27 01 2013

Coğrafi Konum Matematik Konum Özel Konum

 

COĞRAFİ KONUM

Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu ko­numa coğrafi konum denir. Coğrafi konum, ma­tematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.          

 

 

 

 

 

 

                                     

                       

 

Matematik konum:Bir yerin Ekvator’a ve Başlangıç Meridyeni’ne (Greenwich) göre konumuna denir. Matematik konumu öğrenebilmek için paralel ve meridyenlerinde bilinmesi gerekir.

Özel konum:Bir yerin dünya üzerinde çevresinden dolayı kazandığı özellikleridir.

PARALELLER VE ÖZELLİKLERİ

 

PARALEL(ENLEM):Ekvator’a paralel olarak birer derecelik aralıklarla doğu-batı yönlü çizilen hayali çizgilerdir.

 

PARALELLERİN ÖZELLİKLERİ:

 

Ekvator:Dünya’yı tam ortadan iki eşit parçaya bölen çizgiye denir.

*       Ekvator, başlangıç paralelidir.Derecesi 0’dırEn büyük paralel dairesi ekvatordur

*        Ekvator’un kuzeyindeki paralellere Kuzey Paralelleri, güneyindeki paralellere Güney Paralelleri denir.

*       90 tane Kuzey Yarım Küre’de, 90 tane Güney Yarım Küre’de olmak üzere 180 tane paralel dairesi vardır..

*       Paralel dairelerinin uzunlukları Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır; kutuplarda nokta haline gelir (Dünya’nın şeklinden dolayı).

*       paraleller birbirini kesmezler.

*       Bütün paralellerin arasındaki uzaklık 111 km’dir, birbirine eşit ve her yerde aynıdır.

 

Paraleller arasındaki mesafe hesaplanırken;

 1. Aynı yarımkürede paraleller verilmişse birbirinden çıkarılır.
 2. Farklı yarımkürelerde paralel verilmişse toplanır.
 3. Bulunan paraleller 111 km ile çarpılır.

MERİDYENLER VE ÖZELLİKLERİ:

 

MERİDYEN(BOYLAM):Kuzey ve Güney kutup noktalarını birleştiren, Ekvator’u dik bir açıyla kesen hayali çizgilerdir.

 

MERİDYENLERİN ÖZELLİKLERİ:

 1. Başlangıç Meridyeni İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarındaki Greenwich kasabasından geçer. (0 olarak kabul edilir.)
 2. Başlangıç meridyeninin Doğusunda ki meridyene Doğu Meridyeni, batısındaki  meridyene Batı Meridyeni denir.
 3. Doğusunda 180, batısında 180 olmak üzere toplam 360 tane meridyen vardır.
 4. Kuzey-güney yönlü uzanırlar.
 5. Kutup noktalarında birleşirler.
 6. Bütün meridyen yaylarının uzunlukları aynıdır. (20, 004,5 km)
 7. Meridyenler Doğu Yarımküre’de doğuya, Batı Yarımküre’de batıya gittikçe numaraları büyür.
 8. İki meridyen arası ile iki paralel arası mesafe sadece Ekvator üzerinde eşittir ve 111 km’dir.
 9. Meridyenler arası mesafe kutuplara gidildikçe daralır ve kutuplarda meridyenler birleşir.
 10. İki meridyen arası her yerde 4 dakikadır.

 

 

TÜRKİYE’NİN ÖZEL KONUMU SONUÇLARI:

 1. Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu bir konumdadır.
 2. Çanakkale ve İstanbul boğazlarıyla önemli ulaşım ve ticaret yollarına sahiptir. Köprü vazifesi görmektedir.
 3. Ülkemiz batıdaki sanayi ülkeleri ve doğudaki petrol zengini ülkelerle komşudur. Bunlar arasındaki ihtiyaçları karşılıklı olarak giderir.
 4. Orta kuşakta yer aldığı için dört mevsimin yaşandığı bir yerdir.
 5. Doğal zenginlikleri zengindir.
 6. Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
 7. Yeraltı zenginlikleri fazladır.
 8. Türkiye iki yarımada üzerindedir.( Anadolu ve Trakya)

 

TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMU  SONUÇLARI:

 1. Türkiye 26°-45° Doğu Meridyenleri ile 36°-42° Kuzey Paralelleri arasında yer alır.
 2. Türkiye üzerinde 45-26= 19 meridyen geçmektedir.
 3. Doğusu ile batısı arasında 19*4: 76 dk. Zaman farkı vardır.
 4. Kuzey-güney doğrultusunda 42-36= 6 paralel geçer. 6*111= 666 km uzaklık vardır.
 5. Ekvator’a göre Kuzey Yarımküre’de, Başlangıç Meridyeni’ne göre Doğu Yarımküre’dedir.
 6. 4 mevsim belirgin olarak görülür.
 7. Gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz.
 8. Öğle vakti gölge boyu kuzeye düşer.
 9. Ülkemizin güneyinden kuzeyine gidildikçe sıcaklık azalır.
 10. Denizlerimizde sıcaklık ve tuzlulukta kuzeye gidildikçe azalır. Güneyde her zaman daha yüksektir.
 11. Ülkemiz Kuzey Yarımküre’de yer aldığı için en uzun gündüz 21 Haziran, en uzun gece ise 21 Aralık’ta yaşanır.
 12. Gündüz süresi yazın kuzeye, kışın güneye gittikçe uzar.
 13. Dağların güney yamaçları kuzeye göre her zaman daha sıcaktır.

 

185
0
0
Yorum Yaz