06 01 2014

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Testi

Soru 1.   Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir?
 
        A)  barometre                              B)  termometre
 
        C)  sismograf                               D)  rasathane
 
 
 
 
 
 
 
Soru 2.   Hangisinin oluşumunda akarsu etkilidir?
 
        A) sıradağlar                                B) delta ovası
 
        C) ova                                           D) yanardağlar
 
 
       
 
 
 
 
Soru 3.   Coğrafya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
        A)İnsan topluluklarının tarihini inceler.
        B) Yaşadığımız çevreyi tanımamıza yardımcı olur.
        C) Nerede ve nasıl sorularından yararlanır.
        D) Beşeri ve doğal öğeler arasındaki ilişkiyi inceler.
 
       
 
 
                               
Soru 4.   İklimin tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 
        A)Bir bölgede yaşayan insanların etkinlikleridir.
        B) Bir yerde görülen yer şekilleridir.
        C) Bir bölgedeki hava olaylarının uzun yıllar ortalamasıdır.
        D) Bir yerde yetiştirilen ürün miktarıdır.
 
 
 
 
Soru 5.   Hangisi bir bölgedeki bitki örtüsünü etkileyen etmenlerden değildir?
 
        A)  sıcaklık                                   B)  yağış-nem
 
        C)  güneş ışığı                             D)  yabani hayvanlar
 
       
               
 
Soru 6.   ‘’Türkiye’de yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar.’’           
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak değişmez?
 
A)     yer altı kaynakları
B)      ekonomik etkinlikler
C)      bitki örtüsü
D)      hava sıcaklığı
   
 
       
 
Soru 7.   Yurdumuzun en yüksek bölgesi hangisidir?
 
        A)Güneydoğu Anadolu Bölgesi
        B) İç Anadolu Bölgesi
        C)Marmara Bölgesi
        D) Doğu Anadolu Bölgesi
 
 
 
 
 
 
Soru 8.   Hangi iklim çeşidi ülkemizde görülmez?
 
        A)Karadeniz iklimi                       B)Karasal iklim
 
        C)Tropikal iklim                           D)Akdeniz iklimi
 
 
 
 
 
 
 
Soru 9.   Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimi ile iç kesimler arasındaki iklim farkının başlıca nedeni nedir?
 
        A) Yükseltinin doğudan batıya azalması
        B) Dağların denize paralel uzanması
        C) Bitki örtüsünün farklılık göstermesi
        D) Dağların denize dik uzanması
 
 
 
 
 
Soru 10.   Hangi bina deprem sırasında en az zarar  görür?
 
        A) temelsiz binalar     
        B) gökdelenler
        C) 12 katlı beton apartmanlar
        D) İki katlı betonarme ev
 
 
 
 
Soru 11.   Hangisi Marmara Bölgesi’nde üç iklim tipinin bir arada görülmesinin sonucudur?
 
        A)Ekonomik etkinliklerdeki zorluk,
        B) Tarım ürünlerindeki çeşitlilik,
        C) Ulaşımın olumsuz etkilenmesi,
        D) Nüfusun olumsuz etkilenmesi
 
 
 
 
 
 
Soru 12.   En fazla yağışın sonbaharda en az yağışın ilkbaharda görüldüğü iklim hangisidir?
 
        A) Karasal iklim                           B) Çöl iklimi
 
        C) Akdeniz iklimi                         D) Karadeniz iklimi
 
 
 
 
 
 
 
Soru 13.   Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yazlar sıcak ve uzun, kışlar kısa ve ılıktır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etkili olmaz?
 
        A) Plaj turizminin gelişmiş olması
        B) Yılda 2-3 defa tarımsal ürün alınması
        C) Bölgenin kuzeybatısındaki Göller Yöresi’nin bulunması
        D) Seracılık etkinliklerinin gelişmiş olması
 
 
 
 
Soru 14.   Hangi akarsu Akdeniz Bölgesi’nde bulunur?
 
        A) Gediz                                        B) Fırat
 
        C) Seyhan                                     D) Kızılırmak
 
 
 
 
 
 
 
 
Soru 15.   Depremde, afetzedelerin barınma ve yiyecek gereksinimlerini karşılayan kurum hangisidir?
 
        A) Kızılay                                     B) FAO
 
C) Yeşilay                                  D) Çocuk Esirgeme Kurumu
 
 
 
Soru 16.   Bir bölgenin yerleşim yeri olarak seçilmesinde en az etkisi olan hangisidir?
 
A)     Ekonomik etkinlikler
B)      Geleneksel yemekleri
C)      Yer şekilleri
D)      İklimi
 
 
 
 
 
 
Soru 17.   Keban ve Karakaya gibi önemli barajlarımızın Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmalarının nedeni hangisidir?
 
        A)Bölgenin maden yönünden zengin olması,
        B) Bölgenin nüfusu,
        C) Bölgenin bitki örtüsü,
        D)Bölgedeki akarsu ve yeryüzü, şekillerinin baraj yapımına uygun olması,
 
 
 
 
Soru 18.   I- Karadeniz İklimi
         II- Karasal İklim
        III- Akdeniz İklimi
               IV- Çöl İklimi
Yukarıdaki iklim tiplerinden hangileri Türkiye’de görülmez?
 
        A) Yalnız IV                  B) I ve II
 
        C) I ve III                                       D) II ve IV
 
 
 
Soru 19.   Yıllık yağış miktarının en fazla olduğu bölgemiz hangisidir?
 
        A) Akdeniz Bölgesi
        B) Karadeniz Bölgesi                                                                 
        C) İç Anadolu Bölgesi
        D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 
 
 

0
0
0
Yorum Yaz