25 01 2015

ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM

ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM     Konu Başlığı HARİTALARIN DİLİ (1Ders Saati) Kazanım Ünite ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların,okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar   Verilen Bilgiler   *DÜNYANIN ŞEKLİ Dünya’nın kutuplardan basık Ekvatordan şişkin kendine özgü şekline GEOİD denir.   *PARALELER Ekvatora paralel olarak uzanan ve dünyayı çepeçevre dolanan dairelere paralel denir.   Özellikleri: ♦         90 Tane Güney yarımkürede 90 tane de Kuzey yarımkürede olmak üzere toplam 180 tanedir. ♦         Kuzey yanmküredeki 90 tane paralel dairesine kuzey paralelleri, Güney yanmküredeki 90 tane paralele Güney paralelleri denir. ♦         En uzun paralel dairesi EKVATOR’dur. ♦         Paralellerin uzunlukları Ekvator’dan kutuplara doğru azahr. 90° Kuzey ve 90° Güney paraleli nokta şeklindedir.Paralellerin uzunluklannın azalmasına bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Dünyanın çizgisel hızı azalır. ♦         Paraleller arasındaki uzaklık dünyanın her yerinde eşit olup 111 kilometredir. Aynı paralel dairesi üzerinde; 1-     Güneş ışınlarının geliş açısı 2-     Gölge boyu 3-     Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı 4-     Yerçekimi kuvveti 5-     Gece ve gündüz süresi eşittir. Bazıözel paralel daireleri (enlemler) vardır; &nb... Devamı

13 04 2014

GERÇEKLEŞEN DÜŞLER

GERÇEKLEŞEN DÜŞLER Buluş: Bir şeyin ilk kez ortaya koyulması, icat edilmesidir. Mucit: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimsedir.   TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ SORUNLAR   1) Teknolojik bazı gelişmeler doğada tahribat oluşturmuştur. 2) Fabrika atıkları hem havayı hem de suları kirletmektedir. 3) Otomobillerden çıkan egzoz dumanı havayı kirletmektedir. 4) Bu durumlarda hem insanları hem de diğer canlıları olumsuz etkilemektedir. 5) Buluşlar sosyal hayatı da olumsuz etkilemektedir. 6) Televizyon aile içi ilişkilerin zayıflamasına neden olmaktadır. Ayrıca bireyler arasında iletişimi azaltmaktadır. 7) İnternette insanların birbirleriyle vakit geçirmesini engellemektedir. 8) Sosyal hayattaki birçok adet ve geleneklerinde kaybolmasına neden olmaktadır. BİLİM VE İNSAN   Bilim: Bilgi edinme süreci de denir.   BİLİM İNSANININ ÖZELLİKLERİ   1) Meraklıdır 2) Eleştiricidir. 3) Şüphecidir. 4) Tarafsızdır. 5) Planlı çalışır. 6) Kararlıdır. 7) Araştırmacıdır. 8) İnsanlığa hizmet için çalışırlar. 9) Deney ve gözleme yer verirler. 10) İnsanlığa ve doğaya karşı sorumludurlar. ÖNEMLİ BULUŞLAR VE MUCİTLERİ *THALES( TALES): Güneş tutulmasını bulmuştur. *İBNİ SİNA: Kimya ve tıp alanında çalışmalar yapmış Türk bilginidir. *PASTÖR: Besinlerin bozulmasına mikropların yol açtığını, kuduz aşısını bulmuştur. *CEZERİ: Otomatik aletleri yapan ilk Türk âlimidir. *MENDEL: Genetik biliminin kurucusudur. Canlıların özelliklerinin nesilden nesile geçtiğini kanıtlamıştır. *EDİSON: İlk ses kaydını yapmış, ampulü bulmuştur. *KOPERNİK-KEPLER: Dünya’nın kendi ve Güneş etrafında döndüğü... Devamı

20 01 2014

Gerçekleşen Düşler Çalışma Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ GERÇEKLEŞEN DÜŞLER ÜNİTESİ  SORU VE YANITLARI ÜNİTEDE GEÇEN ÖNEMLİ KAVRAMLAR * İcat         * Buluş      * Teknoloji * Bilim İnsanı   * Katalog      * Mikrobiyoloji * Patent      * Karteks      * Medeniyet * Abone      * Proje GERÇEKLEŞEN DÜŞLER  1- Bilim nedir? 1- Doğanın temel yasalarının araştırılması ve öğrenilmesi etkinliğine BİLİM denir. 2-Teknoloji ne işe yarar? 2-Teknoloji insanın doğa içindeki gücünü arttırmasına imkân sağlar. 3-Teknolojinin gelişimi nasıl olmuştur? 3-Başlangıcı binlerce yıl eskiye dayanır en önemli icatlar şunlardır.    * Taştan balta yapıldı.      * Ateş keşfedildi.      * Ok ve yay icat edildi.    * Tekerlek icat edildi.      * Karasaban yapıldı.      * Yazı icat edildi.    * Bilimin gelişmesi ile teknolojik gelişmelerde hızlandı ve çeşitlendi. 4- Bilim insanlarının özellikleri nelerdir? 4- * Meraklı ve sorgulayıcıdırlar.      * Araştırmacıdırlar.      * Sabırlı ve mücadelecidirler.      * Zamanı verimli kullanırlar.      * Gerçekçidirler.      * Eleştiriye açıktırlar.      * Evrenseldirler. 5-Bilim insanları amaçlarına nasıl ulaşabilmektedir? 5-* Uzun araştırma ve inceleme yaparlar.     * Bazen çabaları sonuçsuz kalır fakat yılmadan devam ederler.     * Bazen amaçladıklarından farklı şeyler icat ederler.    ... Devamı

