15 05 2008

Başarılı Olmak İçin Ne Yapmalıyız?

Başarılı Olmak İçin Ne Yapmalıyız?

1.Öğretmen ve arkadaşlarımızı dikkatli dinlemeliyiz.
2.Ders Çalışmalıyız.
3.Derse katılmalıyız.
4.Arkadaş ve öğretmenlerimize saygılı olmalıyız.
5.Derste parmak kaldırarak konuşmalıyız.
6.Kitap okumalıyız.
7.İşlediğimz konulardan özet çıkarmalıyız.
8.Ödevlerimizi zamanında yapmalıyız
9.Araştırma yapmalıyız.
10.Test çözmeliyiz.
11.Planlı çalışmalıyız.
12.Sınıf ve okul kurallarına uymalıyız.
13.Devamsızlık yapmamalıyız.
14.İsteyerek çalışmalıyız.
15.Pekiştirmeli alıştırmalar
16.Tuvalet ve bunun gibi ihtiyaçları tenefüste yapmalıyız.
17.Derse zamanında gitmeliyiz.
18.Ödevlerimizi tam ve eksiksiz yapmalıyız.
19.Ders araç-gereklereçlerini dersten önce hazırlamalıyız.
20.Anlamadığımızı derste sormalıyız.

3829
0
0
Yorum Yaz