25 12 2008

ATATÜRK İÇİN NE DEDİLER

ATATÜRK  İÇİN  NE  DEDİLER

 

İÇ  BASIN

Atatürk, toplumda kötümserlik duygularını, derhal yıkan  ve ülkede çalışmak için; güçlü, ileri ve mutlu olmak için gereken neşeyi ve gücü hemen çevresine aşılayan bir varlıktır.

İsmet İnönü

 

Çoktan, pek çoktan beri bu millet bir oğlunun kişiliğinde böylesine kendini bulmamıştı.

Yahya Kemal Beyatlı

 

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadimi insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır.

İsmet İnönü

 

Genç,  ihtiyar herkes ölür. Ama Atatürk'ün bu ulusa aşıladığı kalkınma ve yükselme inancı asla ölmez.

 

Yaşar Nabi Nayır

 

Anaların, kız kardeşlerin yüzleri siyah peçeliydi; yazgıları çarşafları gibi karaydı... Çileleri çoktu, hakları az... Beğenmedi. Yüzlerini açtı, ak etti. Hakta onlara erkeklerle eşitlik sağladı; yazgılarını ak etti.

Ruşen Eşref Ünaydın

 

Atatürk,  düşünceleriyle bitmeyen insandır.

Orhan Seyfi Orhon

 

Türk ulusu, Atatürk'te iki yüz yıl beklediği kurtarıcıyı bulmuştur. Atatürk'ün eseri, bir bütün olarak , tek bir kelimede toplanabilir: "Kurtuluş"

Falih Rıfkı Atay

 

Biz onu bir insandan üstün görmeye alışmıştık. Çünkü bize imkansız şeylerin de mümkün olduğunu öğretmişti. Yıllardan beri hayal etmekten bile korktuğumuz büyük işleri gerçekleştirmişti.

Nurullah Ataç

 

Ona,"Ordu yok." dediler, "Yapılır." dedi; "Para yok." dediler, "Bulunur."dedi; "Düşman çok." dediler, "Yenilir!" dedi ve bütün dedikleri oldu.

İ.Habib Sevük

 

Nasıl Atatürk'ü anlatırken, kelimeler aciz kalırsa bu günkü kederimizi de anlatacak kelime bulamıyoruz. Bu öyle bir keder ki, iradesini ve metanetini Ata'sının enerjisinden alan bizler, bu kederi taşıyamıyoruz.

G.Halid Ozansoy

 

Gerçeğe giden bütün yollar onda birleşiyor. Onda tamamlanıyoruz. Ona sırtını çeviren düşünce bizden değildir.

Cahit Tanyol

 

DIŞ  BASIN

AMERİKA

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır... Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan  etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki , Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yokt

 

              John F.KENNEDY                                                                                                                                              (A.B.D.                                                                                                                                                                Başkanı,10.Kasım 1963)

Gözlerindeİnsanı teslim alıcı gözlerinde fevkalade önderlik kuvveti vardır. Kalın kaşları sakin durmaz. Yüksek, entelektüel zirvelere kalkar ve şayanı hayret derecede geniş alanında derin çizgileri oyacak bir şekilde çatılır. Derisi açık renkli ve güneşten yanmıştır. Esmer değildir. Saçı sarımtırak kahve rengindedir. Ağzının temiz kesilmiş hatları ve çenesi                                                                                                                                  kararlarının kesinliğini gösterir. O tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

Gladys BAKER(Gazeteci)

 

Üzüntüm iki türlüdür. Önce, böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi ben de üzgünüm. İkinci üzüntüm ise, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli isteğimin yerine getirilmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               Franklin ROOSEVELT

(A.B.D.Başkanı,10 Kasım 1963)

Atatürk'ün birçok kişilerin başarmaya maddeten güçlerinin yetemediği işleri başarmakta gösterdiği azim ve yürekliliğe ve ortaya koyduğu esere bütün Amerika hayrandır.

Amerikan BASINI

 

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi Türkiye'nin ,dünyanın en ileri memleketleri arasında  hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

 

General Mc ARTHUR

 

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof  ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

Roozwelt FRANKLEN 1928

Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı

 

Dünya sahnesinden tarihin en dikkat , çekici adamlarından biri geçti.

Chicago Tribune

 

Savaş sonrası  döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

New York Times

 

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

Gladys Baker(Gazteci

Atatürk'ün birçok insanların başarmayı maddeten muktedir olamadıkları işleri başarmada gösterdiği azim ve cesarete  ve ortaya koyduğu esere bütün Amerika hayrandır.

Amerikan GAZETESİ

 

FRANSA

 

Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve onun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir ulusla anlaşma imzalarken gurur duyuyorum.                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        Ankara Andlaşması Nedeni İle(1921)

Fransız Başbakanı BRIAN

Atatürk gibi dehalar ancak görünüşte ölürler. Öyle insanlar bir kuşak için doğmadıkları gibi, belli bir dönem için de doğmazlar.

