06 01 2014

COĞRAFYA VE DÜNYAMIZ

1. Bir yerin enlem ve boylamlar yardımıyla belirtilen konumuna ne ad verilir?
A)Özel konum                            
B)Paralel                               
C)Meridyen                              
D)Matematik konum

2.Yeryüzündeki bir noktanın ekvatora en yakın uzaklığının açı olarak değerine ne denir?
 A)Boylam                                 
B)Enlem                                 
C)Saniye                                   
D)Dakika

3.Dünya üzerindeki bir noktanın başlangıç meridyenine en yakın uzaklığının açı cinsinden değerine ne ad verilir?
A)Boylam                                 
B)Paralel                              
C)Derece                                  
D)Hiçbiri

4.Türkiye Dünya üzerinde hangi enlem ve boylamlar arasında yer alır?
A)36-42KP         26-45 DM                                 
B)36-43 KP        26-46 DM                                                                              
C)36-42 KP        26-45 DM           
D)35-42 KP        26-45 DM                             

5.Kuzey yarımkürede 30 Derece ve 68 Derece kuşakları arasında hangi iklim kuşağı görülür?
A).Ilıman iklim                            
B)Soğuk iklim                          
C)Sıcak iklim                       
D)Hiçbiri

6.Yeryüzündeki bir nokta için öğle vakti,o noktanın Güneş’in tam önüne geldiği andır.Bu anda o boylam üzerinde bulunan
Yerler için saat 12 00  olarak  kabul edilir.Böylece ortaya çıkan saat ayarlamasına ne ad verilir?
A)Ulusal Saat                            
B)Yerel Saat                           
C)Merkezi Saat                      
D)Uluslarası Saat

7.Yaklaşık olarak 33 Derece Doğu Boylamında bulunan Ankara’da saat 1200  iken 43 Derece Doğu Boylamında bulunan Kars’ta saat kaçtır?       
A)11 40                                       
B)13 50                                      
C)12 40                                  
D)12 30

8.Yerel saat  uygulaması çeşitli karışıklıklara neden olmaktadır.Onun için bunun yerine ulusal saat sistemi kullanılır.Türkiyede ulusal saat hangi ilimizden geçen meridyen esas alınarak kabul edilmiştir?       
A)İzmir                                      
B)Bursa                                     
C)İznik                                   
D)İzmit
9.   30 Derece Doğu Meridyeninde saat 10 00 iken 30 Derece Batı Meridyeninde saat kaçtır?
A)Saat 5                                   
B)Saat 4                                    
 C)Saat 7                                 
D)Saat 8

10.  25 Derece Doğu Meridyeninde saat 24 ve günlerden PAZAR iken 55 Derece Doğu Meridyeninde saat kaçtır,ve hangi Gün yaşanmaktadır?
 A)Saat 21 CUMARTESİ          
B)Saat 22 PAZAR                      
C)Saat 23 PAZARTESİ           
D)Saat 03 PAZARTESİ

11.Bir noktanın Dünya üzerinde hangi kıt’ada yer aldığı,komşu ülkeler,çevresinde bulunan denizlere göre olan konumuna
ne denir?
A)Özel Konum                         
B)Matematik Konum                  
C)Uluslar arası Konum          
D)Ulusal Konum

12..Aynı ortamı paylaşan canlılar arasında düzenli bir ilişki mevcuttur.Bu ilişkiye ne ad verilir?
 A)Doğal Denge                       
B)Canlılar Zinciri                       
C)Ekolojik Denge                   
D)Doğal Düzen

13.Aşağıdaki canlılardan hangisi günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır?
A)Kurt                                     
B)Tilki                                        
C)Akdeniz Foku                      
D)Keklik

14.Doğal kaynaklar insanların en değerli varlıklarıdır.Aşagıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
A)Hava                                   
B)Toprak                                     
C)Maden                                
D)Orman

15.Dünya üzerinde açlık ve kıtlık ile mücadele için Birleşmiş Milletler Örgütü hangi teşkilatı kurmuştur?
A)Unicef                                  
B)F.A.O.                                      
C)Nato                                   
D)Cento

16.Birleşmiş Milletler uluslar arası çocuklara yardım fonu(unicef)çocukların açlıktan zarar görmemeleri için  çalışmalar yapmaktadır.Bu  doğrumudur?
 A)Yanlıştır                             
 B)Kısmen doğrudur                      
 C)Hiçbiri                               
D)Doğrudur


