27 01 2013

Dünyada Neler Oluyor

DÜNYA HEPİMİZİN
■Yeryüzünde çok sayıda canlı yaşamaktadır. Canlılar, yaşamlarını çevreleriyle sürekli etkileşim içinde sürdürürler. Beslenme, barınma ve çoğalma gibi temel gereksinimlerini yaşadıkları bu doğal ortamdan karşılarlar.
■Doğal ortamda canlılarla cansızlar arasın daki sürekli ilişkiye doğal denge denir.
■Canlılar arasındaki doğal dengenin bozulmasına neden olan tek canlı insandır.
■Dünya nüfusu sürekli olarak artmaktadır.
Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için doğal dengeye zarar vermemek gerekir.
■Ormanlar; tarla açmak, bina yapmak amacıyla veya yangınlarla yok edilmektedir. Oysa ormanlar doğal dengeyi sağlayan çok sayıda canlının yaşam alanıdır.
■Ormanlar; çevreyi güzelleştiren erozyonu önleyen, toprak kaymalarını engelleyen ve insanlara pek çok yarar sağlayan doğal varlıklardır.
■Ormanların tahrip edilmesiyle birçok canlı türü yok olmaktadır.
■Sanayi atıkları, çevre kirliliğine, suların (deniz, göl, akarsu) kirletilmesine pek çok canlı türünün yok olmasına neden olmaktadır.
■Yaşamımızı sürdürmek için doğal kaynaklardan yararlanırız. Hava, su, toprak, bitki örtüsü ve madenler doğal kaynaklarımızı oluşturur.
■Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi sonucu bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar tükenmektedir.
■Su, sağlıklı bir hayatın devamı için canlıların gereksinim duyduğu en önemli doğal kaynaktır.
■Buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, tropikal bitki ve hayvan türlerinin azalması, salgın ve bulaşıcı hastalıkların çoğalması, seller, fırtınalar, küresel ısınma ve insanların doğal kaynakları bilinçsizce tüketmeleri nedeniyle dünyamız günden güne yaşanılmaz bir yer hâline gelmektedir.
■Günlük yaşantımızda, okulda ve evde bilinçli tüketici olmamız gerekir. Su, elektrik, yakıt ve besin maddelerini israfa kaçmadan gerektiği kadar kullanmaya özen göstermeliyiz.

BAŞKA DÜNYA YOK
■Savaşlar, insanlar üzerinde uzun yıllar silinmeyecek olumsuz etkiler bırakır. Savaşların birçok nedeni vardır, bazen çok basit nedenlerden dolayı da savaş çıkmaktadır.
■Savaşlar nedeniyle birçok insan hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır.
■Teknolojinin gelişmesiyle birlikte savaşlarda kullanılan silahlar da büyük gelişme olmuştur. Özellikle kitle imha silahlarından olan nükleer (atom bombası), biyolojik ve kimyasal silahların kullanılması çok sayıda kişinin ölümüne, etkileri yıllarca devam edecek hastalıkların çıkmasınaneden olmaktadır.
■Savaş ve açlık kavramları arasında doğrudan bir bağlantı vardır.
■Savaşlar, açlığa neden olan sosyal ve ekonomik etkenlerin başında gelmektedir.
■Dünyada besin kaynaklarının dağılımında dengesizlikler vardır. Besin kaynakları bazı ülkelerde çok bol iken, bazı ülkelerde çok azdır. Kaynakların az olması ülkelerde açlığa neden olmaktadır.
■Özellikle Afrika ve Asya kıtalarındaki bazı ülkelerde insanlar açlık çekmektedir.
■Gelişmiş olan ülkeler bu ülkelerdeki insanlara gıda yardımı yapmaktadır.
■Bazı ülkelerde her yıl çok sayıda insan açlıktan ölürken bazı ülkelerde gıda maddeleri çöplere atılmaktadır.
■Gıda israfını önlemek için özellikle insanların toplu olarak bulundukları hastane, okul, otel gibi yerlerde tüketilecek kadar yiyecek hazırlanmalıdır. Ülkemizde çok miktarda ekmeğin ve yemeğin yenilmeyerek çöpe atıldığı bir gerçektir.
■Savaş, açlık, yoksulluk, bulaşıcı hastalık, doğal felâketler dünyada birçok ülkeyi etkileyen olaylardır. Bu olaylara küresel sorunlar denir. Bu sorunların çözümü için ülkeler el ele vermeli, birlik ve beraberlik içinde çözüm yolları aramalıdır

0
0
0
Yorum Yaz