20 01 2014

Gerçekleşen Düşler Ders Anlatımı

GERÇEKLEŞEN DÜŞLER Buluş: Bir şeyin ilk kez ortaya koyulması, icat edilmesidir. Mucit: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimsedir.    Buluş yapılmasında insanların ihtiyaçlarının etkisi olmuştur. Ateşin, tekerleğin, yazının bulunması gibi.     Teknolojik gelişmelerle buluşlar birbiriyle ilişkilidir. Örneğin icat edilen telefon teknolojik gelişmeler sonucu bugünkü halini almıştır.    İcat edilen ürünler insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelince günümüz teknolojisi ile gelişirler.    İnsanların hayatını etkileyen birçok buluş vardır. Bu buluşların en önemlilerinden birisi ateştir.    Ateşin bulunmasıyla insanlar yemeklerini pişirmeye başlamışlar, ısınmaya ve ateşi ışık kaynağı olarak kullanmaya başlamışlardır.    Demirin bulunmasıyla tarımda gelişmeler sağlamışlardır.    Tekerleğin bulunmasıyla yüklerini kolayca taşımışlar, basit ulaşım araçları yapmışlardır.    Yazının bulunmasıyla insanlar bilgi birikimlerini sonraki kuşaklara aktarmışlardır.    Buhar makinesinin yapılması, telgrafın kullanılması ve elektriğin bulunması insanların hayatını etkileyen en önemli buluşlardan bazılarıdır.    Buluşlar ve icatlar insanların hayatını kolaylaştırır, değiştirir ve zaman kaybını azaltır.    Hayatımızı hem olumlu hem de olumsuz etkileyen buluş ve icatlar da vardır. Örneğin cep telefonları iletişim alanında insanlara kolaylık sağlar. Fakat uzun süre kullanıldığında yaydığı radyasyon nedeniyle insan sağlığına zarar verir.    Buhar makinesinin icadı ile buhar gücünün makinelerde kullanılması büyük fabrikalar, gemiler yapma imkânını doğurmuştur. Buhar makinesi sanayi çağının başlamasına neden olmuştur. Bilgisayar... Devamı

20 01 2014

Gerçekleşen Düşler Soru Cevap Konu Anlatımı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ GERÇEKLEŞEN DÜŞLER ÜNİTESİ  SORU VE YANITLARI ÜNİTEDE GEÇEN ÖNEMLİ KAVRAMLAR * İcat         * Buluş      * Teknoloji * Bilim İnsanı   * Katalog      * Mikrobiyoloji * Patent      * Karteks      * Medeniyet * Abone      * Proje GERÇEKLEŞEN DÜŞLER  1- Bilim nedir? 1- Doğanın temel yasalarının araştırılması ve öğrenilmesi etkinliğine BİLİM denir. 2-Teknoloji ne işe yarar? 2-Teknoloji insanın doğa içindeki gücünü arttırmasına imkân sağlar. 3-Teknolojinin gelişimi nasıl olmuştur? 3-Başlangıcı binlerce yıl eskiye dayanır en önemli icatlar şunlardır.    * Taştan balta yapıldı.      * Ateş keşfedildi.      * Ok ve yay icat edildi.    * Tekerlek icat edildi.      * Karasaban yapıldı.      * Yazı icat edildi.    * Bilimin gelişmesi ile teknolojik gelişmelerde hızlandı ve çeşitlendi. 4- Bilim insanlarının özellikleri nelerdir? 4- * Meraklı ve sorgulayıcıdırlar.      * Araştırmacıdırlar.      * Sabırlı ve mücadelecidirler.      * Zamanı verimli kullanırlar.      * Gerçekçidirler.      * Eleştiriye açıktırlar.      * Evrenseldirler. 5-Bilim insanları amaçlarına nasıl ulaşabilmektedir? 5-* Uzun araştırma ve inceleme yaparlar.     * Bazen çabaları sonuçsuz kalır fakat yılmadan devam ederler.     * Bazen amaçladıklarından farklı şeyler icat ederler.    ... Devamı

