06 01 2014

5.SINIF TEST VE SORULAR

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE 
ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 7
 

 
1.   Aşağıdakilerden hangisi tarihî mekândır?

A) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü   
B) Silifke Yöresi halk oyunları
C) Topkapı Sarayı   
D) Yöresel yemeklerimiz2.   Aşağıdaki eserlerden hangisi Mimar Sinan'a aittir?

A) Selimiye Camii   
B) Ayasofya Camii
C) Anadolu Hisarı   
D) Boğaziçi Köprüsü
3.   Aşağıdakilerden hangisi bize ait kültürel bir ürün değildir?

A) Yoğurt         B) Hacivat   
C) Nevruz         D) Tango

4.   Seçeneklerden hangisinde Dede Korkut hikâyesi yoktur?

A) Keloğlan         B) Boğaç Han   
C) Oğuz Kağan      D) Deli Dumrul


5.   Safranbolu hangi bölgemizdedir?

A) Akdeniz         B) Karadeniz   
C) Marmara         D) Ege
6.   "Babamla bu yıl Edirne'ye gittik. Kırkpınar yağlı güreşlerini izleyecektik. Nasıl da heyecanlıydım. Kispet giymiş güreşçileri görünce ben de heveslendim.”
Yukarıdaki paragrafta kültürümüzü yansıtan kelimeler hangi seçenekte geçmektedir?

A) babam - Edirne   
B) heyecan - güreş
C) Kırkpınar güreşleri - kispet   
D) nasıl - heyecanlı
7.   Aşağıdaki kültürel eserlerden hangisi İstanbul’dadır?

A) Divriği Ulu Camii   
B) İshak Paşa Sarayı
C) Truva   
D) Sultanahmet Camii
8.   Aşağıdaki şehirlerden hangisi Türklere başkentlik yapmamıştır?

A) Ankara         B) Edirne   
C) İstanbul         D) Antalya
9.   Üç şehri Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış bölgemiz hangisidir?

A) Marmara      B) Ege   
C) Akdeniz         D) İç Anadolu
10.   Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bölgemiz hangisidir?

A) Ege         B) Karadeniz   
C) İç Anadolu      D) Marmara

11.   "Zeus Tapınağı, Artemis Tapınağı, Efes Harabeleri”
Yukarıda adı geçen eserler hangi bölgemizdedir?   

A) Ege                      B) Marmara                       
C) Akdeniz                    D) Doğu Anadolu12.   "Halk ülke yönetimine katılabilir. Kanun önünde tüm vatandaşlar eşittir. Devlet halkın sorunlarına çözüm bulur ve ihtiyaçlarını karşılar.”
Yukarıda sözü edilen Atatürk'ün hangi ilkesidir?

A) Laiklik         B) Cumhuriyetçilik   
C) Halkçılık         D) Devletçilik13.   “1208'de Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin Hortu köyünde doğdum. Kadılık ve hocalık yaptım. Nükteli ve mizahî yönüm fıkralara konu olmuştur. Her zaman doğru ve açık sözlü oldum.”
Yukarıda kendisini tanıtan Türk büyüğümüz kimdir?

A) Hacivat      B) Nasreddin Hoca   
C) Keloğlan      D) Temel14.   Hz. Nuh'un gemisinin bu bölgede olduğu varsayılmaktadır. Türkler Anadolu'ya bu bölgeden giriş yapmışlardır. İshak Paşa Sarayı ve daha pek çok tarihî yapısıyla koruma altına alınmıştır.
Paragrafta sözü edilen bölgemiz hangisidir?

A)   Akdeniz      B)   iç Anadolu   
C)   Doğu Anadolu   D)   Ege


15.   Dünyanın yedi harikasından Artemis Tapınağı ve Mausolos Anıt Mezarı'nın, parça Karun hazinelerinin bulunduğu bölgemiz hangisidir?

