06 01 2014

Bölgemizi Tanıyalım Test

ÖĞRENME ALANI :  İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
ÜNİTE                     :  BÖLGEMİZİ TANIYALIM                             

 Aşağıdaki soruların her birine dört seçenek verilmiştir. Seçeneklerden biri doğrudur. Doğru olan seçeneği bulup işaretleyiniz.

1. Haritada hangi renkle gösterilen yerler daha yüksek yerlerdir?
    A.  mavi              B.  sarı                 C.  kahverengi          D.  yeşil

2. Türkiye’nin yükseltisi en az olan bölgesi hangisidir?
    A.  Marmara     B.  Karadeniz              C.  İç Anadolu       D.  Doğu Anadolu

3. Çevresine göre alçakta kalmış ve vadiler tarafından derin yarılmamış geniş düzlüklere ne ad verilir?    
       A. plato                    B. ova                      C. vadi              D. tepe                   

4. Aşağıdaki göllerden hangisi Marmara Bölgesi içinde yer almaz?
     A. Ulubat Gölü               B. Sapanca Gölü      C. Tuz Gölü      D. İznik Gölü
       
5. Yurdumuz sınırları içinde doğup yine yurdumuz sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyumuz hangisidir?      
      A. Yeşilırmak                     B. Kızılırmak                C. Fırat             D. Meriç

6. Aşağıdaki tanımlardan hangisi körfezi anlatır?
    A. Denizin karaya doğru sokulmuş bölümüdür.        B. Küçük göllerdir.                                 
    B. Akarsuların denize döküldüğü yerlerdir.               C. Çevresine göre yüksek olan yerlerdir.

7. Marmara Bölgesi’nin en yüksek yeri hangisidir?
    A. Yıldız Dağları                B. Kaz Dağları             C. Saman Dağları              D. Uludağ                         

8.  Ülkemizin yer şekilleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A. Yükseklikler batıdan doğuya gidildikçe artar.
  B. Ege Denizi kıyılarımız diğer kıyılarımıza oranla daha girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir.
  C. En yüksek bölge Doğu Anadolu Bölgesidir.
  D. Dağlar en çok Marmara Bölgesi’nde toplanmıştır.

9.  Yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı geçtiği iklim türü hangisidir?  
A.  Karadeniz iklimi        B.Akdeniz iklimi        C. Karasal iklim        D. Ilıman İklim

10. Bazı illerimiz yetiştirdikleri ürünlerle tanınmıştır. Aşağıdaki il-ürün ikililerinden hangisi yanlıştır?
A.  Diyarbakır – Karpuz     B.  Kars – İncir     C.  Giresun – Fındık      D.  Adana – Pamuk

11. İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler?
A.  Yetiştirilen tarım ürünlerini                        B.  Çıkarılan yeraltı kaynaklarını
C.  Halkın giyim biçimini                                 D.  Evlerin yapı malzemelerini

  12. Aşağıdaki iklim türlerinden hangisi ülkemizde görülmez?
    A. Karadeniz İklimi         B. Tropikal İklim          C. Akdeniz iklimi      D. Karasal İklim


13 . Coğrafî bölgelerimizin sınırları belirlenirken doğal, beşeri ve ekonomik özellikler dikkate alınmıştır.
Buna göre yedi coğrafî bölgenin sınırlarının oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
       A .  Sanayinin          B.  Bitki örtüsünün         C.  Nüfus özelliklerinin       D. Çevre kirliliğinin

14. Aşağıdakilerden hangisi portakal yetiştirmek için en uygun yerdir?
A.   Edirne                    B. Rize                C.Hakkari                 D. Antalya

15. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü hangi seçenekte verilmiştir?
       A. orman                       B. maki                      C. bozkır             D. step
   
16. Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılığın yaygın olarak yapılıyor olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
     A. bölgedeki nüfusun azlığı                               B. bölgede verimli otların yetişmesi         
     C.bölgenin yüksek olması                                 D. bölge insanının fakir olması 

17. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz hangisidir?
    A. Ege Bölgesi            B. Karadeniz Bölgesi      C. İç Anadolu Bölgesi     D. Marmara Bölgesi  

18. İnsanların şehirlerde yaşamak istemelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
      A. eğitim                 B. iş                        C. sağlık                D. hayvancılık        
  
19. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdan biri değildir?
          A. Van Gölü            B.  Kaplıcalar            C.  Boğaz Köprüsü      D.  Kızılırmak

20. Çoğunluğu Ürgüp, Uçhisar, Avanos ve Göreme civarında bulunan, insanların eskiden beri içlerini oyup barınma yeri ve yiyecek deposu olarak kullandıkları doğal şekil aşağıdakilerden hangisidir?
A.  Peri bacaları     B.  Pamukkale travertenleri   C. Damlataş mağarası   D. Palandöken dağları

21. • Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
• Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
• Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
• Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.
          Yukarıda verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir? 
            A. Deprem   B. Çığ             C. Erozyon      D. Toprak kayması

22. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin zararlarından değildir?
     A. Can ve mal kaybı       B. Salgın hastalıklar       C. Yükseltinin artışı     D.  Ulaşımda aksama

23. Marmara bölgesinde en çok görülen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
      A.  hayvancılık         B.  tarım                C.  el sanatları             D.  sanayi

24. Ormanlarda ağaçların bilinçsizce kesilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
       A.  toprak kaymasının artmasına                   B.  hayvanların çoğalmasına   
       C. yağışların artmasına                                  D.  depremlerin artmasına

25. Çay yetiştirmek için bol yağış ve ılık bir kış mevsimi gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde çay yetiştirilebilir?
       A. Rize             B. Mersin          C. Erzurum          D. Ankara

0
0
0
Yorum Yaz