30 05 2010

Atatürk'ün ÖLÜMÜ VE iSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANI SEÇİLM

SEKİZİNCİ Bolum

 

Atatürk'ün ÖLÜMÜ VE iSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ

 

Atatürk'ün Ölümü

· Mustafa Kemal, 1937'de tespit edilen siroz hastalığını atlatamamış ve 10 Kasım 1938'de öldü.

· 21 Kasım'da geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne konuldu.

· 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e taşındı.

· 1937 yılında çiftliklerini hazineye, bazı taşınmazlarını Ankara ve Bursa Belediyeleri'ne bağışladı.

· Mirasından Türk Tarih Kurumu'na ve Türk Dil Kurumu'na Ödeme ayırdı.

  

Atatürk'ün Ardından Söylenenler

"Atatürk yüzyılın Büyük insanlarından birinin Tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern DÜNYANIN İleri görüşlü anlayışını ve BİR Askeri lider olarak Kudret ve Yüksek cesaretini hatırlatmaktadır bir araya geldi. Çöküntü halinde bulunan BİR imparatorluktan Özgür Türkiye 'nin doğması, Yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli BİR şekilde Ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk 'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve genis inkılaplar kadar BİR kitlenin kendisine olan güvenini daha Başarı ile gösteren BİR Örnek yoktur. "

John F. (ABD KENNEDY Başkanı, 10 Kasım 1963)


"Asker-devlet" "Adami, çağımızın en Büyük liderlerinden Biri İdi. Kendisi, Türkiye 'nin, DÜNYANIN en İleri memleketleri arasında hak ettiği Yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, Bir milletin büyüklüğünün Temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. "

General Mc ARTHUR

 

"Atatürk Türkiye'yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Ayşe zamanımızın hiçbir devlet" "şefinin başaramadığıdır."

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi


"Almanya, ATATÜRK 'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, Tarihi eseri, özgürlüğü Yedi BÜTÜN milletler tıklayın BİR Sembol olarak kalacak kudretli BİR Kişilik görmektedir."

Berlin, Alman Ajansı


"Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artik evrende barışı kimse Garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet" "adamları; O 'nun 1930'da yaptığı uyari ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci Büyük Savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir."

Sanerwın Gazetesi

 

"AVRUPA, savaştan Gale belirmiş az sayıdaki YAPICI" "devlet adamlarından Birini kaybetti. "

Seyirci

Savaş Türkiye 'yi KURTARAN, Savaştan Gale da Türk Milletini de Büyük kayıptır Atatürk' ün ölümü, Yalniz Yurdu tıklayın Aliyormusun, AVRUPA tıklayın dirilten yeniden. modern Türkiye'nin Ata 'sina Değer BİR görünümden Baska BİR Sey değildir gözyaşları Büyük Kahraman döktükleri içten Her sınıf Halkin O' nun ardından ve bir araya geldi.

Winston Churchill İngiltere Başbakanı


"Ey Büyük insan Yalniz Türkiye tıklayınız Aliyormusun, BÜTÜN Doğu milletleri tıklayınız de en Büyük önderdi."

Emanullah HAN Afgan Kralı


"Atatürk Yalniz Kahraman milletinin Büyük BİR Şef'i olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en Büyük evladı olmuştur."

İran Gazetesi


İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

· TBMM, Atatürk'ün ölümünden Gale onunla aynı görüşleri paylaşan İsmet İnönü'yü 2. Cumhurbaşkanı olarak seçti.

· İnönü, 1950 yılına kadar Cumhurbaşkanlığını sürdürmüştür.

 

İsmet İnönü'nün Kişiliği ve Devlet Adamlığı

· İsmet İnönü, 1906'da Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni birincilikle bitirerek kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Edirne'deki 2. Ordu'nun 8. Alay'ında bölük komutanlığına atandı.

· 1908'de kolağası oldu 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) olarak bilinen ayaklanmayı Selanik'ten gelerek bastıran Hareket Ordusu'nda görev yapmak yapmak Aldi ve.

· 1910-1913 yılları arasında Yemen İsyanı'nın bastırılması harekâtına katıldı.

· Milli Mücadele sırasında Atatürk'ün en Yakin silah arkadaşı olarak çalıştı.

· 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Edirne milletvekili olarak katılan İsmet Bey, 3 Mayıs'ta ICRA Vekilleri Heyeti'nde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili oldu.

· Albay İsmet Bey, mebusluk ve bakanlık da uhdesinde kalarak Batı Cephesi Komutanlığı görevine getirildi.

