20 01 2013

5.sınıf Bölgeler ve Özellikleri

 

BÖLGELER VE ÖZELLİKLERİ

1)MARAMARA BÖLGESİ

Yükseltisi az olup, yeryüzü şekilleri sadedir.Bölgenin iklimi Çeşitlilik gösterir.Karadeniz kıyılarında  Karadeniz iklimi ,Trakya Bölümü’nde Karasal iklimi,bölgenin güneyinde isi Akdeniz iklimi görülür.

2)KARADENİZ BÖLGESİ

 

 

Karadeniz Bölgesi dağlık bir bölgedir ve dağlar kıyıya paralel uzanmıştır. Bu nedenle denizin ılımanlaştırıcı etkisi iç kesimlere ulaşamaz. Ülkemizin her mevsim yağış alan bölgesi olup bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlardır.

 

 

3)EGE BÖLGESİ

 

Dağlık ve engebeli bir bölgemizdir.Kışları yağışlı,yazın kurak geçer.Akdeniz İklimi görülür.Dağlar kıyıya dik uzandığı için denizin ılımanlaştırıcı etkisi iç kesimlere kadar sokulur.Bitki örtüsü makidir.

4)AKDENİZ BÖLGESİ

 

Dağlık bir bölgedir ve dağlar kıyıya paralel uzanır.Bu nedenle ılımanlaştırıcı etkisi iç kesimlere giremez.Akdeniz iklimi görülür ve bitki örtüsü makidir.Çukurova ve Antalya ovası önemli ovaları olup Taşeli,Tefenni,teke ve Acıpayam platoları bu bölgemizde yer alır.

5)İÇ ANADOLU BÖLGESİ

 

Yeryüzü şekilleri sade olup yükseltisi az olan bir bölgemizdir.Yazları sıcak,kışları soğuk geçen karasal iklim görülür.Yağışlar en fazla ilkbaharda en az ise sonbaharda yağar.Bitki örtüsü Kısa boylu çalılardan oluşan bozkırlardır.

6)DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

 

 

Yurdumuzda yükseltinin en fazla olduğu bölgemizdir.Ülkemizin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın güneybatısı boyunca Tendürek , Süphan ve Nemrut dağları uzanır. Yüksek bir bölge olması, iklimin sert olmasına neden olmuştur.

7)GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

 

 

 

Yükseltisi az ve yer şekilleri sade olan bir bölgemizdir. Bölgenin batısında Akdeniz iklimi doğusunda karasal iklim hakimdir. Bitki örtüsü maki ve bozkırdır.Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk barajı Fırat nehri üzerinde yer alır.bölgenin yükseltisi az olup bölge ova ve platolarla kaplıdır.

 

4359
0
0
Yorum Yaz