06 01 2014

2. Ünite Test

2.ÜNİTE SOSYAL                    BİLGİLER DEĞERLENDİRMESİ

S.1) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

      a)1934yılında  kadınlara …………. ve……………… hakkı verildi.
      b)Atatürk, Türk tarihinin gerçeklere ve belgelere dayandırılarak araştırılması için 1931 yılında………..  ……………        ………..   kurdu.
      c)Bir alanda daha iyiye ulaşmak için yapılan köklü değişikliğe ………….denir.
      d)İzmir İktisat Kongresi sonucunda …………… ………………… ilkesi kabul edildi.
      e)Yeni harflerin kabulü, öğretim birliğinin sağlanması, milli mekteplerin açılması ……….. alanında yapılan yeniliklerdir.

S.2)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
     a)Hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?
         A)milliyetçilik    B)halkçılık    C)laiklik     D)milli birlik
     b)Hatay ili Türkiye’ye hangi yıl halk oylaması sonucu katıldı?
         A)1938               B)1939             C)1940               D)1941
     c)Hangisi tarihi yapıt olarak gösterilemez?
         A)Anıtkabir      B)TBMM           C)Düden şelalesi   D)Roma hamamı

     d)Cumhuriyet yönetiminde egemenlik aşağıdakilerden hangisine aittir?
        A)başbakana    B) hükümete           C)Türk Milletine    D)cumhur başkanına
     e)Kuş Cenneti Manyas Gölü  hangi ilimizin sınırları içindedir? 
         A)İzmir       B)Balıkesir   C) İstanbul            D)Bursa

S.3)Aşağıdaki soruları eşleştiriniz.
      a)Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkına  denir.                1-laiklik
      b)Dolmabahçe Sarayı                                                                2-Kadın erkek eşitliği
      c)Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması                         3-Samsun’da
      d)Medeni Kanun’un  kabul edilmesi ile sağlandı.                    4-İstanbul’dadır
      e)Atatürk şapka inkılabı  ilimizde yapmıştır.                            5-Kastamonu
                                                                                                        6-Türk Milleti
S.4)Cumhuriyetin getirdiği yenilikleri yazınız.
           1-
           2-
           3-
           4-
           5-
S:5)Atatürkçülük nedir?

S.6)Kurtuluş Savaşı ne zaman başlamış ne zaman bitmiştir?

   
S.7)Kültür nedir? Kültürel farklılıkların oluşmasına hangi faktörler etkilidir?  
S.8)Yeni Türk devletinde Eğitim birliği nasıl sağlandı?                     


                                                                                                                              Başarılar       

0
0
0
Yorum Yaz