25 09 2008

ISTANBULUN FETHI VE SONRASI

Ünite 2: ISTANBULUN FETHI VE SONRASI

Ünite 2: ISTANBUL'UN FETHI VE SONRASI
     

1- Asagidakilerden hangisi, Istanbul'un fethi için yapilan hazirliklardan biri degildir?
      a) Rumeli Hisari yapildi.                            b) Büyük toplar yapildi.
      c) Güçlü bir donanma olusturuldu               d) Anadolu  Hisari fethedildi
      
2. Istanbul un fethinin çok önemli  sonuçlari  olmustur. Asagida verilenlerden hangisi fethin Dünya Tarihi açisindan sonucudur?
      a) Istanbul baskent yapildi.              
      b) Anadolu --Rumeli arasindaki kopukluk giderildi
      c) Ortaçag bitti-Yeniçag basladi       
     d) 2.Mehmet e Fatih ünvani verildi.
      
3.Osmanlilar Karadeniz e hakim olabilmek için  hangi sehri almamislardir?
      a)Amasra        b) Sinop       c) Kirim      d) Belgrad
      
4.                                 Fethedilen Yer                Hakim Olunan Deniz
                                 1. Kirim        ------- ------  Karadeniz
                                 2. Rodos       -------------  Ege  Denizi
                                 3. Preveze Savasi --------- Akdeniz
                                 4 .Mora        -------------- Kizildeniz
      Yukaridaki eslestirmelerden hangisi yanlistir?
      a) 1                     b) 2                c)3                    d)4
       
5. Hangi olay Kanuni Sultan Süleyman döneminde olmamistir?
      a) 1.Viyana Kusatmasi       b)Karadeniz in Türk hakimiyetine girmesi
      c)  Hint Deniz Seferleri       d) Fransa’ya Kapitülasyonlar  verilmesi.
      
6.Fransa’ya Kapitülasyonlar verilmesinin en önemli nedeni asagidakilerden hangisidir?
                  a) Avrupa  Hiristiyan birligini  parçalamak.
                  b) Fransa’nin limanlarindan yararlanma düsüncesi.
                  c) Akdeniz ticaretinin canlandirilmak istenmesi 
                  d) Baharat Yoluna hakim olma istegi.
      
7.Istanbul un fethiyle, büyük toplarla surlarin yikilabilecegi anlasilmistir. Bu olay asagidaki gelismelerden hangisine neden olmustur?
      a) Cografi Kesifler               b) Haçli Seferleri  
      c) Derebeylikleri zayiflamasi  d) Rönesans
      
8.Misir hangi padisah zamaninda Osmanli topraklarina katilmistir?
      a)Fatih Sultan Mehmet     b) 2.Bayezid      
      c) Yavuz Sultan Selim      d) Osman Bey
      
9.Osmanlilar Baharat Yoluna sahip olabilmek için, hangi devlete  son vermislerdir?
      a)Bizans         b) Akkoyunlu    c) Safevi      d) Memlük
      
10 Osmanli Devleti ile Iran (Safevi) Devleti arasindaki ilk baris antlasmasi asagidakilerden hangisidir?
      a) Amasya           b) Istanbul        c) Ferhat Pasa        d) Karlofça
      
11. Cezayir in Osmanli Devletine baglanmasi ve Preveze Deniz Savasinin kazanilmasinda çok önemli payi olan denizci kimdir?
      a) Oruç Reis      b) Turgut Reis    c) Hizir ( Barbaros) Reis     d) Temel Reis
      
12. Anadolu Türk Siyasal birligi hangi padisah zamaninda tamamlanmistir?
      a) Orhan Bey     b) 2. Mehmet     c) 1.Selim     d) 1.Süleyman
      
13 Mohaç Savasi ndan sonra Macaristan'in büyük bölümü  Osmanlilara geçti. 
Bu gelisme Osmanli Devleti ile hangi Avrupa devleti arasindaki iliskilerin bozulmasina neden olmustur?
      a) Avusturya   b)  Fransa    c) Ingiltere       d) Ispanya
      
