06 01 2014

5.sınıf

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE 
ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 1

1. Ülkemizde bulunan tarihî zenginlikler, bize yüzyıllar öncesinin haberlerini verir. Bölgenizde bulunan tarihî eserlerden birini inceleyip özelliklerini veya geçmişten ne gibi izler taşıdığını yazınız. (Yakın çevrenizde tarihî eser yoksa müzelere giderek veya daha önce gördüklerinizden de yazabilirsiniz.)
 …………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………….
2. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un tarihî eserlerinden ve doğal güzelliklerinden biri değildir?
A)  Ayasofya Müzesi               B)   Efes Harabeleri 
C) Topkapı Sarayı                  D)  Dolmabahçe Sarayı
 
3. Bir yörenin kendine özgü sahip olduğu niteliklerin geçmişten günümüze taşınmasını aşağıdakilerden hangisi sağlamaz?
A) Yerel tarih                   B)   Müze
C)  Doğal eserler                  D) Tarihî eserler
 
4. Tarihî eserlere nerelerde daha fazla rastlanır?
A)   Araştırma ve inceleme olan yerlerde
B)   Kalabalık yerlerde
C)   Çok eski çağlardan beri pek çok uygarlık yaşanmış olan yerlerde
D)   Çok fazla alışveriş yapılan yerlerde
 
5. Türkiye'nin turistik bir ülke olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması
B)   Türkiye topraklarında çeşitli uygarlıkların kurulmuş olması
C)   Türkiye'nin doğal güzelliklerinin fazla olması
D)   Türk halkının misafirperver olması
 
6. Seher, ailesiyle birlikte Türkiye'nin doğal güzelliklerini görmek için bir geziye katılmıştır. Pamukkale Travertenleri'nden başlayarak Manavgat Çağlayanı'nı ve Ihlara Vadisi'ni ziyaret etmiştir. Buna göre Seher sırasıyla hangi bölgelerden geçmiştir?
A)   Ege Bölgesi - Akdeniz Bölgesi - İç Anadolu Bölgesi
B)   Ege Bölgesi - İç Anadolu Bölgesi - Akdeniz Bölgesi
C)   Akdeniz Bölgesi - Akdeniz Bölgesi - İç Anadolu Bölgesi
D)   Akdeniz Bölgesi - İç Anadolu Bölgesi - Ege Bölgesi
7. Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde yazın nüfus artışı beklenmez?
A)  Ankara         B)  Antalya      C)   İstanbul         D)  İzmir
 
8. Tarihî eserler, bulundukları şehre aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz?
A) İle turist çeker.               B) İlin zengin bir geçmişi olduğunu kanıtlar, 
C) İlin insanlarına geçim kaynağı sağlar.   D)  İlin nüfusunu azaltır.

9. Yaşadığımız yerin özelliklerini incelerken aşağıdakilerden hangisine bakılmaz?
A)  Coğrafi yapısı               B)   Ekonomisi   
C)  Alışveriş merkezleri            D)  Kültürel yapısı
 
10. Annemizin veya babamızın aile büyüklerinin bulunduğu değişik illeri karşılaştırınız.
…………………………………………………………………………………………………………………….
11. Siz bir rehber olsanız, bulunduğunuz ilin doğal ve tarihî güzelliklerini nasıl tanıtırdınız?
…………………………………………………………………………………………………………………….
12. Yöresel yemekleriniz nelerdir? Aile büyüklerinizin mutfak kültürüyle şimdiki mutfak kültürünü karşılaştırınız.
…………………………………………………………………………………………………………………….
13. Bölgelerin coğrafi özelliklerinin farklı olması, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A)   Doğal güzellikleri         B)   Tarım ve besinleri
C)   Tarihî eserleri         D)   Yarışmalarda aldığı dereceleri (ödülleri)