A)   Doğu Anadolu   
B)   İç Anadolu
C)   Güneydoğu Anadolu
D)   Ege
 16. "Çin Seddi'nden sonra en iyi korunmuş şehir surları bizim ülkemizdedir. 5500 m uzunluğundadır.”
Bu şehir surları hangi ilimizdedir?

A) İstanbul         B) Diyarbakır   
C) Ankara         D) İzmir
17.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemize özgü el sanatlarından biri değildir?

A) ebru         B) minyatür   
C) tezhip         D) resim

18.      I. Kangal köpeği - Sivas
II. Lüle taşı - Eskişehir
III. Oltu taşı - Diyarbakır
IV. Çini - İzmir
Yukarıda verilen eşleştirmelerden yanlış olanlar, hangi seçenekte verilmiştir?

A) I ve II         B) I ve III   
C) III ve IV         D) I ve IV

19.  Nemrut Dağı hangi bölgemizdedir?

A) Güneydoğu Anadolu
B) Akdeniz          
C) Karadeniz
D) Doğu Anadolu
20. "Hoşgörü onunla özdeşleşmiştir. Dünya 2006 yılını ona ve hoşgörüsüne ayırmıştır. Yaşamını geçirdiği yer İç Anadolu Bölgesi'dir.”
Yukarıda sözü edilen Türk büyüğümüz kimdir?

A)   Nasrettin Hoca
B)   Mevlânâ
C)   Katip Çelebi       
D)    Farabi
 

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE 
ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 8
 

 
1.   Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıktır?

A) Topkapı Sarayı   
B) Damlataş Mağarası
C) Selimiye Camii
D) Rumeli Hisarı

2.   Anadolu'da yaşamış ve bize sayısız tarihî eser bırakmış olan uygarlıklar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygarlıklardan değildir?

A) Hititler         B) Urartular   
C) Osmanlılar      D) Hunlar

3.   Hangisi kültürü etkileyen unsurlardan olamaz?

A) ekonomi         B) dil   
C) politika         D) coğrafya

4.   Kültürle insan arasında nasıl bir ilişki vardır?   

A)   İnsanları kültürler yaşatır.
B)   Kültürleri insanlar oluşturur ve yaşatır.   
C)   Kültürler sürekli değişir, bu yönden insanlara bağlı değildir.
D)   Kültürler yüzlerce yıldan beri vardır. İnsana ihtiyaç yoktur.

5.   Kültürel değerler nasıl şekillenmiştir?

A) dinî inançlarla                                    
B) alışkanlıklarla
C) geleneksel tutumlarla                       
D) hepsi
 
6.   Aşağıdakilerden hangisi bizim toplumumuza ait kültürel bir değer değildir?

A) halay      B) boğa güreşleri
C) cirit      D) Karagöz - Hacivat

7.   Sümela Manastırı hangi ilimizdedir?

A) Kars      B) Trabzon
C) İstanbul      D) Antalya

8.   Truva nerededir?

A) Adana         B) İzmir
C) Çanakkale      D) Eskişehir

9.   Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A)   Kültürlerde kadın-erkek eşitliği olmayabilir ve insan haklarına uygundur.
B)   Bütün kültürler, diğer kültürlerle etkileşim halindedir.
C)   Kültür, içinde bulunduğu toplumla yaşar.
D)   Olumlu kültürel davranışların pekiştirilmesi ve geliştirilmesi vatandaşlık görevidir.

10.   Müzede incelediğimiz bir buluntu ile neleri anlayabiliriz?

A)   Hangi tarihte kullanıldığını
B)   Kendisini yapan ve kullanan insanların hayatını
C)   Aynı buluntunun bugün de kullanıldığını
D)   Teknolojinin çok ileri düzeyde olduğunu

11. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden biri değildir?

A) Halk oyunlarımız (horon, halay)   
B) Orhun Kitabeleri
C) Ege Yöresi zeybek kıyafeti   
D) İstanbul Fatih Köprüsü

12. Tarihî eser açısından en zengin bölgemiz hangisidir?

A) Doğu Anadolu Bölgesi   
B) Karadeniz Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi   
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

0
0
0
Yorum Yaz