayının sıkça görülmesi 5. Yurdumuzda çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?   A)   Yüzey şekillerinin engebeli olması B)   Kuzey yarımkürede olması C)   Dağların çoğunlukla doğu-batı doğrultusunda olması D)   Uç tarafının denizlerle çevrili olması 6. Hangi seçenekte verilenlerin tümü aynı coğrafi bölge içi... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE.3 ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM  ADI SOYADI:…………………………………………………..      ÇALIŞMA TESTLERİ - 6   1. Türkiye fizikî haritasında kahverengi en çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülür. Burada kahverenginin her tonu bulunur. Doğu Anadolu Bölgesi'yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Ortalama yükseltisi fazladır. B. Dağlar fazla yer tutar. C. Orman örtüsü gürdür. D. Yer şekilleri engebelidir. 2. Aşağıdakilerden hangisi bir yerde torun yapılamamasının nedenlerinden değildir? A. bölgenin geniş olması B. iklimin elverişsiz olması C. tarım alanlarının yetersiz kalması D. yüksekliğinin çok fazla olması 3. Pamuk, yaz sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde yetiştirilirken, turunçgiller kışın sıcaklıkların fazla düşmediği yerlerde yetiştirilir. Buna göre yetiştirilen ürünlerle aşağıda-kilerden hangisi arasında ilişki vardır? A. iklim         C. yer şekilleri B. bitki örtüsü       D. insan sayısı 4. Ülkemizde nüfus ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi'dir. Bu durum bölgenin hangi özelliğinden kaynaklanmaz? A. küçük bir bölge olması B. iklimin uygun olması C. sanayileşmenin fazla olması D. turizm imkânları 5.Ülkemizde sanayinin ve ticaretin en çok geliştiği bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Ege Bölgesi    B. K... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE 3 ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM  ADI SOYADI:…………………………………………………..      ÇALIŞMA TESTLERİ - 7     1.Ülkemizde bölgeler arasında farklı iklimler görülmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? A. dağların ve ovaların dağılımına B. ormanların az veya çok oluşuna C. nüfusun az veya yoğun oluşuna D. yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğine 2.Ülkemizde aynı mevsimde farklı hava koşullarının görülmesini sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir? A.yer şekillerinin çeşitli olması B. deniz ve göllerin çok olması C. geniş topraklara sahip olması D. tarımın yoğun olması 3. Doğu Anadolu bölgemizde kışlar çok soğuk geçer. Bu duruma yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir? A. ovaların çok olması B. yükseltinin fazla olması C. bozkır bitki örtüsünün olması D. kar yağışlarının görülmesi 4.   I. Karadeniz Bölgesi'nin geniş olması  II. bitki örtüsünün gür olması III. yağışların bol olması IV. yüksek dağların bulunması Yukarıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi'nde gür ormanların görülmesinin nedenidir? A.I      B. II      C. III    D.IV 5.    I. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde bulunur. II. Sıcağa ve kuraklığa dayanıklıdır.  III. Kısa boylu çalılardır.  Yukarıda verilenler hangi bitki örtüs&... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM  ADI SOYADI:…………………………………………………..      ÇALIŞMA TESTLERİ - 8     1. Aşağıdakilerden hangisi, doğal afetlerden biri olan sel felaketinde kaybın fazla olmasının sebeplerinden biri değildir?   A)   İnsanların doğayı tahrip etmeleri B)   İklimde oluşan bozulmalar C)   Çok sıkı alınan önlemler D)   Dere yatakları ve yakınlarına yapılan evler   2. Su, insan hayatında çok önemlidir; ancak bazen bir felaket hâline dönüşebilir. İnsanlara çok fazla zarar verebilir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bunun sebeplerden biri olamaz?   A)   Çok yoğun yağmurlar B)   Dere, çay ve nehir taşması C)   Denizden gelen büyük ve şiddetli dalgalar D)   Yapılan baraj ve setler 3. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında asla yapılmamalıdır? A)   Deprem olurken dışarı çıkmaya çalışmak B)   Deprem durana kadar beklemek C)   Hayat üçgeni oluşturmak D)   Buzdolabı yanına veya masa altına girmek 4. Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan afetlerden biridir? A)   Deprem         B) Sel    C) Yangın         D) Tsunami 5. Deprem ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A.   Yer kabuğunun iç katmanl... Devamı