· Kuruluş aşamasındaki Düzenli ordu ile Ethem Bey ayaklanmasının ve İÇ isyanların bastırılmasında Etkin rol oynadı. Ocak ve Nisan 1921'de I. ve II. İnönü savaşlarında Yunan ilerlemesini durdurdu.

· Birinci İnönü Savaşı sonunda tuğgeneral rütbesine yükseldi.

· Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'dan Gale kazanılan zafer uzerine Mudanya Ateşkes toplantısında Büyük Millet Meclisi'ni temsil etti.

· Lozan Barış Konferansı'na Dışişleri Bakanı ve Türk heyeti başkanı olarak katıldı.

· Cumhuriyetin ilânından Gale 1923-1924 yıllarında Tür hükümette Başbakan olarak FDI yapmak Aldi, aynı zamanda Halk Fırkası Genel Başkan Vekilliği'ni üstlendi. 1934'te Dogum Yeri Yasası çıktığında Atatürk'ün verdiği İnönü soyadını alan İsmet Paşa, Başbakanlık görevini 1924-1937 yılları arasında da sürdürdü.

· İnönü, Atatürk devrimlerinin gerçekleştirilmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlam temeller uzerine oturtulmasında Atatürk'ün en YAKIN ÇALIŞMA arkadaşıydı.

· Atatürk'ün ölümünden Gale 1938 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Cumhurbaşkanlığı'nın yanı Şıra CHP Genel Başkanlığı'na da getirildi. CHP'nin 26 Aralık 1938'de toplanan I. Olağanüstü Kurultay'ında partinin "değişmez Genel Başkan" ı seçildi. Ayrıca kendisine "Milli SEF" sıfatı verildi.

· İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi Savaş felâketinin dışında tutmayı başardı.

· Savaştan Gale cok partili siyasi rejime geçilmesinde en Büyük Destek oldu.

· İsmet İnönü de Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldı 1960 ve 1950 Genel seçimlerinden Gale CHP iktidarı Demokrat Parti'ye bırakırken, yılına kadar partisinin Genel Başkanı olarak siyasi yaşamını sürdürdü.

· 27 Mayıs harekâtından Gale Kurucu Meclis üyeliğine seçildi ve 10 Kasım 1961 Tarihinde Başbakanlığa atandı. 1965 yılında bir araya geldi görevden ayrıldıktan Gale milletvekili olarak siyasi yaşamını sürdürdü. 1972'de Parti Genel Başkanlığı ve milletvekilliğinden istifa ederek, 25 Aralık 1973'de ölünceye kadar Anayasa gereğince Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliği görevinde bulundu.

· 1916 yılında Mevhibe Hanım'la evlenen İsmet İnönü Üç Çocuk babasıydı.

· 25 Aralık 1973'te Olen İnönü 27 Aralık'ta devlet "" Töreni ile Anıtkabir'de toprağa verildi.

 

 

 

İkinci Dünya Savaşı (1939 -1945)

I. Dünya Savaşı'ndan Gale Barışı Koruma Çabaları

1.Milletler Cemiyeti kuruldu.

2.Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya arasında Küçük Antant kuruldu.

3.Fransa ile Almanya 1925'de Locarno Antlaşmasını imzaladı.

4.Anlaşmazlıklara Çözüm bulmak tıklayın FRANSA ile ABD 1928'de Kellog Paktı'nı Kurdu. (Ayşe pakta Türkiye 1929'da katıldı.)

5.Balkan Antantı, Sadabat Paktı ve Montrö Sözleşmesi yapıldı.

 

· Savaşın başlamasında Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumu etkili oldu.

· Almanya ile İtalya'nın 1936'da kurduğu Mihver Devletler Grubu'na 1937'de Japonya da katıldı.

· Mihver Devletler karşısında İngiltere ile FRANSA Müttefik Devletler Grubu'nu oluşturdu.

· 1936'da Habeşistan'a saldıran italya daha Gale İMKB Arnavutluk'u ele geçirdi.

· Hitler, 1938'de Avusturya'yı Almanya'ya bağladı.

· Almanlar 1939'da Çekoslovakya'yı işgal etti. Almanya ve Rusya aynı dönemde Polonya'yı işgal edince FRANSA ve İngiltere Olaya müdahale etti ve İkinci Dünya Savaşı başladı.

· Almanya, Rusya'ya da Savaş Ilan edince Ruslar, İngiltere tarafına geçti (1941).

· Japonya, ABD'nin deniz üslerine ve Çin'e saldırınca, ABD ve Cin Japonya'ya Karşı savaşa girdi.

· 1942'de rejim değişikliği yaşayan italya İngiltere tarafında geçti.