Atatürk'ün yurt kurtarıcısı olduğunu, ulusların en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

Fransız GAZETESİ

 

Eğer savaşı kazanmış ve daha da kazanacaksa, o ,barışa da yapacaktır. Sözüme inanan ve sizlere önceden haber vereyim ki, o, bunu iyi yapacak; herkesin düşündüğünden daha eksiksiz ve şimdiye kadar kimsenin ulaşamadığı bir başarı ile

yapacak.

Claude FARRERE (1922) Yazar

 

İnsanlığın bütün belirtileri  O'nda kendini hemen gösteriyor.

Noelle GAZETESİ

 

Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken , milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk'ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

Maurice BAUMANT(Profesör)

 

Atatürk'ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

Noell Rogers Gazetesi

 

Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; Onun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.

SANERWIN Gazetesi

 

Eğer Atatürk, can çekişen Osmanlı İmparatorluğundan genç ve hayat dolu bir devlet çıkarmağa yeten son yirmi yılı, son demlerinde bir şimşek ile hayalinden geçirebilmiş ise, bir an içinde ne harika bir destan temaşa etmiştir.

Le Temps Gazetesi

 

Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

Gerrad Tongas (Yazar)

 

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim Ona verilmiştir.

Mercel Sauvage(Gazeteci)

 

Akıllı ve barışçı  yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

Albert  lebrun Fransız Cumhurbaşkanı

 

Bugünün Türkleri , yüzyıllar önce Avrupa'yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu akşam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye'dir.

Pierre Dominique (Gazeteci)

 

 

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmiş ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

Claude Farrer (Yazar)

 

Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.

Paris-Le Temps

ATATÜRK'ün ölümü, herkeste hayranlık uyandıran Türkiye için, büyük bir kayıptır. Onun kahramanlığı ve dehası Türkiye'nin kurtuluşunu yaratmış ve kalkınmasını sağlamıştır. Bu kayıp Fransa için de çok acıklıdır. Çünkü Atatürk, onun sadık ve dürüst bir dostu idi. Gene bu kayıp sulh havası için de çok elimdir. Zira bu büyük devlet şefi yorulmaz bir surette bu davanın korunmasına çalışmaktaydı. Türk milletinin bu büyük matem gününde duyduğumuz ıstırabın ne kadar geniş olduğunu takdir edersiniz.

Fransız BASINI

 

ALMANYA

 

O, kişi kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandır.

Prof.Walter L.WRIHT Jr.

 

Atatürk Türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

 

Almanya, ATATÜRK'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarih eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

Berlin, Alman Ajansı

 

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

Prof. Herbert MELZIG(tarihçi)

 

 

Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye'ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

Illustrierte Dergisi

 

O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektir.

Herbert MELZIG

 

Bu biricik adamın bir eşinin bir daha dünyaya geleceğini sanmıyoruz. Onun gerçek büyüklüğünü zaman gösterecektir.

Deutsche Allgemaine Zeltung Gazetesi

 

Atatürk, şahsiyetlerinin  kuvvetiyle milletleri dahilen ve haricen değiştiren harp sonrası şefleri arasında daima hususi bir yer işgal edecektir. O, yeni Türkiye'nin yaratıcısı ve kurucusu olmuştur. Yakın doğunun şimdiki çehresini bu büyük insan tespit etti. Almanya Atatürk'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Ondan, hürriyeti seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir şahsiyet görmektedir.

Atatürk tarihin büyükleri arasında ebedi bir surette gözükecektir. Türk milletine yeni bir medeniyet, kuvvetli ve feyizli bir devlet miras bıraktı. Türkiye'nin, Almanya'da haset edilmeksizin takdir ve teslim edilen bu miras, korumasını temenni ediyoruz.

Alman BASINI

 

Bütün dünya 10 Kasımda, biz Almanların da dostluk ve saygıyla bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini taktirle anlamaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.

Prof. Ludwig Erhard(Batı Almanya Başbakanı)

 

İNGİLTERE

Atatürk'ün ölümüne, bütün dünyada, büyük bir devlet adamı, büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlamaktadır. İngiltere önce cesur bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

(İngiliz BASINI)

 

Savaşta Türkiye'yi, kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü; yalnız yurdu için değil , Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.

Winston Churchill (İngiltere Başbakanı)

 

Atatürk'ün eseri, büyük ve canlı bir anıt olarak yaşıyor. Gayet doğru ve samimiyetle belirteyim ki, hiçbir insan Atatürk kadar kendi ulusuna ve insanlığa faydalı olmamıştır.

Sır Percy LORRAIN (Eski İngiliz Büyükelçisi)

 

Bahtiyar ve galip asker adam; süratli, cesaretli, fakat aynı zamanda ihtiyatlı bir devlet adamı ve bir ıslahçı oldu. O ekseriya hasta adamın ölümü için ayin yapmış olan Avrupa otoritelerini mağlup etmiştir. Bunlar Türk milletinin tekrar harekete geçmek ve devleti tekrar canlandırmak için s

0
0
0
Yorum Yaz