20 01 2014

gerçekleşen düşler bilim admaları ile buluşları

Alexander Fleming (1881 - 1955) İskoç hekim. 1928 yılında laboratuarında bir tür bakteri üzerine çalışırken kültür ortamında oluşan küf mantarının çevresindeki bakterilerin gelişemediğini gözlemledi. Bu küf mantarının bakterilerin çoğalmasını engelleyen bir madde salgıladığını saptayan Fleming bu maddeye "penisilin" adını verdi. Böylece bakterilere karşı antibiyotik kullanımını başlattı. Alexander Graham Bell (1847 - 1922) İskoç asıllı ABD'li buluşçu. Bell ailesi yıllar boyunca güzel konuşma üzerine çalışmış bir aileydi. Bu ailenin bir üyesi olan Graham Bellde çalışmalarını sesin iletimi ve bu yolla iletişim kurma üzerinde yoğunlaştırdı. Bunun sonucu olarak 1876'da telefonu icat etti. Graham Bell sayesinde hayatımıza giren telefon çağımızın en önemli buluşlarından biri sayılıyor. Alfred Wegener (1880 - 1930) Alman metorolog ve yerbilimci. Kıtaların kayması kuramını ortaya attı. Wegener başlangıçta tüm kıtaların Pangea adında tek bir kıta olduğunu sonradan parçalanıp dağılarak zamanla günümüzdeki yerlerine ulaştığını ileri sürdü. Kuzey Kutbu'nun araştırılmasına katkıları oldu. Blaise Pascal (1623 - 1662) Fransız matematikçi fizikçi ve felsefeci. Küçük yaşlardan beri bilimle uğraşan Pascal 16 yaşında "Konikler Üzerine Deneme" adlı kitabı yazdı. 18 yaşında bir hesap makinesi icat etti. Atmosfer basıncı sıvıların dengesi hidrolik presaritmetik üçgen konularında birçok çalışması var. Fermat ile birlikte olasılıklar hesabını da buldu. Cahit Arf (1910 - 1997) Türk matematikçi. Doktora yapmak için gittiği Almanya'da matematikçi Helmut Hasse ile birlikte önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonund... Devamı

06 01 2014

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK 1. Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur." Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek olarak gösterilemez? A) Mekkelilerin İslamiyet’in yayılmasına karşı çıkması B) Göçebe Türklerin yerleşik yaşama geçmeyi kabul etmemesi C) Yeniçerilerin batı türü eğitime tepki göstermesi D) Ulema sınıfının fesin zorunlu başlık olarak kabul edilmesine tepki göstermesi E) Osmanlılarda "ülke hanedanının ortak malıdır." anlayışının benimsenmemesi 2. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıl başlarına kadar padişahlığın babadan oğula geçmesine karşın, hangi şehzadenin padişah olacağı konusunda kesin kuralların olmaması taht kavgalarına neden olmaktaydı. Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek olarak gösterilemez? A) II. Bayezid-Cem mücadelesi B) Şehzade Selim'in II. Bayezid'e karşı mücadele etmesi C) Fetret devrinde yaşanan şehzadeler mücadelesi D) I. Mehmet döneminde çıkan Şeyh Bedrettin ayaklanması E) II. Murat döneminde yaşanan Şehzade Mustafa olayı 3. Osmanlılarda sadrazam olabilmek için belirli bir kuralın olmaması aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır? A) Devşirme sisteminin uygulanmamasının B) Divan örgütünün yetkileri sınırlandırmasının C) Taht kavgaları çıkmasının önlenmesinin D) Dirlik sisteminin yeniden düzenlenmesinin E) Yetenekli olan herkese yönetimde görev alma hakkı verilmesinin 4. Osmanlı Devleti'nde divan üyelerinden bazıları şunlardır: I. Veziriazam II. Vezir III. Defterdar IV Nişancı V Kazasker Bunlardan hangilerinin sayısı, sınırların genişlemesine paralel olarak artırılmıştır? A) I, II ve III      B) II, III ve V                   &n... Devamı

