16 10 2007

6.SINIF YAZILI öncesi çalışma

A-Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini bularak işaretleyiniz.

1.               Atatürk tarafından kurulan aşağıdaki kurumlardan hangisinin sosyal bilimlere doğrudan bir katkı yaptığı söylenemez?

A.  Türk Tarih Kurumu     C.  Türkiye İş Bankası

B.  Türk Dil Kurumu  D.  Dil ve  Tarih Coğrafya Fakültesi

2.               “Bütün uygarlıklar su kenarlarında gelişmiştir” cümlesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A.  Olgu        C.  Genelleme

B.  Kavram      D.  Olay

3.               Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’daki yerleşim alanlarının tercih edilmesinde etkili olan sebeplerden değildir?

A.  Verimli tarım toprakları         C.  Nüfus yoğunluğu

B.  Uygun iklim özellikleri          D.  Zengin yer altı kaynakları

4.               Doğu Anadolu Bölgesi ülkemizin en soğuk bölgesidir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma etki eden faktörlerden değildir?

A.  Yükseltisinin fazla olması  C.  Karasal iklim görülmesi

B.  Deniz etkisinden uzak olması     D.  Yüzölçümünün büyük olması

5.               Bizim yaşadığımız yerde sıcaklıklar sürekli yüksektir.Sürekli yağmur vardır. Kahve, kakao ve muz gibi ürünler yetiştirilir.

Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Ekvatoral iklim       C.  Çöl iklimi

B.  Muson iklimi                D.  Kutup iklimi

6.               Ülkemizde aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülür?

A.  Muson iklimi                C.  Kutup iklimi

B.  Akdeniz iklimi        D.  Ekvatoral iklim

7.               Aşağıdaki haritalardan hangisinin daha geniş alanları gösterdiğini söyleyebiliriz?

A.  İç Anadolu Bölgesi haritası      C.  Avrupa Kıtası haritası

B.  Türkiye haritası      D.  Konya Haritası

8.               Aşağıdaki haritalardan hangisinde gösterilen alan az, ayrıntıyı gösterme gücü fazladır?

A.  1/2.000.000           C.  1/100.000

B.  1/500.000             D.  1/1000.000

9.               Aşağıdaki haritalardan hangisinde gösterilen alan fazla ayrıntı azdır?

A.  1/2.500.000           C.  1/25.000

B.  1/250.000             D.  1/500.000

10.          Kralın sorumlu olduğu ve soylulardan oluşan “PANKUŞ” adını verdikleri meclisleri vardı. Tanrılarına hesap vermek amacı ile bir yıl içinde başlarından geçen olayları yazdıkları “ANAL” adında yıllıkları vardı.

Yukarıda özellikleri verilen İlkçağ Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Frigler               C.  Lidyalılar

B.  Urartular             D.  Hititler

11.          Aşağıdakilerden hangisi Lidyalılar ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A.  Ege’de Gediz ve Menderes ırmakları çevresinde kurulmuştur.

B.  Tarihte parayı kullanan ilk devlettir.

C.  Başkenti Hattuşa şehridir.

D.  Ticaret için “Kral Yolu” nu yapmışlardır.

 

 

 

B- Aşağıda verilen bilgilerin yanındaki boşluklara ilgili devleti bularak yazınız.

HİTİTLER             URARTULAR            LİDYALILAR

     FRİGLER                   İYONLAR

]       Ölümden sonraki hayata inandıklarından mezarların içine günlük yaşamda kullandıkları eşyaları kullandılar. (...........................................)

]       Efes, Milet, İzmir gibi site adını verdikleri şehir devletleri kurmuşlardır. (..............................................)

]       “ANAL” adını verdikleri yıllıklarla insanlık tarihinde tarih yazıcılığını başlatan devlettir. (.................................................)

]       Hayvan yünlerinden ve tiftiklerinden kendilerine has motiflerle halı ve kilimler dokumuşlardır. (....................................................)

]       Saban kırana, öküz öldürene, ekili tarlaya zarar verenlere çok ağır cezalar vererek tarımı korumayı ve geliştirmeyi düşünmüşlerdir. (...............................................)

]       M.Ö 1280 tarihinde Kadeş Antlaşması ile tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı Mısırlılar ile imzalamışlardır. (............................................)

]       Tarihte ticarette takas sistemi yerine ilk defa parayı kullanan devlettir. (..................................................)

]       Tarım için bentler, barajlar ve sulama kanalları yapmışlardır. (........................................................)

]       Yunan ve Avrupa uygarlığının temellerini atan medeniyettir. (........................................................)

]       Ticareti geliştirmek için ünlü “Kral Yolu” nu inşa etmişlerdir. (..........................................................)

C- Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

]       Akdeniz İklimi’nde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. (......)

]       Ölçek büyüdükçe haritanın ayrıntısı azalır. (.........)

]       Ülkemizde enleme bağlı olarak kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür. (.........)

]       Ekvatordan Kutuplara doğru dünyanın dönüş hızı yavaşlamaktadır. (.......)

]       Muson İklimi’nin en önemli tarım ürünü pirinçtir. (..........)

]       Dünya üzerinde 360 tane paralel vardır. (............)

]       Türkiye 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. (...........)

]       Ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arası yaklaşık 666 km dir. (......)

D- Aşağıdaki ülke ve başkent eşleştirmelerini yapınız.

- Gordion           Urartular

- Hattuşa            Frigler

- Sard               Lidyalılar

- Tuşpa              Hititler

Not Baremi: A bölümünde her soru 4 puan, B bölümünde her soru 3 puan, C bölümünde her soru 2 puan ve D bölümünde her soru 2,5 puandır.

0
0
0
Yorum Yaz