29 01 2013

4.ÜNİTE ÜRETTİKLERİMİZ

29)  
 Kayısı üretimi ile tanınan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Kayseri       B- Malatya        C- Antalya          D- Ankara
Cevap:
C
30)  
Tuz Gölü hangi ilimizdedir?
 A-Ankara         B- Eskişehir        C- Konya         D- Isparta
Cevap:
C
31)  
Ankara’nın sembolü olan küçükbaş hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
 A-koyun       B- kıl keçisi          C- tiftik keçisi          D- koç
Cevap:
A
32)  
Türkiye’de büyükbaş hayvancılık en çok hangi bölgemizde yapılır?
A-İç Anadolu   B- Marmara    C- Doğu Anadolu         D- Güneydoğu Anadolu
Cevap:
A
33)  
Yurdumuzun Tekirdağ ve çevresi, iklim bakımından  aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetişmesine  imkân sağlamaktadır?
  A- incir          B- portakal    C- fındık                D- ayçiçeği
Cevap:
A
34)  
Yurdumuzda küçükbaş hayvancılığın en yaygın olarak yapıldığı bölgemiz  hangisidir?
  A- İç Anadolu   B- Karadeniz     C- Ege           D- Marmara
Cevap:
D
35)  
Rezerv bakımından Türkiye’nin dünyada ilk sırada yer aldığı maden hangisidir?
 A- bor          B-  bakır          C-  petrol           D- taş kömürü
Cevap:
D
36)  
Yurdumuzda otomotiv sanayi bakımından önde gelen ilimiz hangisidir?
  A-Eskişehir        B- Ankara     C- İzmir           D- Bursa
Cevap:
C
37)  
Turunçgiller en çok hangi bölgede yetiştirilir?
  A-Akdeniz        B- Güneydoğu Anadolu   C- İç Anadolu     D-Güneydoğu Anadolu
Cevap:
A
38)  
Aşağıdakilerden hangisi Ankara’da  yetiştirilen başlıca tarım ürünü değildir?
 A- kavun          B- buğday     C- muz          D- armut
Cevap:
A
39)  
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 A-Portakal Antalya ve çevresinde bolca yetişir.
 B- Çay her mevsim yağışı sevmeyen bir üründür.
 C- İncir Aydın ve çevresinde bolca yetişir.
 D- Yurdumuzun en iri karpuzları Diyarbakır’da yetişir.
Cevap:
A
40)  
Pamuk aşağıdakilerden hangi bölgemizde yetiştirilmez?
  A-Akdeniz       B-Karadeniz        C- Ege         D- Güneydoğu Anadolu
Cevap:
C
41)  
Aşağıdaki meyvelerden hangisi turunçgil  olarak adlandırılmaz?
 A- portakal    B- mandalina         C- elma         D- greyfurt
Cevap:
C
42)  
Aşağıdakilerden hangisi orman ürünü değildir?
 A-odun           B- kereste              C-  tomruk          D- kömür
Cevap:
D
43)  
Deniz balıkçılığında hangi illerimiz ilk sırada yer alır?
 A-Akdeniz kıyısındaki iller        B- Ege kıyısındaki iller
 C-Karadeniz kıyısındaki iller     D- Marmara kıyısındaki iller
Cevap:
C
44)  
Orta Anadolu Rafinerisi hangi ilimizdedir?
 A- Kırıkkale          B- Ankara            C- Kırklareli        D- Kocaeli
Cevap:
D
45)  
Hangisi endüstri bitkisi değildir?
A- pamuk          B- buğday       C- susam         D- zeytin
Cevap:
D
46)  
Bir bölgede yoğun olarak bulunan meslek dallarına bakarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle  söylenebilir?
A. Bölgenin nüfusu                 B. Bölgede yapılan ekonomik faaliyetler
C. Bölgenin coğrafi özellikleri  D. Bölgede görülen iklim tipi
Cevap:
C
47)  
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetten önce ülkemizde en çok yapılan ekonomik faaliyettir?
 A. tarım                  B. sanayi               C. turizm               D. ticaret
Cevap:
D
48)  
“Halil ve ailesi küçükbaş hayvancılık ile uğraşan bir ailedir. Ayrıca buğday, şekerpancarını da    yetiştirmektedirler.” 
Halil’in ailesi aşağıdaki bölgelerden hangisinde yaşıyor olamaz? 
A. İç Anadolu Bölgesi       B. Marmara Bölgesi        C. Güneydoğu Anadolu Bölgesi       D. Karadeniz Bölgesi
Cevap:
C
49)  
Ülkemiz yurt dışına sattığı ürünler daha önce tarım ürünleriyken, günümüzde sanayi ürünleri ön plana çıkmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A. Şehirlerin büyüdüğünün              B. Tarım ürünlerinin çeşitlendiğinin   
C. Nüfusun arttığının                       D. Sanayinin geliştiğinin
Cevap:
D
50)  
Bugün kullandığımız birçok ürünü insanlar doğadan yararlanarak ve ham madde kullanarak elde  ederler.
Aşağıdaki ürün ve ham madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. ekmek-buğday                              B. kalem-ağaç  
C. cam bardak-kum                           D. naylon poşet-kömür
Cevap:
B
51)  
Karadeniz Bölgesi’nin dağlık ve engebeli olmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A. İç bölgelerle bağlantıların zor sağlanması                B. Dağınık yerleşme görülmesi
C. Ekime ve dikime elverişli alanların az olması            D.Ürünlerin bol ve çeşitli olması
Cevap:
C

159
0
0
Yorum Yaz