26 09 2008

6/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER

6/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ PERFORMANS GÖREVİ

-BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMA-

İçerik Düzeyi

Sınıf Düzeyi

Ünitenin Adı

Beklenen Performans

Süre

Puanlama Yöntemi

 

Sosyal Bilgiler

 

İlköğretim 6. Sınıfı

 

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

 

Bilimsel Araştırma yapma Becerisi

 

2 Hafta

Dereceli Puanlama Anahtarı

          GÖREVİN VERİLDİĞİ TARİH:                                        TOPLANMA TARİH:            

 

PERFORMANS GÖREVİNİ ALAN ÖĞRENCİLER:

  

 Sevgili Öğrenciler;

    Sizden aşağıda verilmiş konu örneklerinden bir tanesini seçerek yada yakın çevrenizde ilginizi çeken bir konu belirleyerek, konuyla ilgili bilimsel araştırma yapmanız, araştırma konunuzu rapor haline getirip sunum yapacak şekilde, sınıf arkadaşlarınızla paylaşmanız beklenmektedir.

1.     Konu: Hak ve Sorumluklarımız

2.     Konu: Türkiye Cumhuriyetinin Yapısı

3.     Konu: Hakkımızı Savunuyoruz

4.     Konu: Teknolojinin olumlu ve olumsuz sonuçları

 

  

    Bu ödevi hazırlarken aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

 

1.      Bir gün içinde 3–5 kişiden oluşan çalışma grubunuzu oluşturup, grubunuza bir isim vermelisiniz.

2.     İki gün içinde hazırlayacağınız araştırma konunuzu, grubunuzla birilikte belirlemelisiniz.

3.      Araştırmanızı “ bilimsel araştırma basamakları “na göre adım adım düzenlemelisiniz,

·  Probleminizi belirleyip, açıklamalısınız,

·  Probleminizi çözümüne yönelik hipotezler kurmalısınız,

·  Kaynak araştırması yapmalısınız,

·  Probleme yönelik çözüm önerisinde bulunmalısınız,

 

4. Araştırmanızı farklı kaynaklardan yapabilirsiniz, internet, kitap, dergi, ansiklopedi, kütüphane vb

5. Araştırmanızda yararlandığınız kaynakları raporunuzda göstermelisiniz,

6. Araştırmanızda yararlandığınız kaynakları raporunuzda göstermelisiniz.

7. Çalışmanızın sunumu için 2 hafta sonra hazır bulunmalısınız.

                                                                              

                                                GURUBUN GÖREVİ TESLİM ETTİĞİ TARİH:            

 

 

 

        Sosyal Bilgiler Öğretmeni

 

 

 

 

 

6/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER

YERYÜZÜNDE YAŞAM  ÜNİTESİ PERFORMANS GÖREVİ

-ÜLKELERİN İKLİM ÖZELLİKLERİ-

İçerik Düzeyi

Sınıf Düzeyi

Ünitenin Adı

Beklenen Performans

Süre

Puanlama Yöntemi

 

Sosyal Bilgiler

 

İlköğretim 6. Sınıfı

 

Yeryüzünde Yaşam

 

Araştırma ve Eleştirel Düşünme Becerisi

 

 

2 Hafta

 

Dereceli Puanlama Anahtarı

              GÖREVİN VERİLDİĞİ TARİH:                                        TOPLANMA TARİH:            

 

PERFORMANS GÖREVİNİ ALAN ÖĞRENCİLER:

 

Sevgili Öğrenciler;

   Sizden aşağıda gruplandırılmış ülkelerden, istediğiniz bir ülkeyi seçmeniz ve bu ülke insanlarının yeme-içme, giyinme ve yerleşim özelliklerini inceleyerek o ülkenin iklim özelliğini  tanıtan bir rapor hazırlamanız istenmektedir.

 

1.     Grup: Brezilya, Endonezya, Malezya, Kongo

2.     Grup: Kanada, Norveç, İsveç, Finlandiya

3.     Grup: Türkiye, İspanya, Fransa, İtalya

 

   Bu çalışmayı yaptığınızda iklim özelliklerinin insanlarını kültürlerini nasıl etkilediğini göreceksiniz.

 

   Dikkat: Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz, size yardımcı olacaktır.

 

1.     istediğiniz bir ülkeyi seçebilirsiniz. Ancak, ülkeyi seçme nedeninizi bir-iki cümle ile anlatmalısınız.

2.     Bu ülkeyle ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapmalısınız (dergi, ansiklopedi, İnternet, kütüphane vb.).

3.     Araştırmanızı o ülkenin yeme-içme, giyinme ve yerleşim özelliklerini dikkate alarak yapmalısınız.

4.     Araştırma sonucunda bulduğunuz bilgilerden yola çıkarak o ülkenin iklim özelliği hakkındaki çıkarımlarda bulunmalısınız.

5.     Araştırmanızı resim, fotoğraf, grafik vb. destekleyebilirsiniz.

6.     Çalışmanızı yazılı rapor olarak hazırlamalısınız.

7.     Bu çalışmanız için size ayrılan süre dört haftadır.

8.     Çalışmanız “DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI”nda verilen ölçütlere değerlendirileceğinden çalışmanızı yaparken bu ölçütlere uymalısınız.

                                               

                                                           GURUBUN GÖREVİ TESLİM ETTİĞİ TARİH:            

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

 

 

 

 

 

6/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER

YERYÜZÜNDE YAŞAM ÜNİTESİ PERFORMANS GÖREVİ

-TARİH ŞERİDİ HAZIRLAMA-

İçerik Düzeyi

Sınıf Düzeyi

Ünitenin Adı

Beklenen Performans

Süre

Puanlama Yöntemi

 

 

Sosyal Bilgiler

 

İlköğretim 6. Sınıfı

 

Yeryüzünde Yaşam

 

Araştırma ve eleştirel düşünme, zaman ve  kronolojiyi algılama becerisi

 

 

 

2 Hafta

 

Dereceli Puanlama Anahtarı

              GÖREVİN VERİLDİĞİ TARİH:                                        TOPLANMA TARİH:            

 

PERFORMANS GÖREVİNİ ALAN ÖĞRENCİLER:

 

Sevgili Öğrenciler;

Sizden MÖ 3000 ve MS 2000 yıllarını kapsayan bir tarih şeridi hazırlamanız istenmektedir.

 

Dikkat: Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı olacaktır.

 

1.     Tarih şeridini bir metre uzunluğunda bir karton üzerine hazırlayınız.(Bu büyüklükte bir kağıdı çizgisiz dosya kağıtlarını yapıştırarak elde edebilirsiniz.)

2.     Tarih şeridi başlangıcını MÖ 3000, bitişini de MS 2000 olarak gösteriniz.

3.     İlk çağ uygarlıklarının başlangıç ve bitiş tarihlerini işaretleyiniz. Her uygarlığın yaşam süresini farklı renklerle veya şekillerle gösterebilirsiniz.

4.     Birbiriyle çağdaş olan ilk çağ uygarlıklarının aralarında olabilecek siyasi, kültürel, ekonomik ilişkiler konusunda kısa bilgiler içeren notlar yazınız.

5.     Milat, çağ ve yüzyıl kavramlarının anlamlarını araştırınız. BU kavramlarının kapsadıkları süreleri de tarih şeridi üzerinde işaretleyiniz.

6.     Tarih şeridinin üzerine önceki sınıflarda öğrendiğiniz önemli olayların tarihlerini de işaretleyebilirsiniz.

7.     Çalışmanızı “Dereceli Puanlama Anahtarı”nda verilen ölçütlere gö

3877
0
0
Yorum Yaz