06 01 2014

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK 1. Osmanlı Devleti'nde yönetim, İslam hukukuna dayanır. Ancak, Osmanlı devlet anlayışını boyutlandıran bazı diğer unsurlar da vardır. Bunlar eski Türk geleneği ve fethedilen yerlerin daha önceki uygulamalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilemez? A) Padişahın kanun koyarken şeriat ile çelişmemesi B) Hükümdarın halkı adaletle yönetmek zorunda olduğuna inanılması C) Hanedanın erkek bireylerinin taht üzerinde hak sahibi olması D) Özerklik verilen eyaletlerin yöneticilerinin kendi içinden seçilmesi E) Batı türü kurumların oluşturulması 2. Osmanlı Devleti’nde I. Ahmet dönemine kadar padişah olma konusunda kesin bir kural yoktu. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) Sadrazamların otoritelerinin artması B) Valide sultanların yönetime katılması C) Saltanat kavgalarının çıkması D) Anadolu'da isyanların çıkması E) Kapıkulu askerleri ve tımarlı sipahiler arasında çatışmalar çıkması 3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde divan örgütünün özelliklerinden biri olarak gösterilemez? A) Devletin en önemli yönetim kurumu olması B) Gerektiğinde yargı yetkisini de kullanabilmesi C) Fatih'e kadar toplantılara padişahların başkanlık etmesi D) Padişahın egemenlik haklarını kısıtlaması E) Yükselme döneminden sonra önemini giderek kaybetmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi divan üyelerinden kazaskerin görevlerinden biridir? A) Kadı ve müderrisleri atamak B) Ferman ve beratlara padişahın tuğrasını çekmek C) Devletin gelir ve giderleri konusunda bilgi verip bütçe hazırlamak D) Alınan kararların şer'i hukuka uygun olup—olmadığını denetlemek E) Divan toplantı... Devamı

06 01 2014

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK 1. Osmanlı Devleti'ni kendinden önceki Türk devletlerinden ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Merkezi devlet olması B) Fetih politikası izlemesi C) Çokuluslu devlet olması D) Medreseler açması E) İslam devleti olması 2. Osmanlı Devleti'nde; - Kuruluş yıllarında "ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışı geçerlidir. - I. Murat döneminde "ülke padişah ve oğullarının malıdır." anlayışı kabul edilmiştir. - I. Ahmed döneminde "Padişahlığın hanedanın en büyük ve aklı başında olana geçmesi" kuralı getirilmiştir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisinin zamanla değiştiği söylenebilir? A) Teokratik devlet yapısı B) Dirlik sistemi C) Veraset anlayışı D) Eyalet sistemi E) Sancağa çıkma geleneği 3. Osmanlı Devleti'nde yönetim yetkisini kullanan gruplardan biri olan Seyfiyye; Silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip idi ve sadrazamdan en alt rütbedeki askere kadar uzanan bir zincir içindeki görevlilerden oluşurdu. Bu bilgilere göre; I. Yeniçeri Ağası, II. Nişancı III. Kaptan-ı Derya IV. Kadı V. Sancakbeyi gibi görevlilerden hangilerinin bu gruba mensup olduğu söylenemez? A) I ve II   B) II ve III   C) III ve IV D) IV ve V   E) II ve IV 4. Osmanlılarda şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi geleneğinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülkeyi yönetmede kolaylık sağlamak B) Merkezi yönetimi güçlendirmek C) Şehzadeleri merkezden uzaklaştırmak D) Şehzadelerin devlet yönetiminde deneyim kazanmasını sağlamak E) Ülkenin hükümdar ve oğullarının malı olduğunu vurgulamak 5. Osmanlı Devleti'nde taşra yönetiminin bazı özellikleri şunlardır: I... Devamı

06 01 2014

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK 1. Osmanlı Devleti, kültür ve uygarlık alanında Anadolu Selçuklularından etkilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu etkilenmenin kanıtlarından biri olarak gösterilemez? A) Divan teşkilatının kurulması B) Vakıf toprak uygulaması C) Hükümdarların sultan unvanı kullanması D) Tımar sisteminin geliştirilmesi E) Toprakların hanedan üyeleri arasında paylaşılmaması 2. Osmanlı Devleti'nde yönetimde padişahların mutlak egemenliğinin sınırlandığına kanıt olarak, aşağıdaki görev veya yetkilerinden hangisi gösterilebilir? A) Sadrazamları görevden alma B) Uygulamalarda şeyhülislamdan fetva alma C) Ordulara komutanlık etme D) Antlaşmaları onaylama E) Divanın çalışmalarıyla ilgili bilgi alma 3. Tımarın çekirdeğini oluşturan kısma kılıç tımarı denir. Sipahi olan herkes için başlangıçta çekirdek kısmı vardı. Bu bölüm zamanla büyüyebilir fakat çocuklara geçemezdi. Tımarın büyüyen kısımlarının çocuklara geçmesinin engellenmesinin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Bayındırlık çalışmalarını düzenlemek B) Vergi toplamayı kolaylaştırmak C) Tımar arazinin mülk araziye dönüşmesini önlemek D) Tarımsal çalışmaları özendirmek E) Asker sayısının artmasına engel olmak 4. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetiminin sosyal, siyasi ve askeri bakımdan büyük önemi vardı. Toprak yönetiminde dirlik sisteminin uygulanışı çok ayrıntılı bir şekilde belirlenmişti. Aşağıdakilerden hangisi, dirlik sahiplerinin görevlerinden biri değildir? A) Tımarlı sipahi yetiştirmek B) Vergi toplamak C) Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamak D) Kendi bölgesinde yaşayanları yargılamak E) Devlet otorite... Devamı