14. Barut, Matbaa, Pusula,Kagit gibi teknik buluslarin Avrupalilarca ögrenilmesini saglayan olay hangisidir?
      a) Rönesans              b) Reform      c)  Kavimler Göçü             d) Haçli  Seferleri
      
15 Otlukbeli Savasi hangi devletle  yapilmistir?
           a)Karakoyunlular        b)Akkoyunlular      c)Memlüklüler        d)Bizans     
 
16 -Asagidakilerden hangisi Istanbul’un fethinin sonuçlarindan degildir?
      A)Karadeniz ticaret yolunun Osmanlilarin denetimine geçmesi
      B)Türklerin Avrupa’da güvenle yerlesmelerinin saglanmasi
      C)Sur ve kalelerin toplarla yikilabileceginin anlasilmasi
      D)Çanakkale bogazinin Osmanlilarin hakimiyetine geçmesi
      
17- XVI. Yüzyilda ,Dogu Akdenizde Osmanli hakimiyetinin yerlesmesine bölgedeki güvenligin saglanmasi için asagidaki yerlerden hangisi alinmistir?
      A)Kibris           B)Mora           C)Otranta                    D)Midilli
      
18- Asagidakilerden hangisi Istanbul’un fethedilmesini sonuçlarindan degildir?
      A)Osmanli padisahlarinin halife unvaninin almasi
      B)Osmanlilarin Balkanlardaki fetihlerin kolaylasmasi
      C)Karadeniz ticaret yollarinin Osmanli denetimine girmesi
      D)Anadolu’daki Osmanli hakimiyetinin  kuvvetlenmesi
      
19- Osmanli Devleti, Hint Okyanusu’nda asagidaki devletlerden hangisiyle mücadele etmistir?
      A)ispanya       B) Portekiz      C)Venedik        D) Almanya
      
20-Osmanli Devletinin Avrupada ilk toprak kaybettigi ve son toprak kazandigi antlasma eslestirmeleri hangi seçenekte dogru olarak verilmistir?
      A)Zitvatorok A.-Bucas A.                        B)Karlofça A.-Uyvar A.
      C)Zistovi A.-Bucas A.                             D)Karlofça A.-Bucas A.
      
21-1645-1669 yillari arasinda kusatilan Girit adasi hangi devletten alinarak Osmanli egemenligine geçmistir?
      A)Venedikliler         B)Cenevizliler        C)Portekizliler      D)Malta Sövalyeleri
     
22-Akdeniz’in bir Türk gölü haline gelmesini saglayan deniz savasi hangi sikta dogru olarak verilmistir?
      A)Inebahti deniz savasi                        B)Preveze deniz savasi
      C)Malta kusatmasi                              D)Rodos’un alinmasi
     
23- Asagidakilerden hangisi Istanbul’un fethinin sonuçlarindan degildir?
      A)Karadeniz ticaret yolunun Osmanlilarin denetimine geçmesi
      B)Türklerin Avrupa’da güvenle yerlesmelerinin saglanmasi
      C)Sur ve kalelerin toplarla yikilabileceginin anlasilmasi
      D)Çanakkale bogazinin Osmanlilarin hakimiyetine geçmesi
      
24-Asagidaki yerlerin Osmanlilar tarafindan fethe edilis tarihlerine göre siralanisi hangi seçenekte verilmistir?
A)Mora-Rodos- Kibris    B)Rodos –Mora-Kibris   
C)Kibris-Mora-Rodos     D)Mora –Kibris-Rodos
      
25-Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine asagidakilerden hangisinin fethi tamamlanamamistir?
      A)Italya         B)Macaristan          C)Mora           D)Basra
      
26- XVI. Yüzyilda ,Dogu Akidenizde Osmanli hakimiyetinin yerlesmesine bölgedeki güvenligin saglanmasi için asagidaki yerlerden hangisi alinmistir?
      A)Kibris              B)Mora           C)Otranta             D)Midilli
      
