26 09 2008

6.PERFORMANS ÖDEVİ

PERFORMANS ÖDEVİ

İçerik Düzeyi                    : Sosyal Bilgiler

Sınıf  Düzeyi                      : İlköğretim 6. Sınıfı

Konu/Ünite Adı                 : Kıtalar ve Okyanuslar/ Yeryüzünde yaşam

Beklenen Performans      : Araştırma, Harita çizme ve Yorumlama Becerisi

Süre                                   : 3 Hafta

Puanlama Yöntemi          : Dereceli Puanlama Anahtarı

                                                YÖNERGE

 

KONU:

Bir tabaka karton üzerine kıtalar ve okyanusları gösteren harita çizme. Kıtaların üzerine;yüzölçümleri, nüfusları, kapsadıkları ülke sayısı , matematik konumları bilgileri yanı sıra sizin belirleyeceğiniz özellikler bilgileri resim ve fotoğraflarla desteklenerek aktarılacaktır.Okyanusların ise alanları, derinlikleri ve coğrafi konumları aktarılacaktır.Türkiye’nin bulunduğu yer farklı boyama yöntemleri ile belirlenecek ve matematik ve özel konumu açıklanacaktır.

 

.

 

Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1.      Çalışmanız için yukarıda verilen konuyu dikkatlice okumalı ve düşünmelisiniz..

2.      Konu ile ilgili araştırma yapmalısınız.

3.      Çalışmanız için aile bireyleri, kitaplar, gazete haberleri, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

4.      Araştırmalarınıza dayanarak konu ile ilgili sunacağınız raporda hangi bilgilere yer vereceğinize karar vermelisiniz (planlamalısınız).

5.      Çalışmalarınız doğrultusunda teslim edeceğiniz raporu hazırlamalısınız.

6.      Çalışmalarınız doğrultusunda sınıfta sergileyeceğiniz materyalleri (poster ve bu posterde yer almasını düşündüğünüz görsel materyaller) hazırlamalısınız.

7.      Çalışmanızı rapor olarak 22/12 / 2006 tarihinde teslim etmeli ve sınıfta görsel materyallerinizi sunmalısınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 

 

            AÇIKLAMA: Yukarıdaki performans ödevi aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

5

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yeterince yararlanılmıştır.
 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.
 • Harita çalışmasında kıtalar ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmiştir
 • Haritada paralel ve meridyenler aslına uygun kullanılmıştır.
 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur.

 

 

 

 

4

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.
 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.
 • Harita çalışmasında kıtalar ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir
 • Haritada paralel ve meridyenler aslına uygun kullanılmamıştır..
 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur .

 

 

 

 

3

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.
 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmemiştir
 • Harita çalışmasında kıtalar ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir
 • Haritada paralel ve meridyenler aslına uygun kullanılmamıştır.
 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur

 

 

2

 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur
 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmemiştir
 • . Harita çalışmasında kıtalar ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir

 

 

1

 • Harita da konuya ilişkin yer alan bilgiler yetersizdir ve anlaşılır aslına uygun biçimde çizilmemiştir

PERFORMANS ÖDEVİ

İçerik Düzeyi                    : Sosyal Bilgiler

Sınıf  Düzeyi                      : İlköğretim 6. Sınıfı

Konu/Ünite Adı                 : Kıtalar ve Okyanuslar/ Yeryüzünde yaşam

Beklenen Performans      : Araştırma, Harita çizme ve Yorumlama Becerisi

Süre                                   : 3 Hafta

Puanlama Yöntemi          : Dereceli Puanlama Anahtarı

                                                YÖNERGE

 

KONU:

Bir tabaka karton üzerine kıtalar ve okyanusları gösteren harita çizme. Kıtaların üzerine;yüzölçümleri, nüfusları, kapsadıkları ülke sayısı , matematik konumları bilgileri yanı sıra sizin belirleyeceğiniz özellikler bilgileri resim ve fotoğraflarla desteklenerek aktarılacaktır.Okyanusların ise alanları, derinlikleri ve coğrafi konumları aktarılacaktır.Türkiye’nin bulunduğu yer farklı boyama yöntemleri ile belirlenecek ve matematik ve özel konumu açıklanacaktır.

 

.

 

Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1.      Çalışmanız için yukarıda verilen konuyu dikkatlice okumalı ve düşünmelisiniz..

2.      Konu ile ilgili araştırma yapmalısınız.

3.      Çalışmanız için aile bireyleri, kitaplar, gazete haberleri, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

4.      Araştırmalarınıza dayanarak konu ile ilgili sunacağınız raporda hangi bilgilere yer vereceğinize karar vermelisiniz (planlamalısınız).

5.      Çalışmalarınız doğrultusunda teslim edeceğiniz raporu hazırlamalısınız.

6.      Çalışmalarınız doğrultusunda sınıfta sergileyeceğiniz materyalleri (poster ve bu posterde yer almasını düşündüğünüz görsel materyaller) hazırlamalısınız.

7.      Çalışmanızı rapor olarak 22/12 / 2006 tarihinde teslim etmeli ve sınıfta görsel materyallerinizi sunmalısınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 

 

            AÇIKLAMA: Yukarıdaki performans ödevi aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

5

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yeterince yararlanılmıştır.
 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.
 • Harita çalışmasında kıtalar ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmiştir
 • Haritada paralel ve meridyenler aslına uygun kullanılmıştır.
 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur.

 

 

 

 

4

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.
 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.
 • Harita çalışmasında kıtalar ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir
 • Haritada paralel ve meridyenler aslına uygun kullanılmamıştır..
 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur .

 

 

 

 

3

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.
 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmemiştir
 • Harita çalışmasında kıtalar ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir
 • Haritada paralel ve meridyenler aslına uygun kullanılmamıştır.
 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur

 

 

2

 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur
 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmemiştir
 • . Harita çalışmasında kıtalar ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir

 

 

1

 • Harita da konuya ilişkin yer alan bilgiler yetersizdir ve anlaşılır aslına uygun biçimde çizilmemiştir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı ve Soyadı  :

Sınıfı                :

No                   :

 

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda performans ödevi boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz.

 

 

1146
0
0
Yorum Yaz

 

DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

DERECELER

Her zaman

Bazen

Hiçbir Zaman

1. Planlı çalışmaya özen gösterdim.