17 10 2007

6.SINIF YAZILI öncesi çalışma

Adı       :

  PUAN :

Soyadı  :

SOSYAL BİLGİLER 6

 

Sınıfı / No   :

I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

 

 

1. Aşağıdaki ifadeler Doğru mu veya yanlış mı olduğunu bulup,uygun yere “X” işareti koyun. 

DOĞRU

YANLIŞ

 

 

 

Dünyamızdaki en büyük kıta Amerika’dır.

 

 

Türkiye 36-42 Doğu meridyenlerinde yer alır.

 

 

En büyük paralel dairesi ekvatordur.

 

 

Haritalarda ölçek büyüdükçe ayrıntı artar.

 

 

Her 200 m yükseldikçe sıcaklık 1 derece azalır

 

 

Karadeniz iklimi yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır.

 

 

Ekvatordan kutuplara gidildikçe genelde sıcaklık azalır.

 

 

Türkiye Orta kuşakta yer alır.

 

 

Lidyalılarda ticaret çok gelişmiştir.

 

 

Hititler, Frigler ve Lidyalılar tarih öncesinde Anadoluda kurulan uygarlıklardır.


2.
Eşit büyüklükteki dört sayfaya aşağıdaki kıtaların haritaları çizilmiştir.

- Asya   - Avrupa   - Afrika    - Avustralya

Yukarıdaki haritaların sırasıyla hangisi en büyük ölçekli ve en küçük ölçeklidir?

A) Avustralya-Asya    B) Afrika-Avrupa    C) Avrupa-Avustralya  D) Asya-Afrika

3.Aşağıdaki hangi kıta üzerinden ekvator geçmektedir?

A) Antarktika             B) Kuzey Amerika                  C) Avrupa          D) Afrika

4.iklim aşağıdakilerin hangisini etkilemez?

A) Tarım ürünlerini   B) Yer altı kaynaklarını         C) Yerleşim şekillerini         D) Yaşam tarzlarını

5. Aşağıda verilenlerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

A) Ayrıntı fazladır       B) Hata oranı azdır     C) Büyük alanları gösterir            D) Kağıtta fazla yer kaplar

6.Türkiye’de aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez?

A) Muson İklimi         B) Akdeniz İklimi       C) Karasal İklimi       D) Karadeniz İklimi

7. 800 metre yükseklikteki Gaziantep’te sıcaklık 16 C0 iken Deniz kenarında bulunan İskenderun sıcaklık kaç  C0 dir?
A) 10   B) 14     C) 18     D) 20
8. Ekvatordan kutuplara gidildikçe hangi gelişme gözlenmez?
A) Sıcaklık azalır B) Gölge boyu artar C) Güneş ışınları daha eğik gelir D) Yağışlar artar

9.1/500 000 ölçekli bir haritada Gaziantep-Belkıs Antik kenti arası 10 cm ile gösterilmiştir. Buna göre Gaziantep-Belkıs Antik kenti arası kaç km.dir?

A) 25    B) 50               C) 100        D) 200     

10.İzmit 30 D meridyeninde Ankara 40 Doğu meridyeninde yer almaktadır. Buna göre İzmit ile Ankara arasında kaç dakikalık yerel saat farkı vardır?

A) 10    B) 20   C) 40    D) 80              

11.Türkiye’de dört mevsim görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta kuşakta olması         B) Asya ve Avrupa kıtası arasında olması

C) Yükseltisinin fazla olması                       D) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

12. Yamaç yağışları en fazla hangi bölgemizde görülür?

A) Ege      B) Marmara                       C) Karadeniz              D) İç Anadolu

13.Yerleşim alanlarının tercihinde aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir?

A) Verimli topraklar              B) İklim          C) Yükselti     C) Denize yakınlık

14.Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

A) Frigler        B) Sümerler    C) Lidyalılar    D) Urartular

15. Aşağıda bazı uygarlıklar ve başkentleri eşleştirilmiştir hangisi yanlıştır?

A) Hititler-Hattuşa     B) Lidyalılar-Sard       C) Urartular-Tuşpa    D) İyonya-GordionNot: İlk soru otuz, diğer sorular beşer puandır. Süre 40 dk.

                                     Başarılar...               

0
0
0
Yorum Yaz