22 10 2007

6.sınıf

ADI SOYADI:                                                                                                                                TARİH:

SINIFI:                

NO:                            2006–2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

                                                  SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILISI

                                                                                         SORULAR

1. Ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı olmasına rağmen denizel iklimler geniş alan kaplamaz. Bu durumun nedeni nedir?

2. Anal, Pankuş ve Tuşpa kelimelerinin anlamlarını yazınız?

3. Ülkemizde görülen iklim tiplerini ve bu iklimlerin karakteristik bitki örtülerini yazınız?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

4. Aşağıdakilerden hangisi Paralellerin özelliklerinden değildir?

a) 180 tane paralel dairesi vardır                                               b) Bütün paralellerin boyları birbirlerine eşittir

c) Başlangıç paraleli Ekvatordur                                               d) 90 derece paralelleri kutup noktalarıdır

 

5. 8° batı meridyeni ile 12° doğu meridyeni arasında kaç dakikalık süre farkı vardır

a) 16 dakika                      b) 32 dakika                        c) 56 dakika                         d) 80 dakika            

 

6. “Bu yıl yağışlar az olduğu için bazı şehirlerimizde su sıkıntısı meydana gelmiştir. Bu şehirlerde yaşayanlar susuzluktan dolayı oldukça sıkıntı çekerken, hazır su satıcıları bol bol su sattıkları için bu durumdan oldukça memnun kalmışlardır”

Yukarıdaki parçadan çıkartılacak en doğru sonuç nedir?

a) Olaylar herkesi aynı oranda etkiler                                       b) Bir olayın tek bir sonucu vardır                                                                c) Aynı olay farklı durumlardaki kişileri farklı etkiler            d) Bazı olayların sonuçları bazı kişileri kötü yönde etkiler

 

7. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden birisi değildir?

a) Bu haritalarda çok geniş alanlar gösterilir                                 b) Ölçek paydaları küçüktür

c) Küçültme oranları azdır                                                            d) Ayrıntıyı gösterme güçleri yüksektir

 

8.                             0(başlangıç meridyeni)        Yandaki şekil incelendiğinde ve ülkemizin matematik konumu düşünüldüğünde Türkiye

                2                          1                            kaç numaralı alan içersindedir?

                                    a) 1                               b) 2                                c) 3                           d) 4             

                                                             

20°kp--------------- │----------------

                 3                       4

                     

0-------------------- │-----------------

 

9. “İzmir’de yaşayan Gökhan bir hafta sonu Antalya’ya teyzesini ziyarete giymiştir. Gökhan İzmir ile Antalyanın aynı bitki örtüsüne sahip olduğunu görmüştür”

            Yukarıdaki bilgilere dayanılarak bu iki yerin hangi özelliklerinin aynı olduğu söylenebilir?

a) Bölgeleri aynıdır                         b) Paralelleri aynıdır                       c) Nüfusları aynıdır                    d) İklimleri aynıdır

 

10.Aşağıdaki illerde hangi iklimin görüldüğünü karşılarına yazınız?

 Ankara→                          İzmir →                            Uşak→                          Trabzon→                           Antalya→

 

11. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştı?

a) Lidyalılar                              b) Hititler                                    c) Sümerler                                d) Frigler   

 

12. Aşağıdaki terimlerden hangisi Hititlerle ilgilidir? 

a) Midas                                 b) Tavananna                             c) Kral yolu                                   d) Tapades          

 

13. Tarik öncesindeki ve ilk çağlardaki insanlar yerleşim yeri seçerken aşağıdakilerden hangisine en az dikkat etmişlerdir?

a) Tarihi eserlerin varlığına          b) Su kaynaklarına              c) İklimin uygunluğuna         d) Otlak ve av hayvanlarının durumuna

 

14. Kadeş antlaşmasının önemi nedir?

a) Hititlilerle Mısırlılar arasında yapılması                               b) Yıllar süren bir savaşı durdurması

c) Tarihteki ilk yazılı antlaşma olması                                      d) Bu antlaşma ile Suriye topraklarının iki ülke arasında paylaşılması

 

15. Hangi şıkta en büyük ve en küçük kıt’a bir arada verilmiştir?

a) Asya – Antarktika                b) Kuzey Amerika – Avrupa                  c) Afrika – Okyanusya               d) Asya - Okyanusya     

 

16. Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında…..…… dakikalık süre farkı vardır.

17. Haritalardaki küçültme oranına ……………….. denir. 

                                                                                                                                                                                        

Not: 1.2.3. soruların cevabını kağıdın arka tarafına yazınız                                                                         BAŞARILAR DİLERİM

Not Baremi: 1.2.3. sorular 10’ar puan, diğer sorular 5’er puandır

                                                                        

0
0
0
Yorum Yaz