29 01 2013

4.ÜNİTE ÜRETTİKLERİMİZ

1)  İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin tahıl ambarı olmasının en önemli nedeni aşağı¬dakilerden hangisidir? a)   Halkın tarıma önem vermesi b)   Toprağın nadasa bırakılması c)   Sulama olanaklarının artırılması d)   İklimi ve tarım alanlarının fazlalığı 2)  Aşağıdaki yerlerden hangisinde petrol ra¬finerisi bulunamaz? a) Mersin   b) İzmit               c) Niğde         d) İzmir 3)  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. İskenderun - demir ve çelik        B. Elbistan - linyit        C. Zonguldak - taş kömürü      D. İstanbul - petrol 4)  Turfanda sebzeciliğin Türkiye'de en fazla Antalya bölümünde olmasının nedeni aşağı¬dakilerden hangisidir? A. Düz bir araziye sahip olması           B. İşlek bir limana sahip olması C. İklimin elverişli olması                     D. Tarımın fazla gelişmiş olması 5)  İç Anadolu Bölgesi fazla nüfuslu olmamasına rağmen bu bölgede yer alan Ankara'nın nüfusunun yoğun olmasının nedeni aşağıdakilerde hangisidir? A. Başkent olması                             B. Tarımın çok gelişmesi C. İkliminin yumuşak olması              D. Düz bir araziye sahip olması 6)  Aşağıdaki eşleştirmelerde hangisi yanlıştır? A. Akdeniz - maki      B. Karadeniz - orman       C. Karasal iklim - bozkır           D. Karadeniz iklimi - sera 7)  Yurdumuzda petrol çıkarılan b... Devamı

29 01 2013

4.ÜNİTE ÜRETTİKLERİMİZ

64)   Ülkemizin en önemli geçim kaynağı hangisidir? A)balıkçılık  B)sanayi   C)madencilik  D)tarım Cevap: C 65)   Taş kömürü aşağıdaki illerden hangisinde çıkarılmaktadır? A)Kayseri    B)Zonguldak  C)Rize  D) Batman Cevap: C 66)   Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekim alanı çok sınırlıdır?(yalnızca bir yerde yetişir) A)fındık  B)şekerpancarı   C)çay   D) mısır Cevap: A 67)   Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde ormancılık en çok gelişmiştir? A)İç Anadolu Bölgesi       B)Karadeniz  Bölgesi           C)Doğu Anadolu  Bölgesi   D)Marmara Bölgesi Cevap: D 68)   İnsanların eğlenmek, gezmek, görmek, dinlenmek için yaptıkları gezile ve bu gezilerin ortaya çıkardığı etkinliğe ne ad verilir? A)seyahat     B)gezi   C)turizm    D)yolculuk Cevap: A 69)   I.tarım      II. hayvancılık      III. doktorluk Yukarıdakilerden hangisi yâda hangileri ekonomik faaliyettir? A. I ve II   B. I ve III    C. II ve III      D. I,II, III Cevap: D 70)   I.yeryüzü şekilleri   II. iklim      III. bitki örtüsü Bir bölgede yapılan ekonomik faaliyetleri yukarıdakilerden hangisi yâda hangileri etkiler? A. yalnız I   B. I ve II   C. I,II, III   D. Yalnız II Cevap: B ... Devamı

29 01 2013

4.ÜNİTE ÜRETTİKLERİMİZ

29)    Kayısı üretimi ile tanınan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?   A-Kayseri       B- Malatya        C- Antalya          D- Ankara Cevap: C 30)   Tuz Gölü hangi ilimizdedir?  A-Ankara         B- Eskişehir        C- Konya         D- Isparta Cevap: C 31)   Ankara’nın sembolü olan küçükbaş hayvan aşağıdakilerden hangisidir?  A-koyun       B- kıl keçisi          C- tiftik keçisi          D- koç Cevap: A 32)   Türkiye’de büyükbaş hayvancılık en çok hangi bölgemizde yapılır? A-İç Anadolu   B- Marmara    C- Doğu Anadolu         D- Güneydoğu Anadolu Cevap: A 33)   Yurdumuzun Tekirdağ ve çevresi, iklim bakımından  aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetişmesine  imkân sağlamaktadır?   A- incir          B- portakal    C- fındık                D- ayçiçeği Cevap: A 34)   Yurdumuzda küçükbaş hayvancılığın en yaygın olarak yapıldığı bölgemiz  hangisidir?   A- İç Anadolu   B- Karadeniz     C- Ege           D- Marmara Cevap: D 35)   Rezerv bakımından Türkiye’nin dünyada ilk sırada yer aldığı maden hangisidir?  A- bor          B-  bakır         ... Devamı