17.İnsan,hayvan ve bitkilerde hastalık yapan mikrop ve virüs taşıyan silahlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nükleer Silah                      
B)Kimyasal Silah                          
C)Mayın                              
 D)Biyolojik  Silah

18.  2.Dünya Savaşında Japonya’ya atılan ve binlerce insanın öiümüne yol açan bomba aşağıdakilerden hangi gruba girer?
A)Kimyasal                             
B)Biyolojik                                    
C)Nükleer                            ,
D)Hiçbiri

19.Nükleer enerjinin kullanım alanı çok yaygındır.Aşağıdakilerden hangisi bu kullanım alanlarından değildir?
A)Besin Sanayii                       
B)Adli Tıp                                     
C)Kriminolojide                    
D)Elektronikte

20.İletişim teknolojisi alanında Türkiyede Türksat uyduları sayesinde uydu teknolojisinden yararlanınır. Doğrumudur?
A)Yanlıştır                               
B)Kısmen yanlıştır                        
C)Doğrudur                           
D)Kısmen doğrudur

21.İnternet aracılığı ile Bilgisayarımızda aşağıdaki işlemi yapamayız?
A) E.Mail                                
B)Ses ve görüntü                           
C)Bilgi alış-verişi                  
D)Telsiz haberleşmesi

22. A.B.D.li üç astronot hangi yılda AY’a ilk defa iniş gerçekleştirmişlerdir?
A)1968                                     
B)1969                                           
C)1970                                  
D)1956

23.Organ nakline konu olan organlar arasına aşağıdakilerden hangisi girmez?
A) Pankreas                             
B)Akciğer                                     
C)Kemik                                
D)Göz

24. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonuçlarından birisidir?
a-)Belli bir yerde dört farklı mevsim görülür.
b-)Yıllık sıcaklık farkları oluşur.
c-)Güneş ışınları yere aynı açılarla düşer.
d-)Gece-gündüz oluşur.

25. Aşağıdakilerden hangisi Paralel dairelerinin özelliklerinden biri değildir?
a-)90 Derece Paralelleri kutup noktalarıdır.
b-)Ekvator başlangıç Paralelidir.
c-)Paralellerin çevresinin uzunlukları Ekvatordan kutuplara doğru azalır.
d-)İki Paralel arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.


26. Aynı meridyen üzerinde yer alan farklı iki noktanın hangi özelliği yıl içinde aynıdır?
              a-)Gece süreleri
              b-)Yerel saatleri
              c-)Gündüz süreleri
              d-)Güneş ışınlarının geliş açıları

27. Herhangi bir yerde dört mevsimin yaşanması aşağıdaki bilgilerden hangisiyle ilgilidir?
             a-)Dünyanın şeklinin geoid olmasıyla 
             b-)Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle
             c-)Ekvatora olan uzaklığıyla 
             d-)Güneş ışınlarının yıl içinde geliş açısıyla

28.  Aşağıdakilerden hangisi eski dünya karalarından birisidir?
            a-)Avrupa 
            b-)Okyanusya
            c-)Amerika
            d-)Antartika
   
29-Kutup noktalarından eşit uzaklıkta olduğu ve yer küreyi iki eşit parçaya böldüğü varsayılan daireye ne ad verilir?
A-Kutup Dairesi  
B-Başlangıç meridyeni
C-Ekvator        
D-Eksen

30- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunu belirleyen faktörler arasında yer almaz ?
A-Denizlere göre durumu
B-Hangi kıtalar arasında yer aldığı
C-Hangi enlem ve boylamlar arasında olduğu
D-Ticaret yollarına göre durumu

31-Türkiye’nin Coğrafi konumu aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır?
A-Turizm     
B-Ulaşım
C-Madenler   
D-Tarım faaliyetleri

32- I. Kuzey Amerika
      II. Afrika
      III. Okyanusya
      IV.Antartika
Yukarıdaki kıtaların büyükten küçüğe doğru dizilişi ,aşağıdakilerden hangisidir?
A)I-II-III-IV
B)II-I-IV-III
C)IV-III-II-I
D)III-IV-I-III

33-Aşağıdakilerden hangisi kenar denizi özelliğindedir?
A)Japon Denizi

0
0
0
Yorum Yaz