27- Asagidakilerden hangisi ,Fatihin Kirim Hanligini Osmanli Devletine baglamasini nedenleri arasinda yer almaz?
      A)Karadeniz ticaret yolunun güvenligini saglamak istemesi
      B)Kirim Hanliginin iç karisikliklar içinde olmasi.
      C)Kirim halkinin Fatihten yardim istemesi
      D)Altinorda devletinden gelecek tehlikelerin engellenmek istenmesi
      
28-Istanbul Fatih Sultan Mehmet dönemine gelinceye kadar birçok kez kusatilmis ancak alinamamistir.
      Istanbul’un Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilmesinde asagidaki etkenlerden hangisi  daha önemli rol oynamistir?
      A)Türk askerlerinin sayisal üstünlügü       B)Kullanilan üstün savas teknikleri
      C)Komutanlarin savastaki basarilari         D)Bizanssin zayif savunma sistemi
      
29-Asagidakilerden hangisi Istanbul’un fethedilmesinin sonuçlarindan degildir?
      A)Osmanli padisahlarinin halife unvaninin almasi
      B)Osmanlilarin Balkanlardaki fetihlerin kolaylasmasi
      C)Karadeniz ticaret yollarinin Osmanli denetimine girmesi
      D)Anadolu’daki Osmanli hakimiyetinin  kuvvetlenmesi
      
30- Trablusgarb’in Osmanli denetimine girmesi hangi padisah döneminde gerçeklesmistir?
      A)Fatih Sultan Mehmet       B)II.Beyazit
      C)Yavuz Sultan Selim         D)Kanuni Sultan Süleyman
      
31-Asagidakilerden hangisi ,Misir seferinin sonuçlarindan biri degildir?
      A)Akdenizin Türk Gölü haline gelmesi
      B)Osmanli hazinesinin zenginlesmesi
      C)Önemli ticaret yollarindan birinin Osmanlilarin eline geçmesi
      D)Kutsal emanetlerin Istanbul’a getirilmesi
      
32- Asagidakilerden hangisi II. Bayezid devrinde Venediklilerden alinan yerler arasinda yer almaz?
      A)Modon           B)Girit          C)Inebahti        D) Navarin
      
33- II. Bayezid döneminde meydana gelen Osmanli - Memluk savaslarinin sebepleri arasinda hangisi gösterilemez?
A)Memlüklerin  Cem'i korumalari              
B)Anadolu'da Sii propagandasi yapmalari
C)Karamanogullrii Beyligi'ni desteklemeleri 
D)Dulkadiroglulari’nin Osmanli'dan yardim istemesi
      
34- Asagidaki beyliklerden hangisine II. Bayezid döneminde kesin olarak son verilmistir?
      A)Karamanogullari      B) Ramazanogullari 
      C) Dulkadiroglulari      D) Germiyanogullari
      
35- Safevi Devleti, hangi devletin topraklari üzerinde kurulmustur?
      A)Akkoyunlular        B)Fatimîler     C)Karakoyunlular     D)Timur Imparatorlugu
      
36- Osmanli tarihinde "Misir Seferi" olarak bilinen sefer sirasinda yapilan savaslar hangi seçenekte bir arada verilmistir?
      A)Çaldiran - Mercidabik                       B) Ridaniye - Otlukbeli
      C) Otlukbeli - Turna dagi                     D) Mercidabik - Ridaniye
      
37-  I. Anadolu Türk birliginin saglanmasi
      II. Dogu Anadolu'nun Osmanli hakimiyetine girmesi
      III. Baharat Yolunun Osmanli hakimiyetine girmesi
      IV. Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi
      Yukaridaki gelismelerden Yavuz dönemine ait  olmayani hangisidir?
      A)I                   B)II                  C)III                D)IV
      
38- Asagida Yavuz dönemindeki savaslar ve bu savaslarin yapildigi devletler eslestirilmistir.
                  Bu esletilmelerden hangisi yanlistir?
      A)Çaldiran - Safeviler                                 B) Turnadag - Karaman ogullari
      C) Mercidabik - Memlükler                            D) Ridaniye -  Memlükler
      