29 01 2013

Ürettiklerimiz Ünitesi Çözümlü Test

Adı Soyadı: Sınıfı    : Numarası  : Kitapçık Türü: A 1)   "Dağlık alanlarda kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım daha zor olur." Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde ulaşım daha kolay sağlanır? a) Ege   b) Akdeniz                   c) Marmara             d) Karadeniz Cevap: B 2)   Yurdumuzun en yoğun nüfuslu bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a)   İç Anadolu b)   Doğu Anadolu c)   Marmara d)   Karadeniz Cevap: B 3)   İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin tahıl ambarı olmasının en önemli nedeni aşağı¬dakilerden hangisidir? e)   Halkın tarıma önem vermesi f)   Toprağın nadasa bırakılması g)   Sulama olanaklarının artırılması h)   İklimi veTarım alanlarının fazlalığı Cevap: D 4)   Aşağıdaki yerlerden hangisinde petrol ra¬finerisi bulunamaz? a) Mersin   b) İzmit               c) Niğde         d) İzmir Cevap: D 5)   Hakkari Bölümü Türkiye'nin en az nüfuslu yerlerindedir. Aşağıdakilerden hangisi bu¬nun nedenlerinden değildir? i)   Çok dağlık ve engebeli olması j)   Ekonomisinin gelişmemesi k)   İklimin elverişsizliği l)   Küçük yer kaplaması Cevap: D 6)   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? m)   İskenderun - demir ve çelik n)  &nb... Devamı

29 01 2013

5.ÜNİTE Gerçekleşen Düşler Test

1. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik bir ürün sayılmaz ?      A. buzdolabı                    B. otomobil                  C. radyo                  D. su 2. Geçmişte yaşamış insanların zamanı ölçmek için kullandığı Güneş saati için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?    A. Akrep ve yelkovanı vardır. B. Güneş ışığının oluşturduğu gölgeye göre zamanı belirler.    C. Enerjisini Güneş ışığından alır.  D. Saniye ve saliseleri gösterir. 3. Aşağıdaki teknolojik ürünleri kullanım amaçlarına göre gruplamak istersek hangisi grubun dışında kalır? A. otobüs                 B. bilgisayar                C. uçak                      D. tren                                                                                      4. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin getirdiği kolaylıklardan biri değildir? A. Ulaşım süresinin kısalması               B. Haberleşmenin hızlanması                  C. Enerji kaynaklarının azalması           D. Ulaşımın kolaylaşması 5. Çağlar boyunca insanlar bir çok ürün tasarlamış ve yapmıştır.      Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?  A. Rahat yaşama isteği        B. İşleri kolayl... Devamı

29 01 2013

6.ÜNİTE TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR

TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR    1. ” Türkiye çöl olmasın!” kampanyasını aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?       A. ÇEKÜL                    B. TEMA                  C. AKUT                      D. TEV        2. TEMA vakfı aşağıdakilerden hangisini yapmaz?       A. erozyonla mücadele                           B. ağaçlandırma çalışmaları       C. doğal varlıkları koruma                      D. doğal varlıkları koruma    3. Hangi kuruluş eğitimle ilgili etkinlikler yapmaktadır?       A. TEGV                B. Greenpeace                 C. ÇEKÜL               D. ÇEKÜD    4. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde kurtarma çalışmaları yapan bir kuruluştur?       A. TEV                   B. AKUT                C. TEMA                      D. TEGV    5. Aşağıdakilerden hangisinin amacı içki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla                engellemektir?       A. Yeşilay                              &n... Devamı

29 01 2013

Toplum İçin Çalışanlar Ünitesi Soruları

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR ÜNİTESİ SORULARI 1.   “Toplumun sürekli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan kalıcı yapılara kurum denir.” Aşağıdakilerden hangisi kurum olarak adlandırılamaz?          A. Çocuk Esirgeme Kurumu                        B. Mahalle Takımı               C. İl Halk Kütüphanesi                            D. Meteoroloji İstasyonu 2. “İnsanların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı oluşumlara ……………… denir.” tümcesini en      doğru hangisi tamamlar?          A. Hukuk kurumu       B. Özel teşebbüs       C. Resmi kurum       D. Gönüllü hizmet 3. Toplumun huzur ve güvenini sağlamakla görevli en yetkili resmi kurum aşağıdakilerden hangisidir?          A. Emniyet Müdürlüğü                           B. İçişleri Bakanlığı                        C. Kültür ve Turizm Bakanlığı                   D. Sınır Karakolları          4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında hizmet veren resmi kurumdur?          A. Turkcell                 B. Avea              C. TV8             D. TRT        &... Devamı