20 01 2013

5.sınıf ürettiklerimiz test

 

 

5. SINIF                       SOSYAL BİLGİLER: ÜRETTİKLERİMİZ                         4. TEST

                       

           

  1. Bir tarım ürününün yetişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 

      A) İklim                        B) Sulama olanakları

      C) Nüfus                      D) Toprak yapısı

 

 

 

 

 

2.  “Karadeniz Bölgesi’nde üretilen fındık, yurt dışına satılarak ekonomiye katkı sağlanır.”

Yukarıdaki cümlede anlatılan şekilde, bir malın yurt dışına satılmasına ne ad verilir?

 

      A) ithalat                      B) sanayi               

      C) üretim                      D) ihracat

 

 

 

 

 

 

3.  Aşağıdaki ürünlerden hangisi Ege Bölgesinde yetişmez?

 

      A) Çay                         B) Üzüm

      C) Pamuk                     D) Zeytin

 

 

 

 

 

 

4.  “Bölgemizde şeker fabrikasının kurulmasından sonra işsizlik sorunu kısmen çözümlenmiştir.”

Cümlede bahsi geçen bölgemizde hangi ekonomik faaliyet şeker fabrikasının açılmasını sağlamış olabilir?

 

      A) Ticaret                     B) Tarım

      C) Hayvancılık              D) Turizm

 

 

 

 

 

5.  Akdeniz Bölgesinde en çok görülen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) Sanayi                     B) Hayvancılık

      C) Turizm                     D) Balıkçılık

 

 

6.  Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyet değildir?

 

      A) Müzeye gitmek         B) Halı dokumak

      C) Fındık yetiştirmek      D) Fabrika kurmak

 

 

 

 

 

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

      A) Fındık en çok Karadeniz Bölgesi’nde yetişir.

      B) Yurdumuzda petrol yatakları Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

      C) Bursa’da otomotiv sanayi gelişmiştir.

      D) Çay kurak iklimde yetişir.

 

 

 

 

 

8.  “İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine………denir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

 

      A) ticaret                      B) üretim

      C) ihracat                     D) ithalat

 

 

 

 

 

9.  Toplandıktan sonra fabrikada işlenerek kullanılan tarım ürünlerine sanayi bitkisi denir.

      Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisidir?

 

      A) Muz                         B) Portakal

      C) Pamuk                     D) Kiraz

 

 

 

 

 

 

10. İncir adı yurdumuzda hangi ilimizle özdeşleşmiştir?

 

      A) Ankara                    B) Aydın

      C) Van                         D) Kayseri

 

 

11.  Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır?

 

      A) İstanbul                    B) İzmir

      C) Van                         D) Bursa

 

 

 

 

 

 

12.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

      A) Antep - Hamsi         B) Malatya - Kayısı

      C) Antalya - Turizm      D) Çorum - Nohut

 

 

 

 

 

 

13.  Ankara’nın sembolü olan küçükbaş hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

                

      A) Koç                         B) Tiftik Keçisi

      C) Koyun                      D) Tavuk

 

 

 

 

 

 

14.  Aşağıdaki mesleklerden hangisi üniversite eğitimi gerektirmemektedir?

 

      A) Öğretmenlik             B) Avukatlık

      C) Doktorluk                 D) Çiftçilik

 

 

 

 

 

 

15.  “Üretilen ürünlerin başka ülkelere satmasına…………denir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

      A) ithalat                      B) ihracat

      C) tüketim                     D) üretim

 

 

 

 

 

16.  Pamuk aşağıdakilerden hangi bölgemizde yetiştirilmez?

    

      A) Ege                         B) Akdeniz

      C) Karadeniz                D) Güneydoğu Anadolu

 

 

 

 

 

17.  Bir yerde fabrika kurulması için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

 

      A) Tarihi değer taşıması

      B) Nüfusun yoğun olması.

      C) Ulaşım kolaylığı.

      D) Ham maddenin bulunması.

 

 

 

 

 

18.  Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yağ elde etmek için kullanılır?

 

      A) üzüm                       B) İncir

      C) buğday                     D) mısır

 

 

 

 

 

 

19.  Aşağıdaki meyvelerden hangisi turunçgiller sınıfına girmez?

 

      A) Greyfurt                   B) Portakal

      C) Muz                         D) Mandalina

 

 

 

 

 

 

20.  Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi Bursa’da gelişmemiştir?

 

      A) Otomotiv                  B) Tekstil

      C) Turizm                     D) Kayısı üretimi

206
0
0
Yorum Yaz