06 01 2014

COĞRAFYA VE DÜNYAMIZ

1. Bir yerin enlem ve boylamlar yardımıyla belirtilen konumuna ne ad verilir? A)Özel konum                             B)Paralel                                C)Meridyen                               D)Matematik konum 2.Yeryüzündeki bir noktanın ekvatora en yakın uzaklığının açı olarak değerine ne denir?  A)Boylam                                  B)Enlem                                  C)Saniye                                    D)Dakika 3.Dünya üzerindeki bir noktanın başlangıç meridyenine en yakın uzaklığının açı cinsinden değerine ne ad verilir? A)Boylam                                  B)Paralel                               C)Derece                                   D)Hiçbiri 4.Türkiye Dünya üzerinde hangi enlem ve boylamlar arasında yer alır? A)36-42KP         26-45 DM                                  B)36-43 KP        26-46 DM                                            ... Devamı

06 01 2014

6.SINIF:

1.Orta Asya'da iklim şartları çok serttir. Bu durumun, Türklerin yaşam tarzında aşağıdakilerden hangisine neden olduğu ileri sürülemez? A) Göçebe hayat yaşamalarına B) Hayvancılıkla uğraşmalarına C) Yerleşik hayata geçmelerine D) Savaşçı bir karaktere sahip olmalarına 2. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları döneminde ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan birisi değildir? A) Kervansarayların yapılması B) Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulanırı ası C) İkta sisteminin uygulanması D) Tüccarların mallarının sigorta edilmesi 3. Tarih, geçmişte meydana gelen olayları inceleyerek günümüze ve geleceğe ışık tutar, bizlere yol gösterir. Bizden önce yaşayan insanların nerelerde ve nasıl yaşadıklarım, toplumların uygarlık alanında neler yaptıklarım anlatır. Bu yüzden kişilerin tarihle ilgili bilgiler edinmeleri, onların düşüncelerini geliştirir. Yukarıda verilen paragrafta tarihin en çok hangi öğesi vurgulanmaktadır? B) Sebep - sonuç D) Belgeler A) Yer ve zaman C) Objektiflik 4. Çin'in Türkistan'a saldırması üzerine Türkler, Abbasilerden yardım alarak Talaş Savaşı'nda (751) Çin'i mağlup etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Talaş Savaşı'nın Türk Kültür Tarihi açısından en önemli sonucudur? A) Orta Asya'da Çin tehlikesi sona erdi. B) Kâğıt ve matbaa Türk dünyasında yayılmaya başladı. C) Türkler Abbasi ordusunda görev almaya başladı. D) Bu olay, Türk - İslam tarihinin başlangıcı kabul edildi. 5. Lidyalılar, kara ticareti ile uğraşmışlar. Batı Anadolu'da Sard şehrinden başlayıp Ninova'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yapmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kral Yol... Devamı

06 01 2014

6.SINIF YERYÜZÜNDE YAŞAM ÇÖZÜMLÜ:

1.   Mezopotamya, dünya medeniyetleri içinde tarih çağlarına giren ilk medeniyettir. Pek çok konuda öncü sayılabilir. Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya medeniyetine ait değildir? A)    İlk yazının kullanılması B)    İlk defa yazılı kanunlara rastlanması C)    Uzay ile ilgili ilk araştırmaların yapılması D)    İlk demokratik yönetimin kurulması E)    İlk imparatorlukların görülmesi Çözüm: -    İlk yazı, Sümerler tarafından kullanılmıştır. -    İlk yazılı kanunlar sümer kralı Urgakina tarafından oluşturulmuştur. -    Ay ve güneşin hareketleri Sümerler ve Babiller tarafından hesaplanmıştır. -    İlk imparatorluk Akadlar tarafından kurulmuştur. -    İlk demokrasi hareketleri Yunanlılarda görülmüştür. Buna göre, cevap "D" seçeneğidir. 2.   Sümerler çeşitli gök varlıklarına taptıklarından, tapınaklarından uzay cisimlerini gözleyerek, önemli astronomi bilgilerine ulaşmışlardır. Bir tür rasathane haline gelen bu tapınaklara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? A)    Piramit    B)    Sunak    C)    Patesi D)    Agora    E)    Ziggurat Çözüm: Sümerler çok tanrılı dinlere inanmışlar, ibadet ettikleri yerlere de Ziggurat adını vermişlerdir. Zigguratlar ayrıca rasathane(gözlem evi) görevi de yapardı. Buna göre, cevap "E" seçeneğidir. 3.    I.    Asurlar II.    Frigler III.    Urartular IV.    Fenikeliler V.    İyonlar Yukarıda verilen İlk Çağ medeniyetleri içinde, ticari faaliyette en ileri olanlar, aşağıdakilerden hang... Devamı

