20 01 2014

Gerçekleşen Düşler Soru Cevap Konu Anlatımı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ GERÇEKLEŞEN DÜŞLER ÜNİTESİ 
SORU VE YANITLARI
ÜNİTEDE GEÇEN ÖNEMLİ KAVRAMLAR

* İcat         * Buluş      * Teknoloji
* Bilim İnsanı   * Katalog      * Mikrobiyoloji
* Patent      * Karteks      * Medeniyet
* Abone      * Proje

GERÇEKLEŞEN DÜŞLER 

1- Bilim nedir?
1- Doğanın temel yasalarının araştırılması ve öğrenilmesi etkinliğine BİLİM denir.

2-Teknoloji ne işe yarar?
2-Teknoloji insanın doğa içindeki gücünü arttırmasına imkân sağlar.

3-Teknolojinin gelişimi nasıl olmuştur?
3-Başlangıcı binlerce yıl eskiye dayanır en önemli icatlar şunlardır.
   * Taştan balta yapıldı.      * Ateş keşfedildi.      * Ok ve yay icat edildi.
   * Tekerlek icat edildi.      * Karasaban yapıldı.      * Yazı icat edildi.
   * Bilimin gelişmesi ile teknolojik gelişmelerde hızlandı ve çeşitlendi.

4- Bilim insanlarının özellikleri nelerdir?
4- * Meraklı ve sorgulayıcıdırlar.
     * Araştırmacıdırlar.
     * Sabırlı ve mücadelecidirler.
     * Zamanı verimli kullanırlar.
     * Gerçekçidirler.
     * Eleştiriye açıktırlar.
     * Evrenseldirler.

5-Bilim insanları amaçlarına nasıl ulaşabilmektedir?
5-* Uzun araştırma ve inceleme yaparlar.
    * Bazen çabaları sonuçsuz kalır fakat yılmadan devam ederler.
    * Bazen amaçladıklarından farklı şeyler icat ederler.
    * Böylece bilim insanları tarihe yön vermiş ve insanlığa ışık tutmuşlardır.
6- Thales KİMDİR?(M.Ö 5-6 yüzyıllar) 
6- * Yunan Gökbilimci Filozof ve Matematikçidir.
     * Fizik ve felsefenin kurucusu sayılır.
     * Güneş tutulmasını önceden bilmiştir.

7- Arkhimedos kimdir? (M.Ö. 3. Yüzyıl)
7- Kaldıraç dengeleri, sıvıların kaldırma kuvveti ve hacimle ilgili buluşlar yapmıştır.

8-İbni Sina kimdir? (980 -1037 )
8- Kimya, tıp ve felsefe alanında çalışan büyük Türk bilginidir.

9-Galileo kimdir? ( 1564 – 1642)
9-* Fizik, matematik, astronomi ve klasik mekanik üzerinde çalışmıştır.
    * Güneş merkezli astronomi sistemini geliştirmiştir.

10-Sir Isaac Newton kimdir? (1642 – 1727 )
10- * İngiliz matematik, fizik ve gök bilimcisidir.
       * Yer çekimi yasasını bulmuştur.
       * Teleskopu icat etti.

11-Louis Pasteur (Lui Pastör ) (1822–1895) Kimdir?
11- * Fransız fizik, kimya, biyoloji ve tıp bilginidir.
      * Pastörizasyonu bulmuştur.
      * Kuduz aşısını bulmuştur.

12-Johanne Mendel kimdir? (1822 -1884 )
12-* Botanik bilginidir.
      * Genetik biliminin kurucusudur.
      * Mengel yasalarını bulmuştur.

13-Mar koni Kimdir? 
13-* İtalyan bilim adamıdır.
      * Radyoyu icat etmiştir.

14- Albert Einstein Kimdir? (1879 – 1955)
14-* Alman asıllı A.B.D’li fizikçidir.
      * Kütle ile enerjinin değerliğini kanıtlamıştır.
      * İzafiyet teorisini geliştirmiştir.

15- Alexander Fleming kimdir? (1881 – 1955)
15- Penisilini bulmuştur.

16-Charles Francis Richter kimdir? (1900 – 1985)
16-Depremin büyüklüğünü ölçen Richter ölçeğini bulmuştur.
17-Feza Gürsey kimdir (1921 -1992)
17-*Dünyaca ünlü Türk bilimcisidir.
      * Fizik bilimine önemli katkılar sağlamıştır.