· ABD, İngiltere ve Fransa'nın yaptığı Normandiya Çıkarması sonucunda Almanya dağıtma oldu.

· ABD'nin Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atması sonucunda Japonya da savaştan çekildi.

 

· Türkiye; Savaş esnasında İngiltere ve Rusya tarafından savaşa girmesi yolunda zorlandıysa da, tarafsız kalmayı başardı. Almanya, Bulgaristan'a girince, Almanya ile Türkiye arasında 1941'de saldırmazlık antlaşması imzalandı. Türkiye savaşın bitmesine az BİR Zaman Kala 1945'de Almanya ile Japonya'ya Savaş İlan etmiş fakat savaşa fiilen girmemiştir.

Not: Türkiye'nin tutumunda BM'ye girme arzusu vardır bir araya geldi.

Not: Kuzey Afrika Savaşları, Almanya ve İtalya'nın karşısında İngiltere'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

 

II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları:

1.Almanya Doğu-Batı Olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğu Almanya sosyalizme kaydı.

2.ABD ve SSCB süper Güç haline geldi.

3.Orta ve Doğu AVRUPA SSCB'nin kontrolüne girdi.

4.ABD ile SSCB arasında soğuk Savaş Dönemi başladı.

5.Hindistan, Pakistan, Mısır, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsız oldu.

6,1948 'de İsrail Devleti kuruldu.

7.Sömürgecilik Hız kaybetti.

8.Çin 'de komünizm yayıldı.

9.Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler'e dönüştü.

10.TC-ABD İlişkileri gelişmeye başladı.

11.Filistin bağımsızlaştı

Varşova paktları kuruldu ve 12.NATO.

13.Türkiye 'de cok partili hayat başladı.

14.Yalta Konferansında dengeler kuruldu.

15.Paris Konferansında antlaşmalar görüşüldü.

 

II. Dünya Savaşı'ndan Gale Barışı Koruma Çabaları

1.Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.

2.NATO kuruldu.

3.Balkan Paktı kuruldu.

4.Bağdat Paktı kuruldu.

 

Birleşmiş Milletler

BM Teşkilatı'nın Yapısı ve Özel-likleri:

1.Genel Kurul: Teşkilattaki devletlerin üyeleri kuruldadır bir araya geldi.

2.Güvenlik Konseyi: 15 üyesi vardır. Ayşe üyelerden ABD, İngiltere, Cin, FRANSA ve Rusya veto hakkına sahiptir.

3.Ekonomik ve Sosyal Konsey: Savaşlara sebep olabilecek Sosyal ve ekonomik faktörleri ortadan kaldırmaya çalışır.

4.Vesayet Konseyi: Kendi kendini İdare edemeyecek devletleri İdare etmek tıklayın kurulan Birim günümüzde önemini kaybetmiştir araya geldi.

5.Milletlerarası Adalet Divani: BM'nin yargı organıdır.

6.Sekreterlik: Personelden oluşur.

Not: Türkiye de BM'nin kurucularındandır.

 

Nato ve Özellikleri

1.Brüksel merkez Olmak üzere 1948'de kuruldu.

2.Uluslararası barışın korunması ve komünizme Karşı korunum amaçlandı.

3.ABD, Kanada, İngiltere, FRANSA, HollandaThe, Lüksemburg, Belçika, Danimarka, İzlanda, İtalya, Norveç, Portekiz, yunanistan, Almanya, İSPANYA ve Türkiye teşkilatın üyesidir.

Açıklama:

Kore Savaşına asker göndermesi Türkiye'nin NATO'ya girmesinde etkili oldu (1952).

 

Varşova Paktı

Rusya'nın öncülüğünde Avrupa'nın sosyalist ülkelerinin BİR Araya gelmesi ile kuruldu. Komünizm'in önemini kaybetmesi ile Teşkilat dağıldı.

 

Balkan Paktı (1954)

Kuruluş Sebebi:

SSCB'nin Balkanlar'a yönelik saldırgan tutumu

Kurucu Üyeleri:

Türkiye, Yugoslavya ve yunanistan

Açıklama:

Yugoslavya'nın SSCB'ye yaklaşması ve Kıbrıs Mesel si'nden dolayı Pakt kurulduğu Yıl dağıldı.

 

 

Bağdat Paktı (1955)

Kuruluş Sebebi:

SSCB'nin Orta Doğu'ya yönelik saldırgan tutumu

Kurucu Üyeleri:

Türkiye, Pakistan, İran ve Irak

1958'de Irak pakttan ayrılınca; paktı İngiltere dıştan desteklemeye başladı ki paktın haline denilir CENTO bir araya geldi.

253
0
0
Yorum Yaz