29 01 2013

HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ADIM ADIM TÜRKİYE

HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM
ADIM ADIM TÜRKİYE


1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz?

A) Eğitim hakkı          
B) Barınma hakkı
C) Çocuğun sağlığının korunması hakkı
D) Çocuğun bütün isteklerinin karşılanması hakkı

2. UNİCEF hangi amaçla kurulmuş bir birliktir?

A) Tüm çevrecilerin çevreyi koruması amaçlı
B) Tüm çocuklara yardım amaçlı
C) Tüm hayvanları koruma amaçlı
D) Eğitimi destekleme amaçlı

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kurum değildir?

A) Aile   B) Okul    C) Sağlık Ocağı    D) Öğrenci kulübü

4. Sorumluluk sahibi olmak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek bize ne kazandırır?

A) Başarı    B) saygı    C) başarısız    D) Huzur

5. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un tarihi eserlerinden ve doğal güzelliklerinden biri değildir?

A) Ayasofya Müzesi       B) Efes Harabeleri
C) Topkapı Sarayı       D) Dolmabahçe Sarayı

6. Bölgesel farklılıkların sebebi nedir?

A) İnsanlar    B) Çevre    C) İklim    D) Nüfus

7. Ülkemizdeki bölgelerde farklı yemeklerin yapılmasının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damak tadı       B) Gelir düzeyi
C) Kültür farklılığı       D) Coğrafi özellikler

8. Aşağıdakilerden hangisi kültürel mirasımızdan değildir?

A) Heybe    B) Kilim    C) Çarık    D) Televizyon

9. Aşağıdakilerden hangisi okulda yerine getirmemiz
 gereken sorumluluklarımızdandır?

A) Okul araç gereçlerini temiz tutmak
B) Okulumuzu sadece okul içinde temsil etmek
C) Okula geç gelmek
D) Okul idaresine zorluk çıkarmak
10. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?

A) Akla ve bilime dayanması
B) Milli birlik ve bütünlüğe önem vermesi
C) Yurtta ve dünyada barışın korunması
D) Halifeliğin gereklerinin savunulması

11. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?

A) Açıksözlülüğü       B) Yöneticiliği
C) Bencilliği          D)  İleri görüşlülüğü

12. Aşağıdaki ilkelerle inkılaplar arasındaki eşleştirmeler hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

A) Cumhuriyetçilik – Saltanatın kaldırılması
B) Milliyetçilik – Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Halkçılık – Medeni kanun
D) Devletçilik – Kadın erkek eşitliği

NOT: HER SORU 5 PUANDIR

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

Din ve devlet işlerinin bir birinden ayrılmasına ……….           
denir.

Pamukkale travertenleri ……………….. ilimiz sınırları içinde yer alır.

Bütün çocukların …………..,  ………………, …………..,ve bakımları Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınır.

Ailemizden sonra yer aldığımız en önemli kurum 
…………..  dur.

NOT: HER CÜMLE 5 PUANDIR.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini koyunuz.

(   ) Eski uygarlıkların yurdumuzda bıraktığı eserler doğal güzelliklerimizi oluşturur.

(   ) Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyetinin temelini oluşturur.

(   ) Kültürel farklılıklar yalnızca giyim ve konuşma şeklinde ortaya çıkar.

(   ) Bir toplumun maddi ve manevi değerleriyle, o topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü kültürü oluşturur.
NOT : HER CÜMLE 5 PUANDIR

210
0
0
Yorum Yaz