06 01 2014

ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE  ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 9     1. Tarihteki en eski borsa binası ve sel baskınlarına karşı ilk baraj duvarının yapıldığı Zeus Tapınağı hangi ilimizdedir? A) Kütahya            B) Bursa    C) İzmir                  D) Uşak     2.  Dünyanın 7 harikasından ikisi Türkiye'deydi. Bunlar aşağıdaki eşleştirmelerden hangisindedir? A) Finike - Alanya       B) Tarsus - Göreme C) Bodrum - Selçuk         D) Ahlat - Doğubayazıt 3.  Nuh'un gemisi hangi dağda karaya oturmuştur? A)Erciyes         B) Nemrut    C) Güllük         D) Ağrı 4.   Nemrut Dağı hangi ilimiz sınırları içindedir? A) Adıyaman      B) Gaziantep C) Kahramanmaraş   D) Şanlıurfa 5.   Çin Seddi'nden sonra en iyi korunmuş kale ve surlarımız hangi ilimizdedir? A) İstanbul         B) Konya    C) Diyarbakır      D) Karaman   6.   Bir buluntuya bakarken hangi sorunun cevabını bulamayız? A) Yapıldığı teknoloji ve kullanıldığı dönem nedir... Devamı

06 01 2014

5.SINIF TEST VE SORULAR

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE  ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 7     1.   Aşağıdakilerden hangisi tarihî mekândır? A) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü    B) Silifke Yöresi halk oyunları C) Topkapı Sarayı    D) Yöresel yemeklerimiz 2.   Aşağıdaki eserlerden hangisi Mimar Sinan'a aittir? A) Selimiye Camii    B) Ayasofya Camii C) Anadolu Hisarı    D) Boğaziçi Köprüsü 3.   Aşağıdakilerden hangisi bize ait kültürel bir ürün değildir? A) Yoğurt         B) Hacivat    C) Nevruz         D) Tango 4.   Seçeneklerden hangisinde Dede Korkut hikâyesi yoktur? A) Keloğlan         B) Boğaç Han    C) Oğuz Kağan      D) Deli Dumrul 5.   Safranbolu hangi bölgemizdedir? A) Akdeniz         B) Karadeniz    C) Marmara         D) Ege 6.   "Babamla bu yıl Edirne'ye gittik. Kırkpınar yağlı güreşlerini izleyecektik. Nasıl da heyecanlıydım. Kispet giymiş güreşçileri görünce ben de heveslendim.”... Devamı

06 01 2014

5.SINIF

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE  ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 6   1.   I. Geçmiş yaşantılara ait izler taşır.  II. İnsanların yediği yemekler hakkında bilgiler verir. III. Yapıldıkları dönemi yansıtırlar. IV. Geçmişten geleceğe köprü olurlar.  Yukarıdaki bilgilerden hangileri tarihî mekanlar için doğrudur? A. I, II, III          B. II, III  C. II, III, IV          D. I, III, IV 2.Atatürk, Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak için aşağıdaki inkılâplardan hangisini gerçekleştirmiştir? A Latin harflerinin kabulü B. ağırlık ve uzunluk ölçülerinin kabulü C. Soyadı Kanununun kabulü D. saltanatın kaldırılması 3, "Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kül¬türü ile dolu olursa cumhuriyet de o ka¬dar kuvvetli olur." Atatürk'ün yukarıdaki sözü hangi ilke¬siyle doğrudan ilişkilidir? A. laiklik         B. devletçilik  C. milliyetçilik      D. inkılapçılık 4.Dini inanışın serbest olması, din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması aşa¬ğıdaki ilkelerden hangisine temel oluşturur? A. devletçilik       B. laiklik C. cumhuriyetçilik       ... Devamı

06 01 2014

5.sınıf

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE  ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 1 1. Ülkemizde bulunan tarihî zenginlikler, bize yüzyıllar öncesinin haberlerini verir. Bölgenizde bulunan tarihî eserlerden birini inceleyip özelliklerini veya geçmişten ne gibi izler taşıdığını yazınız. (Yakın çevrenizde tarihî eser yoksa müzelere giderek veya daha önce gördüklerinizden de yazabilirsiniz.)  …………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………. 2. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un tarihî eserlerinden ve doğal güzelliklerinden biri değildir? A)  Ayasofya Müzesi               B)   Efes Harabeleri  C) Topkapı Sarayı                  D)  Dolmabahçe Sa... Devamı