39- Yavuz döneminde asagidaki devlet veya beyliklerden hangisi ile mücadele olmamistir?
      A)Dulkadiroglulari            B) Venedik          C)Safeviler           D) Memlükler
      
40- Osmanli padisahlari hangi olay sonucunda "halife” unvanini tasimaya basladilar?
      A)Çaldiran Savasi                  B)Anadolu'daki  Sii isyanlarinin  bastirilmasi
      C)Abbasi Devleti'nin yikilmasi   D) Memluk Devleti'nin yikilmasi    
 
41- Yavuz Sultan Selim,sehzadeligi döneminde hangi sancakta valilik yapmistir?
      A)Trabzon       B) Manisa        C)Amasya       D) Karaman
      
42-Kanuni tahta geçtiginde ilk seferini asagidaki  ülkelerden hangisi üzerine düzenlemistir?
      A)Fransa            B) Avusturya               C)Macaristan           D) Venedik
      
43--Mohaç Savasi'nin en ônemli sonucu asagidakilerden hangisidir?
      A)Fransa krala esaretten kurtulmustur.  
      B)Macaristan Osmanli hakimiyetine girmistir.
      C)Osmanli Devleti batida gücünü artirmistir.
      D)Osmanli Devleti Islam dünyasinda sayginligi artmistir.
     
44- Kanuni, asagidaki Avrupa devletlerinden hangilerinin birbirleri ile yaptiklari savaslardan faydalanarak, Avrupa da etkinligini artirmaya çalismistir?
          A)Almanya-Ingiltere    B)Fransa-Ingiltere  
          C) Avusturya-Italya    D)Almanya-Fransa
      
45-  I. Belgrad'in Fethi
      II. Alman Seferi
      III.Mohaç Savasi
      IV. Rodos Adasi'nin Fethi
      Yukaridaki olaylarin kronolojik siralamasi hangisinde verilmistir?
      A)I-III-II-IV          B) I-IV-III-II          C)II-III-I-IV          D)V-III-I-II
      
46- Asagidakilerden hangisi Kanuninin Fransa'ya kapitülâsyon hakki tanimasinin sebeplerinden biri degildir?
      A)Fransa’ya Avrupa Hiristiyan birliginden kopartmak.
      B)Akdeniz ticaretini tekrar canlandirmak.
      C)Osmanli donanmasinin Fransiz limanlarindan yararlanmasina saglamak.
      D)Fransa ile ittifak kurarak Almanya üzerine sefere çikmak.
      
47-Kanuni döneminde asagidaki gelismelerden hangisi sonucunda Akdeniz bir Türk gölü haline gelmistir?
      A)Preveze Deniz Savasi      B)Barbaros'un Osmanli hizmetine girmesi
      C)Inebahti deniz savasi      D)Trablusgarp'in fethi
      
48- Osmanli Devleti, Hint Okyanusu’nda asagidaki devletlerden hangisiyle mücadele etmistir?
      A)ispanya          B) Portekiz          C)Venedik         D) Almanya
      
49-Asagidaki denizcilerden hangisi, Kanuni döneminde düzenlenen Hint denizi seferlerine katilmamistir?
      A)Murat Reis               B) Piri Reis      C)Seydi Ali Reis          D) Turgut Reis
      
50--Kibris Adasi'nin Lala Mustafa Pasa tarafindan fethi, asagidaki savaslardan hangisine sebep olmustur?
      A)Preveze Deniz Savasi      B)Inebahti Deniz Savasi
      C)Hint Deniz Savaslari       D)Mohaç Meydan Savasi
 
                                   
                                     CEVAPLAR

1-D

2-C

3-D

4-D

5-B

6-A

7-C

8-C

9-D

10-A

11-C

12-C

13-A

14-D

15-B

16-D

17-A

18-A

19-B

20-D

21-A

22-B

23-D

24-D

25-A

 

26-A

27-D

28-B

29-A

30-D

31-A

32-B

33-B

34-A

35-A

36-D

37-D

38-B

39-B

40-D

41-A

42-C

43-B

44-D

45-A

46-C

47-A

48-B

49-D

50-B

151
0
0
Yorum Yaz