13 10 2007

7.sınf örnek

ADI:

    SOSYAL BİLGİLER

2006-2007 7. SINIF II.DÖNEM

I. YAZILI YOKLAMA SORULARI

TARİH:   ..........€6

SOYADI:

PUAN:

 NO-SINIF:

 

    ®    I    D          

  1. Osmanlı Devletinin ilk kez büyük çapta toprak kaybettiği ilk Antlaşma hangisidir?

a) Yaş Ant.      b) Karlofça Antlaşması c) Küçük Kaynarca Ant.          d) Vasvar Antlaşması

2.      18. yy başlarında Osmanlı Devletinin temel siyaseti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karlofça Ant. İle kaybedilen yerleri geri almak         b) Sınırları daraltmak yönetimi güçlendirmek

c) İranı ele geçirmek                                                    d) Devletin yönetim şeklini değiştirmek

3.      Osmanlı Tarihinde Anadolu’da ilk büyük isyan çıkaran kişi kimdir?

a) Obruklu Tevfik        b) Canberdi Gazali       c) Baba İshak              d) Bozoklu Celal

4.      Osmanlı Devleti’nin Doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma hangisidir?

a) Ferhat Paşa b) Vasvar                    c) Belgrat                     d) Ziştovi

5.      Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerden biri değildir?

a) Macaristan               b) Podolya                   c) Mora                       d) Azak Kalesi

6.      III. Selim’in yaptığı yenilik hareketlerine ne ad verilir?

a) İrad-ı Cedit              b) Vaka-i Vakvakiye               c) Nizamı Cedit            d) Vakkayi Hayriye

7.      Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin sebeplerinden değildir?

a) Halkın sınıflara ayrılması       b) Ağır vergiler c) Monarşik baskı        d) Almanya’daki gelişmeler

8.      17. ve 18. yy’da Osmanlı’da yenilik hareketlerin karşı olan çıkan en önemli kurum hangisidir?

a) Ulema sınıfı  b) Yeniçeriler               c) Celaliler       d) Şeyhülislam

9.      Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana kuşatmasından sonra oluşturulan kutsal ittifakta yer alan devletlerden değildir?

a) Lehistan                   b) Rusya                      c) İtalya                       d) Malta

10.  Lale devrinde yapılan yeniliklerin beşini yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.  Þ Lale Devri hangi olayla sona ermiştir?.....................................................................................................

Þ Hangi Antlaşmadan sonra Fransa’ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir?...................................

Þ İlk Türk Matbaasını  Osmanlı’da kim kurmuştur?......................................................................................

Þ Osmanlı Devleti 1700 İstanbul Ant. ile kaybettiği yerleri hangi antlaşma ile geri almıştır?..............................

Þ Kırım hangi Antlaşma ile Osmanlı topraklarından ayrılmıştır?.................................................................

ÞOsmanlı’da ilk devlet bütçesini hazırlayan sadrazam hangisidir?......................................................................

ÞOsmanlı’da Milliyetçilik düşüncesi ile ilk ayaklanan millet hangisidir?.....................................................

Þ Günümüz Türkiye-İran sınır hangi Antlaşma ile çizilmiştir?.....................................................................

ÞFransız İhtilali kaç yılında olmuştur?..............................................................................

ÞYunanlılar hangi antlaşma ile bağımsızlık kazanmışlardır?...............................................................................

12.  Aşağıdaki cümlelerin doğru olanının önüne ( D ) yanlış olanının önüne ( Y ) koyunuz.

(     ) Osmanlı’da ilk batılılaşma hareketleri Lale devrinde yapılmıştır.

(     ) Sırplar Edirne Antlaşması (1929)  ile bağımsızlık kazandılar.

(     ) Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı IV. Murat’tır.

(     ) Yaş Antlaşması ile Osmanlı Kırım’ın Ruslara ait olduğunu kabul etmiştir.

(     ) Mora’da çıkan Yunan İsyanını Kavalalı Mehmet Ali Paşa bastırmıştır.

13.  Fransız ihtilalinin sonuçlarını yazınız.

14.  Osmanlı Devletinin duraklamasının sebeplerini yazınız.

Not: ilk 10 soru 5;11. soru 20; diğer sorula, 10 puandır. Sınav süresi 40 dk.

                                                      Başarılar...                       

 

0
0
0
Yorum Yaz