14. Bölgesel farklılıkların sebebi nedir?
A)   İnsanlar         B)   Çevre      C)   İklim      D)  Nüfus

15. Denizlili Hasan'ın şivesi hangi ilimizin şivesi ile benzerlik gösterir?
A)   Uşak          B)   Mersin       C)   Eskişehir      D)   Balıkesir

16.Berkcan'ın annesi, kendilerini ziyarete gelen misafirlerine yöresel yemeklerinden içli köfte, kaburga dolması ve alinazik kebabı ikram etti. Berkcan ve ailesi hangi bölgemizde oturuyor olabilir?
A)   İç Anadolu Bölgesi            B)   Doğu Anadolu Bölgesi
C)   Güneydoğu Anadolu Bölgesi      D)   Akdeniz Bölgesi
 
17. Özer Öğretmen, sene sonu gösterisi için öğrencilerine "fidayda" ve "misket" oyunlarını öğretti. Öğrettiği oyunlar,………………..şehrine özgü oyunlardı
Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)   Elazığ         B)   Diyarbakır      C)   Mersin         D)  Ankara
 
DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE 
ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 2

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türk kültürüne ait bir oyun değildir?
A)  Zeybek         B)   Sinsin      C)   Samba         D)   Horon

2. "2007………………. yılı olarak kutlanacaktır. Hoşgörünün sembolü olan bu tarihî kişilik, Türk kültürünü zenginleştirmiştir."
Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Yunus Emre      B)   Mevlana   C)   Nasrettin Hoca   D)   Hacı Bektaşi Veli
  
3. Atatürk'ün siyasal, toplumsal ve sosyal alanda birçok yenilik yapması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)   Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi ile   B)   Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi ile
C)   Atatürk'ün inkılâpçılık ilkesi ile      D)   Atatürk'ün halkçılık ilkesi ile

4. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün devletçilik ilkesi ile bağdaşır?
A)   İlk özel bankayı kurması      B)   Türk Dil Kurumu'nu kurması
C)   Türk Tarih Kurumu'nu kurması   D)   Kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesi
 
5. Atatürk'ün devrimlerinden sonra Türk insanının yaşamında aşağıdakilerden hangisi değişmiş olamaz?
A)   Giysileri      B)   Konuşmaları      C)   Yemekleri      D)   Sosyal yaşamı
 
6. Ülkemizdeki bölgelerde farklı yemeklerin yapılmasının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Damak tadı      B)   Gelir düzeyi   C)   Kültür farklılığı      D)  Coğrafi özellikler

7. Tekke ve zaviyelerin kapatılması Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A)   Devletçilik      B)   Laiklik      C)   Milliyetçilik      D)  Cumhuriyetçilik
 
8. Aşağıdakilerden hangisi tarihî eser değildir?
A)   Köprü         B)   Baraj      C)   Cami         D)   Kale
 
9. Ali'nin dedeleri çocukluklarında şalvar giyer, fes takar ve çarık giyerlerdi. Ali şimdi pantolon, gömlek ve ayakkabı giyiyor. Ali'nin dedeleri gibi giyinmemesi Atatürk'ün hangi inkılâbı ile ilgilidir?
 A)   Eğitim alanında yapılan inkılâplar      B)   Siyasal alanda yapılan inkılâplar
C)   Hukuk alanında yapılan inkılâplar      D)   Sosyal alanda yapılan inkılâplar

10.Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdandır?
A)   Ayasofya Müzesi            B)   Topkapı Sarayı
C)   Pamukkale Travertenleri         D)   Belkıs Harabeleri
 
11. Toplumumuzda yaşayan insanların değişik din, örf ve âdetleri vardır. Bizim bunlara karşı davranışımız nasıl olmalıdır?

A)   Saygılı ve hoşgörülü olmalıyız.      
B)   Doğru olanı onlara öğretmeliyiz.
C)   Farklı düşünenlerden uzak durmalıyız.   
D)   Sadece kendi doğrularımızı yaşamalı ve yaşatmalıyız.
 
12. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin tanıtımı için gereklidir?
A)   Ülkemize gelen turistlere iyi davranmalıyız.
B)   Ülkemize gelen turistlere satış yapmak için baskı yapmalıyız.
C)   Ülkemize gelen turistlere geldiği ülkeye göre davranmalıyız.
D)   Onların bizim âdetlerimize uymalarını istemeliyiz.
 
13. Yaşadığımız yöreye ait ve yaşanmış bir hikâyeyi anlatan müzik türü aşağıdakilerden hangisidir?      
A)  Opera         B)  Türkü      D)  Rock      C)   Pop müzik

14. Biz de yaşadığımız yöreye ait özellikleri içeren bir şiir veya mâni yazabiliriz.
 ………………………………………………………………………………………………………………….

15. Aşağıdakilerden hangisi, kültürel öğelerimizin bize sağladığı yararlardan biri değildir?
A)   Kaynaşmamızı sağlar.
B)   Birlik ve çıkarlarımızı gözetmemizi sağlar.
C)   Kişisel çıkarlarımızı gözetmemizi sağlar.
D)   Daha güçlü ve başarılı olmamızı sağlar.

16. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilkelerinden değildir?
A)   Milliyetçilik      B)   Sanayicilik      C)   Cumhuriyetçilik   D)   İnkılâpçılık

17. Cumhuriyetin ilanı, ne gibi toplumsal değişiklikleri beraberinde getirmiştir?
A)   Padişahlık yönetimini
B)   Başarılı ve çalışkan bir insanın devleti yönetmeye karar vermesi
C)   Halkın kendisini en iyi yönetecek kişiyi oylarla belirlemesi
D)   Sadece erkeklerin toplumda iktidara sahip olması

I.   Cumhuriyetin ilanı         II.   Saltanatın kaldırılması
III.   Soyadı Kanunu         IV.   Halifeliğin kaldırılması 
18. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
A)   II, I, IV, III   B)   III, II, I IV   C)   III, II, IV, I   D)   I, II, III, IV
 DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE 
ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 3
A. Aşağıdaki açıklamalara karşılık gelen kavram veya değerleri eşleştiriniz.
1.Truva atının bulunduğu ilimiz.
2.Atatürk'ün kabrinin bulunduğu anıt.
3.Ailemizden büyüklere soru sorarak oluşturduğumuz tarih.
4.Kültürümüzün öğelerini bulabileceğimiz Türk hikâyelerinden biri.
5.Atatürk'ün değiştirdiği kılık - kıyafetlerimizden biri.
6.Kazılar yaparak eski medeniyetleri inceleyen kişi.
7.Büyük cami ve çevresindeki hastane, medrese, imaret gibi tüm alan tarihî eser.
8. Peri bacalarının bulunduğu yer
9. Tarihî eserlerimizden bir 
10. Doğal varlıklarımızdan biri   
(    )  Külliye 
(    )  Şapka 
(    )  Çanakkale 
(    )  Anıtkabir
(    )  Dede Korkut Hikâyeleri
(    )  Sözlü Tarih
(    )  Damlataş Mağarası
(    )  Nevşehir
(    )  Sümela Manastırı
(    )  Arkeolog


1. Anıtkabir, aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmaktadır?
A)  Ankara         B)   İstanbul         C)   Kayseri         D) Nevşehir

2. Pamukkale Travertenleri hangi ilimizde bulunur?
A)   İzmir         B)  Antalya         C)   Denizli         D) İstanbul
 
3. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilkelerinden biri değildir?
A)   İnkılapçılık      B)   Laiklik         C)   Devletçilik      D)  Millî birlik
 
4. Aşağıdakilerden hangisi, 24 Haziran 1934 yılında gerçekleşmiştir?
A)   Şapka Kanunu               B)   Kabotaj Kanunu
C)   Soyadı Kanunu               D)   Miladi takvimin kabulü
  

0
0
0
Yorum Yaz