06 01 2014

2. Ünite Test

2.ÜNİTE SOSYAL                    BİLGİLER DEĞERLENDİRMESİ S.1) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.       a)1934yılında  kadınlara …………. ve……………… hakkı verildi.       b)Atatürk, Türk tarihinin gerçeklere ve belgelere dayandırılarak araştırılması için 1931 yılında………..  ……………        ………..   kurdu.       c)Bir alanda daha iyiye ulaşmak için yapılan köklü değişikliğe ………….denir.       d)İzmir İktisat Kongresi sonucunda …………… ………………… ilkesi kabul edildi.       e)Yeni harflerin kabulü, öğretim birliğinin sağlanması, milli mekteplerin açılması ……….. alanında yapılan yeniliklerdir. S.2)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.      a)Hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?          A)milliyetçilik    B)halkçılık    C)laiklik     D)milli birlik      b)Hatay ili Türkiye’ye hangi yıl halk oylaması sonucu katıldı?          A)1938               B)1939             C)1940               D)1941      c)Hangisi tarihi yapıt olarak gösterilemez?          A)Anıtkabir      B)TBMM           C)Düden şelalesi   D)Roma hamamı      d)Cumhuriyet yönetimi... Devamı

06 01 2014

2. Ünite Test

Her insanın ait olduğu bir grup vardır. Bu grubun bir tarihi olduğu gibi içinde yaşadığı çevrenin de bir tarihi vardır. Biz bu tarih içinde yaşarız ama bunun farkın¬da olmayız. Bunun farkında olmanın birçok yararı vardır. Farkında olmak araştır¬macı, merak eden ve soru soran bir anlayışa sahip olmak demektir. (1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız). 1.    Yukarıdaki metne göre her insanın içinde yaşadığı çevrenin geçmişini açıklayan ve insanlarla birlikte yaşayan aşağıdakilerden hangisidir? A.   tarihi B.   ekonomisi C.   coğrafî yapısı D.   bitki örtüsü 2.  İçinde yaşadığımız çevrenin geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşmada aşağıdakilerin hangilerinden yararlanamazız? A.  çeşme yazılarından B.  kale duvarları ve eski binalardan C.  kuşlardan D.  eski giysi ve kaplardan 3.    Bir yerin tarihinin farkında olmayı aşağıdaki ifadelerin hangisi ile daha doğru açıklayabiliriz? A.   o yer hakkında inceleme yapmak B.   o yeri sevmek C.   o yerde geçimini sağlamak D.   oradan daha güzel yerler aramak 4.    Merak eden insanın özelliklerine aşağıdakilerden hangisi uymaz? A.   Oturduğu yerin tarihiyle ilgili kaynakları okur. B.   Oturduğu yerin binalarını, çeşmelerini inceler. C.   Oturduğu yeri sever ve orada yaşar. D.   Oturduğu yerin doğal ve zenginlik kaynaklarını araştırır. 5.   Bir yerin geçmişini araştıran insan aşağıdaki sorulardan hangilerini sorar? A.   kim, ne zaman, nerede, niçin, nasıl B.   kaça, ne kadar, nelerle, kimlerle C.   ... Devamı

06 01 2014

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Testi

Soru 1.   Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir?           A)  barometre                              B)  termometre           C)  sismograf                               D)  rasathane               Soru 2.   Hangisinin oluşumunda akarsu etkilidir?           A) sıradağlar                                B) delta ovası           C) ova                                           D) yanardağlar                     Soru 3.   Coğrafya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?           A)İnsan topluluklarının tarihini inceler.         B) Yaşadığımız çevreyi tanımamıza yardımcı olur.         C) Nerede ve nasıl sorularından yararlanır.         D) Beşeri ve doğal öğeler arasındaki ilişkiyi inceler.                                               Soru 4.   İklimin tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?           A)Bir bölgede yaşayan insanların etkinlikleridir.         B) Bir yerde görülen yer şekilleridir.         C) Bir bölgedeki hava olaylarının uzun yıllar ortalamasıdır.   &n... Devamı

06 01 2014

Yeryüzü Şekilleri

1. 1 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 2. 5 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 3. 3 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 4. 2 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 5. 7 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 6. 10 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 7. 9 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez A)  B)  C)  D) 8. 8 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 9. 6 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Göl B) Ada C) Vadi D) Ova 10. 4 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Göl B) Ada C) Vadi D) Ova 11. Yüksekliği 500m’den fazla olan yerlere ne ad verilir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 12. Üç tarafı sularla kaplı kara parçasına ne ad verilir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 13. Çevresine göre daha alçakta bulunan ve tarıma  elverişli geniş, düz kara parçasına ne ad verilir?  A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 14. Denizlerin karalara doğru olan dar uzantısı  aşağıdakilerden hangisidir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 15. Karaların denizlere doğru olan dar uzantısına ne ad verilir?  A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 16. Dağlar haritada hangi re... Devamı