18- Prof Dr. Gazi Yaşargil kimdir? ( 1925 - ….)
18- * Tıp bilginidir.
       * Beyin cerrahi alanında büyük yenilikler yapmıştır.

19- Elektriğin insan yaşamına giriş süresi nasıl olmuştur?
19- * İlk yazılı belgeler tales’e (M.Ö. 625 -545)’e dayanır.
       * İlk elektriği Otto Von Guericke üretmiştir. (1602 – 1686)
       * İngiliz Stephen Gray elektriğin iletilebileceğini kanıtlamıştır.(1696–1736)
       * Benjamin Franklin ( 1706 – 1790 ) artı – eksi yükleri bulmuştur.
       * Alessandra Volta (1745 – 1827 )1800’de pili icat etmiştir.
       * Michael Faraday (1791 – 1867 ) mıknatısın elektrik akımı yarattığını bularak ilk elektrik motorunu  icat etmiştir.

20- Bilgisayar nedir?
20-* Elektronik bir makinedir.
      * Kendisine verilen bilgileri alır,saklar,üzerinde işlemler yapar.
      * Gerektiğinde bu bilgileri yazmaya çıktı olarak verir.

21- Donanım nedir?
21- Bilgisayarın bütün elektronik parçalarıdır.

22- Yazılım nedir?
22- Bilgisayara verilen bilgiler ve komut sistemidir.

23- Program nedir?
23-  Belli bir iş yapması için verilen komut listesine denir.

24- Bilgisayarın tarihçesi nasıldır?
24- * Abaküs bilgisayarın atası sayılır.
       * Birkaç kişinin kullanabildiği büyük bilgisayarlar icat edildi.
       * Monitörsüz kişisel bilgisayarlar yapıldı.
       * Ekranı ve klavyesi olan bilgisayarlar icat edildi.
       * Fareli bilgisayarlar yapıldı.
       * Dizüstü bilgisayarlar yapıldı. 
25- Bilgisayar günlük yaşamımızda başlıca nerelerde kullanılmaktadır?
25- * Eğitim.      * Sağlık.      * İletişim.
       * Büro işleri   * Fabrikalar.        * Makineler.
       * Otomobiller.   * Günlük yaşamın başka birçok alanlarında.


26-Atatürk’ün bilim ve teknoloji alanında yaptığı önemli çalışmalar nelerdir?
26- * Harf devrimi yaptı.      
       * Okuma yazma seferberliği başlattı.
       * Bilim adamlarına büyük önem ve çalışmalarına destek verdi.
       * Türk Dil Kurumunu kurdurdu.
       * Tarımsal araştırma, veteriner, Zoo teknik araştırma ve Hıfzıssıhha araştırma enstitüleri kuruldu.
       * Maden Teknik ve Arama Enstitüsü kuruldu.
       * Petrol arama ve işletme ile altın arama ve işletme idareleri oluşturuldu.
       * Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu.
       * Tarımda makineleşmeye önem verildi.
       * Demiryolları seferberliği başlatıldı.

27-Bilgi kaynağı nedir?
27-Bilgi almak için kullandığımız yayınlara BİLGİ KAYNAĞI denir.

28-Belli başlı kaynaklarımız nelerdir?
28-  * Dergi      * Kitap      * Ansiklopedi      * İnternet 

29-Sürekli yayın nedir?
29-Günlük, haftalık, aylık gibi belirli aralıklarla düzenli olarak yayınlanan yayınlara SÜREKLİ YAYIN denir.

30- Gazete bize neler sağlar*
30-* Ülkemiz ve Dünya’da yaşanan ekonomik, politik, sosyal ve bilimsel gelişmeleri öğreniriz.
      * Bu gelişmeler hakkındaki haber, bilgi, değerlendirme ve yorumları takip ederiz.

31- Bilgi kaynakları nasıl kullanılmalıdır?
31-* Konumuzun ne olduğunu tam olarak belirlemeliyiz.
      * Başlık ve alt başlıklar belirlenmelidir.
      * Kütüphanelerde kitapların yerlerini gösteren katalog ve bilgisayarlardan yararlanmalıyız.
      * İnternette arama yaparken google, arabul, altavista gibi arama motorlarını kullanmalıyız.
      * Büyüklerimizden ve öğretmenimizden yararlanmalıyız.

32- Kullanılan kaynaklar çalışmalarda asıl gösterilmelidir?
32- * Yararlanılan yazının kime ait olduğu.
       * Kaynağın adı.
       * Hangi sayfaların kullanıldığı belirtilmelidir.
 

0
0
0
Yorum Yaz