14 10 2007

6.SINIF YAZILI öncesi çalışma

Adı-Soyadı:         Sınıfı-No   :                                            6.SINIFLAR SOS. BİL. DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI

 

1-Aşağıda verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyun.

a-Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmış ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere olgu denir (  )

b-Akademik bir çalışmada aradığımız bir sözcüğün yerini içindekiler kısmına bakarak bulabiliriz (  )

c-Türk tarihini araştırmak ve doğru bilgilere ulaşmak amacı Atatürk tarafından Türk Dil Kurumu kurulmuştur (  )

d-Temel vatandaşlık haklarımızın neler olduğunu ve nasıl kullanacağımızı sosyal bilgiler dersi sayesinde öğreniriz (  )

e-Dünya üzerinde yüzölçüm bakımından en büyük kıta Asya kıtası en küçük kıta ise Avustralya (Okyanusya) kıtasıdır  (  )

 

2-Aşağıdaki cümlelerde boşlukları uygun sözcüklerle doldurun.

a-Doğruluğu kesin olmayan ve kişiden kişiye değişen bilgilere____________________________denir.

b-Bir konu hakkındaki isteklerimizi veya düşüncelerimizi belirttiğimiz kısa ve resmi yazılara___________________denir.

c-Tarih, coğrafya ve kültürel alanlarda bilgilerimizin gelişmesinde_________________________________dersinin önemi çok büyüktür.

d-Haritaları kağıda çizebilmek ve sığdırabilmek için belli oranda yapılan küçültme oranına______________________denir.

e-Bu günlerde Türkiye gündemini ilgilendiren en önemli konu_______________________________________dır/dir/dur/dür.

 

3-Aşağıdaki sorularda doğru cevabı bularak işaretleyin.

A-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yada hangileri görüş cümlesidir?

I.Bu yıl Cumhuriyetin ilanının 83. yıldönümünü kutladık

II.Okulumuzda yapılan tören çok neşeli ve eğlenceli geçti

III.En güzel şiiri ise Gizem okudu

a-Yalnız I                               b-Yalnız II                             c-I ve II                  d-II ve III

 

B-Okumaya yeni başlayan bir öğrenci ilk olarak cümleyi daha sonra kelimeleri daha sonra heceleri son olarak ta harfleri öğrenirse hangi öğrenme yöntemini takip etmiş olur?

a-Tümevarım yöntemi                        b-Tümdengelim yöntemi    c-Empati yöntemi d-Genelleme yöntemi

 

C-Bir arkadaşımızın başına gelen bir kazayı öğrendiğimizde kendi sevinçlerimizi unutup o arkadaşımıza üzülmemiz hangi örnek davranışı sergilediğimizi gösterir?

a-Empati (kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyma)     b-Genelleme  c-Yargılama           d-Görüş bildirme

 

Ç-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırma yaparken takip edilmesi gereken yöntemlerden biri değildir?

a-Hipotez üretme                 b-Deney yapma                   c-Empati kurma                    d-Hipotez üretme

 

D-“Tema vakfı ülkemizdeki doğal kaynakların bu şekilde bilinçsizce ve hızlı tüketilmesi ve erozyonla yeterince mücadele edilmemesi durumunda önümüzdeki elli yıl içinde ülkemizin çölleşebileceğini bildirmektedir.” Tema vakfı bu bildiri ile bize ne tür bir bilgi vermektedir?

a-Görüş                                 b-Olgu                                   c-Genelleme                          d-Tümevarım

 

E-Aşağıdaki kurumlardan hangisi yada hangileri Atatürk tarafından kurulmuştur?

I.Dil Tarih ve Coğrafya fakültesi      II.Türk Dil Kurumu              III.Yüksek Öğretim Kurumu              IV.Türk Tarih Kurumu

a-Yalnız I                               b-II ve III                              c-II, III ve IV                         d-I, II ve IV

 

F-Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin konusu içerisine girmez?

a-Osmanlı Devletinin yıkılma sebepleri                                          b-Paralel ve Meridyen daireleri

c-Turizmin ülke ekonomisine faydaları                                           d-Canlılardaki sindirim sistemi

 

G-Aşağıdaki olaylardan hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?            

a-Karabük demir çelik fabrikasından çıkan gazlar atmosfere karışıyordu

b-Yüzlerce koşucu Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçiş yaptı

c-İzmit’teki İpraş petrol rafinerisinde çıkan yangın çevreyi tehdit ediyordu

d-Tarımda kullanılan ilaçlar zararlı böcekleri öldürürken aynı zamanda yararlı böcekleri ve mineralleride öldürüyordu

 

Ğ-Türkiyenin Matamatik Konumu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Türkiyenin en doğusundan 45 derece doğu meridyeni geçer                                b-Türkiyenin en kuzeyinden 42 derece kuzey paraleli geçer

c-Türkiyenin en güneyinden 36 derece güney paraleli geçer                     d-Türkiyenin en batısından 26 derece doğu meridyeni geçer

 

H- Aşağıda verilen özel konum ile ilgili bilgilerden hangisi Türkiye ile ilgili değildir?

a-Güney yarımkürede yer alan bir ülkedir                                                             b-Üç tarafı denizlerle çevrilidir

c-Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü konumundadır       d-İstanbul ve Çanakkale boğazı gibi önemli boğazlara sahiptir

 

 

 

NOT: Her 1. ve 2. sorular 25, 3. soru 50 puandır. Herkese Başarılar…                                                                                                                                                                                                                           Sos. Bil. Öğrt.

0
0
0
Yorum Yaz