06 01 2014

İklim Test Soruları

1. Bir bölgede hava olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama etkiye ne denir? A) İklim B) Hava durumu C) Bitki örtüsü D) Sıcaklık ortalaması    2. Karadeniz kıyılarında görülen iklim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    3. Ege kıyılarında görülen iklim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi   4.Yurdumuzda aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    5.Doğu Anadolu Bölgesinde hangi iklim görülür? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    6. İç Anadolu Bölgesinde hangi iklim görülür? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    7.Marmara bölgesinin güneyinde hangi iklim görülür? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson    8.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hangi iklim görülür? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    9.Her mevsim yağışlı ılıman iklim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    10.Yazları sıcak ve kurak kışları bol yağışlı ve ılıman iklim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    11. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve sert iklim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklimi    12. Karasal iklim aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde görülmez? A) Karadeniz Bölgesi B) İ&cc... Devamı

06 01 2014

SOSYAL BİLGİLER 5 BÖLGELERİMİZİ TANIYALIM TESTİ

SOSYAL BİLGİLER 5 BÖLGELERİMİZİ TANIYALIM TESTİ 1   1)   Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir? A)  barometre      B)  termometre C)  sismograf      D)  rasathane 2)   Hangisinin oluşumunda akarsu etkilidir?  A) sıradağlar      B) delta ovası C) ova         D) yanardağlar 3)   Coğrafya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?         A)İnsan topluluklarının tarihini inceler.         B) Yaşadığımız çevreyi tanımamıza yardımcı olur.         C) Nerede ve nasıllarından yararlanır.         D) Beşeri ve doğal öğeler arasındaki ilişkiyi inceler. 4)   İklimin tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?         A)Bir bölgede yaşayan insanların etkinlikleridir.         B) Bir yerde görülen yer şekilleridir.         C) Bir bölgedeki hava olaylarının uzun yıllar ortalamasıdır.         D) Bir yerde yetiştirilen ürün miktarıdır. 5)   Hangisi bir bölgedeki bitki örtüsünü etkileyen etmenlerden değildir?  A)  sıcaklık         B)  yağış-nem  C)  güneş ışığı      D)  yabani hayvanlar  ‘’Türkiye’de yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar.’’    6)   Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak değişmez? A)   yer altı kaynakları B)   ekonomik etkinlikler C)   b... Devamı

06 01 2014

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER(BÖLGEMİZİ TANIYALIM)

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER(BÖLGEMİZİ TANIYALIM)     Soru 1.   Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir?    A)  barometre      B)  termometre    C)  sismograf      D)  rasathane Soru 2.   Hangisinin oluşumunda akarsu etkilidir?         A) sıradağlar      B) delta ovası         C) ova         D) yanardağlar     Soru 3.   Coğrafya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?         A)İnsan topluluklarının tarihini inceler.         B) Yaşadığımız çevreyi tanımamıza yardımcı olur.         C) Nerede ve nasıl sorularından yararlanır.         D) Beşeri ve doğal öğeler arasındaki ilişkiyi inceler.            Soru 4.   İklimin tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?         A)Bir bölgede yaşayan insanların etkinlikleridir.         B) Bir yerde görülen yer şekilleridir.         C) Bir bölgedeki hava olaylarının uzun yıllar ortalamasıdır.         D) Bir yerde yetiştirilen ürün miktarıdır. Soru 5.   Hangisi bir bölgedeki bitki örtüsünü etkileyen etmenlerden değildir?         A)  sıcaklık         B)  yağış-nem         C)  güneş ışığı      D)  yabani hayvanlar         ... Devamı

06 01 2014

Bölgemizi Tanıyalım Test

ÖĞRENME ALANI :  İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER ÜNİTE                     :  BÖLGEMİZİ TANIYALIM                               Aşağıdaki soruların her birine dört seçenek verilmiştir. Seçeneklerden biri doğrudur. Doğru olan seçeneği bulup işaretleyiniz. 1. Haritada hangi renkle gösterilen yerler daha yüksek yerlerdir?     A.  mavi              B.  sarı                 C.  kahverengi          D.  yeşil 2. Türkiye’nin yükseltisi en az olan bölgesi hangisidir?     A.  Marmara     B.  Karadeniz              C.  İç Anadolu       D.  Doğu Anadolu 3. Çevresine göre alçakta kalmış ve vadiler tarafından derin yarılmamış geniş düzlüklere ne ad verilir?            A. plato                    B. ova                      C. vadi              D. tepe                    4. Aşağıdaki göllerden hangisi Marmara Bölgesi içinde yer almaz?      A. Ulubat Gölü               B. Sapanca Gölü      C. Tuz Gölü      D. İznik Gölü         5. Yurdumuz sınırları içinde doğup yine yurdumuz sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyumuz han... Devamı